КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРИЯСреща с регионалните индустриални камари и асоциации6-7 март 2013 г.
ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОБЛЕМИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ   ЕМИГРАЦИЯТА като икономически инструмент (?)   ЕМИГРАЦИЯТА като икономически инструмент (?)
Класация на Световния икономически форум  за конкурентоспособност за 2012 г.България се придвижи от 74-о на 62-ро място ...
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ  И УМЕНИЯ
ПАЗАР НА ТРУДА                Q4-2008 / Q4-2012НАМАЛЯВАТ                 УВЕЛИЧАВАТ СЕ• Ра...
ПАЗАР НА ТРУДА                            Източник: НСИВлошена структура на работните места: 5...
БЕЗРАБОТИЦА       Източник: НСИ
СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (лв.)                                Източник: НСИ Заплатите в част...
Средна работна заплата - Декември 2013        (лв./месец)
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА                       Източник: НСИ  Производителността изостава от ръста...
ОБРАЗОВАНИЕРазпределение на студентите по специалности    * ISCED – Международен стандарт за класификация на образовани...
ОБРАЗОВАНИЕ    Изисквано от работодателите образование                                ...
РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ   Дял от БВП за образование              Източник: Евростат
Състояние на осигурителната система 1,9 милиона работещи на "пълна заетост" срещу 2,2 млн. пенсионери;    (Източник: Н...
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ (млн. щ.д.)                                     Източник: ITC• Ръст в ...
Географско разпределение на износа           Мил. щ.д.
Водещи експортни групи                        Дял в   Ръст в стойността  Ръст в световния   ...
Разходи за НИРД (млн.лв.)                                      Източник: НСИ• Закрив...
БИЗНЕС СРЕДА
БИЗНЕС СРЕДА• Несигурност в бизнес средата (нестабилно законодателство и практика);• Ниска кредитна активност - банковата ...
БИЗНЕС СРЕДА•  Тромава и неефективна съдебна система•  Няма напредък в изграждането на електронно правителство!•  Свръх...
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯПЛЮСОВЕ                  МИНУСИ• Въведена възможността за плащане    • Отсъства...
ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ
БВП                                         Източник: НСИ• Ръст - 0.5% за първото ...
Структура на БДС                           1997  2008  2009  2010  2011  2012Селско и ...
БДС - темп на прираст спрямо съответното   тримесечие на предходна година
ИНВЕСТИЦИИ
ПЧИ по сектори (млн.евро) – 2012 г.
Потребление на ел.енергия (хил.т н.е.)     и безработица
Общо енергийно потребление (хил.т н.е.)     и безработица
КОРПОРАТИВЕН ДЪЛГ                        Източник: БСК, по данни от НСИКорпоративният дълг надхвър...
Икономическа ситуация 2013
Икономическа ситуация 2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Икономическа ситуация 2013

623
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
623
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Икономическа ситуация 2013

 1. 1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРИЯСреща с регионалните индустриални камари и асоциации6-7 март 2013 г.
 2. 2. ДЪЛГОСРОЧНИ ПРОБЛЕМИ
 3. 3. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ ЕМИГРАЦИЯТА като икономически инструмент (?) ЕМИГРАЦИЯТА като икономически инструмент (?)
 4. 4. Класация на Световния икономически форум за конкурентоспособност за 2012 г.България се придвижи от 74-о на 62-ро място от 144 държави  Най-голям принос има макроикономическата стабилност – 31 място;  Негативно се оценяват: • внедряването на нови технологии, • ролята на чуждестранните инвестиции, • качеството на образованието, • квалификацията, • ефективността на институциите
 5. 5. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ И УМЕНИЯ
 6. 6. ПАЗАР НА ТРУДА Q4-2008 / Q4-2012НАМАЛЯВАТ УВЕЛИЧАВАТ СЕ• Работни места - с 341 170 броя, • Регистрираната безработица от тях 42 000 за посл. 3-месечие от 5.1% (Q4/2008 г.) на 12.5% (Q4/2012 г.)• Заетите лица - с 318 700 души, • Реалната безработица от тях 95 000 души за посл. 3-месечие от 9.4% (Q4/2008 г.) на 18.8% (Q4/2012 г.) (Q4/2012: регистрирани 12.5, нерегистрирани 6.3);• Икономически активното население - със 160 400 души, • Младежката безработица от тях 43 300 за посл. 3-месечие от 11.4% (Q4/2008 г.) на 28.5% (Q4/2012 г.) • Безработните младежи – с 35 000 души Трябва да се имат предвид още:Сериозният по размер сив сектор – по експертни оценки между 25 и 30%Тежка емиграция и обезлюдяване – за последните 10 години - 20% нетно.
 7. 7. ПАЗАР НА ТРУДА Източник: НСИВлошена структура на работните места: 58% услуги, търговия и селско стопанство; 26% промишленост и строителство; 16% обществен сектор; 150 000 предприятия (46% от активните) са с 0 заети!
 8. 8. БЕЗРАБОТИЦА Източник: НСИ
 9. 9. СРЕДНА РАБОТНА ЗАПЛАТА (лв.) Източник: НСИ Заплатите в частния сектор растат със 7-8% на годишна базаНарастването на заплатите се дължи на:•освобождаване на нискоквалифицираните работници,•увеличение на социално-осигурителните прагове (основна причина),•частично изсветляване на икономиката
 10. 10. Средна работна заплата - Декември 2013 (лв./месец)
 11. 11. ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА Източник: НСИ Производителността изостава от ръста на заплащането
 12. 12. ОБРАЗОВАНИЕРазпределение на студентите по специалности * ISCED – Международен стандарт за класификация на образованието
 13. 13. ОБРАЗОВАНИЕ Изисквано от работодателите образование Източник: БСК/МОМН• Завършилите технически университет си намират най-бързо и добре платена работа.• От останалите висшисти само 20% работят по специалността си!• Отсъства връзка между нуждите на бизнеса и образоването по отношение на специалностите, учебните програми, квалификационните умения и компетенциите.• Необходима е промяна на системата на финансиране на образованието.
 14. 14. РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ Дял от БВП за образование Източник: Евростат
 15. 15. Състояние на осигурителната система 1,9 милиона работещи на "пълна заетост" срещу 2,2 млн. пенсионери; (Източник: НОИ) Загуба на доверие към осигурителната система: – деформирана е пряката връзка между направените вноски, размера на пенсиите и срокa за получаване; – няма икономически стимули за увеличаване на приноса към системата; – допускат се добавки към пенсиите, които не са свързани с осигурителния принос; – съществува ограничение /таван/ за максимален размер на пенсиите
 16. 16. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ
 17. 17. ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ (млн. щ.д.) Източник: ITC• Ръст в износа, заради по-добра конюнктура на международните цени, а не нарастване на количествата експортна продукция или подобряване на структурата.• Частта на иновативния износ е 6%, при 16% средно за ЕС!• Изнасяме предимно необработени материали, минерални горива и масла,• Трайна тенденция на ръст в потреблението на основни храни от внос• Вносът нараства през 2012 г. с 10% и води до отрицателно салдо от 5,7 млрд.щ.д.
 18. 18. Географско разпределение на износа Мил. щ.д.
 19. 19. Водещи експортни групи Дял в Ръст в стойността Ръст в световния Продуктова група експорта (%) 2007- 2011 (%) внос 2007- 2011 (%)Всички продукти 100 8 4Минерални горива, масла и др. 13.1 3 7Мед и изделия от тях 11.6 10 5Електрическо, електронно оборудване 7.4 17 4Машини, ядрени реактори, котли и др. 6.8 4 2Желязо и стомана 4.4 -7 -3облекло, аксесоари, текстил 3.8 -4 2Маслодайни семена и плодове 3.7 41 13зърнени храни 3.5 46 5Фармацевтични продукти 2.6 29 7Скъпоценни камъни и метали, монети и др. 2.3 56 13Превозни средства 2.2 44 -1Пластмаси и пластмасови изделия 2.1 5 5Изделия от чугун, желязо или стомана 1.9 4 0
 20. 20. Разходи за НИРД (млн.лв.) Източник: НСИ• Закриват се наукоемки дейности и/или се изнасят зад граница;• Ниски разходи за иновации;• Усвояване на средствата за иновации по ОП «Конкурентоспособност» към 31.12.2012 г.: 3,7%
 21. 21. БИЗНЕС СРЕДА
 22. 22. БИЗНЕС СРЕДА• Несигурност в бизнес средата (нестабилно законодателство и практика);• Ниска кредитна активност - банковата система не обслужва реалната икономика, а част от банките правят спекулативни и рискови инвестиции;• Висок дял на лошите и предоговорени корпоративни кредити (края на 2012 г. - 26%)• Затруднен достъп на МСП до обществени поръчки;• Закъснява либерализацията на енергийния пазар;• Пътната инфраструктура се изгражда в частта на магистралите, но изостава за 2-ро и 3-токласна мрежа; Липсва PPP;
 23. 23. БИЗНЕС СРЕДА• Тромава и неефективна съдебна система• Няма напредък в изграждането на електронно правителство!• Свръхрегулации, вкл. незаконно въведени регулаторни режими;• Административните такси не са определени на разходопокривен принцип; Източник: МФ
 24. 24. ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯПЛЮСОВЕ МИНУСИ• Въведена възможността за плащане • Отсъства административна реформа за на задълженията към бюджета с оптимизиране на администрацията и повишаване едно платежно нареждане, което на нейния капацитет и ефективност; спестява 50 млн.лв. на бизнеса; • Злоупотребите с ДДС и нерегламентираните• Въведени са мерки за намаляване плащания остават високи. 1 млн. български на сивата икономика: граждани не внасят здравни осигуровки; o свързване на касовите апарати с НАП, • Коректните платци на ДДС не се ползват с o ограничаване на кешовите плащания; адекватно отношение от администрацията по отношение на честота на проверки и ускорени срокове за възстановяване на ДДС; • Публичните разходи са с ниска ефективност, резултат на заобикаляне на законовите процедури при обществените поръчки
 25. 25. ФИНАНСИ И ИНВЕСТИЦИИ
 26. 26. БВП Източник: НСИ• Ръст - 0.5% за първото полугодие на 2012 г.• Дължи се на по-добрата събираемост на косвените данъци, а не на по-висока добавена ст-ст.• По съпоставими цени добавената стойност намалява на годишна база с 0.2-0.3%.• Реализира се растеж без развитие и дългосрочни ефекти
 27. 27. Структура на БДС   1997 2008 2009 2010 2011 2012Селско и горско стопанство, лов и риболов 26,7% 6,9% 4,8% 5,3% 5,6% 9,8%Добивна и преработваща промишленост; Производство 23,1% 22% 22,1% 23,2% 24,6% 22,9%и разпределение на електроенергия, газ и водаСтроителство 2,8% 8,4% 8,5% 8,1% 6,5% 6,6%Търговия, ремонт на автомобили и битова техника;Хотели, общежития и обществено хранене; Транспорт и 20,6% 24,4% 24,9% 23,6% 25,4% 20,1%съобщенияФинанси, кредит, застраховки; Операции с недвижимо и 16,6% 23,4% 23,6% 23,6% 23,0% 25,4%движимо имущество, бизнес услугиДържавно управление; Образование; Здравеопазване 10,1% 14,9% 16,0% 16,3% 14,9% 15,2%Общо за икономиката 100% 100% 100% 100% 100% 100%
 28. 28. БДС - темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходна година
 29. 29. ИНВЕСТИЦИИ
 30. 30. ПЧИ по сектори (млн.евро) – 2012 г.
 31. 31. Потребление на ел.енергия (хил.т н.е.) и безработица
 32. 32. Общо енергийно потребление (хил.т н.е.) и безработица
 33. 33. КОРПОРАТИВЕН ДЪЛГ Източник: БСК, по данни от НСИКорпоративният дълг надхвърля 160 млрд.лв. и е 2.2. пъти по-голям от БВП.Просрочените междуфирмени задължения са в размер на около 40 млрд.лв.

×