C2 Structura Sistemului

 • 4,232 views
Uploaded on

 

More in: Education , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
4,232
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
49
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1.
  • Curs 2
  • Structura Sistemului de Asistenţă Socială
  • Elemente structurale SAS :
  • - personal implicat în sistem (specialişti - asistenţi sociali şi personal de altă specialitate),
  • - categorii de beneficiari (grupuri sociale vulnerabile/la risc),
  • - mediul social (reţea instituţională, servicii, prestaţii, legislație)
  • în acest context se desfăşoară procesul de rezolvare a problemelor
 • 2.
  • I. Asistentul social - formarea de bază se realizează în instituţii le de învăţământ superior (licență, master, doctorat)
  • (1) vocaţie (2) cunoștințe (3) deprinderi
  • Misiune:
  • - consilierea şi informarea beneficiarilor – drepturi sociale
  • - participare la rezolvarea problemelor sociale
  • - creşterea calităţii vieţii grupurilor sociale vulnerabile
  • - îmbunătăţirea funcţionării sociale a beneficiarilor
  • - schimbare atitudinală şi comportamentală
  • - realizarea incluziunii sociale
  • - eliminarea formelor de discriminare de la nivel comunitar
 • 3.
  • Roluri practice îndeplinite în procesul de intervenţie:
  • consilier
  • consultant
  • broker
  • mediator
  • formator
  • manager de caz
  • organizator comunitar
  • planificator al politicilor sociale
  • avocat social
  • etc
 • 4.
  • planuri de intervenţie :
  • la nivel individual (abandon şcolar, violenţă domestică)
  • la nivel de grup/comunitar (tensiuni etnice, instituţii totale)
  • la nivel socio-global (reţeaua de asistenţă socială, legislație, cooperare instituţională şi internaţională)
 • 5.
  • la baza acordării ajutorului - valori fundamentale:
  • valori orientate spre individ (respect, demnitate, dreptul la opţiune, intimitate, confidenţialitate, participare)
  • valori orientate spre comunitate (respect faţă de tradiţiile şi modelul cultural local, adaptare la specificul comunităţii, cooperarea cu actorii locali, dreptul la protecţie socială, justiție socială).
 • 6.
  • Legea 47/2006 - personalul care activează în sistemul naţional
  • de asistenţă socială are obligaţia să respecte (art. 22):
  • - confidenţialitatea informaţiilor obţinute
  • - intimitatea beneficiarilor
  • - etica profesională
  • - dreptul la autodeterminare
  • - demnitatea şi unicitatea persoanei
 • 7.
  • asistenţii sociali îşi pot desfăşura activitatea în:
  • administraţie publică (primării, consilii judeţene şi locale)
  • sectorul sanitar (spitale, policlinici, dispensare)
  • sectorul educaţional (şcoli, licee)
  • sistemul judiciar (penitenciare, serviciul de probaţiune)
  • instituţiile religioase (biserica)
  • organizaţiile non-guvernamentale
 • 8.
  • II. Categorii de beneficiari :
  • persoane sărace, şomeri, persoane discriminate şi izolate social, persoanele cu handicap,
  • copiii abuzaţi (fizic, emoţional, sexual),
  • persoane care se confruntă cu probleme maritale,
  • persoane dependente de drog şi alcool,
  • persoane care se confruntă cu încălcarea drepturilor omului, victime ale violenţei domestice, persoane vârstnice,
  • persoane fără adăpost,
  • refugiaţi, persoane cu HIV/SIDA, etc.
 • 9.
  • domenii tradiţionale de intervenţie : asistenţa socială a familiei, servicii sociale pentru bătrâni, persoane cu dizabilităţi, persoane fără adăpost.
  • domenii moderne de intervenţie : asistenţa socială a persoanelor dependente de drog, asistenţa socială a persoanelor cu HIV/SIDA, asistența socială a copiilor străzii, asistența socială în instituţii totale.
 • 10.
  • - dreptul de a beneficia de asistenţă socială - drept universal ce se acordă în conformitate cu legislaţia unei ţări anume.
  • - fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.
  • - au dreptul la măsuri de asistenţă socială şi cetăţenii altor
  • state şi apatrizii dacă au domiciliul în România .
 • 11.
  • III. Mediul social (instituţii, servicii, prestaţii, cadrul legislativ)
  • - sistemul de asistenţă socială funcţionează într-un anumit context social, cultural, politic şi economic.
  • interdependenţa cu alte profesii: medicina (nevoi fizice), psihologia (nevoi emoţionale), educaţia (nevoi cognitive), religia (nevoi spirituale).
 • 12.
  • Instituţiile sistemului de asistenţă socială:
  • (a)
  • instituţii cu atribuţii în sfera asistenţei sociale ,
  • instituţii de specialitate,
  • (b)
  • instituţii publice ,
  • institutii private.
 • 13.
  • Serviciile de asistenţă socială :
  • servicii de asistenţă socială comunitară (caracter primar-general; se acordă la domiciliu, în familie şi comunitate)
  • servicii de asistenţă socială specializate (pentru nevoi speciale, atât la domiciliu cât şi în instituţii specializate)
 • 14.
  • Prestaţii sociale - transferuri financiare:
  • - alocaţii familiale
  • - ajutoare sociale
  • - indemnizaţii şi facilităţi
  • Se acordă pe baza testării mijloacelor:
  • a) evaluarea contextului familial
  • b) veniturile solicitantului sau ale familiei acestuia
  • c) condiţiile de locuire
  • d) starea de sănătate şi gradul de dependenţă
 • 15.
  • Cadrul legislativ:
  • Legea nr.47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială
  • Legea nr. 515/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale
  • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
  • Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
  • Legea nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
  • Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie