C1 Introducere Sistem

4,590 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,421
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

C1 Introducere Sistem

 1. 1. Curs 1 – Introducere în Sistemul de Asistenţă Socială <ul><li>Sistemul de asistenţă socială funcţionează în interdependenţă cu alte sisteme (medical, educațional, administrativ, justiție) </li></ul><ul><li>Fenomene sociale complexe la nivel internațional: </li></ul><ul><li>polarizarea socială, </li></ul><ul><li>accentuarea problemelor sociale clasice, </li></ul><ul><li>îmbătrânirea populației în Europa, </li></ul><ul><li>globalizarea şi informatizarea economiei, </li></ul><ul><li>dezastrele naturale (inundații, incendii, cutremure), </li></ul>
 2. 2. Globalizare, Sărăcie, Riscuri
 3. 3. <ul><li>Sistem de asistenţă socială - totalitatea instituţiilor cu funcţii sociale, a programelor şi serviciilor de natură socială, a prestaţiilor şi intervenţiilor concrete din partea specialiştilor acordate persoanelor aflate în situaţie de dificultate precum și cadrul legislativ pe care acestea se bazează. </li></ul><ul><li>CARACTERISTICI: </li></ul><ul><li>structura sistemului – elementele componente cât şi relaţiile de interdependenţă dintre acestea (instituții, servicii, prestații, specialiști, beneficiari, legislație). </li></ul><ul><li>dinamica sistemului - determină noi modificări şi ajustări structurale. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>etape ale modernizării - de la modalităţile primare de acordare a ajutorului bazate pe milă şi caritate la modalităţi specializate de intervenţie. </li></ul><ul><li>există ţări cu tradiţie în dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială precum şi ţări în care acest tip de servicii lipsesc. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>factori care influențează sistemul de as .soc.: sistemul politico-ideologic, recunoaşterea nevoilor sociale, gradul de dezvoltare al unei ţări. </li></ul><ul><li>schimbările dramatice înregistrate de către sistemul de asistenţă socială din România. </li></ul><ul><li>- elaborarea Legii 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială. </li></ul><ul><li>- perioada interbelică - Dimitrie Gusti. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Sisteme moderne de asistenţă socială </li></ul><ul><li>o necesitate recunoscută de către majoritatea guvernelor, </li></ul><ul><li>un contract social ce leagă drepturile de responsabilităţi, </li></ul><ul><li>mutarea accentului de la combaterea sărăciei la combaterea excluderii sociale, </li></ul><ul><li>investiţia în capitalul uman, </li></ul><ul><li>crearea de şanse egale, </li></ul><ul><li>mobilizarea comunităţilor. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Studiu de caz: </li></ul><ul><li>Evoluţia definiţiilor asistenţei sociale </li></ul><ul><li>fluiditate procesuală în definirea profesiei </li></ul><ul><li>Flexner (1915) se întreba dacă asistenţa socială este o profesie? </li></ul><ul><li>Richmond (1917) încerca să identifice deprinderile de bază în intervenţiile de la nivel individual şi familial. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1956, National Association of Social Work (NASW) - scopuri ale asistenţei sociale: </li></ul><ul><li>asistarea indivizilor/grupurilor în identificarea şi rezolvarea problemelor apărute datorită dezechilibrului dintre indivizi şi mediul social, </li></ul><ul><li>prevenirea dezechilibrelor dintre indivizi/grupuri şi mediul exterior, </li></ul><ul><li>maximizarea potenţialul existent la nivel individual, de grup sau comunitar. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>NASW (1970) - sprijina indivizii, grupurile și comunităţile în potenţarea şi restaurarea capacităţilor proprii de funcţionare. </li></ul><ul><li>Crouch (1979) - asistă pe cei ce se confruntă cu subzistenţa pentru a deveni independenţi d.p.v. social. </li></ul><ul><li>NASW (1981): dezvoltă cunoștințe formale de bază, concepte teoretice, deprinderi specifice şi valori necesare implementări serviciilor de specialitate. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Rosenfeld (1983) - reducerea și eliminarea incongruenţelor care apar între nevoile oamenilor şi resursele existente la un moment dat. </li></ul><ul><li>Barker (1995) - ştiinţa aplicativă de sprijinire a indivizilor pentru a realiza o funcţionare eficientă la nivel psihosocial. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Gibelman (1995) – modalităţi de conceptualizare: </li></ul><ul><li>sectoare de activitate (sănătate, educație, justiție,administrație) </li></ul><ul><li>domenii practice (şcoli, penitenciare, spitale, primării), </li></ul><ul><li>tipuri de agenţii/instituții (ong-uri, instituții guvernamentale), </li></ul><ul><li>funcţii îndeplinite (servicii directe, servicii de supervizare), </li></ul><ul><li>categorii de beneficiari , </li></ul><ul><li>metode şi tehnici utilizate ( case work, group/community work ), </li></ul><ul><li>servicii dezvoltate (consiliere, management de caz, etc.), </li></ul><ul><li>tipuri de probleme (violență, abuz, depresie, şomaj, etc). </li></ul>
 12. 12. <ul><li>NASW (1996): misiunea profesiei de asistent social este aceea de a contribui la bunăstarea umană şi satisfacerea nevoilor fundamentale ale indivizilor, acordând o atenţie specială persoanelor vulnerabile, dezavantajate şi celor care trăiesc în sărăcie . </li></ul>
 13. 13. <ul><li>International Federation of Social Work (2000): profesia de asistent social promovează rezolvarea problemelor din cadrul relaţiilor umane, schimbarea socială, echilibrarea oamenilor precum şi a societăţii. Folosind teoriile comportamentului uman şi ale sistemelor sociale, asistenţa socială intervine în punctele în care oamenii interacţionează cu mediul exterior. Principiile drepturilor omului şi justiţiei sociale sunt fundamentale pentru asistenţa socială. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Legea 47/2006: asistenţa socială reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin care statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale , colectivitatea locală şi societatea civilă intervin pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Obiective ale intervenţiilor de asistenţă socială : </li></ul><ul><li>schimbarea socială prin sprijinirea beneficiarilor să funcţioneze la parametrii optimi d.p.v. psihosocial, </li></ul><ul><li>rezolvarea de probleme sociale la nivel comunitar, </li></ul><ul><li>creșterea calității vieții și reducerea sărăciei, </li></ul><ul><li>realizarea incluziunii sociale, </li></ul><ul><li>eliminarea formelor de discriminare de la nivel comunitar. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Care este viitorul asistenţei sociale? </li></ul><ul><li>creşterea sub-specializărilor, </li></ul><ul><li>avansul tehnologic sprijină managementul în asistenţa socială, </li></ul><ul><li>creşte competiţia între profesioniştii din sfera socio-umană, </li></ul><ul><li>nevoia de a încorpora cercetarea teoretică în activitatea practică, </li></ul><ul><li>birocraţia asociată cu aparatul administrativ al statului capătă o conotaţie din ce în ce mai negativă, </li></ul><ul><li>creste rolul practicii private ca alternativă la serviciile sociale acordate de către stat, </li></ul>
 17. 17. <ul><li>atitudinile publice faţă de grupurile populaţionale vulnerabile, </li></ul><ul><li>redefinirea conceptelor de nevoie umană şi responsabilitate publică, </li></ul><ul><li>schimbările demografice, </li></ul><ul><li>globalizarea şi scăderea rolului guvernelor, </li></ul><ul><li>evenimente neanticipate (atacuri teroriste fără precedent în istorie), </li></ul><ul><li>fluctuaţiile economice, etc. </li></ul>

×