химийн жишиг даалгавар 2012 он 9 р анги

9,926 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,926
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
292
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

химийн жишиг даалгавар 2012 он 9 р анги

 1. 1. Хамрах хүрээ-9 анги ХИМИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР №1 1. Үелэх тогтолцооны 7-р бүлгийн элементүүд электроны гадаад давхраандаа хэдэн электронтой вэ? а/ 7 б/ 1 в/ 5 г/ 2 2. 1S2 2S2 2P6 3S2 электронт байгууламжтай элементийн бүлгийн ба үеийн дугаарыг заа. а/ 3-р бүлэг,2-р үе в/ 4-р бүлэг,3-р үе б/ 2-р бүлэг,3-р үе г/ 2-р бүлэг,8-р үе 3. Электроны +15 ))) гэсэн 3 давхраатай элемент үелэх системийн хэддүгээр үед байрлах вэ? а/ 1 б/ 2 в/3 г/ 4 4. S энэ атомд хичнээн протон ба нейтрон банй вэ? а/ 16р, 16n б/ 15р,20n в/25р, 16n г/ 17р, 32n 5. Үелэх тогтолцоо нь .........бүлэг, .............үетэй а/ 10,7 в/ 8,8 б/ 7,10 г/ 8,7 6. Дараах эгнээнээс зөвхөн дан бодис агуулсан эгнээг заана уу? а. NО2 ,H2O, P, Na б. NН3, NО2 , С, S в/ С, Н2 ,Ca, K 7. Магнийн (II) оксидын томьёо бичнэ үү а/ ........... 8. Элементийн дэс дугаар нь ............ тоог заана. а/ үе в/ бүлэг б/ электроны тоо г/ атомын масс 9. Өгөгдсөн бодисын эквивалент массыг олно уу. Э KOН = 10. H2O - томьёоны тооны ба чанарын найрлагыг олно уу /2 оноо/ 11. Туйлгүй химийн холбоотой нэгдэл нь: а/ NН3 б/ Cl2 в/ NaOH г /Na2O 12. 2S +3O2 = 2SO3 гэсэн урвалын нийт коэффициент нь: а/ 15 б/ 5 в/7 г/ 4 13. Томьёог нэртэй нь зөв холбо. 1. H2 SО4 а/ Кальцийн гидроксид 2. Al2 (SO4 )3 б/ Хөнгөнцагааны оксид 3. Al2O3 в/ Хөнгөнцагааны сульфат 4. Ca(OH)2 г/ Хүхрийн хүчил 14. Химийн урвалын хэдэн төрөл байдаг вэ? а/ 4 б/ 1 в/ 5 г/ 215. Хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү. С СО СО2 СaСО316. Нэгдэх урвалыг заа а/ CaCO3 CaO + CO2 б/ NaNO3+KOH NaOH + KNO3 в/ K+O2 K2 O г/ H2O H2 + O217. Дараах давснуудын хэрэглээг зөв холбо 1.Кальцийн хлорид а/ тайвшруулах эм 2. Натрийн бромид б/ цус тогтоох эм 3. Натрийн гидрокарбонат в/ бордоо 4. Аммонийн нитрат г/ гурил хөөлгөх
 2. 2. 18. Шүлтийн металл хэдэн валенттайвэ? Яагаад? Зөвийг дугуйл. а/ Нэг валенттай, учир нь гадаад давхраандаа нэг электронтой б/ Хоёр валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 2 электронтой в/ Нэг валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 2 электронтой г/ Нэг валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 3 электронтой 19. Металл биш шинж чанар ихсэж буй эгнээ аль нь вэ? а/ F-Cl-Br-I б/ C-N-O-F в/Be-Mg-Ca-Sr г/ H-Li-Mg-Mn 20. 41,2 грамм давсны хүчлийг /HCl/ металл цайраар /Zn/ харилцан үйлчлэхэд ялгарах устөрөгчийн /Н2/ эзлэхүүнийг олно уу. /2 оноо/ 21. 25 гр усанд 15 гр хоолны сахар уусгажээ. Уг уусмалын процентийн концентрацийг ол. /2 оноо/ 22. Хүхрийн хүчил /Н2 SO4/ дэхь хүхрийн (S) эзлэх хувийг тодорхойлно уу 23. Хэддүгээр бүлгийн элементийг газрын шүлтийн металл гэх вэ? а/ 1-р бүлэг б/ 2-р бүлэг в/3-р бүлэг г/7-р бүлэг 24. “Урвалд орсон бодисын масс урвалаас үүссэн бодисын масстай тэнцүү” энэ ямар хууль вэ? а/ Бодисын масс хадгалагдах хууль б/ Найрлага тогтмолын хууль в/ Үелэх хууль г/Авогадрийн хууль 25. Натрийн ямар нэгдлийг хоолны давс болгон амьдрал, ахуйд хэрэглэдэг вэ? а/ бромидийг б/ иодидыг в/ хлоридийг г/ нитратыг
 3. 3. Хамрах хүрээ-9 анги ХИМИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР №21. Үелэх тогтолцооны 1-р бүлгийн элементүүд электроны гадаад давхраандаа хэдэн электронтой вэ? а/ 7 б/ 1 в/ 5 г/ 22. 1S2 2S2 2P5 электронт байгууламжтай элементийн бүлгийн ба үеийн дугаарыг заа. а/ бүлэг,2-р үе в/ 4-р бүлэг,3-р үе б/ 7-р а/ 2-р үе г/ 2-р бүлэг,8-р үе3. Электроны +8 )) гэсэн 2 давхраатай элемент үелэх системийн хэддүгээр үед байрлах вэ? а/ 1 б/ 2 в/3 г/ 44. Аl энэ атомд хичнээн протон ба нейтрон банй вэ? а/ 15р, 28n б/ 18р,20n в/14р, 13n г/ 17р, 27n5. Үелэх тогтолцоо нь .........бүлэг, .............үетэй а/ 10,7 в/ 8,8 б/ 7,10 г/ 8,76. Дараах эгнээнээс зөвхөн нтйлмэл бодис агуулсан эгнээг заана уу? а. NО2 ,H2O, P, Na б. NН3, NО2 , СО2, SО3 в/ СН4, Н2 ,Ca, K7. Хүхрийн (III) оксидын томьёо бичнэ үү а/ ...........8. Элементийн электрон давхрааны дугаар нь ............дугаартай тэнцүү. а/ үе в/ бүлэг б/ электроны тоо г/ атомын масс9. Өгөгдсөн бодисын эквивалент массыг олно уу. Э NaOН =10. CO2 - томьёоны тооны ба чанарын найрлагыг олно уу /2 оноо/11. Туйлтай ковалентийн холбоотой нэгдэл нь: а/ HCl б/ Cl2 в/ NaOH г /Na2O12. 4P +5O2 = 2P2O5 гэсэн урвалын нийт коэффициент нь: а/ 11 б/ 5 в/7 г/ 413. Томьёог нэртэй нь зөв холбо. 1. BaO а. Магнийн хлорид 2. FeS б..Варийн оксид 3. Ca3N2 в.Төмрийн сульфид 4. MgCI2 г.Кальцийн нитрид14 . Химийн урвалын хэдэн төрөл байдаг вэ? а/ 4 б/ 1 в/ 5 г/ 215. Хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү. P P 2О5 H3 PО4 Сa3 (PО4)216. Солилцох урвалыг заа а/ CaCO3 CaO + CO2 б/ NaNO3+KOH NaOH + KNO3 в/ K+O2 K2 O г/ H2O H2 + O217. Хуулиудыг нээсэн эрдэмтэдтэй нь зөв холбо. 1. Үелэх хууль а/ М.В.Ломоносов 2. Бодисын масс хадгалагдах хууль б/ Д.И.Менделеев
 4. 4. 3. Найрлага тогтмолын хууль в/ А.Авогадро 4. Хийн хууль г/ Ж.Пруст18. Газрын шүлтийн металл хэдэн валенттай вэ? Яагаад? Зөвийг дугуйл. а/ Нэг валенттай, учир нь гадаад давхраандаа нэг электронтой б/ Хоёр валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 2 электронтой в/ Нэг валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 2 электронтой г/ Нэг валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 3 электронтой18. Металл биш шинж чанар буурч буй эгнээ аль нь вэ? а/ F-Cl-Br-I б/ C-К-O-Na в/Be-Mg-Ca-Sr г/ H-Li-Mg-Mn19. 13,2 грамм хүхрийн хүчлийг /H2SO4 / металл натриар /Na/ харилцан үйлчлэхэд ялгарах устөрөгчийн /Н2/ эзлэхүүнийг олно уу. /2 оноо/20. 75 гр усанд 15 гр сод уусгажээ. Уг уусмалын процентийн концентрацийг ол.21. Усны /Н2O/ найрлага дэхь хүчилтөрөгчийн (О) эзлэх хувийг тодорхойлно уу22. Хэддүгээр бүлгийн элементийг шүлтийн металл гэх вэ? а/ 1-р бүлэг б/ 2-р бүлэг в/3-р бүлэг г/7-р бүлэг23. “Урвалд орсон бодисын масс урвалаас үүссэн бодисын масстай тэнцүү” энэ ямар хууль вэ? а/ Бодисын масс хадгалагдах хууль б/ Найрлага тогтмолын хууль в/ Үелэх хууль г/Авогадрийн хууль24. Натрийн ямар нэгдлийг тайвшруулах эм болгон хэрэглэдэг вэ? а/ бромидийг б/ иодидыг в/ хлоридийг г/ нитратыг
 5. 5. Хамрах хүрээ-9 анги ХИМИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР №31. Үелэх тогтолцооны 2-р бүлгийн элементүүд электроны гадаад давхраандаа хэдэн электронтой вэ? а/ 7 б/ 1 в/ 5 г/ 22. 1S2 2S2 2P3 электронт байгууламжтай элементийн бүлгийн ба үеийн дугаарыг заа. а/ бүлэг,2-р үе в/ 4-р бүлэг,3-р үе б/ 7-р а/ 2-р үе г/ 2-р бүлэг,5-р үе3. Электроны +1 )) гэсэн электрон бүтэцтэй, 1 давхраатай элемент үелэх системийн хэддүгээр үед байрлах вэ? а/ 1 б/ 2 в/3 г/ 44. Na энэ атомд хичнээн протон ба нейтрон банй вэ? а/ 11р, 28n б/ 11р,12n в/11р, 13n г/ 17р, 27n5. Үелэх тогтолцоо нь .........бүлэг, .............үетэй а/ 10,7 в/ 8,8 б/ 7,10 г/ 8,76. Хүчлийн оксид аль нь вэ? а. CaO б. K 2O в. P2O57. Азотын (III) оксидын томьёо бичнэ үү а/ ...........8. Хоёр суурьт хүчлийг заана уу? а. HCI б. H2SO4 в. H3PO49. Өгөгдсөн бодисын эквивалент массыг олно уу. Э H2SO4 =10. SO2 - томьёоны тооны ба чанарын найрлагыг олно уу /2 оноо/11. Ионы холбоотой нэгдэл нь: а/ NaCl б/ Cl2 в/ NaOH г /O212. 4P +3O2 = 2P2O3 гэсэн урвалын нийт коэффициент нь: а/ 11 б/ 9 в/7 г/ 413. Томьёог нэртэй нь зөв холбо. 1. BaO а. Магнийн хлорид 2. FeS б..Варийн оксид 3. Ca3N2 в.Төмрийн сульфид 4. MgCI2 г.Кальцийн нитрид14 .Хүчиллэг давсыг ол. а.BaSO4 б.Na2SiO3 в.Ca(HCO3)215. Хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү. CaCO3 → CaO → Ca(OH)2 → Ca 3(PO4)214. Задрах урвалыг заа а/ CaO + CO2 CaCO3 б/ NaNO3+KOH NaOH + KNO3 в/ K+O2 K2 O г/ H2O H2 + O215. Хуулиудыг нээсэн эрдэмтэдтэй нь зөв холбо.
 6. 6. 1. Үелэх хууль а/ М.В.Ломоносов 2. Бодисын масс хадгалагдах хууль б/ Д.И.Менделеев 3. Найрлага тогтмолын хууль в/ А.Авогадро 4. Хийн хууль г/ Ж.Пруст18. Галогенууд хэдэн валенттай вэ? Яагаад? Зөвийг дугуйл. а/ Долоо валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 7 электронтой б/ Хоёр валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 2 электронтой в/ Нэг валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 2 электронтой г/ Нэг валенттай, учир нь гадаад давхраандаа 3 электронтой 19. Металл биш шинж чанар буурч буй эгнээ аль нь вэ? а/ F-Cl-Br-I б/ C-К-O-Na в/Be-Mg-Ca-Sr г/ H-Li-Mg-Mn 20. 25,2 грамм фосфорын /V/ оксидыг /Р2О5 / халааж задлахад ялгарах хүчилтөрөгчийн /О2/ эзлэхүүнийг олно уу. /2 оноо/ 21. 10%-ийн 25гр аскорбины хүчлийн уусмалын процентийн концентрацийг ол. 22. Натрийн оксидын /Nа2O/ дэхь натрийн (Nа) эзлэх хувийг тодорхойлно уу 23. Хэддүгээр бүлгийн элементийг инертийн хий гэх вэ? а/ 1-р бүлэг б/ 2-р бүлэг в/3-р бүлэг г/ 8-р бүлэг24. Найрлагандаа ямар нэгэн элемент, хүчилтөрөгчийн атомаас тогтсон нийлмэл бодисыг ....... гэнэ. а.Оксид б.суурь в.хүчил 25. Ямар хүчлийг машины аккумулятор цэнэглэхэд хэрэглэдэг вэ? а/ азотын хүчил б/ давсны хүчил в/ хүхрийн хүчил г/фосфорын хүчил
 7. 7. Хамрах хүрээ-9 анги ХИМИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР №4 1. Үелэх тогтолцооны 1-3-р бүлэгт ямар элементүүд байрладаг вэ? а/ металл б/ металл биш в/ инерт г/ галоген 2. 1S2 2S1 электронт байгууламжтай элементийн бүлгийн ба үеийн дугаарыг заа. а/ 2-р бүлэг,2-р үе в/ 4-р бүлэг,3-р үе б/ 1-р бүлэг, 2-р үе г/ 2-р бүлэг,5-р үе 3. Электроны +11 ))) гэсэн электрон бүтэцтэй, 3 давхраатай элемент үелэх системийн хэддүгээр үед байрлах вэ? а/ 1 б/ 2 в/3 г/ 4 4. Al энэ атомд хичнээн протон ба нейтрон банй вэ? а/ 13р, 14n б/ 11р,12n в/11р, 13n г/ 17р, 27n 5. Үелэх тогтолцоо нь .........бүлэг, .............үетэй а/ 10,7 в/ 8,8 б/ 7,10 г/ 8,7 6. Оксид аль нь вэ? а. KNO3 б. K2O в. HNO3 7. Калийн (I) оксидын томьёо бичнэ үү а/ ........... 8. Гурван суурьт хүчлийг заана уу? а. HCI б. H2SO4 в. H3PO4 9. Өгөгдсөн бодисын эквивалент массыг олно уу. Э H3 PO4 = 10. SO3 - томьёоны тооны ба чанарын найрлагыг олно уу /2 оноо/ 11. Ионы холбоотой нэгдэл нь: а/ NaCl б/ Cl2 в/ NaOH г /O2 12. 4К+O2 = 2К2O гэсэн урвалын нийт коэффициент нь: а/ 11 б/ 9 в/7 г/ 413. Зөв харгалзуул. а.NaHCO3 1.Идэмхий кали б.KOH 2. Калийн карбонат в.NaCl 3. Гидрокарбонат натри г.K2CO3 4. Хоолны давс14 . Дундын давсыг ол. а.BaSO4 б.NaOН в.Ca(HCO3)215. Хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү. Na → Na2O → NaOН → Na2 CO316. Задрах урвалыг заа а/ CaO + CO2 CaCO3 б/ NaNO3+KOH NaOH + KNO3 в/ K+O2 K2 O г/ H2O H2 + O217. Хуулиудыг нээсэн эрдэмтэдтэй нь зөв холбо. 1. Үелэх хууль а/ М.В.Ломоносов 2. Бодисын масс хадгалагдах хууль б/ Д.И.Менделеев 3. Найрлага тогтмолын хууль в/ А.Авогадро 4. Хийн хууль г/ Ж.Пруст
 8. 8. 18. Нэгэн төрлийн элементийн атомаас тогтсон бодисыг ..............................бодис гэнэ. а. дан б. нийлмэл в. Инерт19. Үелэх системийн үеийн дагуу хойшлоход металл биш шинж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? а/ ихсэнэ б/ багасна в/тогтмол байна г/ өөрчлөгдөхгүй20. 23 грамм фосфорын /III/ оксидыг /Р2О3/ халааж задлахад ялгарах хүчилтөрөгчийн /О2/ эзлэхүүнийг олно уу. /2 оноо/21. 15%-ийн 300гр давсны хүчлийн уусмалын процентийн концентрацийг ол.22. Калийн /К2O/ дэхь калийн (К) эзлэх хувийг тодорхойлно уу23. Хэддүгээр бүлгийн элементийг галоген гэх вэ? а/ 1-р бүлэг б/ 2-р бүлэг в/3-р бүлэг г/7-р бүлэг24. Найрлагандаа металлын атом, нэг буюу хэд хэдэн гидроксид бүлэг агуулсан нийлмэл бодисыг ....... гэнэ. а.Оксид б.суурь в.хүчил25. Шил үйлдвэрлэхэд ямар нэгдлийг хэрэглэдэг вэ? а/ цахиурын оксид б/ давсны хүчил в/ хүхрийн оксид г/фосфорын хүчил
 9. 9. Хамрах хүрээ-9 анги ХИМИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР №51. Үелэх тогтолцооны 4-6 р бүлэгт ямар элементүүд байрладаг вэ? а/ металл б/ металл биш в/ инерт г/ галоген2. 1S2 2S2 электронт байгууламжтай элементийн бүлгийн ба үеийн дугаарыг заа. а/ 2-р бүлэг,2-р үе в/ 4-р бүлэг,3-р үе б/ 1-р бүлэг, 2-р үе г/ 2-р бүлэг,2-р үе3. Электроны +13 ))) гэсэн электрон бүтэцтэй, 3 давхраатай элемент үелэх системийн хэддүгээр үед байрлах вэ? а/ 1 б/ 2 в/3 г/ 44. Са энэ атомд хичнээн протон ба нейтрон банй вэ? а/ 13р, 20n б/ 20р,20n в/11р, 13n г/ 17р, 27n5. Үелэх тогтолцоо нь .........бүлэг, .............үетэй а/ 10,7 в/ 8,8 б/ 7,10 г/ 8,76. Давс аль нь вэ? а. KNO3 б. K2O в. HNO37. Магнийн гидроксидын (II) томьёо бичнэ үү а/ ...........8. Нэг суурьт хүчлийг заана уу? а. HCI б. H2SO4 в. H3PO49. Өгөгдсөн бодисын эквивалент массыг олно уу. Э H NO3=10. Na2SO3 - томьёоны тооны ба чанарын найрлагыг олно уу /2 оноо/11. Уусмалыг дотор нь ............... ба ...................... уусмал гэж 2 ангилдаг. а.хатуу ба ханасан б.шингэн ба ханаагүй в. ханасан ба ханаагүй12. 4Na+O2 = 2Na2O гэсэн урвалын нийт коэффициент нь: а/ 11 б/ 9 в/7 г/ 413. Зөв харгалзуул. 1. С2Н6 а. Декан 2.С4Н10 б. Нонан 3.С9Н20 в. Этан 4.С10 Н22 г.Бутан14 . Суурийн томьёог заа а.BaSO4 б.NaOН в.Ca(HCO3)215. Хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү. Fe → Fe2 O3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)316. Солилцох урвалыг заа а/ CaO + CO2 CaCO3 б/ NaNO3+KOH NaOH + KNO3 в/ K+O2 K2 O г/ H2O H2 + O217. Хуулиудыг нээсэн эрдэмтэдтэй нь зөв холбо. 1. Үелэх хууль а/ М.В.Ломоносов 2. Бодисын масс хадгалагдах хууль б/ Д.И.Менделеев 3. Найрлага тогтмолын хууль в/ А.Авогадро 4. Хийн хууль г/ Ж.Пруст
 10. 10. 18. Хоёр ба түүнээс төрлийн элементийн атомаас тогтсон бодисыг ..............................бодис гэнэ. а. дан б. нийлмэл в. Инерт19. Үелэх системийн бүлгийн дагуу дээрээсээ доошлоход металл биш шинж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? а/ ихсэнэ б/ багасна в/тогтмол байна г/ өөрчлөгдөхгүй20. 32,6 грамм хүхрийн /VI/ оксидыг /SО3/ халааж задлахад ялгарах хүчилтөрөгчийн /О2/ эзлэхүүнийг олно уу. /2 оноо/21. 12%-ийн 250гр азотын хүчлийн уусмалын процентийн концентрацийг ол.22. Калийн /КOН/ гидроксид дэхь калийн (К) эзлэх хувийг тодорхойлно уу23. Хэддүгээр бүлгийн элементийг инертийн хий гэх вэ? а/ 1-р бүлэг б/ 8-р бүлэг в/3-р бүлэг г/7-р бүлэг24. Найрлагандаа нэг буюу хэд хэдэн устөрөгчийн атом, хүчлийн үлдэгдлээс тогтсон нийлмэл бодисыг ....... гэнэ. а.Оксид б.суурь в.хүчил25. Шил үйлдвэрлэхэд ямар нэгдлийг хэрэглэдэг вэ? а/ цахиурын оксид б/ давсны хүчил в/ хүхрийн оксид г/фосфорын хүчил
 11. 11. Хамрах хүрээ-9 анги ХИМИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР №61. Үелэх тогтолцооны 4-6 р бүлэгт ямар элементүүд байрладаг вэ? а/ металл б/ металл биш в/ инерт г/ галоген2. 1S2 2S2 электронт байгууламжтай элементийн бүлгийн ба үеийн дугаарыг заа. а/ 2-р бүлэг,2-р үе в/ 4-р бүлэг,3-р үе б/ 1-р бүлэг, 2-р үе г/ 2-р бүлэг,2-р үе3. Электроны +13 ))) гэсэн электрон бүтэцтэй, 3 давхраатай элемент үелэх системийн хэддүгээр үед байрлах вэ? а/ 1 б/ 2 в/3 г/ 44. Са энэ атомд хичнээн протон ба нейтрон банй вэ? а/ 13р, 20n б/ 20р,20n в/11р, 13n г/ 17р, 27n5. Уусмал нь ............. ба ...................-оос тогтоно. а. ус ба уусгагч б.уусгагч ба ууссан бодис в.давс ба ууссан бодис г.шингэн ба бодис6. Давс аль нь вэ? а. NaNO3 б. K2O в. HNO37. Кальцийн гидроксидын (II) томьёо бичнэ үү а/ ...........8. Гурван суурьт хүчлийг заана уу? а. HCI б. H2SO4 в. H3PO49. Өгөгдсөн бодисын эквивалент массыг олно уу. Э NaOH =10. K 2SO3 - томьёоны тооны ба чанарын найрлагыг олно уу /2 оноо/11. Аль нь ионы холбоотой нэгдэл үүсгэх вэ? a/элемент б. металлууд в/металл бишүүд г.металл ба металл бишүүд12. 2Na+Cl2 = 2NaCl гэсэн урвалын тэгшитгэлийн нийт коэффициент нь: а/ 11 б/ 9 в/5 г/ 413. Зөв харгалзуул. 1. С3Н8 а. Нүүрсхүчлийн хий 2.СО2 б. Нонан 3.С9Н20 в. Пропан 4.К2О г.Калийн оксид14 . Хүчиллэг давсыг ол. а.BaSO4 б.NaOН в.Ca(HCO3)215. Хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү. Al → Al2 O3 → Al(OH)3 → Al2(SO4)316. Солилцох урвалыг заа а/ CaO + CO2 CaCO3 б/ NaNO3+KOH NaOH + KNO3 в/ K+O2 K2 O г/ H2O H2 + O217. Хуулиудыг нээсэн эрдэмтэдтэй нь зөв холбо. 1. Үелэх хууль а/ М.В.Ломоносов 2. Бодисын масс хадгалагдах хууль б/ Д.И.Менделеев 3. Найрлага тогтмолын хууль в/ А.Авогадро 4. Хийн хууль г/ Ж.Пруст
 12. 12. 18. Хоёр ба түүнээс төрлийн элементийн атомаас тогтсон бодисыг ..............................бодис гэнэ. а. дан б. нийлмэл в. Инерт19. Үелэх системийн бүлгийн дагуу доороосоо дээшлэхэд металл шинж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? а/ ихсэнэ б/ буурна в/тогтмол байна г/ өөрчлөгдөхгүй20. 5 моль хүхрийн /VI/ оксидыг /SО3/ халааж задлахад ялгарах хүчилтөрөгчийн /О2/ эзлэхүүнийг олно уу. /2 оноо/21. 10%-ийн 200гр хүхрийн хүчлийн уусмалын процентийн концентрацийг ол.22. Натрийн /NaOН/ гидроксид дэхь натрийн (Na) эзлэх хувийг тодорхойлно уу23. Хэддүгээр бүлгийн элементийг инертийн хий гэх вэ? а/ 1-р бүлэг б/ 8-р бүлэг в/3-р бүлэг24. Найрлагандаа металлын атом, хүчлийн үлдэгдлээс тогтсон нийлмэл бодисыг ....... гэнэ. а.Оксид б.давс в.хүчил25. Гурил хөөлгөхөд химийн ямар нэгдлийг хэрэглэдэг вэ? а/ цахиурын оксид б/ натрийн гидрокарбонат в/ хүхрийн оксид
 13. 13. Хамрах хүрээ-9 анги ХИМИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР №71. Үелэх тогтолцооны 1-Р бүлэгт ямар элементүүд байрладаг вэ? а/ шүлтийн металл б/ металл биш в/ инерт г/ галоген2. 1S2 2S2 2Р1 электронт байгууламжтай элементийн бүлгийн ба үеийн дугаарыг заа. а/ 5-р бүлэг,2-р үе в/ 4-р бүлэг,3-р үе б/ 1-р бүлэг, 2-р үе г/ 2-р бүлэг,3-р үе3. Электроны +6 ))) гэсэн электрон бүтэцтэй, 2 давхраатай элемент үелэх системийн хэддүгээр үед байрлах вэ? а/ 1 б/ 2 в/3 г/ 44. Si энэ атомд хичнээн протон ба нейтрон банй вэ? а/ 14р, 20n б/ 20р,20n в/28р, 13n г/ 14р, 14n5.6. Уусмал нь ............. ба ...................-оос тогтоно. а. ус ба уусгагч б.уусгагч ба ууссан бодис в.давс ба ууссан бодис г.шингэн ба бодис7. Давс аль нь вэ? а. NaNO3 б. K2O в. HNO38. Кальцийн гидроксидын (II) томьёо бичнэ үү а/ ...........9. Гурван суурьт хүчлийг заана уу? а. HCI б. H2SO4 в. H3PO410. Өгөгдсөн бодисын эквивалент массыг олно уу. Э LiOH =11. K 3PO4 - томьёоны тооны ба чанарын найрлагыг олно уу /2 оноо/12. Аль нь туйлгүй ковалентын холбоотой нэгдэл үүсгэх вэ? a/элемент б. металлууд в/металл бишүүд г. Ижил атомууд13. 2Сa+О2 = 2СаО гэсэн урвалын тэгшитгэлийн нийт коэффициент нь: а/ 11 б/ 9 в/5 г/ 414. Зөв харгалзуул. 1.Кальцийн хлорид а/ тайвшруулах эм 2. Натрийн бромид б/ цус тогтоох эм 3. Натрийн гидрокарбонат в/ бордоо 4. Аммонийн нитрат г/ гурил хөөлгөх15. Хүчиллэг давсыг ол. а.BaSO4 б.NaOН в.Ca(HCO3)216. Хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү. Zn → Zn Cl2 → Zn(OH)2 → ZnO17. Солилцох урвалыг заа а/ CaO + CO2 CaCO3 б/ NaNO3+KOH NaOH + KNO3 в/ K+O2 K2 O г/ H2O H2 + O218. Хуулиудыг нээсэн эрдэмтэдтэй нь зөв холбо. 1. Үелэх хууль а/ М.В.Ломоносов 2. Бодисын масс хадгалагдах хууль б/ Д.И.Менделеев 3. Найрлага тогтмолын хууль в/ А.Авогадро
 14. 14. 4. Хийн хууль г/ Ж.Пруст19. Хоёр ба түүнээс төрлийн элементийн атомаас тогтсон бодисыг ..............................бодис гэнэ. а. дан б. нийлмэл в. Инерт20. Нэгэн нийлмэл бодисоос 1 буюу хэд хэдэн нийлмэл бодис үүсгэх урвалыг..... гэнэ а. задрах б.нэгдэх в.солилцох г.халалцах21. 2 моль натрийн /I/ оксидыг /Na2 O/ халааж задлахад ялгарах хүчилтөрөгчийн /О2/ эзлэхүүнийг олно уу. /2 оноо/22. 150 грамм усанд 20гр хүхрийн хүчил уусгахад үүсэх уусмалын процентийн концентрацийг ол.23. Натрийн /Са(OН)2 / гидроксид дэхь натрийн (Сa) эзлэх хувийг тодорхойлно уу24. Хэддүгээр бүлгийн элементийг шүлтийн металл гэх вэ? а/ 1-р бүлэг б/ 8-р бүлэг в/3-р бүлэг25. Найрлагандаа металлын атом, гироксилийн бүлгээс тогтсон нийлмэл бодисыг ....... гэнэ. а.Оксид б.давс в.суурь
 15. 15. Хамрах хүрээ-9 анги ХИМИЙН ЖИШИГ ДААЛГАВАР №81. Үелэх тогтолцооны 4-6 р бүлэгт ямар элементүүд байрладаг вэ? а/ металл б/ металл биш в/ инерт г/ галоген2. 1S2 2S2 электронт байгууламжтай элементийн бүлгийн ба үеийн дугаарыг заа. а/ 2-р бүлэг,2-р үе в/ 4-р бүлэг,3-р үе б/ 1-р бүлэг, 2-р үе г/ 2-р бүлэг,2-р үе3. Электроны +13 ))) гэсэн электрон бүтэцтэй, 3 давхраатай элемент үелэх системийн хэддүгээр үед байрлах вэ? а/ 1 б/ 2 в/3 г/ 44. Са энэ атомд хичнээн протон ба нейтрон банй вэ? а/ 13р, 20n б/ 20р,20n в/11р, 13n г/ 17р, 27n5. Уусмал нь ............. ба ...................-оос тогтоно. а. ус ба уусгагч б.уусгагч ба ууссан бодис в.давс ба ууссан бодис г.шингэн ба бодис6. Давс аль нь вэ? а. NaNO3 б. K2O в. HNO37. Кальцийн гидроксидын (II) томьёо бичнэ үү а/ ...........8. Гурван суурьт хүчлийг заана уу? а. HCI б. H2SO4 в. H3PO49. Өгөгдсөн бодисын эквивалент массыг олно уу. Э NaOH =10. K 2SO3 - томьёоны тооны ба чанарын найрлагыг олно уу /2 оноо/11. Аль нь ионы холбоотой нэгдэл үүсгэх вэ? a/элемент б. металлууд в/металл бишүүд г.металл ба металл бишүүд12. 2Na+Cl2 = 2NaCl гэсэн урвалын тэгшитгэлийн нийт коэффициент нь: а/ 11 б/ 9 в/5 г/ 413. Зөв харгалзуул. 1. С3Н8 а. Нүүрсхүчлийн хий 2.СО2 б. Нонан 3.С9Н20 в. Пропан 4.К2О г.Калийн оксид14 . Хүчиллэг давсыг ол. а.BaSO4 б.NaOН в.Ca(HCO3)215. Хувирлын дагуу явагдах урвалын тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлнэ үү. Al → Al2 O3 → Al(OH)3 → Al2(SO4)316. Солилцох урвалыг заа а/ CaO + CO2 CaCO3 б/ NaNO3+KOH NaOH + KNO3 в/ K+O2 K2 O г/ H2O H2 + O217. Химийн тэмдэг, амот жинг зөв харгалзуулна уу. 1. F а. 137 2. Ba б. 65 3. P в. 19 4. Zn г. 31
 16. 16. 18. Дан бодис нийлмэл бодистой урвалд орж шинэ дан ба нийлмэл бодис үүсгэх урвалыг ямар урвал гэх вэ? а.нэгдэх б.задрах в.халалцах г.солилцох19. Үелэх системийн бүлгийн дагуу доороосоо дээшлэхэд металл шинж хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? а/ ихсэнэ б/ буурна в/тогтмол байна г/ өөрчлөгдөхгүй20. 6 литр хүхрийн /VI/ оксидыг /SО3/ халааж задлахад ялгарах хүчилтөрөгчийн /О2/ молийн тоог олно уу. /2 оноо/21. 10%-ийн 500гр давсны хүчлийн уусмалын процентийн концентрацийг ол.22. Магнийн /Мg (OН)2/ гидроксид дэхь натрийн (Мg ) эзлэх хувийг тодорхойлно уу23. Хэддүгээр бүлгийн элементийг газрын шүлтийн металл гэх вэ? а/ 1-р бүлэг б/ 8-р бүлэг в/3-р бүлэг24. Найрлагандаа металлын атом, хүчлийн үлдэгдлээс тогтсон нийлмэл бодисыг ....... гэнэ. а.Оксид б.давс в.хүчил25. Чүдэнзний үйлдвэрт аль нэгдлийг хэрэглэдэг вэ?а/ цахиурын оксид б/ натрийн гидрокарбонат в/ фосфор

×