Nielsen gender marketinginsights vietnamese june2010

 • 355 views
Uploaded on

Nielsen gender marketinginsights vietnamese june2010

Nielsen gender marketinginsights vietnamese june2010

More in: Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
355
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
45
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. S khác bi t gi a Nam gi i và N gi i Công ty Nielsen Nghiên c u v cách th c ti p th cho phân khúc gi i tính
 • 2. Nielsen cam k t cung c p m t b c tranh t ng th v Vi t Nam
 • 3. N i dung trình bày • i u gì thu hút nam gi i và n gi i? • S n ph m chăm sóc và làm p cho nam gi i? … Cơ h i ang r ng m ? • Nên b t u t âu? • H i áp
 • 4. Thi t k c a nghiên c u D ch v Nghiên c u nh tính c a Nielsen 12 bu i th o lu n nhóm (FGD) 6 bu i TP. HCM, 6 bu i Hà N i Nam và n 18 t i 45 tu i T ng l p kinh t ABC D ch v Nghiên c u nh lư ng c a Nielsen 600 ngư i (300 nam và 300 n ) 300 ngư i TP. HCM, 300 ngư i Hà N i 15 t i 50 tu i T ng l p kinh t ABCD D ch v o lư ng bán l c a Nielsen D li u n tháng 5 năm 2010 D a trên 5 ngành hàng tiêu dùng nhanh cho nam Bao g m 36 thành ph c a Vi t Nam và toàn Thái Lan, Hàn Qu c Nghiên c u v th h tr (Generation V) c a Nielsen Tháng 11 năm 2009 273 ngư i TP.HCM và Hà N i Nam và n 15 t i 24 tu i T t c các t ng l p kinh t D li u kinh t vĩ mô T ng c c th ng kê Vi t Nam
 • 5. i u gì thu hút nam gi i và n gi i?
 • 6. B não c a n gi i ư c c u t o khác v i b não c a nam gi i 2010 © NeuroFocus, Inc. All Rights Reserved. Confidential and Proprietary. 6 V não trư c trán l n hơn / nh h ng n lý trí/ Thùy nh não trư c l n hơn /tr c giác / V não trư c l n hơn /Chi ph i s lo l ng/ corpus callosum, khu v c k t n i hai bán c u não l n hơn /Có tính a năng cao và có kh năng nhìn bao quát/ Cơ quan amygdala nh hơn /Sinh lý và s hung hãn/
 • 7. Kỳ v ng có th gi ng nhau nhưng n gi i luôn tính v lâu v dài Ngư i àn ông hoàn h o Bi t cách cư x /L ch s Bi t cách cư x /L ch s Lo l ng cho gia ình Lo l ng cho gia ình Hi u bi t và c m thông Hi u bi t và c m thông T tin Ngh nghi p n nh Ngh nghi p n nh T tin N gi i nóiNam gi i nói “Phong thái àn ông” “Ng i àn ông c a gia ình”
 • 8. Nam gi i r t khác bi t nên n gi i ph i bi t c m thông Ngư i ph n hoàn h o Ăn nói nh nhàng Lo l ng cho gia ình Lo l ng cho gia ình Ăn nói nh nhàng Bi t cách cư x /L ch s Bi t cách cư x /L ch s N tính G n gàng Hi u bi t và c m thông N tính N gi i nóiNam gi i nói “N tính và bi t lo l ng cho gia ình” “Gia ình là quan tr ng nh t và ph i i x t t v i nhà ch ng”
 • 9. S c h p d n không ch n t v b ngoài Tính cách Thành côngV b ngoài V b ngoàiKi n th c Y u t h p d n
 • 10. Nh ng giá tr truy n th ng v n còn hi n h u C n câu cơm Tr c t vàTr c t và B o v cho gia ình Thông minh, m nh m và thành t Làm ư c nh ng vi c l n Ngư i n i tr ChămChăm sóc gia ình Y u u i/c n ư c che ch Ngoan ngoãn,Ngoan ngoãn, d b o, nh nhàng và n tínhTh nam gi i mu n có & Th cu n hút ư c n gi i cùng là S Thành Công “Ng i àn ông nào cũng mu n ki m c nhi u ti n, và chính i u ó cũng s lôi cu n c n gi i” S xu t hi n c a các “th câu” n : 30% n gi i ang ki m ti n cho b n thân và gia ình
 • 11. Kỳ v ng và ư c mu n luôn y cao giá tr c a v b ngoài (tư ng m o/ phong thái) 88% ngư i tr l i ng ý r ng phong thái/ hình th c b ngoài r t quan tr ng Tôi mu n ư c m i ngư i n ph c 52 Tôi mu n ư c m i ngư i n ph c và kính tr ng 56 Tôi mu n c m th y t tin khi g p ai ó 47 Tôi mu n c m th y t tin khi g p ai ó 49 Tôi mu n lôi cu n ư c ngư i khác gi i 34 Tôi mu n t o ư c m t hình nh chuyên nghi p ch làm 32 Tôi mu n t o ư c m t hình nh chuyên nghi p ch làm 29 Tôi mu n p cho b n thân tôi. 31 Tôi mu n p cho b n thân tôi 26 Tôi mu n lôi cu n ư c ngư i khác gi i 25 Tôi mu n ư c n i b t gi a ám ông 25 Tôi mu n ư c n i b t gi a ám ông 23 % R t quan tr ng % R t quan tr ng Phương th c t n thành công
 • 12. B n s n sàng làm gì có ư c v p b ngoài? B ng ph u thu t th m m ? C hai gi i u s không i xa n th này! Tôi nghĩ chúng ta có th t n d ng ph u thu t th m m nhưng ng i quá xa và ch nh s a quá nhi u th 83% ng ý
 • 13. Nam gi i dùng ph ki n nhưng n gi i còn mu n h ‘thơm tho’ hơn. Qu n áo (97%) Giày dép (87%) S n ph m chăm sóc cá nhân (56%) i n tho i di ng (94%) Xe máy (82%) Nh ng s n ph m nam gi i dùng thu hút n gi i Nh ng s n ph m n gi i mu n nam gi i dùng Qu n áo (86%) Nư c hoa (40%) Giày dép (64%) Xe máy (65%) i n tho i di ng (66%)
 • 14. N gi i có th dùng nhi u nư c hoa và trang s c hơn Nh ng s n ph m n gi i dùng thu hút nam gi i Nh ng s n ph m nam gi i mu n n gi i dùng Qu n áo (96%) i n tho i di ng (85%) Giày dép (87%) Xe máy (67%) S n ph m chăm sóc cá nhân (77%) Qu n áo (87%) Giày dép (64%) Nư c hoa (79%) trang s c (55%) S n ph m chăm sóc cá nhân (53%)
 • 15. • Nh ng giá tr truy n th ng v n còn ư c gi gìn nhưng càng ngày càng b thách th c • N gi i có cách nhìn và quan i m v lâu dài hơn nam gi i • Qu n áo t o nên nam gi i và n gi i • Nam gi i - ph ki n ( i n tho i, xe máy, nư c hoa) • N gi i - nư c hoa, giày dép và nh ng trang s c l p lánh - gây n tư ng v i ngư i khác phái K t lu n và Ý nghĩa
 • 16. Chăm sóc và làm p cho nam gi i ~ Cơ h i ang m r ng
 • 17. S t tin có ư c nh hình th c ang làm gia tăng s hi u kỳ i v i các s n ph m chăm sóc cá nhân Nh ng y u t thúc y vi c dùng các s n ph m chăm sóc cá nhân Các thi t b i n t (79%) Th c u ng [Bia] (52%) S n ph m tài chính (12%) S n ph m chăm sóc cá nhân (55%) Nh ng s n ph m mu n dùng th (Nam gi i) 76 68 39 37 23 74 64 72 33 29 t tin hơn gi v sinh cá nhân t t p cho chính mình thu hút ngư i khác phái t o n tư ng t t v i ngư i khác Nam gi i N gi i Nam gi i dùng s n ph m chăm sóc cá nhân cũng là chuy n bình thư ng thôi. Làm p cho b n thân cũng là cách tôn tr ng ngư i khác Tôi nghĩ nam gi i làm p cho b n thân cũng t t. N u ngư i yêu tôi nhìn tươm t t, g n gàng và t tin thì tôi cũng s r t t hào v nh
 • 18. Nh ng c i cách trong vi c làm p Ph c t p ơn gi n • Nam gi i thư ng tìm nh ng s n ph m ơn gi n, có ch c năng rõ ràng và có th gi i quy t v n tri t • Nam gi i quan tâm t i mái tóc, qu n áo và giày dép hơn là gương m t hay cơ th • V n còn ít ngư i có nh ng nhu c u ph c t p hơn • N gi i luôn s n sàng u tư nhi u th i gian và n l c cho vi c chăm sóc/ làm p b n thân • N gi i quan tâm n cơ th mình t u n chân và s n sàng dùng h u như b t kỳ s n ph m nào trông p hơn ho c c m th y d ch u hơn
 • 19. Có nhi u ti m năng phát tri n nh ng s n ph m cơ b n cho nam gi i Ph c t p ơn gi n 100 93 74 71 56 53 34 31 31 D u g i Dao c o râu Kem c o râu Lăn kh mùi Gel tóc S a t m Nư c hoa D u x S a r a m t 100 97 97 89 84 71 62 60 56 51 19 D u g i S a t m D u x S a r a m t M ph m Nư c hoa Lăn kh mùi Son dư ng môi Kem dư ng m (cho m t) S a dư ng th Gel tóc Trung bình dùng 5.5 s n ph m Trung bình dùng 7.9 s n ph m
 • 20. Ti m năng phát tri n các s n ph m cá nhân cho nam gi i là có th t v i s tăng trư ng c a th trư ng 11 27 24 3 14 (4) D u g i Lăn kh mùi S a r a m t Phân khúc cho nam gi i Phân khúc cho n / cho c nam và n S n ph m cho nam so v i s n ph m dùng cho nam và n – 6 THÀNH PH - – S l ng thay i so v i năm tr c % 2 5 9 6 6 1 4 81 16 43 6 22 (1) 16 (20) (2)(2) (3) -40 -20 0 20 40 60 80 100 D u g i Gi m da m t R a m t Lăn kh mùi Dung d ch v sinh cá nhân SP t o ki u tóc SP t o màu tóc Nư c hoa Dư ng môi Ngành hàng Phân khúc cho nam gi i 1 3 17 6 22 57 131 73 18 0 20 40 60 80 100 120 140 D u g i D u x S a r a m t Dư ng da tay và cơ th Dung d ch v sinh cá nhân Lăn kh mùi Ngành hàng Phân khúc cho nam gi i
 • 21. n m b t ư c cơ h i M i th c n ơn gi n Kỳ v ng i v i s n ph m chăm sóc cá nhân • ơn gi n/ D s d ng (62%) • Mùi hương dành cho Nam (59%) • Thi t k s n ph m dành cho Nam (35%) Rào c n trong vi c s d ng s n ph m chăm sóc cá nhân • Quá ph c t p (51%) • T n th i gian và ti n b c (35%) • Ch phù h p cho n gi i (31%) Không nên… Chú tr ng n nhu c u c a khách hàng Nh ng l i ích quan tr ng • Giúp s ng khóai (36%) • Ch ng lão hóa (27%) • T y r a s ch (15%) Nam gi i và N gi i có nh ng c i m r t khác nhau ~ v lo i da và tình tr ng c a da, vì v y c n thi t có nh ng dòng s n ph m khác bi t cho Nam và N . Chúng tôi r t chào ón nh ng ý tư ng m i cho s n ph m dành cho Nam mi n là các s n ph m ó s ph c v các nhu c u khác nhau.
 • 22. H c t n gi i… 100 97 97 89 84 71 62 60 56 51 19 10 14 15 19 24 19 11 22 24 12 17 D u g i S a t m D u x S a r a m t M ph m Nư c hoa Lăn kh mùi Son dư ng môi S a dư ng m (da m t) S a/kem dư ng th Gel tóc ang s d ng S s d ng nhi u hơn trong tương lai S n ph m ang s d ng Nhi u nhu c u hơn, nhi u l i ích hơn và nhi u s n ph m hơn i v i tôi, vi c s d ng kem dư ng m và s a dư ng th là vô cùng quan tr ng, nó giúp cho da tôi m n màng và m m m i. ng th i cũng có tác d ng ch ng lão hóa cho da. S a r a m t ch có th giúp da s ch và chưa cho vi c chăm sóc da.
 • 23. Nh ng s n ph m nào s có c a hàng trong tương lai? “Tôi mu n có s n ph m dư ng môi cho tôi, vì hi n t i các s n ph m dư ng môi ch dành cho n ”Dư ng môi Ch ng qu ng thâm m t Dung d ch v sinh Siêu th dành cho Nam gi i “Chúng tôi thư ng hay th c khuya… xem bóng á ho c làm vi c…vì v y c n ph i dùng các s n ph m tr qu ng thâm m t…và c n có m t l ai th c s hi u qu vì da c a chúng tôi khác so v i làn da c a n gi i” “Chúng tôi cũng c n ph i gi v sinh như n gi i…nhưng hi n nay ch m i có các lo i s n ph m dành riêng cho n ” “Tôi mu n có m t siêu th dành riêng cho nam gi i…giúp tôi c m th y th ai mái hơn khi i mua s m ho c ki m tra ch t lư ng và giá c s n ph m trư c khi mua”
 • 24. Ngày càng có nhi u s n ph m ư c dùng chung cho c hai gi i Bia Dao c o râu Rư u Thu c lá Dung d ch v sinh Dư ng môi Kem ch ng qu ng thâm m t Kem gi m Dư ng da Kem ch ng n ng B o hi m nhân th Th tín d ng Laptop/ PC Ti vi D u g i u i n tho i di ng Xà bông c c Kem ánh răng Lăn kh mùi S a t m S a r a m t S a D u x Bia
 • 25. • Có ti m năng và cơ h i dành cho nh ng s n ph m ph c t p và tinh t hơn cho nam gi i • Hi n nay nh ng ngành hàng cơ b n ang tăng trư ng nhanh chóng nhưng ó có th m i ch là s kh i u c a c câu chuy n • Nhìn vào nh ng th trư ng khác (Hàn Qu c, Nh t B n, Thái Lan, Trung Qu c) th y nh ng ngành hàng nào ang tăng trư ng ó nhưng chúng ta luôn ph i cân nh c cung c p nh ng gì phù h p v i giá tr c a xã h i Vi t Nam K t lu n và Ý nghĩa Lên ti ng H i áp K t n iTh u hi u Quan sát
 • 26. Nên b t u t âu?
 • 27. Bư c 1- T p trung vào các “Hot Boy” 95 88 81 15-24 tu i 25-39 tu i 40-50 tu i •Nam gi i t i TP.HCM và Hà N i có kho ng 1.45 tri u ngư i •M c chi tiêu: VND 357,000 hàng tu n Qu n áo 10% công ngh cao 11% Khác 39% Th c ph m 40% ~$555/ 1 năm ~$568/ 1 năm ~$142/ 1 năm ~$156/ 1 năm 58% 55% 33% 31% Tôi mu n c m th y t tin Tôi mu n ư c ngư i khác tôn tr ng Tôi mu n thu hút ngư i khác phái Tôi mu n n i b t trư c ám ông M c quan tr ng v v ngòai M c quan tr ng v v ngòai Lý do v ngòai quan tr ng i v i tôiLý do v ngòai quan tr ng i v i tôi
 • 28. S n ph m “hot” dành cho các chàng trai “hot” Vi c s d ng s n ph m và ý nh s d ng trong tương lai Vi c s d ng s n ph m và ý nh s d ng trong tương lai Nh ng ngư i 15-24 tu i T l s d ng cao và t l cân nh c s d ng cao nhóm cha s d ng 100 79 78 67 61 54 46 41 27 16 10 23 29 33 36 32 20 5 12 10 10 13 18 27 53 D u g i u Dao c o râu Lăn kh mùi Gel tóc Kem c o râu S a t m S a r a m t Nư c hoa D u x ang s d ng Không ang s d ng nhưng s cân nh c Không ang s d ng và cũng không cân nh c
 • 29. Làm th nào ti p c n và thu hút h Qua b n bè Nh ng ngư i nh hư ng n phong cách th i trang • B n bè (29%) • Ti vi (21%) • Gia ình/ ngư i thân (14%) • T p chí (10%) • Phim nh(10%) Qua m ng Internet Thói quen dùng Internet • 88% dùng Internet m i ngày • Nh ng website ph bi n: •Hihihehe •Zing •Kenh14 •Dantri Cân nh c v giá Y u t nh hư ng n vi c chi tiêu • Giá c (74%) • Nhãn hi u (69%) • Khuy n mãi (51%) • Bình lu n v s n ph m (49%) • Qu ng cáo(42%) • Thông tin truy n mi ng (35%) Khuy n mãi có th thúc y tiêu dùng Nh ng lo i hình khuy n mãi cho s n ph m chăm sóc cá nhân • Tăng s lư ng/ tr ng lư ng (VD: tăng 10% s lư ng v i cùng m c giá) • T ng thêm s n ph m (mua 1 t ng 1 hay mua 2 t ng 1) • Gi m giá (VD: gi m giá tr c ti p trên s n ph m)
 • 30. Bư c 2- Hi u rõ hành vi mua s m c a m i gi i “Khi vào c a hàng th i trang, chúng tôi có th th nhi u áo nhưng ch mua 1 hay 2 cái phù h p v i mình nh t. N gi i thì khác, h có th mua 3- 4 cái áo m c dù ch th 1- 2 cái”. “ àn ông chúng tôi thư ng có k ho ch s mua th gì trư c khi i. Ph n thì ch lo i mà không lên k ho ch s n r i cu i cùng mua r t nhi u th ”. “Tôi không thích tr giá. N u tôi tìm ư c s n ph m ch t lư ng t t và phù h p v i mình, tôi s tr ti n mua r i i. V tôi thì khác, c luôn c tr giá r t lâu”. Săn tìm món hàng có giá h i, b c ng, d b nh h ng Tìm ki m ch t l ng, ch n và mua, mua s m có k ho ch áp ng nhu c uáp ng nhu c u Cu c hành trìnhCu c hành trình
 • 31. Cho dù b t c ngành nào… hãy thu hút n gi i b ng vi c gi m giá và b o m v i nam gi i v ch t lư ng 78 59 40 38 25 19 9 6 6 4 2 70 48 25 28 14 18 19 15 31 3 17 Ch t lư ng s n ph n b n Tính năng áng giá ng ti n Nhãn hi u qu c t Thi t k s n ph m Nhãn hi u Vi t Nam D ch v h u mãi Gi m giá Qu ng cáo Khuy n mãi Nam gi i N gi i Nh ng cân nh c khi mua s m
 • 32. Ti vi v n là kênh thông d ng nh t nhưng v n có ch cho vi c ti p th có m c tiêu Hàng ngày Hàng ngày Hàng ngày Hàng tu n
 • 33. 33 37 22 8 27 42 25 5 Tôi thích xem qu ng cáo và thư ng b nh hư ng b i n i dung ư c qu ng cáo Tôi thích xem qu ng cáo nhưng không tin vào h u h t n i dung trong ó Tôi không ph n i qu ng cáo nhưng cũng không quan tâm nhi u n chúng Nói chung là tôi không thích qu ng cáo Nam gi i N gi i Cho tôi th y l i ích… và giá! Ch c năng s n ph m (64%) Thái i v i qu ng cáo 70% h u như không b nh hư ng 70% h u như không b nh hư ng Thú v (33%) Giá h p d n (53%) Nh ng y u t thu hút qu ng cáo ti vi
 • 34. • Trong khi ti vi là kênh thông d ng nh t ti p c n c hai gi i, các kênh thông tin khác không như v y • Nam gi i là ngư i mua trong khi n gi i là ngư i ch n l a, cân nh c, so sánh và mua • ng quên s c m nh c a Internet và r ng s ti p t c phát tri n c a Internet là i u ch c ch n K t lu n và Ý nghĩa
 • 35. Tóm l i • Ngo i hình –T tin –Tôn tr ng –Thành công • Phát tri n –S n ph m t t c các ngành • Tương t , nhưng Khác bi t –K t n i
 • 36. 6/25/2010 Confidential & Proprietary Copyright © 2010 The Nielsen CompanyConfidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company Cám ơn