моето семейство и род

14,482 views

Published on

Published in: Education

моето семейство и род

  1. 1.
  2. 2. План на урока<br />Семейството <br />Що е род?<br />Роднини и роднински връзки.<br />Родословно дърво<br />Близки на семейството.<br />Речник<br />
  3. 3. Семейството <br />Съпрузите и техните деца образуват семейство.<br />Най-често те носят едно и също име.<br />
  4. 4. Различните семейства<br />
  5. 5. Що е род?<br />Род – множество от хора с общо потекло . <br />Роднини с общ дядо и прадядо.<br />Всички членове на рода са роднини.<br />Родът е общия корен, от който произлизат новите поколения.<br />Майката и бащата произлизат от различни родове.<br />
  6. 6. Родът на Ани<br />
  7. 7. Роднински връзки<br />Родители – майка и баща<br />Деца – братя и сестри<br />Братовчеди – децата на сестрите и братята на двамата родители.<br />Вуйчо и вуйна – брата или сестрата на майката.<br />Леля и чичо (чичо, стринка) – брата или сестрата на бащата.<br />Баба и дядо – родителите на бащата и майката.<br />
  8. 8. Родословно дърво – показва връзката между членовете на рода.<br />
  9. 9. Кои са близките на семейството?<br />Приятелите<br />Съседите<br />Колегите<br />Съучениците <br />
  10. 10. Речник <br />Семейство - съпрузите и техните деца <br />Род – множество от хора с общо потекло , роднини с общ баба и дядо.<br />Родословно дърво – връзката между членовете на един род<br />Родова среща – среща на хора с общо потекло и минало<br />

×