ตัดต่อเสียงด้วย Audacity            อนุชิต ชโลธร          anuchit.ch@sipa.or.th           ...
่                 เกียวกับ●  Senior Software Engineer @ SIPA●  Project Manager @ RedLineSoft●  Proje...
ร้้จัก AudacityAudacity เป็ นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใช้บันทึกเสียงและตัดต่อเสียง มีให้ใช้ทงบนระบบปฏิบัติการ Microsoft     ...
จะหาได้จากทีไ่ หน ?●  แผ่นรวมโปรแกรมโอเพนซอร์ส Chantra●  เว็บไซต์ Audacity → http://audacity.sourceforge.net●  ติดตั...
ทำาอะไรได้บ้าง ?●  บันทึกเสียง●  แปลงเทปและบันทึกเสียงเป็ นซีดี●  แก้ไขไฟล์ Ogg, MP3, WAV หรือ AIFF●  ตัด ต่อ ตัดล...
คุณสมบัตของโปรแกรม            ิ                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอท...
บันทึกเสียง●                        ่  บันทึกเสียงจากไมโครโฟน line-in หรือจากแหล่งอืน●     ...
นำาเข้าและส่งออก●  นำาเข้าและส่งออกไฟล์ WAV, AIFF, AU และ Ogg●  นำาเข้าไฟล์เสียงแบบ MPEG (รวมถึงไฟล์  MP2 และ MP3)● ...
ตัดต่อและแก้ไข●  แก้ไขเสียงด้วยการตัด คัดลอก แปะ และลบ●  ย้อยการแก้ไขได้ไม่สินสุด            ้●  ทำางานก...
เอ็ฟเฟ็ ก●    ่  เปลียนพิทช์เสียงโดยไม่กระทบกับจั งหวะ●  ลบ noise, his, hum จากเสียง●  ปรับแต่ง Frequency Equaliz...
คุณภาพเสียง●  บันทึกและแก้ไขเสียง 16-bit, 24-bit และ 32-bit●  บันทึกเสียงได้ถึง 96 kHz●                ...
ปลักอิน●  เพิม effect จาก LADSPA    ่●         ้  มีปลักอินให้เบืองต้น●  เรียกใช้ VST plug-ins สำาหรับ W...
วิเคราะห์เสียง●  มี spectrum mode เหมาะกับการด้ frequency●  Plot Spectrum ด้รายละเอียด frequency           ...
ดาวน์โหลดและติดตัง                  ้                      ่      ่ใช้สัญญาอนุ...
่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
หน้าตาโปรแกรม                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เ...
่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
่             เครืองมือหลัก   หยุด ชั่วคราว        หยุด       สินสุด             ...
่             เครืองมือแก้ไข      แปะ      ตัดแต่ง    ทำาซำ้า    ขยาย พอดีจอตัด คัดลอก   ...
่             เครืองมือแทร็ก    ่   ชือแทร็ก คุณลักษณะ   เงียบเล่นเฉพาะ   แทร็ก  ระดับเสียง   ...
ส้ตรลัด                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการ...
ส้ตรลัด●  ป่ ุม J = ไปต้นแทร็ก●  ป่ ุม K = ไปท้ายแทร็ก●  ป่ ุม Ctrl + A = เลือกทังหมด              ้● ...
ส้ตรลัด (ต่อ)●  ป่ ุม Ctrl + K = ลบ●  ป่ ุม Ctrl + Alt + K = ลบพร้อมแยกเสียง●  ป่ ุม Ctrl + I = แยกเสียง●  ป่ ุม C...
ฝึ กฝี มือ●  นำาเข้าไฟล์เสียง●  เลือก ตัด คัดลอก วาง แยกแทร็ก●  จั ดเสียงในแทร็ก●  เล่น effect●  ส่งออกไฟล์   ...
Workshop                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือกา...
่ “ ผมอัดรายการวิทยุทีศ้นย์เทคโนโลยีการศึกษา แต่เพลงเปิ ดรายการเห่ยมากๆ        ่ เราจะเอาไฟล์ทีอัดจากสต้ดิโอมาตัดต...
นำาเสนองาน                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือ...
ถาม-ตอบ                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการ...
ขอบคุณ                      ่      ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ตัดต่อเสียงด้วย Audacity

3,811 views
3,644 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัดต่อเสียงด้วย Audacity

 1. 1. ตัดต่อเสียงด้วย Audacity อนุชิต ชโลธร anuchit.ch@sipa.or.th ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 2. 2. ่ เกียวกับ● Senior Software Engineer @ SIPA● Project Manager @ RedLineSoft● Project Manager @ Trilex Network● Open Source Software Contributor● Fedora Ambassador ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 3. 3. ร้้จัก AudacityAudacity เป็ นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สใช้บันทึกเสียงและตัดต่อเสียง มีให้ใช้ทงบนระบบปฏิบัติการ Microsoft ั้Windows, Mac OS X และ GNU/Linux ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 4. 4. จะหาได้จากทีไ่ หน ?● แผ่นรวมโปรแกรมโอเพนซอร์ส Chantra● เว็บไซต์ Audacity → http://audacity.sourceforge.net● ติดตังจาก Software Center สำาหรับ Ubuntu ้ และ Suriyan ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 5. 5. ทำาอะไรได้บ้าง ?● บันทึกเสียง● แปลงเทปและบันทึกเสียงเป็ นซีดี● แก้ไขไฟล์ Ogg, MP3, WAV หรือ AIFF● ตัด ต่อ ตัดลอก แยก และ มิกซ์เสียง● ่ ่ เพิมความเร็ว เปลียนพิทช์เสียง● ใส่ล้กเล่นเสียง ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 6. 6. คุณสมบัตของโปรแกรม ิ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 7. 7. บันทึกเสียง● ่ บันทึกเสียงจากไมโครโฟน line-in หรือจากแหล่งอืน● ่ ่ บันทึกจากแทร็กอืนเพือสร้างการบันทึกแบบหลายแทร็ก● บันทึกได้ส้งสุด 16 ช่อง● มิเตอร์สามารถด้ระดับของเสียงก่อน ขณะบันทึกเสียง และหลังบันทึกเสียง ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 8. 8. นำาเข้าและส่งออก● นำาเข้าและส่งออกไฟล์ WAV, AIFF, AU และ Ogg● นำาเข้าไฟล์เสียงแบบ MPEG (รวมถึงไฟล์ MP2 และ MP3)● ส่งออกไฟล์ MP3 ต้องใช้ lame ไลบรารีเข้ารหัสเสียง● ส่งออกไฟล์ ACC, WMA ต้องใช้ ffmpeg ไลบรารี เข้ารหัสเสียง● ่ สร้างไฟล์ WAV, AIFF เพือใช้บันทึกเป็ นแผ่น CD ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 9. 9. ตัดต่อและแก้ไข● แก้ไขเสียงด้วยการตัด คัดลอก แปะ และลบ● ย้อยการแก้ไขได้ไม่สินสุด ้● ทำางานกับไฟล์ขนาดใหญ่ ได้รวดเร็ว● แก้ไขและมิกซ์ได้หลายแทร็ก● ่ ่ แก้ไขคลืนเสียงโดยตรงจากเครืองมือ Draw● ่ เฟดระดับเสียงได้เรียบเนียนด้วยเครืองมือ Envelope ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 10. 10. เอ็ฟเฟ็ ก● ่ เปลียนพิทช์เสียงโดยไม่กระทบกับจั งหวะ● ลบ noise, his, hum จากเสียง● ปรับแต่ง Frequency Equalization, FFT Filter และ Bass Boos effects● ปรับแต่งระดับเสียง ด้วย Compressor, Amplify, และ Normalize effects● ่ และอืนๆ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 11. 11. คุณภาพเสียง● บันทึกและแก้ไขเสียง 16-bit, 24-bit และ 32-bit● บันทึกเสียงได้ถึง 96 kHz● ้ แปลง sample rate และ format ให้ส้งขึนโดย resampling และ dithering● ่ มิกซ์เสียงจากแทร็กทีมี sample rate ต่างกัน ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 12. 12. ปลักอิน● เพิม effect จาก LADSPA ่● ้ มีปลักอินให้เบืองต้น● เรียกใช้ VST plug-ins สำาหรับ Windows และ Mac● พัฒนา effect ใหม่ด้วยภาษา Nyquist ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 13. 13. วิเคราะห์เสียง● มี spectrum mode เหมาะกับการด้ frequency● Plot Spectrum ด้รายละเอียด frequency ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 14. 14. ดาวน์โหลดและติดตัง ้ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 15. 15. ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 16. 16. ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 17. 17. ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 18. 18. ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 19. 19. หน้าตาโปรแกรม ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 20. 20. ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 21. 21. ่ เครืองมือหลัก หยุด ชั่วคราว หยุด สินสุด ้ เลือก วาด เล่น เริมต้น ่ บันทึก ขยาย ่ เลือน ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 22. 22. ่ เครืองมือแก้ไข แปะ ตัดแต่ง ทำาซำ้า ขยาย พอดีจอตัด คัดลอก ยกเลิก พอดี ตัดแต่ง ่ เชือมโยง ย่อ โครงการ แทร็ก ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 23. 23. ่ เครืองมือแทร็ก ่ ชือแทร็ก คุณลักษณะ เงียบเล่นเฉพาะ แทร็ก ระดับเสียง สมดุล ย่อแทร็ก ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 24. 24. ส้ตรลัด ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 25. 25. ส้ตรลัด● ป่ ุม J = ไปต้นแทร็ก● ป่ ุม K = ไปท้ายแทร็ก● ป่ ุม Ctrl + A = เลือกทังหมด ้● ป่ ุม Ctrl + C = คัดลอก● ป่ ุม Ctrl + V = แปะ● ป่ ุม Ctrl + Z = เลิกทำา● ป่ ุม Ctrl + L = เสียงเงียบ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 26. 26. ส้ตรลัด (ต่อ)● ป่ ุม Ctrl + K = ลบ● ป่ ุม Ctrl + Alt + K = ลบพร้อมแยกเสียง● ป่ ุม Ctrl + I = แยกเสียง● ป่ ุม Ctrl + Alt + I = แยกเสียงเพิมแทร็กใหม่ ่● ป่ ุม Ctrl + J = ต่อเสียง● ป่ ุม Ctrl + D = ทำาซำ้าแทร็ก ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 27. 27. ฝึ กฝี มือ● นำาเข้าไฟล์เสียง● เลือก ตัด คัดลอก วาง แยกแทร็ก● จั ดเสียงในแทร็ก● เล่น effect● ส่งออกไฟล์ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 28. 28. Workshop ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 29. 29. ่ “ ผมอัดรายการวิทยุทีศ้นย์เทคโนโลยีการศึกษา แต่เพลงเปิ ดรายการเห่ยมากๆ ่ เราจะเอาไฟล์ทีอัดจากสต้ดิโอมาตัดต่อ ่ ใหม่ ให้รายการด้ตืนเต้นกว่าเดิม ” ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 30. 30. นำาเสนองาน ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 31. 31. ถาม-ตอบ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
 32. 32. ขอบคุณ ่ ่ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงทีมา-ไม่ใช้เพือการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0

×