เทอม 1 คาบ 10.อุปกรณ์สื่อสารและโครงงานคอมพิวเตอร์

1,227 views
1,140 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,227
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทอม 1 คาบ 10.อุปกรณ์สื่อสารและโครงงานคอมพิวเตอร์

 1. 1. เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัส ง31202 จานวน 1.0 หน่วยกิตอุปกรณ์การสื่อสารและโครงงานคอมพิวเตอร์ หน้า140 - 146
 2. 2. TCP/IP คือ ข้อตกลงในการควบคุมการรับส่งข้อมูลผ่าน Internet ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันหน้าที่ของ TCPจะะทาหน้าที่ในการแยกข้อมูลเป็นส่วน ๆ หรือที่เรียกว่าPackage ส่งออกไป ส่วน TCP ปลายทาง ก็จะทาการรวบรวมข้อมูลแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อนาไปประมวลผลต่อไป หน้าที่ของ IP ทาหน้าที่ในการจัดส่งข้อมูลจากเครื่องต้นทางไปยัง เครื่องปลายทางโดยอาศัย IP Address
 3. 3. Wi-Fi (wireless fidelity) หมายถึงเทคโนโลยีไร้สาย บนมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารมาตรฐานของ Wi-Fi และความแตกต่างIEEE 802.11 มีความเร็ว 1 Mbps มีความปลอดภัยต่าIEEE 802.11a มีความเร็ว 54 Mbps ระยะ30 เมตรIEEE 802.11b มีความเร็ว 11 Mbps ระยะ100 เมตร (นิยมใช้ในปัจจุบัน)IEEE 802.11g มีความเร็ว 54 Mbps ระยะ100 เมตรIEEE 802.11n มีความเร็ว 74-248 Mbps ระยะ 70-160 เมตร
 4. 4. อินฟาเรด:IRDA เป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายระยะใกล้และต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง ใช้แสงอินฟาเรดในการสื่อสารบลูทูธ : Bluetooth ใช้คลื่นวิทยุในการสื่อสารคล้ายไวไฟ สามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว 3 Mbps
 5. 5. 4.6 อุปกรณ์สื่อสาร1. โมเด็ม modem อุปกรณ์ที่แปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณ แอนาล็อกและแปลงสัญญาณแอนาล็อกเป็นดิจิทัล เพื่อให้ข้อมูล สามารถส่งผ่านสายโทรศัพท์ได้ 1.1 dial-up ความเร็วในการรับส่งข้อมูลต่าประมาณ 54 Kbps 1.2 digital -adsl ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูง ผ่านสายโทรศัพท์ -cable ความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูง ผ่านเคเบิล
 6. 6. 2. การ์ดแลน lan card เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับรับส่ง ข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง หรือไปยัง อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบเครือข่าย
 7. 7. 3.ฮับ Hub เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเชื่อมโยงสัญญาณของอุปกรณ์เครือข่ายเข้าด้วยกัน การจะทาให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์รู้จักกัน หรือส่งข้อมูลถึงกันได้
 8. 8. 4. สวิตช์ Switch เป็นอุปกรณ์เครือข่ายเช่นเดียวกันกับฮับ (hub) และมีหน้าที่คล้ายกับฮับมาก แต่มีความแตกต่างที่ ในแต่ละพอร์ต (port) จะมีความสามารถในการส่งข้อมูลได้สูงกว่า
 9. 9. • HUB กับ SWITCH นั้นจะทาหน้าที่คล้าย กัน เพียงแต่ HUB นั้นเวลาส่งข้อมูลนั้ นจะเป็นแบบ broadcast กระจาย ไปทุกเครื่องแต ่ถ้าเป็น switch นั้น จะดูว่าข้อมูลนี่เป็น ของเครื่องไหนแล้ว ค่อยส่งไปยังเครื่องนั้น ดังนั้นHUB จึงสามารถ LAN ได้มากกว่า• นอกจากนี้ความเร็วในการส่งข้อมูลก็ต่างกันคือ speed HUB คือ ความเร็วของเครือข่ายหารจานวนเครื่องที่ใช้งานเครื่อง เช่น LAN 100 Mbps 10 เครื่อง ทุกเครื่องได้แค่ 10 Mpbs• ส่วน speed switch นั้น Lan 100 mpbs ทุกเครื่องได้ 100 mbps
 10. 10. อุปกรณ์จัดเส้นทาง Router เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายหลายระบบเข้าด้วยกัน และจัดเส้นทางการเข้า-ออกข้อมูล
 11. 11. จุดเชื่อมต่อไร้สาย Wireless access point ทาหน้าที่คล้ายฮับในระบบเครือข่ายแบบมีสาย ข้อมูลจะถูกส่งผ่านทาง คลื่นวิทยุความถี่สูง
 12. 12. โครงงานคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งได้ 5 ประเภท1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เช่น การสร้างบทเรียน2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ เป็นการพัฒนาโปรแกรมช่วยทางานต่างๆ3. โครงงานจาลองทฤษฏี เป็นโครงงานจาลองการทดลองต่างๆ ที่ไม่สามารถทดลองในสถานการณ์ได้จริง4. โครงงานประยุกต์ การนาคอมพิวเตอร์มาร่วมกับอุปกรณ์อื่นในการประดิษฐ์สิ่งของ5. โครงงานพัฒนาเกม เป็นการสร้างเกมเพื่อการศึกษาหรือการบันเทิง
 13. 13. ตัวอย่างโครงงาน โครงงานไฟตัดไฟ http://oho.ipst.ac.th/images/stories/SamplePr ojects/comp6.pdfโครงงานห้องนอนเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ http://oho.ipst.ac.th/images/stories/SamplePr ojects/comp4.pdfโครงงาน จุๆ เราคอยดูแลคุณ ๊ http://oho.ipst.ac.th/images/stories/SamplePr ojects/comp5.pdf
 14. 14. แบบฝึกหัดที่ 71. ให้นักเรียน เขียนผังเครือข่ายภายในบ้านซึ่งต้องการเครือข่ายแบบมีสาย จานวน 3 จุด และไร้สาย 2 จุด เพื่อใช้อินเทอร์เนต และแชร์ปริ๊นเตอร์ 1 เครื่อง และบอกอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานมาด้วย .................................................................................................. ..................................................................................................2. ให้นักเรียนเขียนโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 โครงงาน (แบบฟอร์มหน้า244) .................................................................................................. ..................................................................................................

×