Åpen plan- og
designkonkurranse
Bok og Blueshus Notodden
konkurranseprogram

  Notodden kommune
blå
                       og
                   ger
              ...
Innhold
Invitasjon............................................................. 5
Introduksjon...............................
invitasjon
                Notodden har gjennom mange år markert seg både nasjonalt og internasjonalt som N...
introduksjon
Generelt om                   i 2. divisjon og har nybygget fotballarena.   Vannfronten E...
om prosjektet
                                  Bok og Blueshuset ønskes utviklet til  ...
konkurransens
målsetning
Notodden er allerede satt på kartet som Norges blueshoved-    Det har vært sjekket ut ulike k...
Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram 9
gjeldende
                                      grunnlag
              ...
Flomhøydekrav for Heddalsvatnet er
20,5 moh (inkl. sikkerhetsmargin på
0,2 m). Håndtering av forurenset masse
og betongdek...
kriterier
for bedømming
Dette programmet med tilhørende vedlegg sammen med         •	 Arkitektoniske uttrykk og ma...
Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram 13
krav til
                         innlevert materiale
                      ...
krav til innlevering av                                  Arealoppstilling
tegninger og b...
konkurranse-
tekniske
bestemmelser
Formelle rammer                 Det er ønskelig, men ikke et krav at
K...
konkurransesekretæriat           Forslagene merkes med: Bok og Blues-      avvisning           ...
fremdrift og                  vedlegg
videreføring                  •	 Romprogram og f...
Åpen plan- og
 designkonkurranse
 Bok og Blueshus Notodden
konkurranseprogram


  Notodden kommune
  Postboks193, 3672...
Bok Og Blueshus Notodden Konkurranseprogram 2 2 10
Bok Og Blueshus Notodden Konkurranseprogram 2 2 10
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bok Og Blueshus Notodden Konkurranseprogram 2 2 10

1,236 views
1,137 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bok Og Blueshus Notodden Konkurranseprogram 2 2 10

 1. 1. Åpen plan- og designkonkurranse Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram Notodden kommune
 2. 2. blå og ger r di å ae g dør u må or t d hv il il et hus t er di p av tv til sm hus de dy org s et lues og e eller r fra s Det fn eter b gled et e Hus et h høy av it enn d u er rd Når d ke lenge k ser” D et æ’ ten gr e n u s Blue ni“ t ens e Chris aabye Lars S
 3. 3. Innhold Invitasjon............................................................. 5 Introduksjon.........................................................6 Konkurransens målsetning....................................8 Gjeldende grunnlag............................................10 Kriterier for bedømming..................................... 12 Krav til innlevert materiale.................................. 14 Konkurransetekniske bestemmelser....................16 Fremdrift og videreføring.......................... ..........19 Vedlegg.............................................................19
 4. 4. invitasjon Notodden har gjennom mange år markert seg både nasjonalt og internasjonalt som Norges Blueshovedstad. Bluesfestivalen ble arrangert første gang i 1988 og er nå en av Europas største bluesfestivaler. Stiftelsen Europas Blues Senter har siden 1997 arbeidet for å få bygge Bok og Blueshus på Notodden. Notodden kommune vedtok i 2007 å gå inn som byggherre Notodden kommune inviterer for huset og tomt ved Heddalsvatnet ble stilt til disposisjon. til åpen plan- og designkonkurranse om Notodden kommune har nå inkludert den kommunale kulturskolen og ny kino i prosjektet. Bygget vil dermed i større grad bli hele kommunens nye kultursatsing og samlingspunkt. Bok og Blueshus på Notodden. Sambruk og generalitet skal gjennomsyre prosjektet. Målet med konkurransen er å få frem de optimale løsningene for brukerne, samtidig som etablering av et kulturelt samlingspunkt som ytterligere kan markere Notodden på kartet etterlyses. Notodden ønsker at Bok og Blueshuset skal bli et signalbygg, men også et bruks- hus som syder av aktivitet. Både de beste miljømessige konseptene vil vektes, sammen med de økonomisk fordelaktige løsningene. På vegne av Notodden kommune er det en glede og ære å invitere til konkurransen om Bok og Blueshus på Notodden Notodden 18.01.2010 Magnus Mathisen Rådmann
 5. 5. introduksjon Generelt om i 2. divisjon og har nybygget fotballarena. Vannfronten Eiendom har som formål Det er planer om full utbygging av om- Notodden kommune og Kommunen har et mangfold av frilufts- å erverve, eie og forvalte bebygde og rådet vest for Storgateaksen. For denne konkurranseområdet områder som inkluderer vann, skog og ubebygde eiendommer i Notodden konkurransen vil gjeldende kommuneplan fjell, og forbindelse til sjøen via østre løp kommune, med sikte på å legge til rette for dette området være konkurransens Notodden kommune har 12.300 innbyg- av Telemarkskanalen. for en aktiv stedsutvikling. Det henvises til gjeldende grunnlag. Et leilighetsbygg gere fordelt med ca. 9.200 i byen og hjemmesiden www.vannfronten.no. med dagligvarehandel og vinmonopol resterende i Heddal og Gransherad. Byen Bok og Blueshuset skal ligge på østre er nylig oppført nord for eiendommen. ligger 1 ½ times kjøring fra Oslo og har side av Storgateaksen ved Heddalsvatnet. Tinfos Jernverk var tidligere eier av Opparbeidet bussterminal og areal for bussforbindelse med Oslo hver time hele Det er i utgangspunktet tenkt at bygget området. Smelteverksbygningene til langtidsparking av biler ligger nordøst for døgnet. skal ligge mot Storgateaksen, men Jernverket er revet men betongplate eiendommen. Tomta er nabo til Notod- konkurranseområdet er i sin helhet åpent ligger igjen og det kan forekomme den videregående skole som planlegges Notodden har røtter som en typisk for forslag. Eiendommen eies av Vann- forurensing i grunnen. utvidet og Hydroparken som består av industriby, og befinner seg nå på en fronten Eiendom AS. Selskapet ble stiftet bygningsmassen til tidligere Norsk Hydro. utviklingsvei fra tradisjonell industrikultur i 2001 og eies av Notodden kommune. til kulturindustri. Utgangspunktet var Tinn- elva med fløting og vannkraft. I 1894 så Tinfos Jernverk dagens lys, før Norsk Hydro startet salpeterproduksjon og kraftutbygging. Notodden fikk bystatus i 1913, og arkitektonisk er byen preget av denne tiden, med jugendstil og industri- arkitektur fra tidlig 1900 tallet. Notodden er i dag en tradisjonell skoleby med videregående skole med mange linjefag og en avdeling av Høgskolen i Telemark. Her er både svømmehall og kunstgalleri. Notodden fotballklubb ligger 6 KONKURRANSEPROGRAM Bok og Blueshus Notodden
 6. 6. om prosjektet Bok og Blueshuset ønskes utviklet til lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Juke Notoddens sentrale møteplass for alle Joint Studio skal også kunne benyttes til kommunens innbyggere. Bygget skal plateinnspillinger av høy kvalitet. være et røft brukshus egnet for dette. Aktiviteter knyttet til musikk, blues, bøker Biblioteket har i dag over 50.000 og flm, men også andre kulturuttrykk besøkende årlig. Ved tilrettelegging for et skal kunne knyttes til Notoddens nye mer fremtidsrettet bibliotek, som i større kulturelle samlingspunkt. grad tilrettelegges for mennesker fremfor n se ak bokstammer, er det en forventning til ate org Huset skal være møteplassen for blues- at dette tallet vil øke. Sosialisering og St interesserte lokalt, nasjonalt og internas- opplevelse gir grobunn for kunnskap og jonalt i tillegg til å samle blues-organ- læring i fremtidens bibliotek. isasjonene i Notodden. Her blir følgende TEGNFORKLARING Reguleringsplan PBL 2008 organisasjoner samlokalisert; Notodden Planens begrensning Kulturskolen skal være et kulturpeda- Blues Festival, Europas Blues Senter, Formålsgrense Angitt hensyngrense gogisk ressurssenter for flest mulig Juke Joint Studio, Norsk Blues Union og Kjøreveg på Notodden, med egnete lokaler for Gangareal Blues Music Club Notodden. Notodden Annen veggrunn - grøntareal musikk og form- og farge. Det gis et Parkeringshus Blues Festival er enkombinasjon med sentrumsformål Torg / gangareal i Park knutepunktfestival bredt undervisningstilbud innen kunstfag, for blues,Angitt hensynsone - kulturmiljø år i august. og arrangeres hvert Friluftsområde i sjø i kombinasjon med andre angitte hovedformål primært for barn og ungdom, men aktivi- Europas beste bluesopplevelse betegnes Angitt hensynsone - flom tetstilbudet for voksne skaper også en den som.Regulert senterlinje har et billettsalg Festivalen Avkjørsel viktig møteplass for et bredt spekter av rundt 20.000 og et besøkstall på ca. kulturinteresserte i regionen. Fullt utbygd 30.000. vil kulturskolen ha ca 600 brukere i uken. ”Live scene”/kafè vil ha en sentral plass Kartgrunnlag i M: 1:1 000 Ekvidistanse 1m Kino N og auditorium skal foruten å og betydning i bygget og både kunne Plandata er digitalisert fra manuskart i M: 1: 1 000 Kartmålestokk 1:1000 benyttes til flm også kunne nyttes til benyttes som klubblokale til konserter, DETALJREGULERING Kartblad: fremføring av musikk, teater dans og i JERNVERKSTOMTA SØR-ØST Kartprodusent: Heddalsvatnet eller som lyse og luftige kafèlokaler. Notodden kommune MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER forbindelse med forelesninger. SAKS- DATO SIGN. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN NR. Notodden bluesmuseum skal sammen Revisjon Kommunestyrets vedtak: med ”vintage” innspillingsstudio kunne 3. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Offentlig ettersyn fra ..............................til ........................................... 2. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker formidle blueshistorie av interesse både Offentlig ettersyn fra ..............................til 20.06.2010 1. gangs behandling i det faste utvalget for plansaker Kunngjøring av oppstart av planarbeidet 16.12.09 HS 27.06.08 IK Y 514200 Y 514300 Y 514400 Y 514500 Y 514600 Y 514700 PLANEN UTARBEIDET AV: Notodden kommune 07.12.2009 PLANNR. TEGNNR. SAKSBEH. HS Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram 7
 7. 7. konkurransens målsetning Notodden er allerede satt på kartet som Norges blueshoved- Det har vært sjekket ut ulike kulturhus nylig bygget eller stad. Behovet for egnete lokaler både for bluesen og sam- under planlegging som mulige referanseprosjekt, men lingspunkt for øvrige kulturelle aktiviteter på Notodden har konkludert med at disse byggene ikke har den rette utform- lenge vært ønsket. Ved etablering av byens nye kulturelle ingen som brukshus. Det ønskes solide løsninger som tåler smeltedigel vil dette kunne virkeliggjøres. Bygget skal bli en støyt, men enkle materialer hvor deltakerne skal forholde et ”brukshus” som syder av aktivitet i alle hjørner og til alle seg entydig til at prosjektet skal kunne gjennomføres med en døgnets tider, ikke en ”finstue”. svært nøktern kostnadsramme. Byens beste tomt er stilt til disposisjon for å etablere et Det er forventet at foruten bygning skal også uteareal markant bygg for alle byens innbyggere og besøkende. Det innenfor konkurranseområdet løses i sammenheng med ny ønskes også at huset skal markere seg utover kommunens bebyggelse, nye funksjoner og som del av nytt konsept for grenser. Samspillet mellom rammebetingelser, omgivelsene, området som helhet. byen forøvrig og arkitektur er vesentlig at blir ivaretatt i prosjektet. Prosjektet har visjoner utover det ordinære, det ønskes bygget et fremtidsrettet og miljøriktig bygg. 8 konkurranseprogram Bok og Blueshus Notodden
 8. 8. Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram 9
 9. 9. gjeldende grunnlag planforutsetninger Den overordnede arealbruken for og krav til parkering osv legge rammer Notodden og konkurranseområdet er for konkurransen. Det vises til vedlegg fastlagt i kommuneplanens arealdel for ”detaljregulering av jernverkstomta”. Notodden sentrum vedtatt i april 2007. Adkomst til området med bil vil være Det er under arbeid ny reguleringsplan fra Hydroaksen (øst vestgående vei for det aktuelle området. Planen er nord for konkurranseområdet). Stor- politisk 1. gangs behandlet og legger gata forutsettes ikke å ha biltrafkk de planmessige rammene for innenfor konkurranseområdet. Verken konkurranseområdet. Høringsperioden vil i Storgateaksen eller Rallaraksen skal løpe til etter at konkurransen er avgjort. avkjøring med bil fra Hydroaksen til Bok Innspill i forbindelse med konkurransen og Blueshuset etableres. På området for vil fanges opp ved 2. gangs behandling Notoddens nye kollektivterminal nordøst av planen. for tomten, er det i planforslaget avsatt et område for parkeringshus, som i hoved- Det er særlig viktig at Storgateaksen sak kan dekke parkeringsbehovet for Bok holdes åpen med fri sikt til Heddalsvatnet. og Blueshuset. Sammenhengende strandpromenade (turvei og grønt drag) langs Heddals- Det er i gjeldene politiske vedtak lagt opp vatnet skal opprettholdes. Eksisterende til at området avsatt til Bok og Blueshuset brygger er belagt med hensynssone også skal ha potensialet for ytterligere kulturmiljø, og skal i utgangspunktet bebyggelse. Det er ikke et krav, men opp bevares og synliggjøres, men elementer til deltakerne om de vil vise ytterligere Foto: Stian Mausethagen kan tilføyes og området kan overbyg- bebyggelse i området eller ikke. Innholdet ges. Utover dette vil reguleringsplan- og størrelsen på denne bebyggelsen er forslagets høydebegrensninger, u-grad programmessig ikke defnert. 10 konkurranseprogram Bok og Blueshus Notodden
 10. 10. Flomhøydekrav for Heddalsvatnet er 20,5 moh (inkl. sikkerhetsmargin på 0,2 m). Håndtering av forurenset masse og betongdekker under opparbeidet parkareal må det avklares nærmere håndtering av i det videre forløpet. Det foreligger tilknytningsplikt til eksisterende fjernvarme. Grunnlag vesentlig for konkurransen foreligger forøvrig som egne vedlegg. romprogram og funksjonsanalyse Foto: Fredrik Pedersen Romprogram og funksjonsanalyse er utarbeidet av: Sivilarkitekt MNAL Astrid Det oppfordres til utarbeidelse av høy Reikvam, i samarbeid med følgende grad av generalitet i arealene slik at sam- SAMLET AREAL representanter for brukerne: bruk og endring over tid er mulig. SUM NETTO KVM 3470 • Olav Berget, Prosjektleder Notodden Huset skal på alle måter tilrettelegges ROMKATEGORI kommune for universell tilgjengelighet både etter SUM NETTO • Terje Malm, Kultursjef Notodden forskriftskrav og veiledende anbefalinger. kommune AREAL • Ragnhild Kraugerud, Notodden Komplett romprogram og funksjons- bibliotek og Europas Blues Senter analyse foreligger som eget dokument for • Ed Murphy, Notodden Blues Festival konkurransen. • Jostein Forsberg, BIBLIOTEK 1170 Notodden Blues Festival Programmet tar ikke høyde for at poli- BLUESMUSEUM 460 • Morten Omlid, Juke Joint Lydstudio tiske vedtak kan føre til at brukergrupper KULTURSKOLE 270 • Torbjørn Solbakken, eller areal ekskluderes eller inkluderes KINO 190 Rektor Notodden kulturskole i prosjektet ved en senere anledning. FELLES, auditorium, ”live • Hilde Hem, Leder Notodden Kino Prosjektet må da tilsvarende ha fleksi- scene”/kafè, bluesbutikk mm 1380 • Tomm Svarstad, bilitet til å kunne justeres ved endrede Notodden videregående skole forutsetninger. Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram 11
 11. 11. kriterier for bedømming Dette programmet med tilhørende vedlegg sammen med • Arkitektoniske uttrykk og masseoppbygging i forhold til eventuell utfyllende informasjon som kan bli gitt i konkurranse- landskap, omgivelser og byen perioden, danner grunnlag for evaluering av besvarelsene. • Byggets utforming som signalbygg, brukshus og møteplass lokalt og utover kommunens grenser Oppgaven skal løses i samsvar med de forutsetninger som er • Løsning av utomhus for nybygget og området som del av en beskrevet i programmet. større helhet • Bruksmessige og funksjonelle krav, Gjennom prosjektkonkurransen ønsker man å finne fram til samt byggets generalitet og fleksibilitet det løsningsforslaget som samlet sett ivaretar konkurransens • Arealøkonomi, arealeffektivitet intensjoner og krav på en best mulig måte. • Volumoppbygging og materialbruk i forhold til høy brukerintensitet og en nøktern kostnadsramme Følgende kriterier vil bli vektlagt ved evaluering av • Teknisk gode løsninger konkurransebesvarelsene: • Miljøriktige løsninger som reduserer byggets ressursbruk og klimabelastning • Drifts- og investeringskostnader Juryen vil etter behov innhente uttalelser fra eksterne rådgivere for å vurdere tekniske og miljømesseige løsninger, økonomi og kontroll av areal. 12 konkurranseprogram Bok og Blueshus Notodden
 12. 12. Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram 13
 13. 13. krav til innlevert materiale generelle krav til innlevering Konkurranseutkastene skal være Alle tegninger skal monteres med nord anonyme. Alle innleverte deler skal være opp. Plansjene vil bli montert i liggende påført motto. format, med 2 plansjer i høyden. Konkurransespråket er norsk. All kom- Samtlige plansjer (tegninger og tekst) skal munikasjon og alle leveranser og tekster også leveres forminsket til A3 format, på innlevert materiale skal være på norsk. heftet og med klare angivelser av ned- Andre språk utelukkes fra bedømming. fotografert målestokk. Det skal leveres 2 sett A3 kopier i godt lesbar stand. Utkastene skal fremstilles klart og lett- fattelig med en fremstillingsteknikk som Det skal leveres en CD/DVD eller gjør dem egnet for reproduksjon. Det minnepinne av A3-dokumentasjonen. forutsettes klare og tydelige presentas- joner som entydig presenterer forslagets hovedprinsipper i plan, snitt og fasader. Alle tegninger, illustrasjoner, beskrivelser og tekster skal monteres på stive plan- sjer, som skal være lette å håndtere og montere. Det tillates levert inn maksimalt seks (6) plansjer i liggende format A1. Plansjenes monteringsrekkefølge skal angis. 14 konkurranseprogram Bok og Blueshus Notodden
 14. 14. krav til innlevering av Arealoppstilling tegninger og beskrivelse Det skal avleveres en arealoppgave for forslaget iht. til NS 3940. Arealene skal gjenspeile målbare arealer i forslaget og oppgis i eget arealskjema. Inndelingen og Situasjonsplan i målestokk 1:500 oppføring av målte nettoareal skal følge samme oppdeling som i vedlagt rom- Situasjonsplanen skal redegjøre for byggets hoveddisposisjon og forholdet til omkring- program. For bruttoareal skal dette oppgis som samlet bruttoareal pr. etasje. liggende bebyggelse og areal. Det er særlig viktig at forholdet til Notodden sentrum, Storgateaksen og Heddalsvatnet belyses. Planen skal vise hvordan nye uterom og eksis- Arealene vil bli kontrollert for de forslagene som er aktuelle for premiering. terende bebyggelse og grøntareal skal kunne fungere sammen. Det skal redegjøres for ulike adkomstforhold og forbindelser. Samlet vurdering av parkerings situasjon og økono- Beskrivelse miadkomster beskrives. Kortfattet beskrivelse som redegjør for prosjektets hovedprinsipper. Den skal supplere tegninger med opplysninger i forhold til forslagets hovedidè og hoveddisposisjon, byggtekniske prinsipper og materialvalg samt andre relevante opplysninger i forhold til Etasjeplaner i målestokk 1:200 konkurranseoppgaven. Etasjeplaner for samtlige etasjer som viser: • Rominndeling Prosjektets miljøstrategi skal beskrives særskilt i forhold til energikonsept og material- • Kommunikasjonsareal valg. Det skal videre fremgå hvilke passive tiltak som er integrert i valgt konsept, • Rombetegnelser hvordan de er ment å fungere og hvordan disse løsningene er integrert i arkitekturen. • Arealer på rom • Kotehøyder navnekonvolutt • Tekniske rom og sjakter I samme pakke som konkurranseforslaget skal det også følge med en lukket ugjennom- • Hovedmål siktig anonymisert navnekonvolutt hvor konkurranseforslagets motto er påskrevet. Konvo- lutten skal inneholde forfatterens navn, adresse, telefon og e-postadresse, samt relevante Snitt og fasader i målestokk 1:200 opplysninger om utkastes forfattere, medarbeidere og rådgivere. Nødvendige fasader for å forstå byggets oppriss fra ulike standpunkt og vinklinger avleveres. Utvalgte snitt som påføres kotehøyder og landskap skal utarbeides. Honorarkonvolutt Tilbud på prosjektering av forenklet forprosjekt samt forslagstillers frmatimesatser Detaljtegninger avleveres anonymisert og påført motto sammen med konkurranseforslaget. Dette materia- Det kan avleveres detaljtegninger dersom det er relevant å belyse særskilte forhold i let vil først åpnes etter at juryen har avsluttet sin arbeid og konkurransens vinnere er kåret. prosjektforslaget. Tilbudet skal beskrive komplette kostnader for utarbeidelse av forenklet forprosjekt i Perspektiv perioden mai t.o.m. september 2010 (4 mnd) samt gjeldende frmatimesatser. Dersom Det skal avleveres minst 2 eksteriørperspektiv og 2 interiørperspektiv. landskapsarkitekt er inkludert i teamet skal tilbudet også inkludere dette. Det er oppdrags- givers intensjon at landskpasarkitekt inkluderes i prosjektets videre forløp. Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram 15
 15. 15. konkurranse- tekniske bestemmelser Formelle rammer Det er ønskelig, men ikke et krav at Konkurransen er en åpen plan og arkitekt tilknytter seg landskapsarki- designkonkurranse i henhold til kap. 23. tekt slik at dette blir en integrert del av i FOA, kunngjort i Doffn og TED overfor prosjektet fra oppstart. både det norske og europeiske marked. konkurranseprogram Deltakerrett og vedlegg Konkurransen er åpen for arkitekter med Konkurranseprogrammet og vedlegg kan godkjent eksamen i henhold til EU’s lastes ned fra Notodden kommune sin arkitektdirektiv. Dette innebærer at norske hjemmeside: arkitekter skal være Master i Arkitektur, www.notodden.kommune.no, under fane Sivilarkitekter eller medlem av NAL. Aktuelt: Bok og Blueshus. Utenlandske deltaker innenfor EU /EØS Det henvises til konkurransefunksjonær området må kunne dokumentere at for bestilling av program med vedlegg. de har kvalifkasjoner tilsvarende EU’s arkitekt direktiv. Befaring Det vil bli avholdt felles befaring NAL’s retningslinjer for krav til habilitet 05.02.10 kl.12:00. Frammøte på følges både for deltakere og oppnevnte Notodden bibliotek i Storgata 25. jurymedlemmer. 16 konkurranseprogram Bok og Blueshus Notodden
 16. 16. konkurransesekretæriat Forslagene merkes med: Bok og Blues- avvisning Jurysekretær er Konkurransefunksjonær i hus Notodden og forslagets motto. Utkast der det er gjort brudd på Sivilarkitekt MNAL Astrid Reikvam. Notodden kommune er: anonymiteten eller vesentlig brudd på Koordinator juryarbeid Egil Rye-Hytten For å bli tatt opp til bedømmelse må bestemmelsene om innlevert materiale, Prosjektleder Olav Berget Postboks 193 konkurranseutkastet være levert direkte til utelukkes fra bedømmelse. Likeledes 3672 Notodden Notodden kommune innen 16.04.10 kl. utelukkes utkast som avviker vesentlig fra Bedømmelse 12:00, eller være dokumentert innlevert programmet. og premiering spørsmål til til postkontor eller kurerfrma innen Juryens avgjørelse baserer seg på konkurransen samme tidspunkt. Dersom man velger Juryen kan ta utkast som avviker fra systematisk evaluering i henhold til Spørsmål om forståelse av konkurranse- forsendelse med post eller kurer, må ut- programmet opp tilbedømmelse dersom konkurransens kriterier for bedømming. programmet og vedlegg skal rettes til kastet være fremkommet mottaker senest den fnner at utkast har delløsninger eller Individuell kritikk vil bli gitt til de premierte konkurransesekretariatet. Spørsmål innen tirsdag 20.04.10 kl.12:00. annet av interesse for prosjektet. Slike forslagene. De øvrige utkastene vil motta forutsettes sendt som e-post til: utkast kan ikke premieres, men eventuelt generell kritikk. egil.rye-hytten@notodden.kommune.no Det er avsender selv som bærer risikoen kjøpes inn. for at denne fristen overholdes, og må Juryen bestemmer rangering av de pre- Frist for spørsmålsrunde er satt til derfor kunne dokumentere og velge en Jury mierte utkastene og fordeling av premie 17.03.2010 forsendelsesform som sikrer dette. Utkast Det er oppnevnt følgende jury: summen som er til rådighet. Den kan som ikke kan dokumentere dette, eller • Lise Wiik, Notodden kommune også foreta innkjøp og gi hederlig omtale Spørsmålene vil bli forelagt juryen kommer frem etter 20.04.10 kl.12:00 - ordfører (juryens leder) til andre utkast. anonymt. Alle spørsmål og svar vil bli vil bli avvist. • Terje Malm, Notodden kommune samlet opp og lagt ut på Notodden - kultursjef Juryen vil søke å komme frem til en kommune sin hjemmeside. avlevert materiale • Reidar Solberg, politisk rep. samlet avgjørelse om en vinner av Innbyder forsikrer ikke det innleverte ma- Notodden - leder av kultur og konkurransen, slik at omkonkurranse Innlevering teriale. Avlevert materiale returneres ikke stedsutvikling unngås. Frist for mottak av konkurranseforslagene deltakerne. Notodden kommune overtar • Edgar Gundersen, rep. for anonymisert er 16.04.2010 kl 12:00. retten til det fysisk avleverte materiale og Notoddens befolkning Juryen avslutter sitt arbeid ved å avgi sin vil stille dette ut offentlig. Det planlegges • Ragnhild Kraugerud, Notodden innstilling. Deretter åpnes navnekonvolut- Forslagene kan leveres til: offentlig utstilling av samtlige forslag også bibliotek og Europas Blues Senter tene, og anonymiteten brytes. Servicetorget Notodden kommune, før juryens avgjørelse er tatt. Innbyder og • Runar Lia, Notodden Blues Festival Teatergata 3 NAL har også rett til publisering av de • Astrid Reikvam, Arkitektformidling Kommunen har satt av et samlet Eller sendes til: innkomne forslagen samt juryens kritikk -Sivilarkitekt MNAL premiebeløp på NOK 750.000. Notodden kommune, postboks 193, uten at dette honoreres deltakerne. • Sivilarkitekt MNAL – oppnevnt av 3672 Notodden NAL • Sivilarkitekt MNAL – oppnevnt av NAL Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram 17
 17. 17. fremdrift og vedlegg videreføring • Romprogram og funksjonsanalyse • Kommuneplan av 2007 (2 kart og bestemmelser) • Plankart og forslag til Prosjektet er planlagt videreført umid- reguleringsbestemmelser delbart etter avsluttet konkurranse med • Miljøtekniske undersøkelser utarbeidelse av forenklet forprosjekt. (3 rapporter) • Kartutsnitt VA-ledninger Prosjektet er videre tenkt gjennomført • Oversiktskart som totalentreprise. Mulige samspills- • DXF-kart modeller vil her vurderes. Det er ikke • Bilder fra området avklart om arkitekt tiltransporteres entreprenør etter forprosjekt, eller inngår separat avtale med kommunen. Notodden kommune har som intensjon at oppdraget videreføres med vinner av konkurransen. Juryen vil ha som sitt mandat å avgjøre konkurranse, men vil kun ha innstillende myndighet i forhold til oppdragstildeling. Det kreves endelig politisk vedtak i kommunen for videre- føring av prosjektet. Konkurranseprogram ved Sivilarkitekt MNAL Asrtid Reikvam Layout: Made in Notodden / www.made-in-notodden.no Trykk: Notodden Trykk og Reklame / www.notodden-trykk.no Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram 19
 18. 18. Åpen plan- og designkonkurranse Bok og Blueshus Notodden konkurranseprogram Notodden kommune Postboks193, 3672 Notodden Tlf: 35 01 50 00 | www.notodden.kommune.no

×