Your SlideShare is downloading. ×

DKIS ve LKISta MR

939

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
939
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Başlangıç ilk 2 dk,geç faz ise 2dk’dan sonrası
 • anser
 • Transcript

  • 1. OLGULARLA DCIS ve LCIS Dr Ayten Kaya TDV 29 Mayıs Ankara Hastanesi
  • 2. MR çalışması meme kanserini tamamen ekarte ettirmezMeme MR’nin– Sensitivitesi; %94-100– Spesifitesi; %37-97
  • 3. Avantajlar• Dens meme dokusu• Difüz, multifokal, multisentrik kanserlerin tanısı ve yaygınlığı• Kontrastlanma özelliğinin belirlenmesi ile tümör grade’leme, metastaz potansiyeli, tedaviye yanıt değerlendirilmesi• Tümör boyutları• Meme posterioru, göğüs duvarı değerlendirilmesi
  • 4. Dezavantajlar• Yüksek duyarlık, düşük özgüllük – Maliyet yüksekliği – Gereksiz biyopsi – Hasta anksiyetesi• MR eşliğinde biyopsi yapmada zorluklar• Teknik donanımda, bilgi ve tecrübe düzeyinde farklılık
  • 5. Endikasyonlar• Tarama; yüksek risk grubunda (yaşam boyu kanser olma riski %20-25 ve üzerinde) – aile öyküsü (meme, over ca) – klinik hikaye (mediastinal RT) – genetik yatkınlık (BRCA1-2, TP53, PTEN genleri)
  • 6. Endikasyonlar• Lokal evreleme – Biyopsi ile kanser tanısı almış olgularda hastalığın yaygınlığı (aksiller nodal tutulum, multifokalite, multisentrisite, pektoral kas tutulumu)• Problem çözümü – Rezidü, nüks – Adjuvan kemoterapiye yanıtın değerlendirilmesi – Skar-rekürrens ayrımı – Primeri bilinmeyen aksiller metastazlarda değerlendirme• İmplantlar
  • 7. Teknik• Standartta bulunması gerekenler – Meme koili ile pron pozisyonda – İVKM(Gadodiamid) ile dinamik inceleme • Pre ve postkontrast 2D/3D GRE T1A SERİLER – Yağ baskılı sekanslar ve T2A sekansı
  • 8. Normal meme• Premenapozal – Hormona duyarlı – Östrojenle histamin benzeri etki • vazodilatasyon, hiperemi, kapiller kaçak – Benign parankimal kontrastlanma • difüz ya da fokal – UBO (Unidentified breast objects) (menstruasyonun 1. ve 4. hf sık)• Postmenapozal – Meme dansitesinde azalma, yağ replasmanı
  • 9. MR inceleme menstruasyonun 2. haftasında(7.-14. günler) yapılmalı
  • 10. Hormon replasman tedavisi yalancı pozitif sonuç verir!İncelemeden 6-8 hafta önce kesilmeli
  • 11. Hamilelikte ilk trimesterde MR’nin yeri yok Yaygın yoğun kontrastlanma izlenir
  • 12. Antiöstrojen ilaç kullanımındamemede dansite ve kontrastlanma azalır
  • 13. • Dinamik serilerde izlenen normal fibroglandüler doku kontrastlanması (ya da zemin kontrastlanması) duyarlılık ve özgüllüğü azaltır – Yok – Orta derecede – Ciddi (erken fazda yoğun difüz veya multifokal olabilir ve meme kanserini gizleyebilir)
  • 14. Bİ-RADS MR• ACR tarafından terminolojide ortak dil• Radyolog-klinisyen anlaşmasını kolaylaştırır• Morfolojik özellikler (kontur, kenar) mamografik Bi-Rads ile aynı• İlaveten lezyonun kontrastlanma kinetik özellikleri var
  • 15. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER
  • 16. Kontrast tutan alanın tanımı– Fokus • 5mm den küçük, nonspesifik , tek noktasal kontrastlanma • Çok sayıda fokus; stippled– Mass • 3 boyutlu yer kaplayan lezyon, T1A ve T2Aserilerde karşılığı var– Nonmass-like enhancement (NMLE) • Kitle oluşturmaksızın kontrastlanan alan
  • 17. Kitlelerde Şekil-Konturilk post-kontrast görüntüdedeğerlendirilmeli•Şekil; – Yuvarlak, oval, lobüler, düzensiz..•Kontur ; – Düzgün, düzensiz, spiküler, lobule..
  • 18. Kitlede internal kontrastlanma• Homojen• Heterojen• Periferal• Septal• Santral malign?
  • 19. İlave morfolojik özellikler• Meme başı tutulumu-retraksiyon• Pektoral kas ve/veya göğüs duvarı invazyonu• Cilt tutulumu fokal-difüz kalınlaşma• Ödem• Lenfadenopati
  • 20. Kitlesel olmayan kontrastlanma (NMLE)• Net sınır yok• Kitle etkisi yok• Prekontrast kesitlerde normal parankimden ayrılamaz• Meme içi dağılımı; – süt kanallarına uyan: Duktal, segmental – Süt kanallarına uymayan: Lineer, fokal, bölgesel, difüz
  • 21. Dinamik kontrast enhancement MR (DCE-MR)• Normal-kanserli doku ayrımına izin verir çünkü malignitelerde vaskülarite ve kapiller permeabilite artar.• İnvaziv kanserde güvenilir, insitu kanserde zorluklar mevcut, ancak en son raporlarda DCIS lezyonlarını saptamada mamografiden daha iyi olduğu söyleniyor.• 2007 Kuhl ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, 127 kadında pür DCIS, – Sensitivite: MR; %92 MG; %56 – Yüksek gradeli DCIS’ da ise MR; %98 MG; %52 – Bu çalışmada MRG’de tanınmayan lezyonların çoğu low grade
  • 22. KİNETİK EĞRİ DEĞERLENDİRME• Kontrast madde verilmesini takiben dokuda zaman içinde oluşan sinyal intensite değişikliklerinin grafikle ifadesi – Kontrast verilmesini takiben kısa süreli çok sayıda tekrarlayan görüntüler alınır (her sekans için 2dk’nın altında inceleme süresi) – Lezyonda en çok kontrastlanan bölgeden ve lezyonun muhtelif alanlarından ROI kullanarak kontrastlanma oranı analiz edilir
  • 23. KİNETİK EĞRİ DEĞERLENDİRME
  • 24. T2A SERİLERİN DEĞERİ• Yalancı pozitiflik oranını azaltır• Kist, miksoid fibroadenom, lenf nodu ve benzeri lezyonların tespitinde yardımcı olur
  • 25. DCIS ( Duktal Karsinoma İnsitu)• Terminal duktal lobüler unit kaynaklı malign epitelyal hücrelerin klonal proliferasyonu• Meme kanserinin PREİNVAZİV formu• Non-lethal tip meme kanseri• Bütün meme kanserleri içinde; – 1980’ler öncesinde %2 – Bugünlerde ise %20-30• Deliller; % 30-50’sinin invaziv hale geldiğini düşündürmekte
  • 26. DCIS İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ, İNVAZİV KANSERLERLE AYNI
  • 27. Tarama mamografiÖncesi %1-2 Sonrası %20-30• Palpaple kitle • Mamografide – Büyük, komedo tip – %90 lezyonda• Paget hastalığı • Mikrokalsifikasyon• Meme başı akıntısı – Amorf, kaba, pleomorfik , ince lineer• Otopsilerde %9 • Nonpalpabl kitle – %10-20 lezyonda • Kitle • Asimetri • Yapısal distorsiyon
  • 28. • MAMOGRAFİDE DCIS %90 MİKROKALSİFİKASYON• İNVAZİV KANSERLERİN %30-40 KALSİFİYE• DCIS TEDAVİ EDİLMEZSE %30-50 İNVAZİV KANSER, transisyon zamanı bilinmemekte• SADECE LUMPEKTOMİ; lokal rekürrens 5 yılda %10-20 • %50 DCIS • %50 invaziv kanser• POZİTİF CERRAHİ SINIR rekürrensde önemli• RT ve TAMOKSİFEN REKÜRRENSİ azaltıyor• DCIS %1-2.6’sı, 10 yıl içinde İNVAZİV KANSERDEN ÖLÜYOR
  • 29. DCIS• High Grade (Grade III) • Lokal rekürrens ve invaziv kansere ilerleme ihtimali yüksek • MR’nin tanıda sensitivitesi daha yüksek • Kontrastlanma güçlü• Non High Grade – Low Grade (Grade I) • Bunlar invaze olmazlar ve progrese olduklarında low grade invaziv kansere ilerlerler • Kontrastlanma zayıf – İntermediate (Grade II)
  • 30. DCIS ve MR• MR, Mamografiye yardımcı – Bilinen hastalığın yaygınlığını saptamada – Yüksek riskli kadınlarda okkült lezyonu saptamada • DCIS lezyonlarının %50’si MG okkült, bunlar daha çok High grade lezyonlar • DCE-MR mamografiyi tamamlayıcı; Kalsifiye veya nonkalsifiye noninvaziv karsinoma alanında kontrastlanma görülebilir.
  • 31. DCIS LEZYONLARININ MR MORFOLOJİSİ• Genellikle T2A ve Prekontrast T1A (Fat Sat -/+) serilerde normal dokudan ayrılamaz• Postkontrast serilerde kontrastlanma – Fokus • Single veya multiple (stipled) – Mass • İrregüler şekil ve kenar, heterojen kontrastlanma – NMLE • DCIS da izlenen dominant patern • Mass’lerle karşılaştırılınca bunların kontrast uptake’i düşük ve washout’u yavaş • Kinetik analizin sensivite ve spesifiside mass’lere göre düşük
  • 32. DCIS LEZYONLARININ MR MORFOLOJİSİ• Pür DCIS en yaygın NMLE – Dağılımı • Lineer, duktal • Regional • Segmental – internal kontrastlanması • Clumped • Cobble stone • Heterojen • Cluster ring enhancement (Tozaki ve ark .) Malign lezyonların %63 ‘de, Benign lezyonların %4’de
  • 33. DCIS LEZYONLARININ MR MORFOLOJİSİ• DCIS’da – ADC değerleri; • normal dokudan düşük, • İnvaziv hastalıktan yüksek – Difüzyon normal dokudan yüksek
  • 34. DCIS LEZYONLARIN MR KİNETİK ÖZELLİKLERİGenellikle;•Normal doku kontrastlanması, lezyonunkontrastlanmasından yavaştır ve artarak gider•Başlangıçta normal dokuya göre hızlı uptake•Geç fazda; – Persistan (%28) ve – Plato (%27) çizen eğriler daha sık – Washout (%45) eğrisi, kitle eşlik ediyorsa sık
  • 35. DCISFOKAL KONTRASTLANMA DUKTAL KONTRASTLANMA
  • 36. Preinvaziv Kanser (DCIS) Lineer kontrastlanma Clumped kontrastlanma
  • 37. LOBÜLER KARSİNOM ve LCIS

  ×