Program Burse FIE

484 views

Published on

Programul de Burse al Fundaţiei Copii Fericiţi pentru Şcoala Internaţională Cluj.
Prin acest program puteţi să vă implicaţi în comunitate.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
484
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Program Burse FIE

  1. 1. Programul de Burse „Fii Investitor în EducaŃie”
  2. 2. Viziune Suntem dedicaŃi excelenŃei în educaŃie şi credem în puterea acesteia de a forma viitori lideri pregătiŃi să obŃină succes în orice domeniu de activitate. Valori Noi credem în: • Creativitate • Responsabilitate • ExcelenŃă • Diversitate ( Respect pentru diversitate) Cine suntem noi FundaŃia Copii FericiŃi a fost înfiinŃată în 1996 cu scopul de a oferi o alternativă în educaŃia preuniversitară sistemului tradiŃional de învăŃământ. Programele fundaŃiei sunt: Creşa şi GrădiniŃa Happy Kids, Şcoala InternaŃionala Cluj, Cluburile de After School, Cluburi de vară, Programul de Burse FIE (Fii Investitor în EducaŃie), Centrul EDCL InternaŃional, Centrul Ibero-America, Centrul InternaŃional de EducaŃie (programe de formare pentru cadre didactice). Până în prezent au beneficiat de programele fundaŃiei peste 3.000 de copii şi adulŃi. În anul 2000 a înfiinŃat Şcoala InternaŃională Cluj, care este prima şcoala particulară acreditată din Transilvania şi face parte din sistemul naŃional de învăŃământ. ActivităŃile se desfăşoară într-un campus modern, construit în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca. Sistemul de predare se bazează pe curriculumul naŃional aprobat de Ministerul EducaŃiei, Cercetării şi Inovării, predat bilingv (română - engleză) şi completat cu un curriculum specific scolii. Acesta urmăreşte excelenŃa academică, formarea şi dezvoltarea deprinderilor de viaŃă prin: program de computere şi educaŃia caracterului - FUNecole, program de încurajare a cititului - D.E.A.R, programe de implicare în comunitate şi activităŃi extra-şcolare.
  3. 3. ObŃinerea de către elevi a certificatelor Cambridge începând cu clasa a III-a şi a diplomei ECDL (European Computer Driver License) începând cu clasa a VI-a fac demonstraŃia unui învăŃământ performant, la standarde internaŃionale. Istoricul programului FundaŃia Copii FericiŃi a demarat programul de burse în urmă cu 7 ani, în 2002. Acest program îşi propune să ofere şanse egale şi acces la educaŃie de calitate pentru elevi cu posibilităŃi financiare reduse, care provin din zonele rurale şi urbane ale Clujului. Prima bursă a fost acordată unui elev cu abilităŃi deosebite pentru ştiinŃele exacte, fapt confirmat prin premiile obŃinute de-a lungul anilor la concursurile de matematică la nivel naŃional. Rezultatele obŃinute de către acest elev ne-au motivat în extinderea Programului de Burse pentru a oferi această şansă şi altor elevi. Am acordat până în prezent un număr de aproximativ 15 burse anual, rezultând mai mult de 100 de burse. Anul trecut au fost implicaŃi în acest program 20 de elevi, menŃinându-se constant numărul şi anul acesta. În fiecare an creşte numărul solicitărilor pentru burse, ajungându-se la 5 candidaŃi pe un loc. Acest fapt ne determină să facem demersuri pentru a atrage din comunitate cât mai mulŃi susŃinători pentru Programul de Burse „Fii Investitor în EducaŃie”. MotivaŃia noastră Datorită condiŃiilor economico-sociale actuale, multe familii cu resurse materiale limitate pun pe ultimul loc educaŃia copiilor lor, existând o diferenŃă foarte mare între educaŃia de la sat şi oraş. Copii au dreptul la educaŃie de calitate indiferent de mediul din care provin. Prin acest program ne propunem să identificăm elevii motivaŃi să înveŃe şi să atingă performanŃa, dându-le şansa să înveŃe în şcoala noastră. Motivarea familiilor acestor elevi spre a vedea educaŃia ca o şansă în viaŃă pentru copiii lor este un obiectiv important al acestui program de burse.
  4. 4. Procesul de selecŃie SelecŃia elevilor se face luând în considerare următoarele: 1. rezultatul testului de admitere în şcoală la matematică, limba română şi limba engleză; 2. rezultatul testelor de evaluare pentru IQ şi EQ,; 3. rezultatele şcolare din anii anteriori ale elevului; 4. interviu cu directorul şcoli; 5. implicarea în activităŃi şcolare şi extra-curriculare; 6. situaŃia financiară a familiei (Venit mai mic de 400 de lei/ membru de familie). Evaluarea elevilor se face anual în vederea continuării Programului de Burse. CondiŃiile pe care trebuie să le respecte elevii sunt următoarele: 1. să menŃină media anuală de minim 9,25 (din 10); 2. să participe şi să obŃină premii la concursuri locale, naŃionale şi internaŃionale; 3. se implică în activităŃi şcolare şi extra-curriculare; 4. situaŃia economică a familiei să rămână sub pragul de 400 de lei/ membru de familie. Cum vă puteŃi implica “Să dai bani este un lucru uşor şi în putinŃa oricăruia. Dar să decizi cui să- i dai, cât de mult, când şi cu ce scop şi cum, nu este nici în putinŃa oricăruia şi nici un lucru uşor de realizat. Aşadar, această excelenŃă este rar de atins, demnă de laudă şi nobilă.” Aristotel EducaŃia este cea mai importantă investiŃie pentru viitorul unui copil. Prin contribuŃia dumneavoastră sprijiniŃi un elev care prin educaŃie va avea acces la o viaŃă mai bună.
  5. 5. Credem că un copil care a avut şansa de a fi ajutat, va învăŃa, la rândul lui, să-i ajute pe alŃii. PuteŃi să fiŃi Investitor în EducaŃie printr-o contribuŃie începând cu 100 de euro, pentru fondul de burse, totale şi parŃiale, pe care le acordăm elevilor. ContribuŃie pentru susŃinerea unei burse Nr. crt. Categorie de cheltuieli Cost total/ an / elev 1. Şcolarizare 2.360 EURO 2. Uniforma şcolară 110 EURO 3. Masa de prânz 530 EURO Total EURO 3.000 EURO Date contact: Beneficiar: FundaŃia Copii FericiŃi - Şcoala InternaŃională Cluj Contul Bancar deschis la Banca Transilvania: RO11BTRL01301205930047XX, pentru Programul de Burse

×