Marcetić Andreja_ Građanski odgoj i obrazovanje - stručni skup AZOO MZOS

2,228 views
2,012 views

Published on

Građanski odgoj i obrazovanje u planu i programu rada učeničkih domova

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,228
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marcetić Andreja_ Građanski odgoj i obrazovanje - stručni skup AZOO MZOS

 1. 1. Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA U Zagrebu, 2. prosinca 2013. mr.sc. Andreja Marcetić, v. suradnica AZOO voditeljica stručnog skupa Viši stručni savjetnici : Nevenka Lončarić - Jelačić, viša savjetnica za nacionalne programe AZOO mr.sc. Tomislav Ogrinšak, viša savjetnik za nacionalne programe Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 2. 2. Teme 1. Razumijevanje osnovnih koncepata vezanih uz Građanski odgoj i obrazovanje, Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica, AZOO 2. Primjeri dobre prakse, mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik, AZOO 3. Planiranje i programiranje ishoda građanskoga odgoja i obrazovanja, Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica, AZOO, mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik, AZOO 4. Metode prikladne za građanske kompetencije – metoda projekt građanin, mr. sc. Andreja Marcetić, voditeljica ŽSV-a za demokratsko građanstvo Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 3. 3. ishodi • biti osposobljeni za osiguranje kvalitete u provedbi Građanskog odgoja i obrazovanja – • • za među-predmetno planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup; biti upoznati s primjerima dobre prakse i metodama prikladnim za GOO razumjeti koncepte: – – – – – – „razred/ odgojna skupina kao društvena zajednica“, „učenik građanin razreda / odgojne skupine“, „sudjelovanje u izgradnji demokratskih odnosa u razredu / odgojnoj skupini i školi / učeničkom domu na temelju osobne i zajedničke dobrobiti“, „uloga pravila i zakona u zaštiti temeljnih prava učenika i nastavnika / odgajatelja“, „proceduralna, distributivna i korektivna pravednost“, „veza između pravila, zakona i vladavine prava“; „suzbijanje korupcije“; „načela pravne države i kako ih izgrađujemo“ Metode i oblici rada: • predavanja • radionice • samostalni rad polaznika • prikazi iz prakse Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 4. 4. PROGRAM SKUPA GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA 10,00-10,30 mr.sc. Andreja Marcetić, vanjska suradnica AZOO, voditeljica ŽSV za ljudska prava i demokratsko građanstvo Otvorenje skupa Pozdravni govor 10,30-11,30 11,30-12,30 akademik Ivo Šlaus, predsjednik Svjetske akademije znanosti i umjetnosti i dekan Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjold Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik, AZOO Razumijevanje osnovnih koncepata vezanih uz građanski odgoj i obrazovanje Primjeri dobre prakse stanka za ručak (12.30-13.30) 13,30-15,00 Nevenka Lončarić Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe Planiranje i programiranje ishoda građanskoga odgoja i obrazovanja 15,00-16,00 mr. sc. Andreja Marcetić, voditeljica ŽSV-a za demokratsko građanstvo Metode prikladne za građanske kompetencije – metoda projekt građanin 16,00 Završna refleksija skupa i evaluacija
 5. 5. II. dio Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 6. 6. Metode prikladne za građanske kompetencije metoda PROJEKT GRAĐANIN mr. sc. Andreja Marcetić, voditeljica ŽSV-a za demokratsko građanstvo Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 7. 7. GRAĐANSKI ODGOJ • • • provođenje građanskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj obvezno je u cjelokupnom odgojno - obrazovnom sustavu te u neformalnim i informalnim oblicima cjeloživotnog učenja OŠ – sadržaji ljudskim pravima integriraju se u nastavu od nižih razreda SŠ – samostalno odlučuju žele li građanski odgoj učenicima ponuditi » kao temu u više predmeta » kroz module od 15 do 32 školska sata » ili će ga uvesti kao izborni predmet Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 8. 8. • KONCEPT OBRAZOVANJA ZA AKTIVNO GRAĐANSTVO • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi • ciljevi i načela odgoja i obrazovanja, između ostaloga, „odgajati i obrazovati učenike u skladu s općim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za življenje u multikulturalnom svijetu, za poštivanje različitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju društva“ (čl. 4). Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i opće obvezno obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi (NOK) Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 9. 9. Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 10. 10. Ključne kompetencije u ciklusu cjeloživotnog učenja - L3 Europska Komisija: Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje – EU referentni okvir 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. komunikacija na materinjem jeziku komuniciranje na stranom jeziku matematička pismenost i osnovna znanja iz znanosti i tehnologije digitalna kompetencija kompetencija znati kako učiti socijalne vještine i građanska kompetencija poduzetništvo kulturalna ekspresija (kulturna svijest i izražavanje) Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 11. 11. Građanska kompetencija • razvoj demokratske svijesti učenika • poticanje njihova aktivnog i učinkovitog sudjelovanja u razvoju demokratskih odnosa u školi, lokalnoj zajednici i društvu u cjelini – s osloncem na načela ljudskog dostojanstva, demokracije, pravde i mirotvorstva Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 12. 12. Građanska kompetencija Funkcionalna dimenzija Sadržajna dimenzija Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 13. 13. građansko znanje i razumijevanje Funkcionalne dimenzije građanske vrijednosti i stavovi građanske vještine i sposobnosti
 14. 14. Sadržajne dimenzije POLITIČKA • aktivno i odgovorno građanstvo • demokratsko upravljanje • sudjelovanje u demokratskom EKOLOŠKA upravljanju ) • održivi razvoj i lokalna • istraživanje i rješavanje problema zajednica • racionalno i odgovorno DRUŠTVENA trošenje prirodnih resursa • društvene i komunikacijske • odgovornost građana za vještine održivi razvoj • upravljanje emocijama, sukobima • timski rad, volontiranje i društvena solidarnost KULTUROLOŠKA • razvoj osobnog, LJUDSKO - PRAVNA zavičajnog, većinskog i • ljudska prava manjinskih nacionalnih • ravnopravnost spolova identiteta te • suzbijanje trgovanja djecom domovinskog identiteta • humanitarno pravo • interkulturna osjetljivost i GOSPODARSKO PODUZETNIČKA interkulturni dijalog • odgovorno gospodarstvo • poduzetnost i poduzetništvo • pravo na učenje za konkurentnost na tržištu • zaštita potrošača
 15. 15. Projekt građanin Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 16. 16. Koraci Prepoznavanje problema javne politike u ustanovi koji se tiču mladih ljudi koji se odnose na usvojene standarde ponašanja u zajednici koji se odnose na osnovne slobode Izbor problema koji će se razmatrati Prikupljanje podataka o problemu koji će se rasprava proučavati Izrada portofolija izbor prepoznavanje izvora podataka dio za dokumentaciju (biblioteke, dio za predstavljanje novinske kuće, nastavnici, 4 skupine: društvene • 1. objašnjavanje organizacije i problema interesne skupine, • 2. procjena internet …) alternativnih politika • 3.razrada izabrane politike • 4. izrada akcijskog plana Predlaganje portofolija u ustanovi /u zajednici
 17. 17. Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 18. 18. Dosadašnja iskustva u provođenju građanskog odgoja i obrazovanja u Učeničkom domu Tina Ujevića Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 19. 19. GOO u Učeničkom domu Tina Ujevića 2012./13. datum nosioc oblik rada pano Izborni zakon i demokratska izborna procedura za parlamentarne, predsjedničke ili lokalne izbore i referendum (stranke) 29.4.-3.5.2013. Luka Špelić Suzbijanje trgovanja ljudima 6.-10.5.2013. pano Volontiranje i razvoj socijalne odgovornosti 13.-17.5.2013. Josipa Milošević Luka Špelić Prava potrošača 20.-24.05.2013. Josipa Milošević pano pano
 20. 20. GOO u Učeničkom domu Tina Ujevića 2013./14. mj tema Sadržaj / područja 11 Učenik edukator Tea Babić Status žena 12 Tin Slovic Demokracija 1 Tina Pešić Jednaki u različitostima 2 Tea Babić Mogućnosti mladih u EU 3 Tin Slovic Prava mladih 4 Tea Babić, Luka Špelić Upravljanje konfliktima, nenasilje 1. Položaj žena u istočnim zemljama 2.Usporedba s našim standardima 1. Definicija demokracije 2. Ostvarivanje demokracije 3. Demokrativni aparati 1. Globalna prava 2. Prava pojedinca u zajednici 3. Individualizam 1. Edukacija 2. Volontiranje 3. Zapošljavanje 1. Upoznavanje s pravima 2. Ostvarivanje prava 1. Uzroci konflikta 2. Kontrola konflikta 3. Rješenje konflikta
 21. 21. Projekt građanin Učenički dom Tina Ujevića Zagreb Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 22. 22. • odvija se kao dio Građanskog odgoja i obrazovanja (socioemocionalno odgojno – obrazovno područje) Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 23. 23. Tema projekta: Kako smanjiti rizik mladih od ulaska u NEET* skupinu *NEET – Not in Education, Employment or Training Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 24. 24. Koraci Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 25. 25. 1. PREPOZNAVANJE PROBLEMA JAVNE POLITIKE U NAŠOJ SREDINI • 1. Niska obrazovanost stanovništva RH – Statistički zavod … • 2. Rastuće siromaštvo stanovništva • 3. Nezaposlenost mladih (veliki broj mladih izlazi iz sustava odgoja i obrazovanja, ne nastavlja školovanje niti se zapošljava Kako povećati konkurentnost mladih / mobilnost na tržištu rada …
 26. 26. UPITNICI • Upitnik za prepoznavanje i raščlambu problema • Upitnik za razgovor / intervju • Upitnik za tiskane izvore podataka • Upitnik za praćenje radio i TV programa Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 27. 27. 2. IZBOR PROBLEMA KOJI ĆEMO RAZMATRATI “Nezaposlenost mladih” • većinom glasova ( Ili prikupiti dodatne podatke, naknadno odlučiti ...) Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 28. 28. 3. PRIKUPLJANJE PODATAKA O PROBLEMU KOJI ĆEMO PROUČAVATI • • • • • • • biblioteke novinske kuće profesori pravnici društvene organizacije državni uredi internet Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 29. 29. UPITNICI • za informacije iz publikacije i dokumenata • za informacije iz pisama / intervjua Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 30. 30. 4. IZRADA PORTOFOLIJA • Specifikacije • Zadaće skupina I. Objašnjavanje problema II. Procjena alternativnih politika III. Razrada izabrane politike IV. Razrada akcijskog plana • Mjerila za procjenu • Upute skupinama Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 31. 31. potpunost jasnost informacije potkrepljivanje grafičko prikazivanje dokumentacija ustavnost • • • • POPIS KRITERIJA ZA PORTOFOLIO • • • • • • • uvjerljivost praktičnost koordinacija razmišljanje Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 32. 32. I. skupina: Objašnjavanje problema
 33. 33. DIO ZA PORTOFOLIO DIO ZA DOKUMENTIRANJE • Pisani sažetak problema • Grafički prikazi problema • Prepoznavanje izvora podataka • Isječci iz novina / časopisa • Pisana izvješća o razgovorima s ljudima iz naše zajdnice • Odlomci iz vladinih publikacija Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 34. 34. II. skupina: proučavanje alternativnih politika Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 35. 35. II. skupina: Procjena alternativnih politika Garancije za mlade (European Youth Guarantee) • I. NOVI JAVNI RADOVI ZA MLADE – Pomagači u nastavi „mladi- mladima“ – Voditelji EU projekata u nevladinom sektoru „Mladi za EU“ – Mini javni radovi za mlade „Mladi za zajednicu“ • 2. MJERA ZA ZADRŽAVANJE ZAPOSLENOSTI MLADIH – Rad i nakon stručnog osposobljavanja – Vaučerom do posla • 3. MJERA ZA POVEĆANJE POKRETLJIVOSTI MLADIH UKLJUČENIH NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD – Rad i staž i prijevoz • 4. MJERE ZA OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE MLADIH – 4.1. Učenjem do poduzetnika – 4.2. Program opismenjavanja mladih – 4.3. 0stali programi usavršavanja i obrazovanja mladih - EU i zanimanja budućnosti • 4.4. PROGRAMI ŠKOLOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA NEZAPOSLENIH MLADIH OSOBA ZA I KOD POZNATOG POSLODAVCA – I MLADI UČE UZ POSAO • 5. MLADI U SOCIJALNOM PODUZETNIŠTVU
 36. 36. DIO ZA PRIKAZIVANJE PORTOFOLIJA • Napisani sažetak alternativnih politika • Grafički prikaz nevedenih politika • Prepoznavnje izvora podataka DIO ZA DOKUMENTACIJU PORTOFOLIJA • tekst iz novina / časopisa • pismena izvješća /sažeci razgovora s ljudima izvan naše zajednice • pismena izvješća o prikazivanju problema na TV / radiju • Komunikacija s ljudima iz interesnih skupina • ulomsci iz vladinih publikacija Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 37. 37. III. skupina: Predlaganje mjera politike za rješavanje problema Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 38. 38. MLADI U SOCIJALNOM PODUZETNIŠTVU Ciljevi: • Jačanje uključivanja i zapošljavanja mladih kroz socijalno poduzetništvo • Uključivanje mladih u programe za zajednicu, financirane radom trgovačkih društva nastalih unutar socijalnog poduzetništva (osnivači trgovačkih društava OCD ili ustanove) • Jačanje kapaciteta civilnog sektora Razvoj kompetencija za cjeloživotno učenje s ciljem povećanja konkurentnosti , samozapošljivosti i mobilnosti mladih kroz edukaciju na teme (volontiranje – vođenje udruge - poduzetništvo …) Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 39. 39. DIO ZA PRIKAZIVANJE PORTOFOLIJA • Pismeno objašnjenej i obrazloženje politike koju predlažete • Grafički prikaz predloženih politika • Popis izvora podataka DIO ZA DOKUMENTACIJU PORTOFOLIJA • tekst iz novina / časopisa • pismena izvješća /sažeci razgovora s ljudima iz naše zajednice • Pisana izvješća o prikazivanju problema na TV / radiju • komunikacija s ljudima iz interesnih skupina • ulomsci iz vladinih publikacija Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 40. 40. IV. skupina: Izrada akcijskog plana Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 41. 41. DIO ZA PRIKAZIVANJE PORTOFOLIJA • pismeno obrazloženje – kako se može osigurati pojedinačna i skupna podrška za predloženu politiku – kako se može dobiti podrška izvršne vlasti za predloženu politiku DIO ZA DOKUMENTACIJU PORTOFOLIJA • izjave utjecajnih pojedinaca i skupina • tekstovi iz novina / časopisa • pismena izvješća o razgovorima s ljudima iz vaše sredine • komunikacije s ljudima iz interesnih skupina • ulomci iz vladinih publikacija Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 42. 42. 5. PREDLAGANJE PORTOFOLIJA • uvod u usmeno predlaganje • pitanja • priprema • upute Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 43. 43. 6. OSVRT NA NAUČENO • što sam naučio • koje sam stekao / usavršio kompetecije • koje su prednosti / nedostaci timskog rada • kako usavršiti sposobnosti rješavanje problema ... Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 44. 44. Vj. • 1.prepoznavanje problema javne politike u vašoj sredini • 2. izbor problema koji će se razmatrati Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 45. 45. Izvor: • Provedba garancija za mlade u Republici Hrvatskoj (Youth Guarantee), http://www.mrms.hr/usvojena-europskagarancija-za-mlade/ • Projekt građanin, Priručnik za nastavnike, http://www.azoo.hr/images/stories/doku menti/graanski_odgoj/gradaninp.pdf • Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja, MZOS, http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=1 1948 Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)
 46. 46. Zahvaljujem na pozornosti! andreja_marcetic@yahoo.com Stručni skup za stručne suradnike, odgojitelje i ravnatelje u učeničkim domovima: GRAĐANSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PLANU I PROGRAMU RADA UČENIČKIH DOMOVA (Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb 2.12.2013.)

×