21 april 2013ZoetermeerLucas 16:19-311
Lucas 16 – de Schriftlezing19 En er was een rijk man, die gekleed ging inpurper en fijn linnen en elke dag schitterendfees...
Lucas 16 – de Schriftlezing23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven.En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloegonder...
Lucas 16 – de Schriftlezing26 En bij dit alles, er is tussen ons en u eenonoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhiertot ...
Lucas 16 – de Schriftlezing29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes ende profeten, naar hen moeten zij luisteren.30 Doch hi...
A. Een gelijkenis1. Niet expliciet zo genoemd, maar wat zegtdat? Dat geldt ook voor... de verloren penning (15:8-10) de ...
A. Een gelijkenis2. Jezus sprak tot de scharen standaard ingelijkenissenDit alles zeide Jezusin gelijkenissen tot de schar...
A. Een gelijkenis3. De inhoud zegt dat het niet letterlijk waarkán zijn. Want... hebben mensen vóór de opstanding aleen l...
A. Een gelijkenis4. Gelijkenissen dienen nimmer om teverduidelijken maar om te verbergen.9
10 En de discipelen kwamenen zeiden tot Hem:Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?11 Hij antwoordde hun en zeide:Omd...
B. geen beschrijving van toestand der doden1. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten".Jesaja 38:18...
B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in...
B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in...
B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in...
B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in...
B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in...
B. geen beschrijving van toestand der doden2. Jezus ontleent terminologie in de gelijkenisaan Joodse overleveringen. door...
C. De context.Eerder in Lucas 151 Al de tollenaars nu en de zondaarsplachten tot Hem te komenom naar Hem te horen.2 En de ...
C. De context.Direct voorafgaand in Lucas 1614 Dit alles hoorden de Farizeeen,die geldzuchtig waren,en zij hoonden Hem.19
20D. Enkele opmerkingen over de inhoud
Lucas 1619 En er was een RIJK MAN,die gekleed ging in purper en fijn linnenen elke dag schitterend feest hield.21
Lucas 1620 En er was een bedelaar,Lazarus genaamd, vol zweren,22
Lucas 1621 NEDERGELEGD bij zijn voorportaal,die verlangde zijn honger te stillenmet wat van de tafel van de rijke afviel;z...
Lucas 1622 Het geschiedde, dat de arme stierfen door de engelen gedragen werdin Abrahams schoot.24
Lucas 1623 Ook de rijke stierfen hij werd begraven.En toen hij in het dodenrijkzijn ogen opsloeg onder de pijnigingen,zag ...
21 ... Daarom zal Ik hen (=Israël)tot naijver verwekkendoor wat geen natie is (*)door een dwaas volk zal Ik hen krenken.22...
Lucas 1623 Ook de rijke stierfen hij werd begraven.En toen hij in het dodenrijkzijn ogen opsloeg onder de pijnigingen,zag ...
Lucas 1624 En hij riep en zeide:Vader Abraham,heb medelijden met mijen zend Lazarusopdat hij de top van zijn vinger in wat...
Lucas 1624 En hij riep en zeide:Vader Abraham,heb medelijden met mijen zend Lazarusopdat hij de top van zijn vinger in wat...
Lucas 1625 Maar Abraham zeide:Kind, herinner u,hoe gij het goede tijdens uw levenhebt ontvangenen insgelijks Lazarus het k...
Lucas 1626 En bij dit alles,er is tussen ons en ueen onoverkomelijke kloof,opdat zij,die vanhier tot u zouden willen gaan,...
Lucas 1627 Doch hij zeide:Dan vraag ik u, vader,dat gij hemnaar het huis van mijn vader zendt,want ik heb vijf broeders.32...
Lucas 1628 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen,dat ook zij nietin deze plaats der pijniging komen.33
Lucas 1629 Maar Abraham zeide:Zij hebben Mozes en de profeten,naar hen moeten zij luisteren.34
Lucas 1630 Doch hij zeide:Neen, vader Abraham,maar indien iemand van de dodentot hen komt, zullen zij zich bekeren.35
Lucas 1631 Doch hij zeide tot hem:Indien zij naar Mozes en de profetenniet luisteren zullen zij ook,indien iemand uit de d...
379 De grote menigte uit de Joden dankwam te weten, dat Hij daar was,en zij kwamen niet alleen om Jezus,maar ook opdat zij...
Lucas 1631 Doch hij zeide tot hem:Indien zij naar Mozes en de profetenniet luisteren zullen zij ook,indien iemand uit de d...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rijke man en Lazarus

1,517 views
1,466 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,110
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rijke man en Lazarus

 1. 1. 21 april 2013ZoetermeerLucas 16:19-311
 2. 2. Lucas 16 – de Schriftlezing19 En er was een rijk man, die gekleed ging inpurper en fijn linnen en elke dag schitterendfeest hield.20 En er was een bedelaar, Lazarusgenaamd, vol zweren,21 nedergelegd bij zijn voorportaal, dieverlangde zijn honger te stillen met wat vande tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen dehonden zijn zweren likken.22 Het geschiedde, dat de arme stierf en doorde engelen gedragen werd in Abrahamsschoot.2
 3. 3. Lucas 16 – de Schriftlezing23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven.En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloegonder de pijnigingen, zag hij Abraham vanverre en Lazarus in zijn schoot.24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, hebmedelijden met mij en zend Lazarus opdat hijde top van zijn vinger in water dope en mijntong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoegij het goede tijdens uw leven hebt ontvangenen insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hijhier vertroost en gij lijdt pijn.3
 4. 4. Lucas 16 – de Schriftlezing26 En bij dit alles, er is tussen ons en u eenonoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhiertot u zouden willen gaan, dit niet zoudenkunnen, en zij vandaar niet aan onze kantzouden kunnen komen.27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, datgij hem naar het huis van mijn vaderzendt, want ik heb vijf broeders.28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, datook zij niet in deze plaats der pijnigingkomen.4
 5. 5. Lucas 16 – de Schriftlezing29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes ende profeten, naar hen moeten zij luisteren.30 Doch hij zeide: Neen, vaderAbraham, maar indien iemand van de dodentot hen komt, zullen zij zich bekeren.31 Doch hij zeide tot hem: Indien zij naarMozes en de profeten niet luisteren zullen zijook, indien iemand uit de doden opstaat, zichniet laten gezeggen.5
 6. 6. A. Een gelijkenis1. Niet expliciet zo genoemd, maar wat zegtdat? Dat geldt ook voor... de verloren penning (15:8-10) de verloren zoon (15:11-32) de onrechtvaardige rentmeester (16:1-9)6
 7. 7. A. Een gelijkenis2. Jezus sprak tot de scharen standaard ingelijkenissenDit alles zeide Jezusin gelijkenissen tot de scharenen zonder gelijkeniszeide Hij NIETS tot hen...-Matteus 13:34-7
 8. 8. A. Een gelijkenis3. De inhoud zegt dat het niet letterlijk waarkán zijn. Want... hebben mensen vóór de opstanding aleen lichaam (ogen, tong, dorst, pijn)?; hebben mensen "in Abrahams schoot"uitzicht op de verschrikkingen aan deoverzijde en wordt er over en weergecommuniceerd? ONGERIJMD!8
 9. 9. A. Een gelijkenis4. Gelijkenissen dienen nimmer om teverduidelijken maar om te verbergen.9
 10. 10. 10 En de discipelen kwamenen zeiden tot Hem:Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen?11 Hij antwoordde hun en zeide:Omdat het u gegeven is de geheimenissenvan het Koninkrijk der hemelen te kennen,maar HUN IS DAT NIET GEGEVEN.(...)13 DAAROM SPREEK IKTOT HEN IN GELIJKENISSEN,omdat zij ziende niet zienen horende niet horen of begrijpen.-Matteus 13-10
 11. 11. B. geen beschrijving van toestand der doden1. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten".Jesaja 38:18; Psalm 115:17; Prediker 9:5,1011
 12. 12. B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in de Tenach een aanwijzing vanbewust-zijn in het dodenrijk;Jesaja 38:18; Psalm 115:17; Prediker 9:5,1012
 13. 13. B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in de Tenach een aanwijzing vanbewust-zijn in het dodenrijk; "Het dodenrijk looft U niet".Jesaja 38:18; Psalm 115:17; Prediker 9:5,1013
 14. 14. B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in de Tenach een aanwijzing vanbewust-zijn in het dodenrijk; "Het dodenrijk looft U niet". "Niet de doden zullen de HERE loven".Jesaja 38:18; Psalm 115:17; Prediker 9:5,1014
 15. 15. B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in de Tenach een aanwijzing vanbewust-zijn in het dodenrijk; "Het dodenrijk looft U niet". "Niet de doden zullen de HERE loven". "Er is geen werk of overleg of kennis ofwijsheid in het dodenrijk".Jesaja 38:18; Psalm 115:17; Prediker 9:5,1015
 16. 16. B. geen beschrijving van toestand der doden2. Voorstelling in gelijkenis staat haaks op"Mozes en de profeten". Nergens in de Tenach een aanwijzing vanbewust-zijn in het dodenrijk; "Het dodenrijk looft U niet". "Niet de doden zullen de HERE loven". "Er is geen werk of overleg of kennis ofwijsheid in het dodenrijk". "De doden weten niets". Etc.Jesaja 38:18; Psalm 115:17; Prediker 9:5,1016
 17. 17. B. geen beschrijving van toestand der doden2. Jezus ontleent terminologie in de gelijkenisaan Joodse overleveringen. door engelen gedragen worden Abrahams schoot, de grote kloof pijn lijden in de vlammen17
 18. 18. C. De context.Eerder in Lucas 151 Al de tollenaars nu en de zondaarsplachten tot Hem te komenom naar Hem te horen.2 En de Farizeeen en de schriftgeleerdenmorden en spraken:Deze ontvangt zondaarsen eet met hen.3 En Hij sprak deze gelijkenis tot HENen zeide...18
 19. 19. C. De context.Direct voorafgaand in Lucas 1614 Dit alles hoorden de Farizeeen,die geldzuchtig waren,en zij hoonden Hem.19
 20. 20. 20D. Enkele opmerkingen over de inhoud
 21. 21. Lucas 1619 En er was een RIJK MAN,die gekleed ging in purper en fijn linnenen elke dag schitterend feest hield.21
 22. 22. Lucas 1620 En er was een bedelaar,Lazarus genaamd, vol zweren,22
 23. 23. Lucas 1621 NEDERGELEGD bij zijn voorportaal,die verlangde zijn honger te stillenmet wat van de tafel van de rijke afviel;zelfs kwamen de honden zijn zweren likken.23
 24. 24. Lucas 1622 Het geschiedde, dat de arme stierfen door de engelen gedragen werdin Abrahams schoot.24
 25. 25. Lucas 1623 Ook de rijke stierfen hij werd begraven.En toen hij in het dodenrijkzijn ogen opsloeg onder de pijnigingen,zag hij Abraham van verreen Lazarus in zijn schoot.25Ezechiël 37; Hosea 6:1-3; Deuteronomium 32:22
 26. 26. 21 ... Daarom zal Ik hen (=Israël)tot naijver verwekkendoor wat geen natie is (*)door een dwaas volk zal Ik hen krenken.22 Want een VUUR isin mijn toorn ontstoken,het brandt tot inde diepten van HET DODENRIJK...-Deuteronomium 32-* Rom.10:19 > de ekklesia in onze dagen 26
 27. 27. Lucas 1623 Ook de rijke stierfen hij werd begraven.En toen hij in het dodenrijkzijn ogen opsloeg onder de pijnigingen,zag hij Abraham van verreen Lazarus in zijn schoot.27
 28. 28. Lucas 1624 En hij riep en zeide:Vader Abraham,heb medelijden met mijen zend Lazarusopdat hij de top van zijn vinger in water dopeen mijn tong verkoele,want ik lijd pijn in deze vlam.28
 29. 29. Lucas 1624 En hij riep en zeide:Vader Abraham,heb medelijden met mijen zend Lazarusopdat hij de top van zijn vinger in water dopeen mijn tong verkoele,want ik lijd pijn in deze vlam.29
 30. 30. Lucas 1625 Maar Abraham zeide:Kind, herinner u,hoe gij het goede tijdens uw levenhebt ontvangenen insgelijks Lazarus het kwade;nu wordt hij hier vertroosten gij lijdt pijn.30
 31. 31. Lucas 1626 En bij dit alles,er is tussen ons en ueen onoverkomelijke kloof,opdat zij,die vanhier tot u zouden willen gaan,dit niet zouden kunnen,en zij vandaar niet aan onze kantzouden kunnen komen.31
 32. 32. Lucas 1627 Doch hij zeide:Dan vraag ik u, vader,dat gij hemnaar het huis van mijn vader zendt,want ik heb vijf broeders.32Genesis 35:23
 33. 33. Lucas 1628 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen,dat ook zij nietin deze plaats der pijniging komen.33
 34. 34. Lucas 1629 Maar Abraham zeide:Zij hebben Mozes en de profeten,naar hen moeten zij luisteren.34
 35. 35. Lucas 1630 Doch hij zeide:Neen, vader Abraham,maar indien iemand van de dodentot hen komt, zullen zij zich bekeren.35
 36. 36. Lucas 1631 Doch hij zeide tot hem:Indien zij naar Mozes en de profetenniet luisteren zullen zij ook,indien iemand uit de doden opstaat,zich niet laten gezeggen.36
 37. 37. 379 De grote menigte uit de Joden dankwam te weten, dat Hij daar was,en zij kwamen niet alleen om Jezus,maar ook opdat zij Lazarus zouden zien,die Hij uit de doden had opgewekt.10 En de overpriesters beraadslaagdenom ook Lazarus te doden,11 daar vele der Joden ter wille van hemkwamen en in Jezus geloofden.-Johannes 12-
 38. 38. Lucas 1631 Doch hij zeide tot hem:Indien zij naar Mozes en de profetenniet luisteren zullen zij ook,indien iemand uit de doden opstaat,zich niet laten gezeggen.38

×