• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
137
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • EPZ Export Processing Zone (zie §3)

Transcript

 • 1. WERELD 5 havo 1 Globalisering § 1-45 havo 1 Globalisering § 1-2
 • 2. De wereld verandert en Shanghai loopt voorop Hoe blijkt uit elke afbeelding dat de wereld verandert?
 • 3. Proces waarbij verwevenheid tussen gebieden en samenlevingen op Aarde toeneemt. Dimensies: - politiek - cultureel - sociaal - economisch Beïnvloedt ruimte en functie van gebieden Globalisering
 • 4. Globalisering dimensie mogelijke ontwikkeling economisch mengcultuur sociaal wereldstaat politiek wereld- gemeenschap cultureel wereldmarkt Proces waarbij de vervlechting tussen gebieden en samenlevingen op aarde toeneemt. Vier dimensies van globalisering. Welke ontwikkeling hoort bij welke dimensie? Globalisering of Mondialisering Bekijk het fragment over de toenemende invloed van China in de wereld en in Europa a. Om welke dimensie ging het hier? b. Wat heeft dit met globalisering te maken? Aardrijkskunde website
 • 5. • Proces verloopt sneller dan ooit • Globalisering raakt meer gebieden en mensen dan ooit • Globalisering speelt op meer terreinen dan ooit • Globalisering is complexer dan ooit Globalisering
 • 6. Wordt de wereld een dorp? Tijd-ruimtecompressie: proces waarbij tijd en ruimte in elkaar worden gedrukt 1600 1850 1920 1950 1975 2000 De wereld wordt kleiner Vervlechting Global village
 • 7. Start: Ontdekkingsreizen 16e eeuw Na 1980: Stroomversnelling – Opkomst MNO’s – Wegvallen handelsbelemmering (EU/NAFTA) – Ontwikkeling technologie Globalisering iets nieuws?
 • 8. Opkomst mno’s Hoe dragen mno’s bij aan de globalisering?
 • 9. Snelle ontwikkeling transporttechnologie Sneller Groter Goedkoper -reistijden sterk verlaagd -reiskosten verlaagd -infrastructuur sterk verbeterd Toename uitwisseling van goederen Groei van wereldhandel
 • 10. Verbetering informatie- en communicatietechnologie A C B Wat is het verband tussen A,B en C? Gebruik het begrip communicatietechnologie. Opening Wall street AEX
 • 11. Handelsgrenzen verdwijnen Globalisering en strenge grenscontroles gaan slecht samen Voorbeeld EU Voor Na 1. Wat zijn de twee verschillen en wat heeft dit met globalisering te maken? 2. Wat verandert er aan de geografische mobiliteit? Let op de economische en sociale dimensie
 • 12. Sinds jaren ’80  belangrijke sturende rol in globalisering door MNO’s Vestigen (delen van het bedrijf) daar waar de meeste winst te behalen is Van belang zijn vestigingsplaats- / locatie- factoren Globalisering
 • 13. Locatiefactoren A arbeidsmarkt B ligging C nabijheid (groeiende) afzetmarkt D politieke stabiliteit van een land E gunstige vestigingsvoorwaarden
 • 14. Mainport Rotterdam: internationale draaischijf Beredeneer waarom de haven van Rotterdam sterk van de globalisering profiteert ?
 • 15. Beleid MNO’s 2 processen; - offshoring= deel van de productie gaat naar semiperifere landen - outsourcing= onderdelen worden bestelt in semiperifere landen Productieketen verspreid zich over de hele wereld Bedrijven gingen (nog)niet naar perifere landen vanwege slechte infrastructuur en onstabiel politiek klimaat ‘Think Global, Act Local’
 • 16. Globalisering:aanhaken of achterblijven Geef een verklaring voor elk legendateken.
 • 17. Economische globalisering: productie 5 havo 1 Globalisering § 3
 • 18. Eonomische globalisering Oorzaken voor economische globalisering • Liberalisering/deregulering van de ` wereldhandel > vrijhandel > vrije markt leidend economisch principe • Opkomst mno’s Ondersteund door: • snelle opkomst informatie- en transporttechnologie •beperking handelsbelemmeringen tussen landen als gevolg van: • invloed WTO, EU • instorten Sowjetunie • toetreding China tot WTO
 • 19. Productieketen (live tekening)
 • 20. MNO: ‘Think global, act local’. Globalisering is het proces waarbij de verwevenheid tussen gebieden toeneemt o.a. door de opdeling van de productieketen. Leg dat uit aan de hand van deze bron.
 • 21. MNO: ‘Think global, act local’. Leg uit waarom de route van de wereldreis van de spijkerbroek zo verloopt. Verklaar de titel van deze dia
 • 22. Groei productie en export Leg de getoonde ontwikkeling uit. Gebruik in je antwoord de begrippen; • globalisering • productieketen • handelsvolume
 • 23. Prijsontwikkeling Hoe noem je de getoonde ontwikkeling? Welke type landen in het wereldsysteem hebben het meeste last van deze ontwikkeling? Licht je antwoord toe. Welke grondstoffen onttrekken zich aan de getoonde ontwikkeling?
 • 24. Stijgende graanprijzen Na 2000 stijgen de grondstofprijzen onder andere voor voedsel. Noem daar een demografische en een economische reden voor Wie zijn de winnaars en wie de verliezers van deze ontwikkeling?
 • 25. Internationale arbeidsverdeling verschuift A B Welk figuur hoort bij een centrumland en welk bij een land in de semiperferie? Maakindustrie schuift voor een deel uit naar de semiperferie
 • 26. Andere tijden, andere taken. Detroit: opkomst en verval Begin jaren vijftig was Detroit met 2 miljoen inwoners de vierde stad van de VS. De grootste autostad ter wereld was een symbool voor the American dream: mooie buitenwijken, snelwegen, moderne winkelcentra,de glittering van neonreclame en massaproductie. In de jaren zeventig zet het verval in. De auto- en verwante industrie verdwijnt voor een groot deel. Detroit is nu een van de meeste criminele en armste steden van de VS. Het inwonertal is gehalveerd, 81 procent van de bevolking is zwart,chique buurten zijn vervallen wijken. Hoe noem deze ontwikkeling?
 • 27. Andere tijden, andere taken. Detroit: opkomst en verval Begin jaren vijftig was Detroit met 2 miljoen inwoners de vierde stad van de VS. De grootste autostad ter wereld was een symbool voor the American dream: mooie buitenwijken, snelwegen, moderne winkelcentra,de glittering van neonreclame en massaproductie. In de jaren zeventig zet het verval in. De auto- en verwante industrie verdwijnt voor een groot deel. Detroit is nu een van de meeste criminele en armste steden van de VS. Het inwonertal is gehalveerd, 81 procent van de bevolking is zwart,chique buurten zijn vervallen wijken. Beredeneer hoe Detroit slachtoffer van de globalisering kan zijn
 • 28. Winnaars! Zitten we nog wel goed in Nederland? Wat wil deze cartoon duidelijk maken? Noem twee redenen waarom deze mno voor China als locatie voor een bedrijfsonderdeel kiest.
 • 29. Mitsubishi Born: over en sluiten! In 2012 besluit de Japanse autofabrikant Mitsubishi haar productieafdeling in Born, Limburg te sluiten. Bekijk het videofragment. http://nos.nl/artikel/337707-mitsubishi-bev Wat heeft dit met globalisering te maken? Tegelijk met het bericht over de sluiting meldt het hoofdkantoor in Japan, dat er een nieuwe autofabriek gebouwd wordt in Thailand. Wat zijn twee redenen waarom men in Nederland een bedrijf sluit en in Thailand opent?
 • 30. Economische globalisering: handel. 5 havo 1 Globalisering § 4
 • 31. Snelle toename wereldhandel Oorzaken groei wereldhandel • Liberalisering/deregulering van de wereldhandel >vrijhandel>vrije markt . leidend economisch principe • Opkomst mno’s > vormen mondiale netwerken Ondersteund door: • snelle opkomst informatie - en transporttechnologie • beperking handelsbelemmeringen tussen landen als gevolg van: • invloed WTO, EU • instorten Sovjet Unie • toetreding China tot WTO
 • 32. Snelle ontwikkeling transport- en communictie Sneller Groter Goedkoper Overal
 • 33. Transport en communicatie in hoogste versnelling Gevolgen: • Sommige gebieden op aarde sterk met elkaar verbonden> fast world. Andere gebieden zijn veel minder goed verbonden> slow world Tegenstelling speelt op meerdere schaalniveaus • Wereldhandel en stromen van goederen en diensten sterk gegroeid Tempo tijd-ruimtecompressie verschilt per regio
 • 34. De monteur zegt: ’’… De ontwikkelingswerker vraagt: ”… Fast world meets slow world?
 • 35. Globalisering; patroon op nationaal niveau Ook hier sprake van fast world en slow world, door: • Fragmentarische modernisering= proces waarbij modernisering maar in bepaalde gebieden of sectoren van de economie doordringt. Ontwikkeling altijd schoksgewijs Vb. EPZ, IT in India
 • 36. Globalisering bevordert de fragmentarische modernisering China 2007: even schakelen! India 2007: een land van twee snelheden
 • 37. Vervlechting maar… Triade blijft de machtigste Verschuiving richting Pacific Rim = Global shift
 • 38. Globalisering; de gevolgen Verbrokkeling en eenwording Sinds 1970: • Global shift= verschuiving van econ. en pol. zwaartepunt (van Atl. Oceaan naar Grote Oceaan) • Triadisering= ontstaan van 3 belangrijke econ. Machtsblokken - Nu ook Japan + NIC’s • Ook witteboordbanen verdwijnen naar het Oosten
 • 39. In veel westerse landen  de-industrialisatie  ontstaan verouderde industriegebieden  armoede / werkloosheid Globalisering; de gevolgen Verbrokkeling en eenwording
 • 40. Dreiging vanuit de Pacific Rim?
 • 41. Hoe blijkt vervlechting uit dit beeld?
 • 42. Containervervoer Een van de drukste containerlijnen is die tussen Shanghai en Los Angeles. Leg uit hoe dat komt en gebruik de theorie van Ullman. Zie eventueel volgende slide om je te helpen
 • 43. Leg met de theorie van Ullman de verbinding uit tussen Shanghai en Los Angeles
 • 44. Wereldhandel Welke uitspraak(en) is/zijn juist? A global shift is zichtbaar B triade beheerst de wereldhandel C goederenproductie is grote in Europa dan in VS D Afrika hoort tot de slow world
 • 45. Interactietheorie van Ullman Interactie tussen gebieden komt op gang onder drie voorwaarden. Welke drie en bedenk steeds een voorbeeld. Complementariteit Transporteerbaarheid Geen tussenliggende mogelijkheden
 • 46. Interactietheorie van Ullman A Leg met de theorie van Ullman uit dat er een olietransport op gang komt tussen Japan en Indonesië. Gebruik alle elementen uit de theorie B Leg nu met de interactietheorie uit waarom Indonesië als olieleverancier van Japan wordt vervangen door China