Daniel

2,292 views
2,154 views

Published on

Menno Haaijman over Daniel

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,750
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Daniel

 1. 1. Het boek Daniël
 2. 2. 2Maar de broeders zonden terstondin de nachtPaulus en Silas naar Beréa,die, daar aangekomen,naar de synagoge der Joden gingen;en dezen onderscheidden zich gunstigvan die te Thessalonica,daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamenen dagelijks de Schriften nagingen,of deze dingen zo waren.Handelingen 17 : 10, 11
 3. 3. 3Maar in de eindtijdzal met hemde koning van het Zuiden in botsing komen,en de koning van het Noordenzal op deze aanstormenmet wagens en ruiters en vele schepen;en hij zal de landen binnenvallen,en als een overstromingsteeds verder om zich heen grijpen.Daniël 11 : 40
 4. 4. 4aEn in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men dekoninklijke waardigheid niet had toegedacht ; onverhoeds echterzal hij komen en zich meester maken van het koningschap doorslinkse streken …(Dan.11:21)
 5. 5. 4bEn in zijn plaats zal een veracht man opstaan, wie men dekoninklijke waardigheid niet had toegedacht ; onverhoeds echterzal hij komen en zich meester maken van het koningschap doorslinkse streken …(Dan.11:21)Ook zal hij zijn kracht en zijn moed richten tegen de koning vanhet Zuiden met een groot leger, en de koning van het Zuiden zalzich ten strijde rusten met een uitermate groot en sterk leger, maarhij zal geen stand kunnen houden, want men zal plannen tegenhem beramen ; zijn eigen tafelgenoten zullen hem afbreuk doenen zijn leger zal wegspoelen, en er zullen vele verslagenen vallen…(Dan. 11: 25,26)
 6. 6. 4cTer bestemder tijd zal hij opnieuw in het Zuiden binnenvallen…(Dan. 11: 29)
 7. 7. 4dTer bestemder tijd zal hij opnieuw in het Zuiden binnenvallen…(Dan. 11: 29)Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden;zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offerdoen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt…(Dan. 11: 31)
 8. 8. 4eTer bestemder tijd zal hij opnieuw in het Zuiden binnenvallen…(Dan. 11: 29)Dan zullen strijdmachten door hem op de been gebracht worden;zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offerdoen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt…(Dan. 11: 31)Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onderhen loutering, schifting en zuivering teweeggebracht worde, totaan de eindtijd; want deze toeft nog tot de vastgestelde tijd…(Dan.11: 35)
 9. 9. 4fEn de koning zal doen wat hem goeddunkt ; hij zal zichverhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen deGod der goden zal hij ongehoorde woorden spreken …(Dan.11: 36)
 10. 10. 4gEn de koning zal doen wat hem goeddunkt ; hij zal zichverhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen deGod der goden zal hij ongehoorde woorden spreken …(Dan.11: 36)Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden inbotsing komen en de koning van het Noorden zal op dezeaanstormen …(Dan. 11: 40)
 11. 11. 5Oorlog tussen de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden eerste tweede derde confrontatie confrontatie (Jeruzalem) confrontatie [eindtijd]
 12. 12. 6a ISA Openbaring 22: 12
 13. 13. 6b ISA Openbaring 1:10
 14. 14. 7aMaar wij verzoeken u, broeders,met betrekking tot de komst van de Here Jezus Christusen onze vereniging met Hem,dat gij niet spoedig uw bezinning verliestof in onrust verkeert,hetzij door een geestesuiting,hetzij door een prediking,hetzij door een brief,die van ons afkomstig zou zijn,alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak.2 Thessalonicenzen 2 : 1-2
 15. 15. 7bLaat niemand u misleiden,op welke wijze ook,want eerst moet de afval komenen de mens der wetteloosheid zich openbaren,de zoon des verderfs,de tegenstander,die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet c ,zodat hij zich in de tempel Gods zet,om aan zich te laten zien,dat hij een god is.Herinnert gij u niet, dat ik,toen ik nog bij u was,u dit meermalen gezegd heb?2 Thessalonicenzen 2 : 3-5c Daniel 11:36
 16. 16. 8Immers, zij zijn Israëlieten,hunner is de aanneming tot zonenen de heerlijkheiden de verbondenen de wetgevingen de erediensten de beloften …Romeinen 9 : 4
 17. 17. 9 TenakhTorah Neviim Ktuvim (wet) (profeten) (geschriften) [Daniël]
 18. 18. 10aMaar gij, Daniël,houd de woorden verborgen,en verzegel het boektot de eindtijd …Daniël 12 : 4
 19. 19. 10bMaar gij, Daniël, Ik nu hoorde het wel,houd de woorden verborgen, maar ik begreep het niet,en verzegel het boek en ik zei :tot de eindtijd … Mijn heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? Doch hij zei:Daniël 12 : 4 Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot de eindtijd … Daniël 12 : 8, 9
 20. 20. 11aBaboeschka – een Russische pop
 21. 21. 11bBaboeschka – de Maskilim Het boek de maskilim de maskilim Het boek de maskilim
 22. 22. 12a ISA Dan 11 : 33
 23. 23. 12b ISA Dan 11 : 33
 24. 24. 12c ISA Dan 11 : 33
 25. 25. 12d ISA Dan 11 : 33
 26. 26. 12e ISA Dan 11 : 33
 27. 27. 12f ISA Dan 11 : 33
 28. 28. 12g ISA Dan 12 : 3
 29. 29. 13De tempels volgens de Joodse traditieEerste tempel : – gebouwd door Salomo – verwoest door het leger van Nebukadnezzar 586 BCTweede tempel : – gebouwd onder leiding van Zerubbabel en Ezra – verfraaid door Herodes – verwoest door het leger van de Romeinen 70 ADDerde tempel : – toekomstig – zoals beschreven in Ezechiël 40 – 43 – zal gebouwd worden onder leiding van haMashiach
 30. 30. 14aAntiochus IV Epiphanes (regeerde van 175 jaar voor Christus tot ongeveer163 jaar voor Christus)
 31. 31. 14bAntiochus IV Epiphanes (regeerde van 175 jaar voor Christus tot ongeveer163 jaar voor Christus)Het apocriefe boek van de Makkabeeën.
 32. 32. 14cAntiochus IV Epiphanes (regeerde van 175 jaar voor Christus tot ongeveer163 jaar voor Christus)Het apocriefe boek van de Makkabeeën.In juni 167 voor Christus werden de offers in Jeruzalem stilgezet door eenafgezant van Antiochus.
 33. 33. 14dAntiochus IV Epiphanes (regeerde van 175 jaar voor Christus tot ongeveer163 jaar voor Christus)Het apocriefe boek van de Makkabeeën.In juni 167 voor Christus werden de offers in Jeruzalem stilgezet door eenafgezant van Antiochus.In december 167 voor Christus begonnen de heidense offers op heidensealtaren in de tempel.
 34. 34. 14eAntiochus IV Epiphanes (regeerde van 175 jaar voor Christus tot ongeveer163 jaar voor Christus)Het apocriefe boek van de Makkabeeën.In juni 167 voor Christus werden de offers in Jeruzalem stilgezet door eenafgezant van Antiochus.In december 167 voor Christus begonnen de heidense offers op heidensealtaren in de tempel.Antiochus Epiphanes heeft veel slachtoffers gemaakt bij gelovige Joden.Antiochus Epiphanes introduceerde de Griekse cultuur in Israël, hij verboodde sabbath en hij verbood de besnijdenis.
 35. 35. 14fDe Joden kwamen in 164 voor Christus in opstand.Onder leiding van Judas Makkabeus wisten zij de onafhankelijkheid tebevechten.
 36. 36. 14gDe Joden kwamen in 164 voor Christus in opstand.Onder leiding van Judas Makkabeus wisten zij de onafhankelijkheid tebevechten.De Makkabeeën hebben in die tijd de tempel weer heroverd.En zij hebben de tempel opnieuw gewijd op de 25 ste van de maand Kislev inhet jaar 164 voor Christus.De offerdienst werd weer hersteld.
 37. 37. 14hDe Joden kwamen in 164 voor Christus in opstand.Onder leiding van Judas Makkabeus wisten zij de onafhankelijkheid tebevechten.De Makkabeeën hebben in die tijd de tempel weer heroverd.En zij hebben de tempel opnieuw gewijd op de 25 ste van de maand Kislev inhet jaar 164 voor Christus.De offerdienst werd weer hersteld.Dit herstel van de offerdienst in de Makkabeeën-tijd herdenken de Joden nogjaarlijks.Dat is het vernieuwingsfeest, het inwijdingsfeest: Chanuka.
 38. 38. 15aConclusies historische uitleg van het boek Daniël
 39. 39. 15bConclusies historische uitleg van het boek Daniël1 bepaalde historische feiten in Daniël 11 ontbreken of komen niet overeenmet de geschiedenis van Antiochus Epiphanes IV
 40. 40. 15cConclusies historische uitleg van het boek Daniël1 bepaalde historische feiten in Daniël 11 ontbreken of komen niet overeenmet de geschiedenis van Antiochus Epiphanes IV2 2300 avonden en morgens uit Daniël 8 moeilijk met de historische feiten tecombineren
 41. 41. 15dConclusies historische uitleg van het boek Daniël1 bepaalde historische feiten in Daniël 11 ontbreken of komen niet overeenmet de geschiedenis van Antiochus Epiphanes IV2 2300 avonden en morgens uit Daniël 8 moeilijk met de historische feiten tecombineren3 ook de tijden uit Daniël 7 en Daniël 9 stemmen niet overeen met dehistorische feiten
 42. 42. 15eConclusies historische uitleg van het boek Daniël1 bepaalde historische feiten in Daniël 11 ontbreken of komen niet overeenmet de geschiedenis van Antiochus Epiphanes IV2 2300 avonden en morgens uit Daniël 8 moeilijk met de historische feiten tecombineren3 ook de tijden uit Daniël 7 en Daniël 9 stemmen niet overeen met dehistorische feiten4 de historie weet niet wie de Maskilim van hoofdstuk 11 zijn
 43. 43. 16aBrit Hadashah – het Nieuwe Verbond – het Nieuwe Testament
 44. 44. 16bBrit Hadashah – het Nieuwe Verbond – het Nieuwe TestamentWanneer gij dan de gruwel der verwoesting,waarvan door de profeet Daniël gesproken is,op de heilige plaats ziet staan –wie het leest, geve er acht op –laten dan wie in Judéa zijn,vluchten naar de bergen ...Mattityahu (Mattheüs) 24 : 15
 45. 45. 16cBrit Hadashah – het Nieuwe Verbond – het Nieuwe TestamentWanneer gij dan de gruwel der verwoesting,waarvan door de profeet Daniël gesproken is,op de heilige plaats ziet staan –wie het leest, geve er acht op –laten dan wie in Judéa zijn,vluchten naar de bergen ...Mattityahu (Mattheüs) 24 : 15Yeshua zegt : de gruwel der verwoesting is geen gebeurtenis onder Antiochus IV, maar is toekomstHij zegt dat in zijn tijd deze profetie van Daniël nog niet vervuld was.
 46. 46. 17aElk van God ingegeven schriftwoordis ook nuttig om te onderrichten,te weerleggen,te verbeterenen op te voedenin de gerechtigheid …2 Timotheüs 2 : 16
 47. 47. 17bElk van God ingegeven schriftwoordis ook nuttig om te onderrichten,te weerleggen,te verbeterenen op te voedenin de gerechtigheid …2 Timotheüs 2 : 16de tijdsaanduidingen in het boek Daniël
 48. 48. 18 ISA Daniël 7 : 15
 49. 49. 19 ISA Daniël 7 : 28
 50. 50. 20a ISA Daniël 8 :27 (+ concordant view) H8074
 51. 51. 20b ISA Daniël 8 :27 (+ concordant view) H8074
 52. 52. 21aWee !want groot is die dag,zonder weerga ;een tijd van benauwdheid is hetvoor Jakob …Jeremia 30 : 7
 53. 53. 21bWee !want groot is die dag,zonder weerga ;een tijd van benauwdheid is hetvoor Jakob …Jeremia 30 : 7In al hun benauwdhedenwas ook Hij benauwd.Jesaja 63 : 9
 54. 54. 22 ISA Daniël 9 : 24
 55. 55. 23 ISA Daniël 9 : 25
 56. 56. 24 TenakhTorah Neviim Ktuvim (wet) (profeten) (geschriften) [Daniël] [Ezra-Nechemyah]
 57. 57. 25 ISA Daniël 9 : 26
 58. 58. 26aWij allen dwaalden als schapen,wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg,maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen..Hij is uit verdrukking en gericht weggenomen,en wie onder zijn tijdgenoten bedacht,dat hij is afgesneden uit het land der levenden ?Yeshayahu (Jesaja) 53 : 6, 8
 59. 59. 26bDe ene week wordt Haftaras Shoftim voorgelezen :Yeshayahu 51:12 – 52 : 12.De week daarop wordt Haftaras Re eh voorgelezen :Yeshayahu 54 : 11 – 55 : 5.Twee weken daarna wordt Haftaras Ki Seitzei voorgelezen :Yeshayahu 54 : 1-10Waar is dan Yeshayahu 53 ?Die wordt overgeslagen.
 60. 60. 27a ISA Daniël 9 : 27
 61. 61. 27b ISA Daniël 9 : 27 LXX
 62. 62. 28 ISA Daniël 9 : 27
 63. 63. 29aZeventig zevens zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad,om de overtreding te voleindigen,de zonde af te sluiten,de ongerechtigheid te verzoenen,en om een eeuwige gerechtigheid te brengen,gezicht en profetie te bezegelenen iets allerheiligst te zalven …Daniël 9 : 24
 64. 64. 29bZeventig zevens zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad,om de overtreding te voleindigen,de zonde af te sluiten,de ongerechtigheid te verzoenen,en om een eeuwige gerechtigheid te brengen,gezicht en profetie te bezegelenen iets allerheiligst te zalven …Daniël 9 : 24… maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen …Daniël 11 : 32
 65. 65. 30a… en zij zullen in zijn macht gegeven worden voor een tijd en tijden en een halve tijd …Daniël 7 : 25
 66. 66. 30bEn ik, Daniël, zagen zie,daar stonden twee anderen,de een aan deze oever van de rivier,en de ander aan gene oever van de rivier,en de een zei tot de mandie met linnen klederen bekleed wasen zich boven het water van de rivier bevond:hoelang toeft het einde van deze wonderbare dingen?Toen hoorde ik de mandie met linnen klederen bekleed wasen zich boven het water van de rivier bevond,zwerenbij Hem die eeuwig leeft,terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhandnaar de hemel hief :een tijd, tijden en een halve tijd;en wanneer er een einde komtaan het verbrijzelen van de macht van het heilige volk,dan zullen deze dingen voleindigd zijn.Daniël 12 : 5-7
 67. 67. 31a Amos 4 : 2Het meervoud in het Hebreeuws voor een mannelijk woord is hetachtervoegsel -im.Voorbeelden : dabar-debarim, malk-melakim, yovm – yamim
 68. 68. 31b Hosea 6 : 2De dualis-vorm wordt in de Masoretische tekst aangegeven door een puntjeonder de i van het achtervoegsel im.
 69. 69. 31c Amos 1 : 1 1
 70. 70. 31d Maleachi 1: 10
 71. 71. 31e Daniel 12 : 7
 72. 72. 32aDie vervolging van de heiligen duurt volgens Daniël 7 en Daniël 12 dus eenperiode van een tijd, twee tijden en een halve tijd.Daniël 9 zegt dat na het staken van de offers, er nog een halve zeven volgt.De 3 ½ tijd van Daniël 7 en Daniël 12, de halve zeven van Daniël 9, zijn eenomschrijving van 3 ½ jaar, ofwel, in de Joodse tijdsrekening 1260 dagen.
 73. 73. 32bMijn tijden zijn in uw hand, red mij!Psalm 31 : 16 a
 74. 74. 33aToen hoorde ik een heilige spreken, en een andere heilige zei tot degene diegesproken had: Hoelang zal dit visioen gelden – het dagelijks offer en deontzettende overtreding, het prijsgeven van het heiligdom en het vertrappenvan het leger?En hij zei tot mij: Tweeduizend driehonderd avonden en morgens; dan zal hetheiligdom in rechten hersteld worden.Daniël 8 : 14
 75. 75. 33b ISA Daniël 8 : 14
 76. 76. 34Dit is het vuuroffer,dat gij de HERE brengen zult:twee gave, éénjarige schapen per dagals dagelijks brandoffer;het ene schaap zult gij s morgens bereiden,het andere schaap zult gij in de avondschemering bereiden.Numeri 28 : 3, 4
 77. 77. 35a ISA Exodus 29 :14
 78. 78. 35b ISA Deuteronomium 19:15
 79. 79. 36a ISA Leviticus 5 :16
 80. 80. 36b ISA Numeri 5 : 8
 81. 81. 37a ISA Exodus 40 : 29
 82. 82. 37b ISA Genesis 32 : 21
 83. 83. 38Overzicht van de offer-termen1. “chattat” : zonde-offer = zonde2. “haasham” : schuld-offer = schuld3. “hammincha” : geschenk-offer = geschenk
 84. 84. 39a ISA Daniël 8 : 12
 85. 85. 39b ISA Daniël 8 : 14
 86. 86. 40a 0 1150 1260 110
 87. 87. 40b 0 1150 1260 110Want er zal een grote verdrukking zijn,zoals er niet geweest isvan het begin der wereld tot nu toeen ook nooit meer wezen zal.En indien die dagen niet ingekort werden,zou geen vlees behouden worden;doch terwille van de uitverkorenenzullen die dagen worden ingekort.Mattheus 24:21, 22
 88. 88. 41Want zo zegt de HERE, die de hemelen geschapen heeft– Hij is God –die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft ..Ik ben de HERE en er is geen ander ..Ik ben God en niemand meer ..Ik, die van den beginne de afloop verkondigen vanouds wat nog niet geschied is.Ik, die zeg:Mijn raadsbesluit zal volbracht wordenen Ik zal al mijn welbehagen doen...Ik heb gesproken, ik doe het ook komen.Ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering.Jesaja 45 : 18, 22 en 46 : 9-11
 89. 89. Einde van deze presentatie

×