Metode slides - Mobile og sociale medier

1,301 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,301
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
909
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Metode slides - Mobile og sociale medier

 1. 1. AARHUS UNIVERSITETMETODE VERSITET UNI
 2. 2. AARHUS UNIVERSITETPROGRAM•  Etnografi og Netnografi•  Dataindsamling, Etik og Videnskabelighed•  Mobile Probes•  Gruppeopgave•  Opsamling CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 3. 3. AARHUS UNIVERSITETMETODE Hvordan kommer vi frem til resultaterne? CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 4. 4. AARHUSUNIVERSITET ETNOGRAFISK METODE CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 5. 5. AARHUS UNIVERSITET ETNOGRAFISK METODE-  Personligt engagement/deltagelse med undersøgelsens subjekter som nøglen til at forstå en kultur eller en social setting-  Iterative processer – genvurdering af metode og afgrænsning-  Fungerer som metodisk ramme i en lang række videnskabelige traditioner. CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 6. 6. AARHUS UNIVERSITET ETNOGRAFISK METODEEn cocktail af metoder:•  Deltagerobservationer•  Interviews•  Fokusgrupper•  Diskursanalyser•  Indholdsanalyser•  mm. CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 7. 7. AARHUS UNIVERSITETVILKÅR FOR ETNOGRAFI PÅ NETTETOnline/offline dikotomi:”Everyday life takes place on the internet: there is nodifference between online and offline interpersonalcommunication.” - Beneito-Montagut (2011) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 8. 8. AARHUS UNIVERSITETVILKÅR FOR ETNOGRAFI PÅ NETTET› Real/virtual dikotomi› Udviklingen af teknologierne› Adgang til Internettet via mange forskellige platforme› Interaktioner på tværs af tjenester og sites på nettet› Multimedialitet vs. tekstorienteret. - Beneito-Montagut (2011) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 9. 9. AARHUS UNIVERSITET NETNOGRAFI ... a specialized form of ethnography adapted to theunique computer-mediated contingencies of todayssocial worlds”…research need not to be conducted exclusively eitheras an ethnography or netnography” -Kozinets (2010) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 10. 10. AARHUS UNIVERSITETNETNOGRAFI› Alteration› Anonymity› Accessibility› Archiving -Kozinets (2010) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 11. 11. AARHUS UNIVERSITETNETNOGRAFIOnline Communities vs. Communities onlineNetnography Blended Ethnography CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 12. 12. AARHUS UNIVERSITETNETNOGRAFI Ingen online Vigtige online Udelukkende online elementer elementer elementer CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 13. 13. AARHUS UNIVERSITETNETNOGRAFITre aspekter, som er vigtige at overveje i forhold tilhvilke metoder, man anvender:› Integration vs. Separation of Social Worlds› Observation vs. Verbalization of Relevant Data› Identification vs. Performance of members -Kozinets (2010) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 14. 14. AARHUSUNIVERSITET DATAINDSAMLING Kvantitative metoder VS. Kvalitative metoder CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 15. 15. AARHUS UNIVERSITETKVANTITATIV METODE•  Hvad kan man udsige med kvantitative metoder?•  Hvordan: Social Network Analysis Software, spørgeskemaundersøgelser•  Expanded Ethnography: ”Define the setting”Kwak et al. - “What Is Twitter, a Social Network or a News Media.”2010. CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 16. 16. AARHUSUNIVERSITET CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 17. 17. AARHUS UNIVERSITETKVALITATIVE METODER§ Hvad kan kvalitative metoder?§ Hvilke metoder er kvalitative?› Interview - individers oplevelser› Observationer m. eller uden deltagelse - social praksis› Fokusgrupper - social forhandling› Analyser – diskursanalyser, sproglige analyser CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 18. 18. AARHUS UNIVERSITETOBSERVATIONER •  Find levet liv på nettet (sociale interaktioner) •  Deltag og observer •  Tag screendumps •  Lav feltnoter CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 19. 19. AARHUS UNIVERSITETDET KVALITATIVE INTERVIEW› Tolker aspekter af et subjekts livsverden i en specifikt etableret forstående relation› Subjektet og forskeren skaber betydning sammen i interviewsituationen. -  Kvale 1997- Men: en tidskrævende proces (find respondenter i god tid!) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 20. 20. AARHUS UNIVERSITETMETODETRIANGULERINGFlere metoder = set fra flere perspektiverFx kombination af kvalitative og kvantitativemetoderKrystallisering vs. triangulering(Markham 2009/Richardson 1997) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 21. 21. AARHUS UNIVERSITETPERSPEKTIVER PÅ AFGRÆNSNING Spatial Relational Temporal Analytical Personal Ethical (Practical) - Hine, Christine, Kendall, Lori & boyd, CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER danah (2009)
 22. 22. AARHUS UNIVERSITETETISKE PROBLEMSTILLINGER•  Offentligt/Privat•  Personfølsomme oplysninger•  Brug af subjekternes tillid•  Copyright•  Egne bias CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 23. 23. AARHUS UNIVERSITETETISKE PROBLEMSTILLINGERDu skal være opmærksom på:•  Har du lov til at foretage dine observationer?•  Hænger du folk ud?•  Hvad er din rolle som forsker? CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 24. 24. AARHUS UNIVERSITETETISKE PROBLEMSTILLINGER Kan man undersøge sit eget Facebook- netværk?Du skal være opmærksom på habilitet:•  Er du for tæt på det du undersøger?•  Er du en del at den sociale sammenhæng, som du forsøger at undersøge? CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 25. 25. AARHUS UNIVERSITETETISKE PROBLEMSTILLINGER Kan man undersøge sit eget Facebook- netværk?Du skal være opmærksom på habilitet:•  Er du for tæt på det du undersøger?•  Er du en del at den sociale sammenhæng, som du forsøger at undersøge? CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 26. 26. AARHUS UNIVERSITET VIDENSKABELIGHEDUndersøgelsen skal være:1.  Gennemskuelig2.  Kontrollerbar3.  Fyldestgørende4.  Klar CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 27. 27. AARHUS UNIVERSITETVIDENSKABELIGHED OG VERIFIKATION› Validitet› Reliabilitet› Generaliserbarhed CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 28. 28. AARHUS UNIVERSITETVALIDITET› Refleksivitet, -Måler man det man tror argumentation over man måler? metodernes relevans i forhold til undersøgelsens erkendelsesinteresse CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 29. 29. AARHUS UNIVERSITETVALIDITETValiditet sker gennem opmærksomhed på praksisser› Ændrer din genstand karakter i kraft af dine observationer?“In the process of attempting to answer these questions,a researcher is constituting the self as an object of studyalong with the other objects” -Markham 2009 CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 30. 30. AARHUS UNIVERSITETRELIABILITET› Gennemsigtighed, intersubjektivitet, peer- -Er det stærkt nok? review, triangulering, refleksivitet og ærlighed omkring udsigelseskraft CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 31. 31. AARHUS UNIVERSITETGENERALISERBARHEDKontekstsensitivitet, -Ville en andengennemsigtighed - med undersøger kunne opnåhenblik på, at læseren af de samme resultater?rapporten kan se, hvordankonklusionerne er blevet til. CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 32. 32. AARHUS UNIVERSITETKVALITETSKRITERIER› Tag udgangspunkt i teori og data› Vær stringent i dataindsamlingen og analyse› Benyt forskellige strategier til dataindsamling› Tag hensyn til undersøgelsessubjekternes perspektiv› Vær selvrefleksiv i processen› Overvej sammenhængen mellem Internettet og livsverden -Baym 2009 CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER
 33. 33. AARHUSUNIVERSITET SPØRGSMÅL? CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

×