Your SlideShare is downloading. ×
5 o  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
   Σχολική Βιβλιοθήκη
                     Σε ζσνεργαζία με ηο ΕΚΕΒΙ   ...
Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
3
Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
4         Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ

   Ο ανατρεπτικόσ «Μίτια»
     τθσ λογοτεχνίασ μασ

Αρβανηά Αγγελική -Στολική Βιβλι...
Αρβανηά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
                        5
6
       Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
ΣΟ ΠΡΟ΢ΩΠΟ
7
7
Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
8
8
Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
                             9
9
10  ΚΑΡΑΓΑΣ΢Η΢
   Σθσ αμαρτίασ και τθσ αγιοςφνθσ
       Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
"ασ γίνουμε χίμαιρεσ κι ασ ξεδιψάςουμε
 από νάματα παραμυκιϊν και κρφλων".
11
11       Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσ...
Ο ΟΝΕΙΡΙΚΟ΢ Καραγάτςθσ
12
       Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Ο ερωτικόσ Καραγάτςθσ (1950)
13   Φωτογραφία

   Ανδρζα
   Εμπειρίκου
         Στολική Βιβλιοθήκη 5...
Αποκριάτικο πάρτυ (1950)
14
       Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Λαϊκόσ και μοντζρνοσ
15
          Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Ο Καραγάτςθσ με τισ επτά ψυχζσ
16
        Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Ο νεωτερικόσ Καραγάτςθσ
17


                        Με τθ γλφπτρια Μυλωνά και το
   Αρχζσ δεκαετ...
Ο πολιτικόσ Καραγάτςθσ
18


   Σαυτότθτα πολεμικοφ
   ανταποκριτι
                        ...
Σθσ χίμαιρασ και του ταξιδιοφ
19


                       Ο Μ. Καπαγάηζηρ ωρ
            ...
Ο Καραγάτςθσ Λιάπκιν
20   Δεκαετία
   1950
20
        Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
                             Στολικ...
Σο ςπίτι του ςτθν Ακινα
22


             Γωνία Ακαδθμίασ και
             Θεμιςτοκλζουσ
  ...
Με τθ μθτζρα του 1910
23                         Με τθν αδελφι του Φωφϊ
         ...
Φοιτθτισ ςτθν Ακινα
24
     Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Σζλθ δεκαετιασ 20               Πτυχίο νομικισ

25
          Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ ...
Οικογενειακζσ ςτιγμζσ
26
      Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Ζωγραφικι απεικόνιςθ
         από τθ γυναίκα του Νίκθ
27
     Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Η Μαρίνα
28
                           Με ηον Οδσζζέα Ελύηη
                ...
Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Με τθν κόρθ του Μαρίνα (1)
               29
Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Με τθ κόρθ του Μαρίνα (2)
              30
Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
31
32
   Σο ηεφγοσ Καραγάτςθ
   με τον Πετςάλθ- Διομιδθ και Ροφςο              Στολική Βιβλιοθήκη 5ο...
33  Από τα χρόνια τθσ κατοχισ


     Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Καραγάτςθσ: «γεννθμζνοσ πεηογράφοσ»
34   Δεκαετία του
   1920

   ΢το γραφείο
   του
          Σ...
35  Κάρτα του Ν. Καηαντηάκθ προσ τον Καραγάτςθ      Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Αφιερώματα
36
      Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Αφιζρωμα από το ΕΚΕΒΙ

37              Προτομι ςτθ Λάριςα
             Στολική Βιβλιοθήκη...
38
Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
«O ςκυταλοδρόμοσ τθσ διιγθςθσ»
39
        Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
40
   Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
41  Μ. Καραγάτςθσ:

   Μικρι αποτίμθςθ ενόσ μεγάλου ζργου

       Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
42
   «ο Καραγάτςθσ ιταν ςυγγραφζασ βγαλμζνοσ απευκείασ από τθ ηωι»
   Καραντώνθσ


         Στολική Βιβλιοθή...
43
   Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
44
   Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Η«ΕΠΑΝΑ΢ΣΑΣΙΚΗ» ΣΡΙΛΟΓΙΑ
45   Η πολιτικι
   φιλοςοφία
   του
   Καραγάτςθ
         Στολική Βιβλιο...
46
   Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
47
   Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
48
   Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
Καραγάτςθσ :ζνασ αντιςχολικόσ
 ςυγγραφζασ
49   Μ.Δοφκα:
        Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
50  Μ. Καραγάτςθσ:
   Ατόφια ιδιοφυΐα

      Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
51  «Ασ γελάςω!»
   Ζτςι, γελοφςε! Με το ζργο του, με τθ ηωι του τθν ίδια


      Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίο...
Σο δωμάτιο και το τελευταίο του χειρόγραφο με
   τθ φράςθ «ασ γελάςω»
52
      Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίο...
O τελεσταίος «αμαρτωλός»    «Οι μοναδικέρ
    ομοπθιέρ είναι
    ππονόμιο ηος
     θανάηος»


Μ. ΚΑΡΑΓΑΣ΢...
54   Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ
   "ασ γίνουμε χίμαιρεσ
   κι ασ ξεδιψάςουμε
   από νάματα
   παραμυκιϊν και κρφλων".

   ...
Μ. ΚΑΡΑΓΑΣ΢Η΢
55
     Ο Καραγάτςθσ ζγραφε με τθν καρδιά του, με
   το νου, με τθν φανταςία, με τισ αιςκιςεισ τ...
Εσταριστώ για την προσοτή σας
          Αρβαντά Αγγελικι
    ΢χολικι Βιβλιοκικθ 5ου Γυμναςίου ΢ερρϊν
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

αφιέρωμα στον καραγάτση Arvanta

401

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
401
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "αφιέρωμα στον καραγάτση Arvanta"

 1. 1. 5 o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σχολική Βιβλιοθήκη Σε ζσνεργαζία με ηο ΕΚΕΒΙ Με αυορμή τον εορτασμό των 100 τρόνων από τη γέννηση τοσ ανατρεπτικού «Μίτια» της λογοτετνίας μας Επιμέλεια παροσζίαζης: Αρβανηά Αγγελική 1
 2. 2. Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
 3. 3. 3 Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
 4. 4. 4 Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ Ο ανατρεπτικόσ «Μίτια» τθσ λογοτεχνίασ μασ Αρβανηά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 5. 5. Αρβανηά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών 5
 6. 6. 6 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών ΣΟ ΠΡΟ΢ΩΠΟ
 7. 7. 7 7 Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
 8. 8. 8 8 Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών
 9. 9. Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών 9 9
 10. 10. 10 ΚΑΡΑΓΑΣ΢Η΢ Σθσ αμαρτίασ και τθσ αγιοςφνθσ Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 11. 11. "ασ γίνουμε χίμαιρεσ κι ασ ξεδιψάςουμε από νάματα παραμυκιϊν και κρφλων". 11 11 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 12. 12. Ο ΟΝΕΙΡΙΚΟ΢ Καραγάτςθσ 12 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 13. 13. Ο ερωτικόσ Καραγάτςθσ (1950) 13 Φωτογραφία Ανδρζα Εμπειρίκου Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 14. 14. Αποκριάτικο πάρτυ (1950) 14 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 15. 15. Λαϊκόσ και μοντζρνοσ 15 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 16. 16. Ο Καραγάτςθσ με τισ επτά ψυχζσ 16 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 17. 17. Ο νεωτερικόσ Καραγάτςθσ 17 Με τθ γλφπτρια Μυλωνά και το Αρχζσ δεκαετίασ του 50 ςυγγραφζα Καςτανάκθ 17 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 18. 18. Ο πολιτικόσ Καραγάτςθσ 18 Σαυτότθτα πολεμικοφ ανταποκριτι Με τον Νάςερ 18 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 19. 19. Σθσ χίμαιρασ και του ταξιδιοφ 19  Ο Μ. Καπαγάηζηρ ωρ ζςνηάκηηρ ηηρ «Βπαδςνήρ», ενώ ηαξίδεςε ανά ηον κόζμο Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 20. 20. Ο Καραγάτςθσ Λιάπκιν 20 Δεκαετία 1950 20 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 21. 21. Αρβαντά Αγγελική -Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμνασίοσ Σερρών Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών 21
 22. 22. Σο ςπίτι του ςτθν Ακινα 22  Γωνία Ακαδθμίασ και Θεμιςτοκλζουσ Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 23. 23. Με τθ μθτζρα του 1910 23 Με τθν αδελφι του Φωφϊ Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 24. 24. Φοιτθτισ ςτθν Ακινα 24 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 25. 25. Σζλθ δεκαετιασ 20 Πτυχίο νομικισ 25 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 26. 26. Οικογενειακζσ ςτιγμζσ 26 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 27. 27. Ζωγραφικι απεικόνιςθ από τθ γυναίκα του Νίκθ 27 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 28. 28. Η Μαρίνα 28 Με ηον Οδσζζέα Ελύηη Φωηογραθία: Εμπειρίκος Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 29. 29. Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών Με τθν κόρθ του Μαρίνα (1) 29
 30. 30. Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών Με τθ κόρθ του Μαρίνα (2) 30
 31. 31. Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών 31
 32. 32. 32 Σο ηεφγοσ Καραγάτςθ με τον Πετςάλθ- Διομιδθ και Ροφςο Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 33. 33. 33 Από τα χρόνια τθσ κατοχισ Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 34. 34. Καραγάτςθσ: «γεννθμζνοσ πεηογράφοσ» 34 Δεκαετία του 1920 ΢το γραφείο του Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 35. 35. 35 Κάρτα του Ν. Καηαντηάκθ προσ τον Καραγάτςθ Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 36. 36. Αφιερώματα 36 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 37. 37. Αφιζρωμα από το ΕΚΕΒΙ 37 Προτομι ςτθ Λάριςα Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 38. 38. 38 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 39. 39. «O ςκυταλοδρόμοσ τθσ διιγθςθσ» 39 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 40. 40. 40 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 41. 41. 41 Μ. Καραγάτςθσ: Μικρι αποτίμθςθ ενόσ μεγάλου ζργου Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 42. 42. 42 «ο Καραγάτςθσ ιταν ςυγγραφζασ βγαλμζνοσ απευκείασ από τθ ηωι» Καραντώνθσ Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 43. 43. 43 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 44. 44. 44 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 45. 45. Η«ΕΠΑΝΑ΢ΣΑΣΙΚΗ» ΣΡΙΛΟΓΙΑ 45 Η πολιτικι φιλοςοφία του Καραγάτςθ Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 46. 46. 46 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 47. 47. 47 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 48. 48. 48 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 49. 49. Καραγάτςθσ :ζνασ αντιςχολικόσ ςυγγραφζασ 49 Μ.Δοφκα: Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 50. 50. 50 Μ. Καραγάτςθσ: Ατόφια ιδιοφυΐα Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 51. 51. 51 «Ασ γελάςω!» Ζτςι, γελοφςε! Με το ζργο του, με τθ ηωι του τθν ίδια Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 52. 52. Σο δωμάτιο και το τελευταίο του χειρόγραφο με τθ φράςθ «ασ γελάςω» 52 Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 53. 53. O τελεσταίος «αμαρτωλός» «Οι μοναδικέρ ομοπθιέρ είναι ππονόμιο ηος θανάηος» Μ. ΚΑΡΑΓΑΣ΢Η΢
 54. 54. 54 Μ.ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ "ασ γίνουμε χίμαιρεσ κι ασ ξεδιψάςουμε από νάματα παραμυκιϊν και κρφλων". Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 55. 55. Μ. ΚΑΡΑΓΑΣ΢Η΢ 55 Ο Καραγάτςθσ ζγραφε με τθν καρδιά του, με το νου, με τθν φανταςία, με τισ αιςκιςεισ του, με όλθ τθν πλοφςια φπαρξι του. Είναι ο ςυγγραφζασ που αναηθτά τθν αλικεια όςο ωμι, όςο πικρι και απαράδεκτθ και αν είναι. Και μασ τθν προβάλλει υποβλθτικά και ανεπανάλθπτα με τθν τζχνθ του. Στολική Βιβλιοθήκη 5οσ Γσμναζίοσ Σερρών
 56. 56. Εσταριστώ για την προσοτή σας Αρβαντά Αγγελικι ΢χολικι Βιβλιοκικθ 5ου Γυμναςίου ΢ερρϊν

×