Meme kanserli hastada izlem

1,288 views
1,017 views

Published on

ankara meme hastalıkları derneği 21 şubat 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,288
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Lokorejyonel nüksler nükslerin %10-30 kadarını oluşturmaktadır. Uzak metastazlar lokorejyonel nüks veya ikinci primer meme kanserinden daha yüksek oranda görülmektedir %60-70. Tedavi anında subklinik hastalık varlığını ve bu hastalığın adjuvan tedaviye dirençliolduğunu düşündürür. %10 hastada lokal nüks ve uzak organ metastazı aynı anda görülüyor. Hastaların %25 meme ca nedeniyle kaybedilecek. Nüksler en sık-%60-80 primer tedaviden sonraki 3 yılda
 • , NSABP-B06 genç yaş bağımsız risk faktörü
 • Yıllık %1-2, en sık ilk 3 yılda, 15-20 yıl sonra risk %10-20 civarında stabil kalıyor. Heterojen hastalık fakat genel olarak operabl, 5 yıllık sağ kalım oranları yüksek. Hastalıksız süre ne kadar uzunsa prognoz o kadar iyi. Kısa sürede ortaya çıktıysa %75 uzak organ metastazı riski taşır, erken nüksler biyolojik olarak agresif tümörü düşündürür. Uzak organ metastazı tanı anında subklinik metastatik hastalık varlığına bağlı.
 • %80-90 ilk 5 yıl içinde Yaklaşık yarısında göğüs duvarı. Aksiller nüsk hem MKC hem de MRM sonrası düşük %1.5-6
 • Primer tümör boyutu, evre, aksiller lenf nodu tutulumu riski arttırıyor. Mastektomi sonrası RT ve sistemik tedavi azaltıyor.
 • Hastaların yarısında 5 yıl içinde, üçte ikisinde 10 yıl içinde uzak metastaz ortaya çıkacaktır. Nüksün yeri en önemli prognostik faktör.
 • Adjuvan endokrin tedavi alan hastalarda bu oranın daha düşük olduğunu biliyoruz. Knowledge about timing and patterns of relaps facilitates screening for recurrence
 • Lokorejyonel nükslerin önemli bir kısmı ilk hastanın kendisi tarafından fark edilir, bu nedenle kendi kendine muayene önemli, diğer taraftan sağ kalımı etkilemediği gösterilmiş.
 • Cerrahi tedavi vücut yapısı, vücut imajı, fonksiyonunu bozuyor. Bu da fiziksel, psikolojik, sosyal problemleri beraberinde getiriyor. Üst ekstremite morbiditesi hastaların yarıdan fazlasında var.
 • Rate of distant met peaks in the second year, the rate of local recurrences remains steady for many years especially with hormone positive disease. Erken fark edilmesi sağ kalım avantajı taşımıyor.
 • Meme kanserli hastada izlem

  1. 1. MEME KANSERLİ HASTADA İZLEM Doç Dr İlknur Kepenekci BayramAnkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Meme Endokrin Cerrahi Ünitesi
  2. 2. • Nüks ve ikinci primer meme kanserinin tanısı – Lokorejyonel nüks – Uzak metastaz• Tedavilerin komplikasyonları
  3. 3. Meme koruyucu cerrahiden sonralokorejyonel nüks: Primer tümör alanında (%75-90) Primer tümör ile aynı kadranda (%22-28) Farklı kadranda (%10-12) Diffüz (carcinoma en cuirasse) (%5>)
  4. 4. Risk Faktörleri:Genç hastaMammografide rezidüel malign mikrokalsifikasyonlarRezidü tümör (cerrahi sınır +)Ekstensif intraduktal komponentLenfovasküler invazyonYüksek proliferasyon hızıBRCA mutasyonuLobüler kanserRadyasyona maruziyet öyküsü
  5. 5. • Kendi kendine muayene, klinik muayene, mammografi ile tanı.• Erken tanı mortaliteyi azaltır (%17-28)• Beraberinde uzak metastaz riski düşük• 5 yıllık hastalıksız sağkalım %60-70, 10 yıllık sağkalım %64.5• Primer tümörün tedavisi ile nüks ortaya çıkışı arasındaki süre prognozda önemli
  6. 6. Mastektomi sonrası lokorejyonel nüks: Toraks duvarı ve mastektomi skarı Supraklavikuler İnfraklavikuler İnternal mammarian Aksiller
  7. 7. Risk Faktörleri:Aksiller lenf nodu metastazıTümör boyutuEvre
  8. 8. • Kendi kendine muayene ve klinik muayene ile tanı• %25-50 uzak organ metastazı ile birlikte• 5 yıllık sağkalım %40-50, 10 yıllık sağkalım %30• Nüksün yeri prognozda önemli
  9. 9. Uzak metastaz: SemptomlarKemik AğrıAkciğer ve plevra Dispne, öksürük, göğüs ağrısı, hemoptiziKaraciğer Karın ağrısı, iştahsızlık, sarılıkSantral sinir sistemi Nörolojik semptomlar• Hastaların çoğunda metastazlar semptomatik.• Asemptomatik hastalarda radyolojik yöntemler ve laboratuvar tetkikleri ile gösterilebilir.• Asemptomatik hastalarda daha erken tanı.• Erken tanınması sağkalımı etkilemez.
  10. 10. Pivot X, Asmar L, Hortobagyi GN, Theriault R, Pastorini F, Buzdar A.A Retrospective Study of First Indicators of Breast Cancer RecurrenceOncology 2000;58:185–190•Texas MD Anderson Cancer Center, Temmuz 1973 – Aralık 1980, 1125 hasta•Ilk metastaz yeri ve tanı şekli (semptomatik, kendi kendine muayene, fizikmuayene, kan tetkikleri ve radyolojik testler)•Semptomatik %57.6•Kendi kendine muayene veya fizik muayene %32.1•Diğer tetkikler %10. 3•%22. 6 hastada nüksler programlı takipler sırasında ortaya konmuş, %64.6hastada anamnez ve fizik muayene ile tanınmış.
  11. 11. Semptomatik Asemptomatik hastalar hastalarLokalizasyon Kendi Fizik Radyolojik Biyolojik Toplam kendine muayene yöntemler marker muayeneKemik 404 3 19 426AC/plevra 131 11 66 208KC 38 7 11 14 74Abdomen 13 13SSS 11 11Mediasten 14 14Lenf nodları 14 75 68 157Göğüs duvarı 7 112 31 150Cilt 20 9 29Meme 8 10 5 23Over 6 6Kemik iliği 5 1 6Koroid 3 3Endometriyum 1 1 648 216 141 101 15 1125
  12. 12. Kontrlateral memede kanser riski:• Risk %0.5-1/yıl• Mammografi ve meme USG• Erken tanı sağkalımı uzatır.
  13. 13. Meme kanserli hastalarda relaps: Lokorejyonel nüks Uzak metastaz İkinci primer meme kanseri
  14. 14. İzlem nasıl yapılmalı?• Düzenli anamnez ve fizik muayene• Kendi kendine muayene• Yıllık mammografi• Ek tetkikler ? ? ?(Kan tetkikleri, kemik sintigrafisi, akciğer grafileri, abdomen USG, abdomen ve toraks BT, Kranial BT, MR, PET, Tümör belirteçleri)
  15. 15. • Düzenli anamnez, fizik muayene ve mammografi• İlk 3 yıl 3-6 ayda, sonraki iki yıl 6-12 ayda ve daha sonra yıllık takipler• Meme koruyucu cerrahi uygulanan kadınlarda tedavi sonrası mammografi radyoterapinin tamamlanmasından sonra 6. ayda, daha sonra yıllık• Tam kan, biyokimya paneli, kemik sintigrafisi, BT, PET, MR veya tümör belirteçleri asemptomatik hastalarda fizik muayenede anlamlı bulgu olmadıkça rutin meme kanseri takibi için önerilmez
  16. 16. Meme kanserli hastada rehabilitasyonihtiyacı:Lokorejyonel tedaviye ait Psikososyal problemler:problemler: Depresyon Ağrı Nüks korkusu Lenfödem Uyku bozuklukları Kol ve omuz problemleri: Hareket Kognitif bozukluklar kısıtlılığı, sertlik, uyuşukluk, güç kaybı Kozmetik sorunlar, skar Bitkinlik Seksüel problemlerSistemik tedaviye ait problemler: Sosyal problemler Nöropati Fertilite Erken menapoz Kardiyovasküler hastalık
  17. 17. Teşekkürler.
  18. 18. • Kozmetik sorunlar• Lenfödem• Kol fonksiyonlarında bozulma, ağrı• Skar oluşumu/adhezyonlar• Radyoterapi• Sistemik tedavi• Psikososyal problemler:• Cinsel kimlik• Depresyon, anksiyete
  19. 19. Lokorejyonel nüks• Nükslerin %10-30• Risk faktörleri – Genç hasta – Lenfovasküler invazyon – Multisentrisite – İleri evre
  20. 20. Risk faktörleri• İleri evre• Yüksek grad• Hormon reseptör (-)• Her-2 (+)• Genç yaş

  ×