Your SlideShare is downloading. ×
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Bab 4: Perniagaan Antarabangsa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bab 4: Perniagaan Antarabangsa

13,214

Published on

Published in: Education, Business, Sports
2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
13,214
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
437
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. BAB 4: PERNIAGAAN ANTARABANGSA
 • 2. PERNIAGAAN ANTARABANGSA
  Aktivitiperniagaan yang dijalankanantarasebuahnegaradengannegara-negara yang lain.
  PerniagaanAntarabangsa
  Eksport
  Import
  Entreport
  *Nyata
  *Taknyata
  *Nyata
  *Taknyata
 • 3. Perbezaanperniagaan Import, eksportdanentreport
  1) Import- Aktivitimembelibarang, perkhidmatandanteknologidarinegeri lain
  2) Eksport- Aktivitimenjualbarang, perkhidmatandanteknologikenegara lain.
  3) Entreport- Aktivitimengeksportsemulabarang yang diimport
  Import daneksportnyataialahdijalankandalambentukbarang
  Import daneksporttaknyatadijalankandalambentukperkhidmatan.
 • 4. Perbezaannegaradalamsumbersemulajadi
  Perbezaankospengeluaran
  FAKTOR WUJUDNYA PERNIAGAAN ANTARABANGSA
  Perbezaannegaradalamtingkiatteknologi
  Hubunganantarabangsa
 • 5. Kepentinganperniagaanantarabangsakepadapenguna
  Memenuhikeperluandankehendakpengguna
  Mempelbagaikanpilihanpengguna
  Kewujudanbarangberkualitipadahargarendah
  Meningkatkantarafhidup
  Menambahkanpeluangpekerjaan
  Menambahkanpengetahuandanpengalaman
 • 6. Kepentingankepadapengeluar
  Pasaran yang luas
  Pengeluaranberskalabesar
  Pertukaranpengetahuandanteknologi
  Lebihbanyaksumberbekalandiperolehi
  Menjimatkankosdanmeningkatkankualitibarang
 • 7. Kepentingankepadanegara
  Menambahkanpendapatannegaradanhasilkerajaan
  Memupuksemangatpersefahamandankerjasamaantarabangsa
  Mendapatpertukaranasing
  Mengurangkanpengangguran
  Mengatasimasalahkekuranganbahanmentahdankepakaran
  Meningkatkanimbanganpembayarannegara
 • 8. Persamaanperniagaandalamnegeridanperniagaanantarabangsa
  Urusniagakedua-duanyaberasaskanpertukaran
  Bermatlamatmencarikeuntungan
  Memenuhikeperluandankehendakmanusia
  Mengamalkanpengkhususan
  Memerlukanfaktor-faktorpengeluaran yang sama
  Memerlukanbantuanperniagaan yang sama
 • 9. Perbezaanperniagaandalamnegeridenganperniagaanantarabangsa
 • 10. Sambungan….
 • 11. Prosedur Import
  1.Mematuhi kehendakundang-undang
  2. Membuatpesanansecara:
  a ) Langsungdenganpengeksportdiluarnegara
  b) Pejabatcawangankepunyaanpengeksport
  c) Ejen import
  d) Saudagar import iaituorangtengahantarapengimportdanpengeksport
  e) Lain-lain sepertimelaluiekspo,pamerandanrombonganperdagangan
 • 12. sambungan
  3. Menerimabilmuatandanmenjelaskanbayaran
  4.Memenuhi keperluanAktaKawalanPertukaran Wang Asing 1953
  5.Ketibaan barang import dipelabuhandanmembuatpersiapanmenerimabarang
  6.Menuntut barangdanmembiyaidutikastam
  7.Memeriksa barangdanmengangkutbarangkeluardaripelabuhan.
 • 13. ProsedurEksport
  Mencaripasarandenganmenjalankanpenyelidikanpasaran.Sumbermengeksportbarangadalahdipanggilsaluraneksport.Jenissaluraneksportialah:
  a) Eksportsecaralangsungdenganpengimportdiluarnegara
  b) Pejabatcawangankepunyaanpengeksport
  c) Saudagareksportiaituorangtengahantarapengimportdanpengeksport
  e) Lain-lain sepertimelaluiejeneksport yang dilantikdiluarnegara
 • 14. 2.Penerimaan indendanmelaksanakanarahandalaminden
  3.Menempah ruangkargodalamkapalataukapalterbang
  4. Menghantarbarangkepelabuhan
  5.Menguruskan pelbagaiprosedurkastam
  6.Menyediakan dokumenberkaitan yang diperlukan
  Polisiinsurans
  Bilmuatan
  Sambungan…
 • 15. c) Invoiskonsular
  d) Sijilasalusul
  7.Memuatkan barangkedalamkapal
  8.Menuntut bayarandaripadapengimport
  Sambungan…
 • 16. Halangandalamperniagaanantarabangsa
  1.Posedur kastamdanpelbagaisekatanperniagaan
  2. Penggunaanmatawang yang berlainan
  3.Penggunaan bahasa yang berlainan
  4.Risiko yang tinggi
  5.Cara pembayaran yang berbeza
  6.Keadaan politik
  7. Masalahsukatandantimbangan
 • 17. Sambungan…
  8. Dokumentasi yang rumit
  9.Standard dansyarat import
  10.Kesukaran mendapatmaklumat
 • 18. Mengatasihalanganperniagaanantarabangsa
  1.Mewujudkan kerjasamaperniagaan
  2.Melaksanakan promosi
  3. Mendapatkan skim perlindunganinsurans
  4.Mengeluarkan barang yang berkualiti
  5.Mendapatkan bantuankerajaan:
  a)Menyediakankemudahanpemasaran
  b) Memberiinsentifpercukaian.
  c) Membinakemudahanasasdipelabuhan
  d) Menjalankanpenyelidikandanpembangunan

×