Handelingen 13 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Handelingen 13 2

on

 • 898 views

31 juli 2011

31 juli 2011

Statistics

Views

Total Views
898
Views on SlideShare
360
Embed Views
538

Actions

Likes
1
Downloads
2
Comments
0

3 Embeds 538

http://www.goedbericht.nl 451
http://goedbericht.nl 86
http://www 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Handelingen 13 2 Handelingen 13 2 Presentation Transcript

 • Paulus' toespraakin Antiochië (II)
  Handelingen 1326-39
 • Handelingen 13
  26 Mannen broeders, zonen van het geslacht van Abraham, en vereerders van God onder u, tot ons is deze heilsboodschaphet woord van deze redding gezonden.
  = Israëls Redder
  2
 • Handelingen 13
  27 Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet erkend en zij hebben de uitspraken der profeten, die elke sabbat worden voorgelezen, door hun oordeel vervuld,
  17 En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten;
  18 maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden.
  Handelingen 3
  3
 • Handelingen 13
  28 en hoewel zij geen grond voor doodstraf konden vinden, hebben zij Pilatus gevraagd Hem ter dood te brengen;
  4
 • Handelingen 13
  29 en toen zij alles volbracht hadden, wat van Hem geschreven stond, namen zij Hem af van het hout en legden Hem in een graf.
  30 Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
  Johannes 19
  5
 • Handelingen 13
  30Maar God heeft Hem uit de doden opgewekt;
  23 deze (=Jezus), naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood.
  24God evenwel heeft Hem opgewekt...
  Handelingen 2
  6
 • Handelingen 13
  31 en Hij is gedurende vele dagen verschenen aan hen, die met Hem van Galilea naar Jeruzalem opgegaan waren, die thans getuigen van Hem zijn bij het volk.
  7
 • 40 ....dat Hij verscheen, 41niet aan het gehele volk, doch aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan; 42en Hij heeft ons (= de twaalf) geboden HET VOLK te prediken en te betuigen...
  Handelingen 10
  8
 • Handelingen 13
  32 En wij verkondigen u, dat God de belofte, die aan de vaderen geschied is, aan ons, hun kinderen, vervuld heeft door Jezus op te wekken(lett. op te doen staan),
  9
 • Handelingen 13
  33 gelijk in de tweede psalm geschreven staat: Mijn zoon zijt Gij; Ik heb U HEDEN verwekt.
  = de dag van de opstanding!
  10
 • Handelingen 13
  34 En dat Hij Hem uit de doden heeft opgewekt, zonder dat Hij weer tot ontbinding zal wederkeren...
  9daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem.
  Romeinen 6
  11
 • Handelingen 13
  34... heeft Hij aldus gezegd: Ik zal U het heilige van David geven, dat betrouwbaar is;
  3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David.
  4Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natien gesteld, tot een vorst en gebieder der natien.
  Jesaja 55
  12
 • Handelingen 13
  35 en daarom zegt Hij ook in een andere psalm: Gij zult uw Heilige geen ontbinding doen zien.
  10... Gij geeft mijn ziel niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeveverderf zien.
  11 Gij maakt mij het pad des levens bekend; overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, liefelijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig.
  Psalm 16
  13
 • Handelingen 13
  36 Want David is, na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben, ontslapen en bij zijn vaderen bijgezet, en hij heeft wel ontbinding gezien;
  14
 • 29 Mannen broeders, men mag vrijuit tot u zeggen van de aartsvader David, dat hij en gestorven en begraven is, en zijn graf is bij ons tot op deze dag.
  30 Daar hij nu een profeet was en wist, dat God hem onder ede gezworen had een uit de vrucht zijner lendenen op zijn troon te doen zitten,
  31 heeft hij in de toekomst gezien en gesproken van de opstanding van de Christus, dat Hij niet aan het dodenrijk is overgelaten, noch zijn vlees ontbinding heeft gezien.
  Handelingen 2
  15
 • Handelingen 13
  37 maar Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding gezien.
  16
 • Handelingen 13
  38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Hem u vergeving van zonden verkondigd wordt;
  Gr. aphesis = loslating, vrijlating
  17
 • Handelingen 13
  39 ook van alles, waarvan gij niet gerechtvaardigd kondt worden door de wet van Mozes, wordt ieder, die gelooft, gerechtvaardigddoorin Hem.
  23Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,
  24 en worden OM NIETgerechtvaardigd uit zijn GENADE, door de verlossing in Christus Jezus.
  Romeinen 3
  18