ตัดต่อวดโอด้วย Kdenlive     ิ ี            อนุชิต ชโลธร          anuchit.ch@sipa.or.th     ...
่                 เกียวกับ●  Senior Software Engineer @ SIPA●  Project Manager @ RedLineSoft●  Proje...
ร้้จัก Kdenlive Kdenlive เป็ นโปรแกรมตัดต่อวิดโอแบบโอ                ี เพนซอร์ส ทำางานแบบหลายแทร็กสนับสนุ...
คุณสมบัติ●  มิกซ์วดีโอ เสียง ภาพ     ิ●  สนับสนุนไฟล์วดีโอและเสียงได้หลายร้ปแบบ         ิ●  สนับสนุนกล้...
การติดตัง                   ้●  จาก source code โปรแกรมดาวน์โหลดได้ที ่  kdenlive.org●  แหล่งซอฟต...
ติดตังจากแหล่งซอฟต์แวร์         ้                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอที...
หน้าตาโปรแกรม                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เ...
่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
่             เครืองมือหลักโครงการใหม่     บันทึกไฟล์           ้               ...
หน้าต่างคลิป         วิดโอ          ี                              เสียง ...
หน้าต่างเอ็ฟเฟก                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช...
มอนิเตอร์                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือก...
แทร็ก        วิดโอ+เสียง         ี                              เสียง    ...
่             เครืองมือแทร็ก     เลือก    ขยายพอดี     แสดงรูปวิดโอและเสียง           ...
ส้ตร●  ป่ ุม Ctrl + Home = ไปจุดเริมต้น                ่●  ป่ ุม Ctrl + End = ไปจุดสินสุด       ...
ฝึ กฝี มือ●  เพิมคลิปวิดีโอ    ่●  เพิมคลิปเสียง    ่●  เพิมไตเติลคลิป    ่   ้●  ตัด ต่อ วิดีโอ จัดการ...
Workshop                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือกา...
่ “ ผมทำาวิดีโอสันๆ เกียวกับการใช้งาน          ้ มาโครใน OpenOffice.org ให้ลองตัด ต่อวิดีโอนีใ้ หม่ ใส่ไตเติลคลิป...
นำาเสนอผลงาน                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพ...
ถาม-ตอบ                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการ...
ขอบคุณ                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตัดต่อวิดีโอด้วย Kdenlive

1,523 views
1,479 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,523
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัดต่อวิดีโอด้วย Kdenlive

 1. 1. ตัดต่อวดโอด้วย Kdenlive ิ ี อนุชิต ชโลธร anuchit.ch@sipa.or.th ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 2. 2. ่ เกียวกับ● Senior Software Engineer @ SIPA● Project Manager @ RedLineSoft● Project Manager @ Trilex Network● Open Source Software Contributor● Fedora Ambassador ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 3. 3. ร้้จัก Kdenlive Kdenlive เป็ นโปรแกรมตัดต่อวิดโอแบบโอ ี เพนซอร์ส ทำางานแบบหลายแทร็กสนับสนุนไฟล์วดโอได้หลายร้ปแบบ ทังตระก้ล Mpeg, ิ ี ้ h264, Ogg Vorbis เป็ นต้น ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 4. 4. คุณสมบัติ● มิกซ์วดีโอ เสียง ภาพ ิ● สนับสนุนไฟล์วดีโอและเสียงได้หลายร้ปแบบ ิ● สนับสนุนกล้องวิดีโอและกล้องถ่ายร้ปได้หลายร้ปแบบ● ทำางานแบบหลายแทร็ก กำาหนดเป็ นเลเยอร์● ่ มีเครืองมือจัดการทังภาพเสียงและวิดีโอ ้● มีโปรแกรมเรนเดอร์วดีโอภายนอก ิ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 5. 5. การติดตัง ้● จาก source code โปรแกรมดาวน์โหลดได้ที ่ kdenlive.org● แหล่งซอฟต์แวร์ของลินุกซ์แต่ละตัว● ใช้ผ่าน Kdenlive DVD● ใช้ผ่าน Virtual Box● ใช้ผ่าน Suriyan Multimedia Edition● ไม่มีบน Windows นะจ๊ะ :) ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 6. 6. ติดตังจากแหล่งซอฟต์แวร์ ้ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 7. 7. หน้าตาโปรแกรม ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 8. 8. ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 9. 9. ่ เครืองมือหลักโครงการใหม่ บันทึกไฟล์ ้ ทำาอีกครัง แปะ เปิ ดไฟล์ เลิกทำา คัดลอก เรนเดอร์ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 10. 10. หน้าต่างคลิป วิดโอ ี เสียง ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 11. 11. หน้าต่างเอ็ฟเฟก ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 12. 12. มอนิเตอร์ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 13. 13. แทร็ก วิดโอ+เสียง ี เสียง ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 14. 14. ่ เครืองมือแทร็ก เลือก ขยายพอดี แสดงรูปวิดโอและเสียง ี รูปแบบแสดงผล ความยาววิดโอ ี กรรไกร ย่อ/ขยาย ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 15. 15. ส้ตร● ป่ ุม Ctrl + Home = ไปจุดเริมต้น ่● ป่ ุม Ctrl + End = ไปจุดสินสุด ้● ป่ ุม Home = ไปจุดเริมต้นของแทร็กทีเ่ ลือก ่● ป่ ุม End = ไปจุดสินสุดของแทร็กทีเ่ ลือก ้ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 16. 16. ฝึ กฝี มือ● เพิมคลิปวิดีโอ ่● เพิมคลิปเสียง ่● เพิมไตเติลคลิป ่ ้● ตัด ต่อ วิดีโอ จัดการแทร็ก● ใส่เอ็ฟเฟก● เรนเดอร์ไฟล์วดีโอ ิ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 17. 17. Workshop ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 18. 18. ่ “ ผมทำาวิดีโอสันๆ เกียวกับการใช้งาน ้ มาโครใน OpenOffice.org ให้ลองตัด ต่อวิดีโอนีใ้ หม่ ใส่ไตเติลคลิป และเพลง ้ ประกอบใหม่ลงไป ” ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 19. 19. นำาเสนอผลงาน ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 20. 20. ถาม-ตอบ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 21. 21. ขอบคุณ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0

×