Sensa 06 2013

4,927 views

Published on

Prva hrvatska LCHF kuharica

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,927
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,930
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sensa 06 2013

  1. 1. ,.:. 1r'::.:r .... :r'i,:;ii,l i:,il,ii:i# i..il{ti:'' i.iii, :i.ii ;:'::: ir;.'.: :::r: It,:: .:.:.':, :.:, :::,: :ii: .: .::. :. :..ij i: :ii;i:i :.::: !.i.ii :: :::: ' ii.:.i,,.i :r: : :'r:, i.. :: :. :..!,r i:ttii :. ..i i.i;i ' : :.: .:.i:ii
  2. 2. Sp,aroge u kaputi(u . ispro:bajteoverecepte.,Savr5-en,e . .1 , kombinaci.'js.povrca, ribe, me$a,i' ,, oiaiastih plodova odtr,ibvit (e va5e nerpc,e, a iokoladna to11a,bez blaina, ,. l' i, I I, S ei e r:a za u v,ij e t< p,ro rn ij e n itri r Va S e t ?i,vezi'ce Uijetitr ipaioEa (oka 40 komada): ' :, 200'g tanko narezanoga , finoga mesnatog priuta: .22lice maslaca , . malo parmgzana :. naribanog na iirokg, listove: : ,,.,1 .SOl . ... ,.. ,,, .:PlPQr,, . . ii:r:,::: i:;i ::ri . 1 irli:iica l:imunoveiksricb:. ::::,|,'. :;: :.: .:::.,:.:.r..;' :.....: Sparoge, ogulite skoro do cviieta::i :odsffanite isr]hi do-t :,, : nji dio stbpke. Stavite:ih u vi- soki ioiiai tako da,qviiet,viri iz vode, a da 91 ipak rno2ete poklopiti. Kuhajte ih u nepo :soljdnoj vodi dok nd :budu ggtbve. Ocijedite i osi.riite. :1i6. :za peien.ie :hama2i- te: maslacem pa u nJega ,Qo;lpzlte + po 4;;!p,q1ooe Ako ste.se pita'li kako neki ljudi , , - .: .,: :1. i bez brasna, Secefa r tjestentne, ", .....: .r' : vicfenje pa leol itske preh ra he UMAK ZA SPRROCE: . . 3 dl siatkog vrhnja r 1 Zlicd senfa t j.dn,o 2umance .: sol, papar :' piment, kajenska paprika i:. muSkatni or:aiii(, suhi : dumbir: . . korica i sokod pola ::. limuna ' i 1 ilica.maslaca i U otopljeni maslac,ulijte slat- , ko Vihnje i pustite da zakuha. Dodajte zaeine i 2umance uz stalno mijeianje pjenjaiom. Kad se umak poine zguinja- : vati, dodajte :limunw sok i naribanir'koricU. ::: Sparoge su lagano jelg gd !<o- jecia neiete dugo biti:iiti; Ako ih ne pripremate kao predje- ,:tojrda ne biste ostali gladni, predlaiemo joi i pripremu pureieg odreika, nar€zanog na rezance i mariniianog u ljutom :senfu lo-ak minuta prije pieienja. : U tavi, zigrijte iiicu maslaca : i dodajte puretinu. Komade ' lijepo rasporedite,.tako da'lvi prionu na dho tave:kako bi se :ravnomjerno ispekli. Kad im jedna strana porumeni, okre' nite ih na drugu i ponovite; postupak. O{ozgg naribajte' mqlo muiqurog olaiiica: i:: papra; a poroiit. neposredno, prijesetviranja,,:l:,i,:, :,, :' urnqtane. u:: pri:ut: lSloZite r leaah : svitatt- do :diugoga;i !,' cvjetove i krajeve nd:kaPajte: mailacem.i pospite [ifnu:no-, 'vom koricom; a prekci sredi: ,t.; .., ne naiibanim paritlezanom: te,.hlago egRanrite, Stavite . da'se. pete dko 30'minrlta 'u , :.. .......:.. . :.:: ::- pecnici zagiija1oj.1rp.,1 80"C ; :. - llj dqk,se,priut neitzapede, , rcaolpiltos Sparo(iarma ,6d' i liino godi pikantni: umak :,....t,:,, Hrvatskoj je vei ngkoliko godina paznat pojam ,,paleolitska prehrana" (poznat i liao LCHF), a sljedbenika,toua k"ncgp,p gqkim danom sve: je viSel Ulcratko, u.tbj. se,'iirsti, pie- ,,hiane odbacuju 5e6er; pieniino braino, rafi niranar biljna ufj a i ; :industrijske preradevine, a,jede se cjelovita hran4;u lzr'or4gm obliku, posebno riba, meso i jaja.oryanskog podrijetla, ma- slo, hladno preiana ulja, ora5asti plodovi, sjemenke te povrte. :: Ljubitelli te vrst€ prehrane ovaj su rnjesec konaino do5li na .i 'bvoje jer je izdana prla hrvatska paleolitska:kuharica. Nipl- :i iala ju ie -nita Supe,:nutricionistica i autorica knji$e .Ij4- ig.,,i taii o htari, koja ie zasliLna,za p-opularizaciju,,t!,,*rt. piehrane u Hrvatskoj, u :suradqji s fulqnom, Mllje.v+(,Pffgp' nvilijom. Kako i same autorice kaZu, njihova.lluhaiic?, nrje barno joi jedna zbirka ukusnih recepa:ta,i lijepih slika nego gbjgdinju.ie zdrer--i prehcranu i uZiyanjq u hrani..SVrhi:idl.j. naiiiiti rias kako noZete uZivati u hrani:a da time dpggrbdqq od vrhnja. i:ii::::it:' r,re ugrozite zdr;r'lie i r itku figuru.:[Jslast! rrpeiu Bgiil'B.arISl
  3. 3. SVAOSJE,TIIA /L-'q L.e/, J. t_ ,-<,c(i_ <Z 1l' o ^7trst 17! s ' ,',7 rt€lr.,: ,rZa pete n,0,, .,::: / | .. ,,'Pov rce ;5 i,, ,0l,as lm a'. ,i1,Z5oiomata , , ,, :,;r,2;kqlabice. "' . : : ;,;i,,t'PQ g olglia '; : ,, ' .,:3:ilice maSla : ,: .": ilka crnoga, ki ma,, U tay|.q debelim dnom:na 2-3 ilJice masla prZite pret- ,:.,:.-.",: hodno::ocii6eno i na. Polo- . vice narezano povr(e, sve r.:dbk,he:tdobije' finu boju sa svil ltrana. Tada $a pospite :r sj g,rndn li! mA i:grq5i r:f a, pro- ,,,mljdjajte: i prespite. u na ma- ridehi,!im ra pqtenie- Prelijte ;ostatkSin' otopljenog masla i poklopite papirom za pe- ,, 3$;e; tako da ga zJtaknete , !P, rutke,:Qa; ne::i2la2ii para. :::Rtite jo.i 3Q::nrinuta::u pei- :nfci zag:rijanol, na 200, :C; Odtitno je: kao :izasebno malo lelo iti: ,kao ;:pr!log SlaSfi'e , , bo nn b ice:r . 1lg:g makadaniijel . :1O0 g badema . 100 g Sezamovih sjemenki , . 1oo g lanenitr slementi . 100 g brusnica , . 50 g ko-kosova braina (ne' pahuljita!) : . 50 g:goji bobica . 50 g:grozdrca ,.l mahunavanilije ' (istisnuta) . O"5 dl svje2e iscijedenog , soka od tlumbira . naribana korica 1 limuna iz biouzgoja .' sok I limung , :: . 2 Zlitice cinieta : ,: . 2 Zliiice kajenske paprike : . 1 2liiicalavandina suhogi, :cvijiita : ,, Sve sameljite,u s11ojq:4q qi.esg ili u blehderu. Oblikujte ,ku' glice i drZite:ih na hladnome : i tarnnqmg rnjestu u -zatvofe- I nol po-sud!.' Rok t;ajanja je do 8 dana.
  4. 4. ; Divlji losos,sa senfom i kaduljonn : zA DVUE OSOBE ;'filet divljeg lososa (oko ',3Q0 g): , ,, .Zlica'masla (ghee) : . ilica masiinova ulja . dvije ilice listiia badema . 10 bobica crvenog papra r sol, papar, origano . 10listiia svjeZe kadulje . 2 ieinja ieSnjaka . senf Fin,i ' kombd divljeg, lososa (filel) operite pod tekuiom hladnom vodom i:robri5ite papirnatim rutnikom ili ku. fririjskom krpom namijenom idmo za takve pothvate. : ' g[!u sa 1v!h s:trana dobro na- trljbjte srednjg ljulim senfdm. Posolite: je, popqprile1;i, posl pite origanom. Na Zlici masla u. tavi iqpr2ite ribu, prvo sa strane na kojoj je ko2a, dok se ne zaiumeni; a:tada oprezno okrenite filet i prvo pr2ite na jakoj :vatri, a potom na lag?- nijoj :;161e1;1o minuta. Tavu poklopite Ziianom mreZom tako da masno(a ne iprica po kuhinji. lstoviemeno usitnite dva ieS- nja teinjaka i desetak manjih (ili 3-4 veia) listiia svjeZe ka- dulje. Okrenite ribu ponovno na koZu, pospite ieinjakom, kaduljom, dodajte joi dvije Zlice.oljuStenih i na listiie na- sjeckanih badema te crVenog papra za dekoraciju. : Sve prelijte jo5 vru(im ma- slorn na kojem se pekla riba te sve nakapajte s malo mar ,slinova, utja -a::bolji tek.: Riba je spremna za servilanJe.: Od- lidno se slaZe s dalmatinskom ,,miiancijom" na le5o. ad BISKVIT: . 4 jaja . stevija (po ukusu) , , . 1 d.l soka od vi5anjq ,(moZe i od zamrznutih) ^ i,. , 2 2lice likera od viinje ili . ruma i, - 2 dl kiselog vrhnja . 200 g fino mljeyenih badema ili ljeinjaka . praiak.zq pecivo . . 1,5 velika 2lica psfllium praika ,,, . 50:g kakaa : . korica 1 biolimuna : lstucite snijeg od hrjelanaca. Umutite, .Zumanca,. sa ste- vijom,: dodqjte sok:od vii- nje, malo likera od:vfinje ili ruma, kiselo vrhnje, braino od oraiastih plodova u koje stCumijeiali praSak:za peci- vo" psyllium praiak; kakao i limunovu koricu. Dobro iz- miksajte, dodajte lnijeg pA sve umuesaJte u frnu smje= SU.. : Ulijte u prethodno hdffrd: S(en kalup za tortu:.i peci- te oko 5:minuta.u pe(nici zagqijanoj na 20p:::C, zatim smanjite temperatuf u :na 180 'C i pecite okb 40.mi- nuta,ili dok tatkalida kojom provjeravate tijesto ne osta- ne s.uha. '' KREMA: : . 125 g maslaca . 3 velike 2lice mjeiavine stevije (2 puta slaile od ieiera) . 100 g ka:kaa S,VAOS.J ET.ILA na t0rta ,.2Zlice likera od viianja ili ruma . 1 jaje ,. 2 2lice vode ili mlijeka . 1 vretica burbon vanilije .2 2lice mljevenih ', peienih ljeinjaka ; lzmijeiajte pjenasto maslac, : steviju, kakao i liker, pa do- : dajie jaje, vodu i .burbon vaniliju.rKad dobijete glatku .i smjesu, : dodajte lje5njake. ,:::113kq 5to ste smjesu do- ,,'bro izmil'eiali, stavite je da odstoji na mjestu koje nije , prqhladno. l PRELJEV: . 2 dl slatkog vrhnja . 200 9 iokolade : (najma nje 700lo.kakaa) . 1/z 2liiice cimeta : Vrhnje, cimet i razlomljenu : tokoladu kuhajte na pari , tako da se topi, a ne kuha. :: Kad iokolada u vrhnju sa- svim omekia, izmijeiajte je u gustu smjq5u ! ostavite da odstoji na Stednjaku. Peieni biskvit oprezno izva- r: dite i? [<qlupa i, kad se malo , . ontqd!, :prereZite ga vodorav- : no na pola. Ako 2elite viSe ' arome i mirisa, moZete po : , polovicama :nakapati sok od vi5anja pomijeian s malo like- ra ili malo ruma. Biskvit stavi- te na dno, u sredinu nanesite kremu, pa drugorn polovkom poklopite tortu i prelUte je preljevom; rUkrasite : rnliqve; nrm pecenrm uesnjacrma, : [o ko Nov.a kuharicahnite Siipe sadrii : 2pp,recepata, popratnB tekstove o ' : prehrani i namirnicama te mnogo sitnih praktiinih'savieta. Cijena joj . :,jq 21,9,kua moiete je naruiitl : ' nd e.mail: lchf.kuharitapgmail.(om r,pelra fl€tfl.€lEl, I23

×