Hsp tmk

3,414 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hsp tmk

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM)INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2006
 2. 2. Draf 06122011PENGENALANTMK merupakan medium yang penting kepada masyarakat. Spesifikasi Kurikulum dirancang sebagai panduanTMK yang diperkenalkan sebagai mata pelajaran elektif pengajaran bagi membantu guru mentafsir danuntuk sekolah-sekolah menengah di Malaysia dapat melaksanakan sukatan pelajaran TMK di dalam bilikmemberikan kemahiran asas yang bernilai kepada murid. darjah.Hal ini dapat membantu murid mengaitkan pengalamanpembelajaran TMK kepada amalan kehidupan berasaskan Siapakah Pengguna Sasaran?teknologi yang progresif. Kurikulum ini menyediakan satu Dokumen ini disasarkan untuk guru TMK yangdasar bagi melahirkan tenaga kerja yang berkebolehan mengajar mata pelajaran TMK pada peringkatdalam teknologi. Hal ini dapat membantu dalam persaingan Menengah Atas (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5) bagidi peringkat ekonomi global. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).Mata pelajaran ini ditawarkan kepada semua murid Apakah Bidang Pembelajarannya?Tingkatan 4 dan Tingkatan 5. Matlamat mata pelajaran inibagi melahirkan murid dengan pengetahuan, kemahiran Enam bidang pembelajaran adalah seperti berikut:dan nilai-nilai murni daripada beberapa bidang pembelajaran  Teknologi Maklumat dan Komunikasi danyang ditetapkan. Hal ini juga dapat membantu mereka dalam Masyarakatpeperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).  Sistem Komputer  Rangkaian Komputer dan Komunikasi  Multimedia  PengaturcaraanSPESIFIKASI KURIKULUM  Sistem MaklumatAktiviti – aktiviti yang dicadangkan merupakan gabungan Apakah maklumat yang dikandungi?strategi pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini perludiberikan perhatian bahawa guru juga digalakkan dan Spesifikasi Kurikulum TMK mengandungi maklumatdiharapkan dapat menggunakan strategi yang berkesan bagi seperti berikut:mengajar kumpulan sasaran. Topik yang pelbagai dan masa yang dicadangkan bagi setiap topik Apakah Spesifikasi Kurikulum? Pada akhir pembelajaran murid mendapat kemahiran Spesifikasi Kurikulum merupakan satu dokumen yang melalui hasil pembelajaran bagi setiap topik mengandungi penerangan lengkap mengenai maklumat asas kurikulum mata pelajaran yang diperlukan. 1
 3. 3. Draf 06122011 Terdapat aktiviti yang dicadangkan bagi setiap topik. menunjukkan dan mendemonstrasi pelbagai bentuk Guru bebas untuk memilih sebarang aktiviti yang perisian, perkakasan dan peranti yang digunakan dicadangkan atau merancang aktiviti sendiri. dalam bidang pembelajaran. memberikan bimbingan pendidikan kepada muridTopik-topik boleh diajar tanpa mengikut urutan. Guru tidak supaya mereka mempunyai asas pemahaman yangterbatas menggunakan dokumen ini selagi kandungan topik kukuh terhadap kandungan sukatan pelajaran.sukatan tidak terkeluar daripada garis panduan yang telah menggalakkan murid mencari sumber maklumat danditetapkan. rujukan lain, serta dapat melaksanakan pembelajaran kendiri sekiranya perlu.CADANGAN PENDEKATAN DAN STRATEGI Pendekatan Berasaskan KemahiranUNTUK PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan berasaskan kemahiran menekankan aktiviti berpusatkan murid dengan guru memberikan bimbinganPendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang dan penjelasan sekiranya perlu. Dengan itu, guru seolah-sesuai adalah penting untuk mencapai objektif pembelajaran olah berperanan sebagai pengajar dan pembimbing yangyang telah ditetapkan dalam spesifikasi kurikulum. Jenis- perlu :jenis aktiviti dan hasil pembelajaran bergantung kepada menyediakan bimbingan amali kepada murid bagiperanan guru yang bertindak sebagai pengajar atau membantu mereka mencapai kemahiran yangpemudahcara. Walau bagaimanapun, para guru boleh berkaitan dalam setiap bidang pembelajaran.mengubah suai bilangan waktu yang dicadangkan mengikut membimbing murid berdasarkan tatacara pengendaliankebolehan murid. piawai yang melibatkan pelbagai bidang pembelajaran. menggalakkan murid belajar secara sistematik.Pendekatan MengajarTerdapat pelbagai pendekatan mengajar yang boleh Pendekatan Berasaskan Tugasandianggap sesuai untuk murid. Pelajaran TMK boleh Aktiviti-aktiviti berasaskan tugasan hampir keseluruhannyadikendalikan menggunakan pendekatan berikut: berpusatkan murid. Peranan guru ialah : memberikan nasihat terhadap tatacara pengurusanPendekatan Berasaskan Pengetahuan projek dan organisasi tugas.Pendekatan berasaskan pengetahuan dalam kurikulum memantau perkembangan projek murid.memerlukan guru bertindak sebagai pengajar. Guru perlu : memberikan nasihat, panduan dan cadangan memperkenalkan bidang pembelajaran dalam sekiranya perlu. bentuk konsep, definisi dan istilah. menilai hasil kerja murid. 2
 4. 4. Draf 06122011Strategi Pembelajaran Sekiranya topik atau kemahiran yang dipilih telahStrategi Arah Kendiri, Capaian Kendiri, Ukur Kendiri dan dikuasai, murid boleh beralih ke topik yang seterusnya.Kadar Kendiri (SeDAAP) diperkenalkan dalam dokumen ini. Pembelajaran Kadar KendiriStrategi SeDAAP direka bagi menggalakkan pelajar supaya Dalam Pembelajaran Kadar Kendiri, murid menentukanbertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka dan kemahiran mereka sendiri dalam memperolehuntuk membina sikap berdikari dan berkeyakinan diri dalam pengetahuan dan kemahiran yang ditetapkan dalamlingkungan tugasan yang diberikan. Strategi ini pelbagai bidang pembelajaran berdasarkan sukatan.menggalakkan perkembangan pelajar yang berdikari, Strategi ini menggalakkan pembelajaran langkah demisebagai pemudah cara dalam menempa perhubungan kerja langkah dan murid memantau sendiri perkembanganyang produktif di antara ahli kumpulan di samping mereka.memelihara disiplin murid. Pembelajaran Arah Kendiri KANDUNGAN KURIKULUM Dalam Pembelajaran Arah Kendiri, murid menentukan topik yang hendak dipelajari berdasarkan bidang Kurikulum ini memberikan penekanan terhadap integrasi pembelajaran tertentu. pengetahuan, kemahiran dan nilai murni. Pembelajaran Capaian Kendiri Dalam Pembelajaran Capaian Kendiri, murid mencari Pengetahuan dan menentukan maklumat tentang topik-topik tertentu Pengetahuan yang diperoleh dalam kurikulum TMK terdiri dari pelbagai sumber. Sumber-sumber maklumat ini daripada konsep dan fakta mengenai TMK termasuk istilah mungkin terdiri daripada buku-buku rujukan, majalah, TMK. Hal ini termasuk prosedur dalam sistem pengurusan CD-ROM, Internet, Pusat Sumber dan perpustakaan. komputer, urutan proses dalam membangunkan produk serta arahan dan sintaks dalam pengaturcaraan. Seterusnya Pembelajaran Ukur Kendiri dapat menyepadukan perbincangan dalam isu semasa Dalam Pembelajaran Ukur Kendiri, murid digalakkan berkaitan dengan TMK dan kesannya terhadap masa depan. menilai perkembangan diri berdasarkan topik tertentu. Penilaian ini boleh berdasarkan pertimbangan nilai, refleksi kendiri atau pemerhatian berdasarkan senarai kriteria atau penilaian rubrics yang dibekalkan oleh guru. 3
 5. 5. Draf 06122011Kemahiran mempersembahkan maklumat dengan jelas, logik,Kemahiran ini melibatkan kemahiran komunikasi, kemahiran tepat dan terperinci.pengurusan maklumat, kemahiran pengurusan sistem Mengurus Sistem Komputerkomputer dan kemahiran penyelesaian masalah. Elemen ini melibatkan penggunaan perkakasan danHuraian setiap kemahiran adalah seperti berikut: perisian bagi komunikasi dan penyelesaian masalah merangkumi kebolehan untuk mengenal pasti, Kemahiran Komunikasi memasang, menyusun serta menyelenggara sistem Kemahiran komunikasi merujuk kepada proses komputer. memperoleh dan menyebar maklumat secara lisan dan Kemahiran Penyelesaian Masalah bukan lisan. Perkara ini melibatkan: perkongsian dan penyebaran maklumat. Kemahiran penyelesaian masalah memberikan peluang penghasilan melalui pelbagai cara termasuk kepada murid untuk melaksanakan cara dan strategi persembahan grafik, lakaran dan prototaip dengan dalam masalah kehidupan sebenar. Kemahiran ini menggunakan teknologi maklumat. menekankan: mengenal pasti, menghurai dan menterjemah logik dan pengaturcaraan. pelbagai pandangan. pemikiran kritis, kreatif, reflektif dan mantik. mengeksploitasi, menggunakan , mencapai dan imaginatif, inisiatif dan fleksibiliti. memproses teknologi dengan cekap dan yakin. pengenalpastian, perihalan dan pentafsiran semula memastikan keselamatan penyebaran maklumat . masalah dan analisis daripada pelbagai perspektif. penyelidikan, penerokaan dan penjanaan idea . Kemahiran Pengurusan Maklumat pengujian dan penyelesaian masalah. Kemahiran Pengurusan Maklumat menyediakan membuat keputusan berdasarkan pengalaman dan peluang untuk pembangunan maklumat dengan : pendapat yang rasional. mengekalkan integrasi maklumat. proses dan penilaian produk. menggunakan pelbagai teknik pertanyaan. mengenal pasti, mencari, mengumpul, menyimpan, Nilai murni menggunakan dan memproses maklumat. Nilai murni dalam sukatan pelajaran Teknologi Maklumat mengkategori, menganalisis, menjana dan menilai dan Komunikasi (TMK) adalah tekun, tepat, teliti, yakin, maklumat. tanggungjawab, wibawa, hormat, kerjasama, menghargai, budi bahasa dan patuh pada Kod Etika TMK. 4
 6. 6. Draf 06122011KEPERLUAN SEKOLAH UNTUK PENAWARAN Kapasiti pemacu cakera keras sekurang-kurangnyaMATA PELAJARAN TMK 40GB. Keperluan minima Sistem Pengoperasian: WindowsSekolah yang ingin menawarkan mata pelajaran TMK NT/Windows 2000 Server/ Linux.MESTI memenuhi keperluan minima seperti berikut : Kamera Digital dan Video Kamera Digital Kemudahan Fizikal / Infrastruktur Sekurang-kurangnya terdapat satu stesen kerja yang Sebuah makmal komputer yang mempunyai dilengkapi dengan Kad Penangkapan Video di dalam capaian internet dan dilengkapi sekurang- makmal komputer. kurangnya 20 stesen kerja dan satu pelayan. Sekurang-kurangnya sebuah kamera digital. Nisbah satu komputer untuk satu murid. Sekurang-kurangnya sebuah video kamera digital. Stesen Kerja Pengimbas Komputer peribadi multimedia, minima Sekurang-kurangnya sebuah pengimbas. pemprosesan ialah Pentium III atau setaraf dengannya dengan kelajuan minima 700 MHz. Perisian Komputer (Perisian yang disediakan oleh Keperluan kapasiti RAM sekurang-kurangnya 128 Kementerian Pelajaran Malaysia) MB. Pemprosesan Kata : Microsoft Word/Open Keperluan kapasiti pamacu cakera keras sekurang- Office.org.Writer. kurangnya berbaki 10GB. Hamparan Elektronik : Microsoft Excel/Open Keperluan minima Sistem Pengoperasian – Office.org.Calc. Windows98/ Linux. Perisian Persembahan : Microsoft PowerPoint/ Open Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) Office.org.Impres. Semua komputer hendaklah dirangkaikan Pengkalan Data : Microsoft Access. menggunakan Protokol komunikasi TCP/IP dengan Alat Pengaturcaraan : Microsoft Visual Basic. kadar pemindahan data sekurang-kurangnya 10 Alat Pengarangan : ToolBook 2004. Mbps. Pelayar Web : Sebarang Pelayar Web. Penyunting Web : Sebarang penyunting Web. Pelayan Penyunting Video : Perisian Kad Penangkapan Pemproses mikro Pentium III atau setaraf Video. dengannya. Penyunting Audio : Sebarang Penyunting Audio. Berkelajuan sekurang-kurangnya 933 MHz. Penyunting Grafik : Sebarang penyunting Grafik. Kapasiti RAM sekurang-kurangnya 256 MB. Nota : Semua perisian hak milik MESTI berlesen. 5
 7. 7. Draf 06122011Kelayakan Guru CADANGAN BACAAN Diploma/Ijazah Sarjana Muda/Lepasan Ijazah dalam Sains Komputer/Teknologi Maklumat atau setara. Bahan Bacaan 1. Shelly G.B. Cashman T.J., Vermaat M.E., & Walker T.J.Keperluan Asas Murid (2005). Discovering computers 2006: A gateway to Murid MESTI mempunyai asas kemahiran information. Cambridge, MA: Thomson Learning. komputer: boleh melaksanakan kemahiran pemprosesan perkataan, menghasilkan hamparan 2. Pfaffenberger, B., & Daley, B. (2003). Computers in your future. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. elektronik dan membuat persembahan. Murid MESTI memperoleh sekurang-kurangnya 3. Chua, C.S. (2000). Visual Basic 6: a step-by-step guide. Kuala Lumpur: Times Publication. gred C dalam mata pelajaran Matematik di peringkat PMR. 4. Capron H.L., & Johnson, J.A. (2005). Computers: Tools for an information age. (8th ed.) Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 5. Beekman, G. (2004). Computer confluence: Exploring tomorrow’s technology. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 6. McGloughlin, S. (2001). Multimedia:Concepts and practice. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 6
 8. 8. Draf 06122011HASIL PEMBELAJARAN DAN SPESIFIKASI1.0 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI DAN MASYARAKAT (6 MINGGU)TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI1.1 Pengenalan 1.1.1 Gambaran Keseluruhan Teknologi Maklumat Dan kepada Teknologi Komunikasi (TMK) Maklumat Dan 1.1.1.1 Mendefinisikan TMK Komunikasi 1.1.1.2 Menerangkan evolusi komputer secara ringkas 1.1.2 TMK Dalam Kehidupan Seharian: Pendidikan, Perbankan, Tugasan Individu/Berkumpulan Perindustrian dan Perdagangan Menyenaraikan perbezaan di antara 1.1.2.1 Menyenarai kegunaan TMK dalam kehidupan sistem berkomputer dengan sistem seharian yang tidak berkomputer dengan 1.1.2.2 Menyatakan perbezaan di antara sistem menggunakan enjin gelintar berkomputer dengan sistem yang tidak Membincangkan dan berkomputer menyenaraikan perbezaan di antara 1.1.2.3 Menyatakan kesan TMK kepada masyarakat sistem berkomputer dengan sistem yang tidak berkomputer Menjalankan kajian ringkas mengenai penggunaan TMK dalam komuniti Membincangkan kesan-kesan kandungan kontroversi kepada masyarakat 7
 9. 9. Draf 06122011 TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI1.2 Etika Komputer 1.2.1 Definisi dan Isu Undang- 1.2.1.1 Mendefinisikan Etika Komputer, Kod Etika, Harta undang Intelek, Kebersendirian, Jenayah Komputer dan Undang-Undang Siber 1.2.1.2 Membezakan diantara etika dengan undang- undang 1.2.1.3 Menyatakan keperluan undang-undang harta intelek 1.2.2 Kebersendirian Kajian terhadap: 1.2.2.1 Menyenaraikan cara melindungi kebersendirian - Teknologi sedia ada untuk 1.2.2.2 Menyatakan kaedah/teknologi pembuktian dan pembuktian dan pengesahan pengesahan (termasuk: apa, di mana digunakan, keberkesanannya, 1.2.3 Kandungan Kontroversi dan Kawalan kebolehsediaannya) 1.2.3.1 Menyenaraikan kesan kandungan kontroversi - Etika yang biasa diamalkan (10 kepada masyarakat: Rukun Etika Komputer) Pornografi - Penjenayah komputer Fitnah (contoh: Kevin Mitnick dan 1.2.3.2 Menerangkan proses penapisan bagi mengawal Aman Shah) capaian terhadap kandungan kontroversi 1.2.4 Jenayah Komputer 1.2.4.1 Menjelaskan keperluan Undang-Undang Siber 1.2.4.2 Menjelaskan secara ringkas jenayah komputer Tugasan Kumpulan seperti: Sumbangsaran Penipuan Persembahan slaid untuk setiap Pelanggaran Hak Cipta topik Kecurian Serangan 8
 10. 10. Draf 06122011 TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI1.3 Keselamatan 1.3.1 Definisi Tugasan Individu/Berkumpulan Komputer 1.3.1.1 Mendefinisikan Keselamatan Komputer Menjalankan kajian mengenai kesan pencerobohan keselamatan komputer dalam organisasi Mengumpulkan bahan kajian 1.3.2 Ancaman Keselamatan dalam portfolio 1.3.2.1 Menjelaskan secara ringkas perbezaan ancaman terhadap keselamatan komputer: Kod Hasad Penggodaman Bencana Alam Kecurian 1.3.3 Langkah-Langkah Keselamatan 1.3.3.1 Memilih langkah keselamatan yang sesuai bagi Aktiviti 1.3.3 mengatasi ancaman komputer yang dikenal pasti (Rujuk modul yang disediakan) Melawat kedai komputer atau organisasi yang menggunakan mana- mana langkah keselamatan yang 1.3.3.2 Menggunakan prosedur yang betul dinyatakan. Antivirus Anti-Spyware Kriptografi Tembok api Salinan Data Aspek kemanusiaan 9
 11. 11. Draf 06122011 TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI1.4 Perkembangan 1.4.1 Kesan TMK kepada Masyarakat Tugasan Berkumpulan Semasa Dan 1.4.1.1 Mendapatkan maklumat dari pelbagai sumber Portfolio : Mengumpul maklumat Masa Depan (contoh : Internet, perpustakaan atau majalah) mengenai salah satu isu berikut: 1.4.1.2 Menerangkan kesan TMK kepada masyarakat Hak Cipta dan Cetak Rompak 1.4.1.3 Mempersembahkan hasil dapatan dengan jelas dari aspek moral dan undang- dan tepat undang 1.4.1.4 Menunjukkan kerjasama semasa menjalankan Kekurangan dari segi kajian keselamatan dan kesannya terhadap industri/ekonomi/kerajaan Undang-undang Siber Malaysia, Undang-undang Kerajaan Elektronik Tugasan Individu/Berkumpulan Persembahan slaid mengenai salah satu topik di bawah: Memancing data (phishing) Virus - Trojan Horse - Salami Attack Penggodaman (Hacking) Langkah-langkah Keselamatan - Biometrik  cap jari (Fingerprint),  imbas anak mata (Iris Scan) - Pembuktian ( Authentication) 10
 12. 12. Draf 061220112.0 SISTEM KOMPUTER (10 MINGGU)TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI2.1 Konsep Sistem 2.1.1 Gambaran Keseluruhan Sistem Komputer Tugasan Individu 2.1.1.1 Mendefinisikan sistem komputer Melengkapkan lembaran kerja (gambar 2.1.1.2 Menyatakan maksud input, proses, output dan rajah blok) mengenai ‘Sistem storan Komputer ’ 2.1.1.3 Menerangkan Kitaran Pemprosesan Maklumat termasuk input, proses, output dan storan 2.1.2 Perwakilan Data 2.1.2.1 Menyatakan hubungan tentang perwakilan data : bit, bait aksara 2.1.3 Pengenalan Kepada Kod Binari 2.1.3.1 Menjelaskan fungsi Kod ASCII 2.1.4 Pengukuran Data Tugasan Individu 2.1.4.1 Menyatakan unit bagi ukuran data Mengenal pasti penggunaan unit Bit dalam data dan ukuran kelajuan jam Bait Kilobait (KB) Megabait(MB) Gigabait (GB) Terabait (TB) 2.1.5 Pengukuran Kelajuan Jam 2.1.5.1 Menyatakan unit bagi ukuran kelajuan jam: Megahertz (MHz) Gigahertz (GHz) 11
 13. 13. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI2.2 Perkakasan 2.2.1 Peranti Input Tugasan Individu 2.2.1.1 Mengenal pasti peranti input yang digunakan untuk Dapatkan gambar-gambar peranti input teks, grafik, audio dan video dan output dari Internet atau sumber lain 2.2.2 Peranti Output 2.2.2.1 Mengenal pasti peranti output yang digunakan untuk teks, grafik, audio dan video 2.2.3 Papan Induk 2.2.3.1 Mengenal pasti kedudukan Unit Pemprosesan Pusat (CPU), Slot Tambahan, Kad Tambahan, Slot RAM, Port dan penyambung pada Papan Induk Tugasan Individu Amali: 1. Guru menunjukkan bahagian dan 2.2.4 Storan komponen yang berlainan pada 2.2.4.1 Menjelaskan jenis dan fungsi: papan induk Storan Primer (RAM, ROM) 2. Murid mengenal pasti bahagian dan Storan Sekunder (medium magnet, medium komponen pada papan induk optik, ingatan kilat) Tugasan Individu Membezakan storan primer dan sekunder dengan melengkapkan lembaran kerja 12
 14. 14. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI2.3 Perisian 2.3.1 Sistem Pengoperasian (OS) Tugasan Individu 2.3.1.1 Menyatakan pelbagai jenis sistem pengoperasian Mengumpul maklumat mengenai yang digunakan dalam platform yang berbeza pelbagai sistem pengoperasian dari 2.3.1.2 Menyatakan fungsi-fungsi sistem pengoperasian sumber yang sesuai atau Internet 2.3.1.3 Menyatakan perbezaan antara muka sistem pengoperasian 2.3.2 Perisian Aplikasi Tugasan Individu 2.3.2.1 Menyatakan jenis-jenis perisian aplikasi Mengumpul maklumat mengenai (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, perbezaan perisian aplikasi dari persembahan, grafik) sumber yang sesuai atau internet 2.3.2.2 Menerangkan kegunaan perisian aplikasi (pemprosesan perkataan, hamparan elektronik, persembahan, grafik) 2.3.3 Program Utiliti 2.3.3.1 Membezakan di antara jenis-jenis dan kegunaan program utiliti (pengurusan fail, diagnosis dan pemampatan fail) 2.3.4 Perisian Hak Milik dan Perisian Sumber Terbuka Tugasan Berkumpulan 2.3.4.1 Membezakan perisian hak milik dan perisian 1. Mencari maklumat mengenai jenis- sumber terbuka jenis perisian hak milik dan perisian sumber terbuka bagi sistem pengoperasian dan perisian aplikasi 2. Mencari, memuat turun serta meneroka perisian aplikasi sumber terbuka dan memberikan pendapat anda 13
 15. 15. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI2.4 Pemasangan 2.4.1 Pemasangan Komputer Peribadi Tugasan Berkumpulan 2.4.1.1 Memasang komponen-komponen komputer (rujuk modul ) peribadi Memasang komponen komputer 2.4.1.2 Menunjukkan kerjasama semasa aktiviti Mengikuti arahan pemasangan pemasangan komponen-komponen komputer langkah demi langkah peribadi Menguji sama ada komputer peribadi berfungsi atau tidak 2.4.2 Pemetakan dan Pemformatan Cakera Keras 2.4.2.1 Memformat dan memetakkan cakera keras 2.4.3 Pemasangan Perisian 2.4.3.1 Memasang sistem pengoperasian, perisian aplikasi dan program utiliti2.5 Perkembangan 2.5.1 Perisian Sumber Terbuka Yang Terkini semasa dan 2.5.1.1 Menjelaskan sistem pengoperasian dan perisian Mengumpul maklumat berkaitan masa depan aplikasi sumber terbuka yang terkini di pasaran perisian sumber terbuka dan kumpulkan dalam bentuk portfolio 2.5.2 Perkembangan terkini Teknologi Maklumat dan /portfolio digital Komunikasi 2.5.2.1 Menjelaskan perkakasan dan perisian Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang terkini 2.5.2.2 Menjelaskan pervasive computing 14
 16. 16. Draf 061220113.0 RANGKAIAN KOMPUTER DAN KOMUNIKASI (8 MINGGU)TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI3.1 Konsep Asas 3.1.1 Definisi Rangkaian 3.1.1.1 Mendefinisikan rangkaian komputer Komputer dan 3.1.1.2 Mendefinisikan komunikasi Komunikasi 3.1.2 Kepentingan Rangkaian Komputer Tugasan Berkumpulan 3.1.2.1 Menyatakan kepentingan rangkaian komputer dan komunikasi Berikan contoh kepentingan rangkaian dan komunikasi dalam kehidupan 3.1.3 Jenis-jenis Rangkaian seharian 3.1.3.1 Mendefinisikan jenis-jenis rangkaian komputer: Rangkaian Kawasan Setempat Rangkaian Kawasan Metropolitan Rangkaian Kawasan Luas 3.1.3.2 Membezakan antara tiga jenis rangkaian computer 3.1.4 Bina Rangkaian Tugasan Berkumpulan 3.1.4.1 Mendefinisikan dua jenis seni bina rangkaian: pelayan/pelanggan Dapatkan maklumat mengenai jenis- rakan ke rakan jenis seni bina rangkaian daripada pelbagai sumber seperti Internet 15
 17. 17. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI 3.1.5 Topologi Rangkaian 3.1.5.1 Menyatakan tiga jenis topologi rangkaian: Tugasan Individu Bas Lakarkan jenis-jenis topologi rangkaian Gelang secara grafik Bintang 3.1.5.2 Membezakan antara tiga jenis topologi rangkaian Tugasan Berkumpulan 3.1.6 Protokol Mencari maklumat daripada pelbagai 3.1.6.1 Mendefinisikan Protokol Kawalan Penghantaran/ sumber seperti Internet Protokol Internet (TCP/IP) sebagai suatu protokol yang memudahkan komunikasi dalam rangkaian komputer 3.1.7 Internet, Intranet, Ekstranet 3.1.7.1 Menerangkan jenis-jenis teknologi komunikasi Tugasan Berkumpulan rangkaian: Melawat ke laman web Pembekal Internet Perkhidmatan Internet seperti TMnet Intranet dan MIMOS Ekstranet 16
 18. 18. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI3.2 Keperluan 3.2.1 Peranti Perkakasan 3.2.1.1 Mengenal pasti peranti yang diperlukan dalam Tugasan Individu komunikasi rangkaian komputer: Senaraikan pelbagai peranti rangkaian Kad Antara muka Rangkaian bagi membina rangkaian Kad Antara muka Rangkaian tanpa wayar Pelayan/Pelanggan Modem (dalaman dan luaran) Hab / Peranti Suis Penghala ( router ) Titik capaian Tanpa Wayar 3.2.1.2 Menyatakan fungsi peranti berikut: Tugasan Individu Kad Antara muka Rangkaian Dapatkan fungsi peranti yang dinyatakan daripada pelbagai sumber Kad Antara muka Rangkaian tanpa wayar seperti Internet Modem (dalaman dan luaran) Hab / Peranti Suis Penghala ( router ) Titik capaian Tanpa Wayar 3.2.2 Medium Tugasan Individu 3.2.2.1 Mengenal pasti pelbagai jenis kabel seperti Labelkan gambar pelbagai media Pasangan Terpiuh tak Bertebat , Pasangan penghantaran dengan betul Terpiuh Bertebat , Sepaksi dan Gentian Optik 3.2.2.2 Mengenal pasti pelbagai jenis media penghantaran tanpa wayar seperti inframerah, gelombang radio dan satelit. 17
 19. 19. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI3.3 Keperluan Perisian 3.3.1 Perisian Pelayan Tugasan Individu 3.3.1.1 Mendefinisikan Sistem Pengoperasian Rangkaian Dapatkan maklumat daripada buku 3.3.1.2 Menamakan pelbagai perisian Sistem termasuk Internet Pengoperasian Rangkaian 3.3.2 Perisian Pelanggan Tugasan Berkumpulan 3.3.2.1 Menyatakan fungsi pelbagai perisian pelanggan Nyatakan fungsi-fungsi berikut: Pelayar Web (Internet Explorer, Firefox) Email Pelanggan (Outlook Express, Thunderbird) Kemudahan Rangkaian (Ping, Trace Route) Pengurus Fail Rangkaian (Network Neighbourhood, My Network Places)3.4 Penyediaan 3.4.1 Pemasangan Kad Antara muka Rangkaian Tugasan Berkumpulan Kemudahan 3.4.1.1 Menyisipkan Kad Antara muka Rangkaian (Rujuk modul) Rangkaian 3.4.1.2 Memasangkan pemacu perisian Kad Antara muka Sisipkan Kad Antara muka Rangkaian Rangkaian dengan betul Ikuti langkah-langkah 3.4.2 Melentur dan Menguji Kabel pemasangan yang disediakan 3.4.2.1 Melentur dan menguji kabel pasangan terpiuh tak bertebat (UTP) Kabel lurus Kabel silang 3.4.2.2 Mengamalkan sikap berhati-hati semasa melentur kabel 18
 20. 20. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI 3.4.3 Konfigurasi dan Pengujian Rangkaian Tugasan Individu/berkumpulan 3.4.3.1 Konfigurasi stesen kerja bagi mewujudkan satu Uji pelayan dari stesen kerja yang telah rangkaian kawasan setempat : dikonfigurasi dengan menggunakan Alamat Protokol Internet arahan Ping Tapisan Subrangkaian Nama Pelayan 3.4.3.2 Menguji sambungan rangkaian Tugasan Individu/Berkumpulan Bina perkongsian folder 3.4.4 Perkongsian Data Simpan fail dalam perkongsian 3.4.4.1 Membina perkongsian folder folder Capai fail dalam perkongsian folder dari stesen kerja yang lain3.5 Perkembangan 3.5.1 Perkembangan Terkini Rangkaian dan Komunikasi Tugasan Individu Semasa dan Masa 3.5.1.1 Menerangkan Kaji topik yang dipilih dan simpan Depan Perkomputeran Bergerak (spesifikasi, dokumen dalam perkongsian perkhidmatan, frekuensi) folder Perkhidmatan dan Teknologi Internet (Suara Sediakan laporan ringkas melalui Protokol Internet- VOIP , blog) (sekurang-kurangnya 350 patah Jenis-jenis rangkaian (contoh: PAN, VPN, perkataan) dan simpan dalam WLAN, WIMAX) perkongsian 19
 21. 21. Draf 061220114.0 MULTIMEDIA (9 MINGGU)TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI4.1 Konsep 4.1.1 Definisi Multimedia Tugasan Individu Multimedia 4.1.1.1 Mendefinisikan multimedia Kumpul dan bincangkan maklumat tentang konsep multimedia 4.1.2 Multimedia dalam Pelbagai Bidang 4.1.2.1 Mengenal pasti penggunaan multimedia dalam Tugasan Individu pelbagai bidang Berikan contoh pelbagai penggunaan multimedia dan bincangkan 4.1.3 Multimedia Interaktif sumbangannya dalam masyarakat 4.1.3.1 Membezakan ciri-ciri multimedia linear dan tak Linear Tugasan Individu Bincangkan ciri-ciri multimedia linear 4.1.4 Medium Penghantaran dan tak linear 4.1.4.1 Membanding beza medium penghantaran bagi aplikasi multimedia : Tugasan Individu Berasaskan Web Bincangkan persamaan dan perbezaan Berasaskan CD di antara medium penghantaran bagi aplikasi multimedia 4.1.5 Elemen Multimedia 4.1.5.1 Mengenal pasti elemen multimedia: Tugasan Individu teks Padankan elemen multimedia audio mengikut format piawaian fail video grafik animasi 20
 22. 22. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI4.2 Perkakasan dan 4.2.1 Perkakasan Tugasan Berkumpulan Perisian 4.2.1.1 Mengenal pasti perkakasan yang digunakan untuk (6 waktu) menghasilkan produk multimedia: Imbas gambar menggunakan pengimbas (scanner) pengimbas kamera video (video camera) Rakam imej dan pergerakan kamera (camera) dengan menggunakan kamera peranti audio (audio devices) atau kamera video peranti penangkapan video (video capture Rakam bunyi, muzik dan naratif devices) (narration) atau kesan khas menggunakan peranti audio 4.2.2 Perisian Penyuntingan Menggunakan peranti 4.2.2.1 Mengenal pasti perisian penyuntingan yang penangkapan video untuk digunakan untuk menghasilkan elemen-elemen memindahkan rakaman video multimedia: daripada pita video, cakera laser Penyunting teks (text editor) atau kamera Penyunting grafik dan imej (graphics and image editor) Penyunting audio (audio editor) Penyunting video dan animasi (video and animation editor) Tugasan Individu Kumpul maklumat berkaitan dengan 4.2.3 Alat Pengarangan perisian penyuntingan multimedia yang 4.2.3.1 Mendefinisikan pelbagai konsep dalam alat popular daripada pelbagai sumber pengarangan: termasuk Internet konsep kerangka masa (time frame concept) konsep ikon (icon concept) Tugasan Individu Hasilkan satu portfolio berkaitan konsep kad (card concept) dengan pelbagai konsep yang menggunakan alat pengarangan tertentu 21
 23. 23. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI 4.2.4 Penyunting Web 4.2.4.1 Menerangkan dan memberikan contoh-contoh Tugasan Individu penyunting web: Kumpul maklumat berkaitan Berasaskan teks (text-based) penyunting web daripada pelbagai WYSIWYG (apa yang dilihat itu yang dapat) sumber termasuk Internet4.3 Pembangunan 4.3.1 Prinsip-prinsip Antara muka Pengguna Tugasan Individu Multimedia 4.3.1.1 Menyatakan prinsip-prinsip antara muka pengguna Kumpul maklumat berkaitan prinsip- (24 waktu) 4.3.1.2 Mengaplikasikan prinsip-prinsip antara muka prinsip antara muka pengguna pengguna yang sesuai dalam sesuatu projek daripada Internet 4.3.2 Pasukan Pembangun 4.3.2.1 Menyatakan peranan setiap ahli di dalam pasukan Tugasan Berkumpulan pembangun (contoh: pengurus projek, pakar rujuk Bentuk satu pasukan pembangun yang isi kandungan, pereka bentuk pengajaran, pereka terdiri daripada Pengurus Projek dan grafik, juruteknik audio-video dan pengaturcara) tentukan ahli-ahli dengan tanggungjawab masing-masing 4.3.3 Produksi Multimedia mengikut modul 4.3.3.1 Menerangkan fasa dalam produksi multimedia: Analisis Tugasan Individu Reka bentuk Kumpul maklumat berkaitan fasa Pelaksanaan produksi multimedia daripada pelbagai Pengujian sumber termasuk Internet Penilaian Penerbitan 4.3.3.2 Mengaplikasikan semua fasa dalam produksi Tugasan Berkumpulan multimedia untuk menghasilkan projek pendidikan Hasilkan sebuah projek multimedia interaktif multimedia pendidikan berinteraktif berdasarkan modul 22
 24. 24. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI4.3 Perkembangan 4.4.1 Multimedia Immersive Tugasan Individu Semasa dan Masa Menghasilkan satu buku skrap yang Depan 4.4.1.1 Memberikan contoh multimedia immersive dalam mengandungi contoh-contoh (4 waktu) bidang pendidikan, perniagaan dan hiburan multimedia immersive dalam bidang pendidikan, perniagaan dan hiburan 23
 25. 25. Draf 061220115.0 PENGATURCARAAN (10 MINGGU)TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI5.1 Konsep Asas 5.1.1 Mendefinisikan Atur Cara dan Bahasa Pengaturcaraan Tugasan Individu Pengaturcaraan 5.1.1.1 Menyatakan maksud atur cara Kumpul maklumat tentang maksud atur (10 waktu) 5.1.1.2 Menyatakan maksud bahasa pengaturcaraan cara dan bahasa pengaturcaraan daripada pelbagai sumber termasuk 5.1.2 Generasi dan Aras Bahasa Pengaturcaraan Internet 5.1.2.1 Mengenal pasti generasi bahasapengaturcaraan aras rendah beserta contoh Tugasan Individu 5.1.2.1 Mengenal pasti generasi bahasa pengaturcaraan Lukis carta hierarki untuk klasifikasikan aras tinggi beserta contoh generasi setiap aras bahasa pengaturcaraan 5.1.3 Pendekatan Bahasa Pengaturcaraan 5.1.3.1 Mendefinisikan pendekatan berstruktur dalam pengaturcaraan Tugasan Individu 5.1.3.2 Mendefinisikan pendekatan berorientasikan objek Kumpul maklumat tentang perbezaan dalam pengaturcaraan pendekatan bahasa pengaturcaraan 5.1.3.3 Membezakan antara pendekatan berstruktur dan daripada pelbagai sumber termasuk pendekatan berorientasikan objek dalam Internet pengaturcaraan Tugasan Individu 5.1.4 Penterjemah Hasilkan jadual banding beza tentang 5.1.4.1 Menerangkan kaedah penterjemahan dalam pendekatan berstruktur dan pengaturcaraan menggunakan penghimpun, pendekatan berorientasikan objek pentafsir dan pengkompil dalam pengaturcaraan Tugasan Individu Tulis esei tentang cara penghimpun, pentafsir dan pengkompil berfungsi 24
 26. 26. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI 5.1.5 Elemen Asas Dalam Pengaturcaraan Tugasan Individu 5.1.5.1 Membezakan antara pemalar dengan Lukis carta atau jadual yang pembolehubah menerangkan kefahaman mengenai pemalar dan pembolehubah 5.1.5.2 Membezakan antara jenis data: Boolean, integer, double, string dan date Tugasan Individu Lukis carta atau jadual yang 5.1.5.3 Membezakan antara pengendalian matematik menerangkan kefahaman mengenai dengan logik (Boolean) perbezaan jenis-jenis data 5.1.5.4 Membezakan antara struktur kawalan jujukan dengan struktur kawalan pilihan Tugasan Individu Lukis carta atau jadual yang menerangkan kefahaman mengenai pengendalian matematik dan logik (Boolean) Tugasan Individu Dapatkan carta alir ringkas bagi kedua- dua struktur daripada pelbagai sumber termasuk Internet5.2 Pembangunan 5.2.1 Fasa Pembangunan Atur cara Tugasan Individu Atur cara 5.2.1.1 Menerangkan lima fasa utama dalam Kumpul maklumat tentang fasa (24 waktu) pembangunan atur cara: pembangunan atur cara daripada Analisis masalah bahan bercetak atau Internet Reka bentuk atur cara Pengekodan Pengujian dan penyahpepijatan Dokumentasi 25
 27. 27. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI 5.2.2 Membangunkan Atur cara Tugasan Individu 5.2.2.1 Mengaplikasikan fasa pembangunan atur cara Bangunkan atur cara mudah dalam menyelesaikan masalah menggunakan perisian Visual Basic berpandukan modul5.3 Perkembangan 5.3.1 Bahasa Pengaturcaraan Terkini Tugasan Berkumpulan Semasa Dan Masa 5.3.1.1 Mencari bahasa pengaturcaraan terkini: Kumpul maklumat tentang bahasa Depan Bahasa Generasi Kelima pengaturcaraan terkini daripada bahan (6 waktu) Bahasa Tabii bercetak atau Internet Pustaka Grafik Terbuka (OpenGL) 26
 28. 28. Draf 061220116.0 SISTEM MAKLUMAT (10 MINGGU)TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI6.1 Konsep Sistem 6.1.1 Definisi Tugasan Individu Maklumat 6.1.1.1 Menyatakan maksud data, maklumat dan sistem Lukis peta minda tentang data, (6 waktu) maklumat maklumat dan sistem maklumat 6.1.2 Kegunaan Sistem Maklumat dalam Pelbagai Bidang Tugasan Individu 6.1.2.1 Menyatakan kegunaan sistem maklumat dalam Kumpul maklumat tentang kegunaan pendidikan, perniagaan dan pengurusan Sistem Maklumat (SM) dalam pendidikan, perniagaan dan 6.1.3 Komponen Sistem Maklumat pengurusan daripada bahan bercetak 6.1.3.1 Menyenarai komponen sistem maklumat: atau Internet data perkakasan perisian Tugasan Individu manusia Lukis peta minda bagi lima komponen prosedur sistem maklumat berdasarkan senario 6.1.3.2 Mendefinisikan setiap komponen sistem maklumat yang diberikan 6.1.3.3 Menerangkan perkaitan antara komponen sistem maklumat menggunakan gambar rajah Tugasan Individu Bincangkan perkaitan data, perkakasan, perisian, manusia dan prosedur dalam persekitaran sistem maklumat Tugasan Individu Lukis gambar rajah yang menunjukkan perkaitan antara komponen sistem maklumat 27
 29. 29. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI 6.1.4 Jenis-jenis Sistem Maklumat Tugasan Individu 6.1.4.1 Menyenaraikan lima jenis sistem maklumat: Kumpul maklumat tentang lima jenis Sistem Maklumat Pengurusan (MIS) sistem maklumat daripada pelbagai Sistem Pemprosesan Urus Niaga (TPS) sumber seperti Internet Sistem Sokongan Pengurusan (DSS) Sistem Maklumat Eksekutif (EIS) Sistem Pakar / Kepintaran Buatan (ES) 6.1.4.2 Menyatakan kegunaan bagi setiap jenis sistem maklumat. Tugasan Individu Senaraikan dan beri contoh bagi setiap jenis sistem maklumat 6.1.5 Hierarki Data Tugasan Individu 6.1.5.1 Mendefinisikan bit, bait, medan, rekod, fail dan Kumpul maklumat tentang bit, bait, pangkalan data medan, rekod, fail, dan pangkalan data dari bahan bercetak atau Internet 6.1.5.2 Menyatakan hierarki data: Bit  Bait (Aksara) Medan Rekod Tugasan Individu Fail Pangkalan Data Lukis gambar rajah hierarki data 28
 30. 30. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI6.2 Perisian 6.2.1 Definisi Tugasan Individu (8 waktu) 6.2.1.1 Mendefinisikan pangkalan data dan Sistem Hasilkan jadual perbandingan bagi Pengurusan Pangkalan Data (DBMS) pangkalan data dan Sistem 6.2.1.2 Menyenaraikan kelebihan menggunakan pangkalan Pengurusan Pangkalan Data data Tugasan Berkumpulan Sumbangsaran dan laporkan hasil dapatan 6.2.2 Fitur – fitur 6.2.2.1 Menyatakan perhubungan antara atribut ( medan), baris (rekod) dan hubungan (fail) Tugasan Individu 6.2.2.2 Mendefinisikan kunci primer dan kunci asing Tunjukkan perhubungan antara atribut, 6.2.2.3 Menyatakan kepentingan kunci primer baris dan hubungan pada carta atau 6.2.2.4 Membezakan antara kunci primer dan kunci asing jadual 6.2.2.5 Menyatakan kepentingan perhubungan antara Tugasan Individu kunci primer dengan kunci asing Kumpul maklumat bagi kunci primer dan kunci asing daripada bahan bercetak atau Internet Tugasan Individu Lukis satu gambar rajah mudah untuk 6.2.3 Objek Pangkalan Data menunjukkan hubungan 6.2.3.1 Mendefinisikan objek-objek pangkalan data berikut : Jadual, Borang, Pertanyaan, Laporan Tugasan Individu Kumpul maklumat tentang empat objek pangkalan data daripada bahan bercetak atau Internet 29
 31. 31. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI 6.2.3.2 Mengenal pasti jadual, borang, pertanyaan, laporan Tugasan Individu sebagai objek pangkalan data. Kenal pasti empat objek pangkalan data di dalam Microsoft Access 6.2.4 Manipulasi Data Tugasan Individu 6.2.4.1 Menyenaraikan operasi asas bagi manipulasi data: Kumpul maklumat operasi asas bagi Kemas kini manipulasi data daripada pelbagai Sisip sumber termasuk Internet Padam Dapat semula Isih Saring Gelintar / cari 6.2.4.2 Menyatakan kegunaan operasi asas dalam Tugasan Individu manipulasi data Kumpul maklumat kegunaan operasi asas dalam manipulasi data daripada bahan bercetak atau Internet6.3 Pembangunan 6.3.1 Fasa Pembangunan Sistem Tugasan Individu Pangkalan Data 6.3.1.1 Menerangkan fasa dalam pembangunan sistem: Kumpul maklumat bagi semua fasa (22 waktu) Analisis pembangunan sistem daripada bahan Reka bentuk bercetak atau Internet Pelaksanaan Pengujian Dokumentasi Penyelenggaraan 30
 32. 32. Draf 06122011TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI 6.3.2 Membangunkan Projek Pangkalan Data Tugasan Individu 6.3.2.1 Mengenal pasti projek Hasilkan satu pangkalan data yang 6.3.2.2 Mengenal pasti keperluan projek menggunakan jadual, hubungan, 6.3.2.3 Mengkelaskan keperluan projek kepada dua borang, pertanyaan dan laporan jadual berdasarkan modul 6.3.2.4 Mereka bentuk jadual pangkalan data 6.3.2.5 Mencipta sebuah pangkalan data 6.3.2.6 Mencipta dua jadual yang mengandungi kunci primer dalam setiap jadual 6.3.2.7 Membina hubungan antara dua jadual 6.3.2.8 Memasukkan data ke dalam jadual 6.3.2.9 Mencipta satu borang yang berkaitan dengan kandungan jadual 6.3.2.10 Menghasilkan Pertanyaan untuk mendapatkan semula maklumat yang diperlukan dengan satu atau lebih syarat 6.3.2.11 Menjana laporan 6.3.2.12 Mengumpul semua dokumen daripada setiap fasa ke dalam folio6.4 Perkembangan 6.4.1 Aplikasi Berasaskan Web Tugasan Kumpulan Semasa dan Masa 6.4.1.1 Mendapatkan maklumat pembangunan semasa Hasilkan satu folio tentang Depan dalam sistem maklumat pembangunan semasa sistem (4 waktu) maklumat 31
 33. 33. Draf 06122011 Cetakan Pertama 2008 © Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2008Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalamapa juga bentuk dengan apa cara jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapatizin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, KompleksKerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan MalaysiaMalaysia. Bahagian Pembangunan Kurikulum Huraian sukatan pelajaran : information and communication technology. Tingkatan 4 dan 5 / [Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia]. (Kurikulum bersepadu sekolah menengah) ISBN 983-2717-81-7 iii
 34. 34. Draf 06122011 KANDUNGANRukun Negara vFalsafah Pendidikan Kebangsaan viKata Pengantar viiPengenalan 1Spesifikasi Kurikulum 1Cadangan Pendekatan dan Strategi untuk Pengajaran dan Pembelajaran 2Kandungan Kurikulum 3Keperluan Sekolah untuk Penawaran Mata Pelajaran TMK 5Cadangan Bacaan 6Hasil Pembelajaran & Spesifikasi 1.0 TMK dan Masyarakat 7 2.0 Sistem Komputer 11 3.0 Rangkaian Komputer dan Komunikasi 15 4.0 Multimedia 20 5.0 Pengaturcaraan 24 6.0 Sistem Maklumat 27 iv
 35. 35. Draf 06122011 RUKUN NEGARABAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapaiperpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satucara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negarayang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu carayang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak;membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologimoden;MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga danusaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yangberikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v
 36. 36. Draf 06122011 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANPendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusanke arah lebih memperkembang potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untukmelahirkan warganegara Malaysia yang berilmupengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapaikesejahteraan diri serta memberikan sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara. vi
 37. 37. Draf 06122011KATA PENGANTARHuraian Sukatan Pelajaran (HSP) Information and Usaha menyempurnakan HSP ICT ini melibatkanCommunication Technology (ICT) ialah dokumen yang banyak pihak iaitu pensyarah universiti, pensyarahmemperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan maktab, guru, pegawai Kementerian Pelajaranuntuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Malaysia dan tenaga pakar dari sektor swasta.Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan menyediakanpelajar menghadapi arus globalisasi serta ekonomi Akhir kata Kementerian Pelajaran Malaysiaberasaskan pengetahuan pada abad ke-21. merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikanDokumen ini menghurai dan mengembangkan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehinggakandungan serta menyarankan strategi pengajaran terhasilnya HSP ICT ini.dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktivitidan penggunaan sumber. Di samping itu, HSP inimemberi hala tuju dan panduan untukmengoptimumkan hasil pembelajaran yangdihasratkan. Guru digalakkan menggunakan kreativitiuntuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti (Dr. HAILI BIN DOLHAN)mengikut kesesuaian pelajar. HSP ini diharapkan Pengarahdapat membantu guru merancang dan melaksanakan Bahagian Pembangunan Kurikulumpengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Kementerian Pelajaran MalaysiaDalam melakukan aktiviti pengajaran danpembelajaran, guru diharap akan dapat memberikanpenekanan pada unsur bernilai tambah, iaitukemahiran berfikir, kemahiran teknologi maklumat dankomunikasi, kemahiran belajar cara belajar, kajianmasa depan, kecerdasan pelbagai, pembelajarankontekstual, dan pembelajaran konstruktivisme. Disamping itu, nilai murni dan semangat patriotik dankewarganegaraan tetap diutamakan. Semua elemenini diharap dapat memberikan keyakinan kepadapelajar dan boleh diaplikasi dalam kehidupan hariandan dunia pekerjaan. vii
 38. 38. Draf 06122011 viii

×