Bb20100604.V2

316 views
258 views

Published on

Fore more: www.hipinternational.org

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
316
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bb20100604.V2

  1. 1. Brochure met informatie De droom van HiP voor zakelijke contacten Make HiP Work Is een stralende kerk De HiP Story-1 Het HiP concept-1 door actieve naastenliefde HiP International-2 De Projecten-2/3 aan de Waarom is HiP nodig?-4 HiP zoekt Waterdragers-4 samenleving Help to make HiP Work De HiP Story Van ondernemer werd Walter Willigenburg sociaal pionier in de Nederlandse samenleving, maar ook een pionier op het kerkplein. In 2004 krijgt hij het idee voor HiP: “Mensen, die lid zijn van een kerk, mobiliseren om praktische hulp te geven aan mensen in nood, ongeacht culturele en religieuze achtergrond. Hierdoor de kerk zichtbaar(der) maken door christenen te faciliteren in het handen en voeten geven aan hun geloof.” Walter gaat in gesprek met kerkleiders in Utrecht. De visie vindt weerklank, maar hem wordt verteld dat hij als visiedrager zelf aan de slag zal moeten. Walter pakt de handschoen op en richt in 2005 de stichting Hulp in Praktijk (HiP) op samen met o.a. Jan Willem Gunnink die nog steeds HiP bestuurder is. In 5 jaar tijd is Stichting HiP Nederland sterk gegroeid. Sinds de start in Utrecht met 15 lokale kerken, 30 hulpvragen en 150 vrijwilligers, zijn er nu meer dan 400 kerken met 2500 vrijwilligers van vrijwel alle kerkelijke richtingen aan HiP verbonden. In meer dan 25 woonplaatsen in Nederland, werden in 2009 zo’n 1500 gezinnen en personen geholpen. Ook werd in 2009 HiP International opgericht. Walter is onbezoldigd directeur van HiP international. Op www.hipinternational.org leest u meer over HiP, het verhaal en wat het uitwerkt in kerken en bij mensen! Hulpaanbod Door HiP worden mensen geholpen die geen sociaal netwerk hebben, waardoor normaal menselijk contact en onderlinge hulp vorm krijgen. Het gaat om praktische en sociale hulp aan mensen met een gebrek aan een sociaal netwerk, gezondheid en/of financiën. Bijv. een klusje in of om huis, hulp bij administratie, vervoer naar bv. een ziekenhuis, gewoon een bezoekje brengen of iemand even mee uit nemen. Via HiP is hulp van kerkleden voor iedereen in de samenleving bereikbaar. Daarbij verbindt HiP, rondom het thema “naastenliefde”, allerlei kerken met elkaar allerlei soorten protestantse-, charismatische- en katholiek kerken. De visie van HiP is om kerken zichtbaarder te maken in de samenleving door kerkleden te mobiliseren om hulp te bieden aan mensen in nood in hun omgeving. Het HiP Concept De visie van HiP wordt uitgevoerd in een simpel concept, waar HiP het communicatienetwerk vormt tussen de hulpvrager en de hulpbieder. Via een nationaal hulpnummer kunnen mensen bellen naar de helpdesk van HiP, waarna ze worden gekoppeld aan een hulpbieder in hun omgeving. Deze match wordt in onze database snel gemaakt. Hulpbieders hebben bij hun registratie doorgegeven welke talenten en gaven zij willen inzetten en over welke mogelijkheden qua tijd en afstand ze beschikken, waardoor er op basis van deze factoren een snelle match gemaakt kan worden. De hulp vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de lokale kerk. HiP faciliteert dit proces. De ambitieuze visie, in combinatie met de eenvoud van het concept en de tijdsgeest in de kerken, zijn de elementen die bijdragen aan het succesverhaal van HiP in Nederland. HiP verbind geloven, ondernemen, sociaal werk en de kerk. Het is een innovatieve en ondernemende manier vormgeven aan sociale verbanden in geïndividualiseerde samenleving. Groeiprijs In 2008 ontving HiP uit handen van ZKH Prins Willem Alexander en Prinses Maxima en McKinsey de Oranjefonds Groeiprijs voor de sociale pionier met de meeste groeiambitie. De boodschap was: “Als je mensen helpt, denk dan niet te klein!” In 2011 zijn er 5000 hulpvragen per maand, spiegelde McKinsey HiP voor. Wij vroegen ons af hoe dat zou moeten. Toen bleek er interesse voor het HiP-concept bij kerkleiders in verschillende Afrikaanse landen. En nu helpt HiP deze sociale pioniers te helpen in een hele nieuwe wereldwijde context en worden de groeicijfers haalbaar. BB20100604.at.tv.v1 HiP International 1
  2. 2. Make HiP Work HiP International In 2009 is HiP International opgericht om de start van HiP-stichtingen wereldwijd te faciliteren. Inmiddels zijn er HiP-stichtingen in oprichting in Ghana, Kameroen, Ethiopië en Canada. Er is ook belangstelling vanuit Curaçao. Deze zomer kan in Kameroen de helpdesk kunnen worden geopend. Naast Nederland is Kameroen het tweede land waar HiP daadwerkelijk functioneert. De verwachting is dat veel landen zullen volgen. HiP International is de paraplu organisatie van alle lokale HiP stichtingen. Onze missie is om de initiatiefnemers te faciliteren, consulteren en trainen om een onafhankelijke stichting te worden. Ieder land zal worden begeleid gedurende 3 tot 5 jaar. In deze jaren bieden wij ook een jaarlijks aflopende financiële ondersteuning aan. Door de lokale intiatiefnemers te begeleiden i.p.v. zelf de stichtingen op te zetten, creëren we ownership en helpen we hen waar dit nodig is. Als een initiatiefnemer van start gaat, zullen zij een businessplan moeten schrijven, op basis waarvan financiële afspraken worden gemaakt. Bij de fasering in het proces en de daarbij behorende strategische en tactische plannen gaan we vanuit de Nederlandse praktijk feedback geven. HiP Internationaal werkt met een klein team van 4 tot 5 personen, de begeleiding vindt vanuit het kantoor in Nederland plaats. Elk land zal eenmaal per jaar worden bezocht door een deel van het team. In deze werkweek zal de initiatiefnemer en het lokale team getraind worden op visie, ethische en morele waarden van de organisatie en specifieke onderwerpen. Expertise en het delen van kennis onder de verschillende buitenlandse HiP-medewerkers is een speerpunt. HiP International is het best te typeren als innovatief sociaal initiatief op het terrein van het werelddiaconaat. HiP faciliteert lokale christelijke gemeenschappen om zelf aan de slag te gaan met sociale hulp in de samenleving. Daarbij heeft HiP als doel dat lokale christenen ownership nemen voor het werk. Voldoende draagvlak vanuit zoveel mogelijk verschillende denominaties is essentieel. Een vorm van naastenliefde, waarin praktische hulp en een dienende houding de daden zijn waarmee christenen liefde tonen en zaaien. HiP is onderdeel van een beweging, waarin kerken gezamenlijk de verantwoordelijkheid oppakken voor sociale problemen en zo geloof in Jezus Christus relevant en zichtbaar maken voor mensen in nood. “Verkondig het evangelie, desnoods met woorden” Franciscus van Assisi Projecten HiP De HiP organisatie is opgebouwd rondom enkele projecten waarin de doelen gerealiseerd worden. Elk nieuw HiP-land is daarom een project, waarvoor doelen en processen worden geformuleerd. Daarnaast is ICT een project waarmee de HiP Stichtingen toegang krijgen tot een database voor het matchen van hulpvragen. Als laatste wordt d.m.v. online communicatie het delen van kennis en expertise tussen HiP-landen en HiP-collega’s mogelijk gemaakt. HiP Kameroen Walter Willigenburg ontmoette drie jaar geleden George Afong uit Kameroen. George Afong werd geïnspireerd door de visie van HiP en besloot om de haalbaarheid van HiP te onderzoeken onder de kerken van Bamenda. Ondertussen werkt George Afong parttime als directeur van HiP Kameroen met 2 andere parttime medewerkers en hebben zij een organisatie opgezet met meer dan 50 participerende kerken en ruim 400 hulpbieders. In de zomer van 2010 gaan zij van start met de helpdesk om hulpvragen te beantwoorden. Communicatie Door een intranetomgeving, als onderdeel van de HiP-website, te bouwen kunnen allerlei organisatorische zaken, oplossingen en marketingmiddelen tussen de verschillende landen worden gedeeld. BB20100604.at.tv.v1 HiP International 2
  3. 3. Make HiP Work “Als zij zien hoe wij leven door te geven, zullen zij (onze) God eren” 1 Petrus 2:12 HiP Ghana Sampson Amoateng en Blessing Tsikudo vormen het kernteam van HiP Ghana. Samen met een actief bestuur zijn zij bezig met een businessplan voor de opzet van HiP Ghana in Accra. Tijdens een teambezoek door HiP International werden in 2009 contacten gelegd met verschillende denominaties, zoals de Pentecostal Church, die hebben toegezegd HiP bekendheid te geven in hun kerken. Na het afmaken van het businessplan zal een pilot worden opgezet in een wijk van Accra. Het ligt in de planning dit in december 2010 te doen. HiP Ethiopië Bij Thousand Hills International Church in Hilversum werkte een Ethiopische pastor. Doordat deze kerk in HiP participeert, kwam deze pastor in contact met het HiP-concept. Hij stelde aan vrienden in Ethiopië voor Walter Willigenburg uit te nodigen om te komen spreken over de mogelijkheden van HiP. Mezgebu Tsemru werd voorgesteld als de initiatiefnemer van HiP Ethiopië. In bijeenkomsten die hij organiseert met verschillende denominaties werd besloten om HiP te starten. In het eerste kwartaal van 2010 heeft hij in verschillende kerken presentaties gegeven en goede feedback ontvangen. Met deze informatie is hij momenteel bezig het businessplan op te stellen. HiP Curaçao De secretaris van de samenwerkende Evangelische kerken op Curaçao, heeft Stichting HiP uitgenodigd om in november 2009 in een gezamenlijke vergadering op Curaçao HiP-visie en concept toe te lichten. De 12 daar aanwezige Evangelische kerkleiders hebben zich daarbij positief uitgesproken. Eén van hen, Kenneth Thijm, heeft zich persoonlijk gecommitteerd aan het starten van een HiP-NGO op Curaçao. Het plan is om een jaar de tijd te nemen om een groep samen te stellen om het initiatief uit te voeren en om een leider aan te stellen. Vanaf september 2010 is het doel om een kleine team te laten starten met het schrijven van een businessplan en geven van presentaties in de kerken. HiP Canada Na een uitnodiging van een initiatiefnemer uit Hamilton (Canada), is HiP daar in oktober 2009 op bezoek gegaan. Met een groep van 25 kerkelijke leiders van verschillende denominaties werd besloten de plannen te gaan uitwerken voor HiP Canada. De initiatiefneemster Ronit Kaufman zal, naast haar baan als advocaat, starten met HiP Canada. Zij is van plan om samen met een klein team van vrijwilligers een businessplan te schrijven in de eerste helft van 2010. ICT ICT is een zeer belangrijk element van het HiP-concept. HiP International zorgt voor het online systeem om de match (de HiP database) te maken. Het zal via internet beschikbaar zijn voor elk land en specifiek voor de lokale situatie worden ontwikkeld vanuit het bestaande systeem, zoals dat functioneert in HiP Nederland. ICT fungeert als middel om de hulpvragen te kunnen matchen met de geregistreerde vrijwilligers. Door de efficiënte en bedrijfsmatige aanpak worden andere landen en culturen geholpen in het opschalen van het aantal matches. Doordat de databases van alle landen gekoppeld zijn wordt zichtbaar wat de kerk wereldwijd aan praktische naastenliefde beschikbaar stelt. Om dit project te kunnen realiseren moeten er databases worden ontwikkeld en worden geïnvesteerd in dataruimte. BB20100604.at.tv.v1 HiP International 3
  4. 4. Make HiP Work Waarom is HiP nodig? HiP is uitgenodigd door lokale christenen omdat men hoorde over het succes in Nederland. Ook in Afrika blijkt het HiP-concept waarde te hebben. De pastors zien het als een doorbraak in de eigen cultuur, waar alleen hulp aan eigen stam en familie gewoon is en er ook een wederdienst verwacht wordt. Als tweede denken we dat het werk van HiP kan bijdragen aan een betere maatschappij. Wij geloven in de kracht van de lokale kerk tegen verschillende degeneratieve krachten zoals seksuele a-moraliteit, werkloosheid, eenzaamheid, depressiviteit, dakloosheid etc. Ten derde is het concept van HiP nieuw in ontwikkelingssamenwerking en in de zending- en hulpverleningswereld. HiP’s concept verbindt deze werelden met elkaar. Als vierde is het micro effect dat, door elkaar te helpen, contact ontstaat tussen mensen. Er ontstaat begrip en een bewustzijn die vooroordelen verminderen. Daarmee versterkt het de sociale cohesie. Als vijfde element kan er communicatie op gang komen tussen kerken. Natuurlijke samenwerking tussen bestaande hulpprojecten en kerken ontstaat door het netwerk dat HiP faciliteert. HiP levert daarmee een bijdrage aan het neerhalen van de verdeeldheid tussen christenen. Een laatste aspect is, dat door het begeleiden van lokale mensen in hun ondernemerschap, er ook sprake is van capaciteitsopbouw en economische stimulans. HiP’s oogmerk is het creëren van een duurzaam project dat, na een begeleiding van max. 5 jaar, zelfstandig verder kan gaan. HiP zoekt Waterdragers In april 2010 is een klein team van start gegaan met HiP International. De interne processen, het beleid, de begroting en plannen zijn opgezet, terwijl er al 5 landen in de eerste initatief-fase zijn en de nodige begeleiding vragen. Een uitgebreidere beschrijving en doorrekening van de projecten zal beschikbaar worden gemaakt in een update van het businessplan. Door de opstartende landen eerst financieel te ondersteunen, geven we hen de mogelijkheid om de organisatie goed op te zetten. Vervolgens zullen we nieuwe HiP NGO’s trainen om zelfstandig te worden op zowel organisatorisch als financieel gebied. Ook het onderling delen van kennis en expertise, door landen in zelfde regio’s, is onderdeel van de visie. Na het ontvangen van hulp, kun je kennis doorgeven en daarmee anderen helpen te starten. Door dit te faciliteren kan het team van HiP International klein blijven en worden de waardevolle kennisbronnen voor verschillende culturen beschikbaar gesteld. Wij doen geen actieve acquisitie voor nieuwe landen. We zien dat het verhaal onderling wordt doorverteld en daardoor nieuwe contacten ontstaan. Colofon HiP International is eigenaar van de HiP visie, het concept, logo en de database en stelt dit beschikbaar. Zij onderhoudt een trainings- en De visie van HiP is om kerken kenniscentrum en is financier voor pioniers die de HiP visie willen uitwerken zichtbaarder te maken in de overal ter wereld. samenleving door kerkleden te mobiliseren hulp te bieden aan HiP is christelijk, visionair en professioneel. Door deze positionering vallen we mensen in nood in hun omgeving. bij fondsen en subsidies vaak tussen de wal en het schip. Daarom zoekt HiP waterdragers. Specifiek zijn we op zoek naar particulieren die geloven in de HiP International visie en financiële ondersteuning willen bieden. De kosten betreffen Utrechtseweg 103 projectlanden, personeel, ICT en communicatie. 3702 AB Zeist Nederland Make HiP work! +31 30 7 52 42 26 office@hipinternational.org HiP zoekt ondernemers die bereid zijn te investeren in dit innovatieve concept. Team HiP international Potentieel is er veel mogelijk. Het moet zich alleen nog gaan bewijzen. Anna Tak (fondswerving) Waterdragers stellen ons in staat om de HiP visie te gaan uitvoeren. Tjitske J. Volkerink (communicatie) Pauline J. Haaijer (office & PA) Bent u geïnspireerd? We komen graag met u in gesprek om samen te kijken of Walter Willigenburg (directeur) uw talenten, gaven en mogelijkheden qua financiën, netwerk of andere gaven en talenten kunt inzetten ter ondersteuning van HiP’s Wereldwijde Visie. www.hipinternational.org lees ook Walters blog BB20100604.at.tv.v1 HiP International 4

×