Ang Kabihasnan ng Gresya <br />
Heograpiya -bukas ang kanilang daungan para sa mga mangangalakal.-ito ay matatagpuan sa Timog-Silangan ng Europa at sa Bal...
MAPA NG SINAUNANG GRESYA<br />
RELIHIYONorihinal na anak anak ng 12 OlympiansZeus- God of heaven and <br />sky; kapag kumidlat ay galit si Zeus<br />Pose...
Artemis- God of moon, hunting; vigin goddess<br />Hephaestus- God of fire; Diyos ng mga Panday; <br />ugly; asawa ni Aphro...
Apollo- God of light, music, truth, healing; kakambalni Artemis;<br />Aphrodite- God of beauty, love, fertility<br />Herme...
ANG POLIS<br />-Angtawagsaunangpamayanansagreece.<br />-Ito ay mgalungsodestado o city state sakadahilanangito ay malaya a...
POLIS<br />
KULTURANG HELENICHellen- NinunoHellenic- kabihasnanHellas- bansaHellenes- tao<br />
MGA LUNGSOD ESTADO<br />A.ATHENS:DEMOKRATIKONG ESTADO<br />Pamahalaan<br />nagsimulabilangisangmonarkiya o angpamumunongis...
A.KonsehongmgaMaharlika<br />Binubuonglahatnglalakingmamamayang Athenian<br />B. Arhcons- Punongmahistradonasinimulangihal...
Tyrany<br /><ul><li>Pamumunongisangtaolamang :karaniwangnakukuhaangkapangyarihansapamamagitanngpangaagawmulasamgamaharlika...
Demokrasya<br />Direktangpamamahalangtaumbayan<br />Cleisthenes<br />nagpatupadngisangbagongkonstitusyonnanagingbatayanngp...
Ostracism<br />		6000 mamamayan ay may kalayaangpumilingisangopisyalnapatatalsikinsaathenspaniniwalanghindiitomakatutulong...
SPARTAISANG MANDIRIGMANG POLIS<br />PAMAHALAAN<br />Militaristikoanguringpamahalaanng Sparta<br /><ul><li>Gerusia
Konsehongmatatandana may edadna 60 pataasnanamumunosapamahalaan</li></li></ul><li>Apella<br />Popular naasembleanabinubuon...
Lipunan at Kultura<br />Higitnapinapoboranangpagkakaroonnganaknalalakikaysababae.<br />PagpapalakassakatawanangtuonngEduka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kabihasnang Greece ( aug 22,2011)

12,676 views
12,240 views

Published on

Published in: Travel, Business
7 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
12,676
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
463
Comments
7
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kabihasnang Greece ( aug 22,2011)

 1. 1. Ang Kabihasnan ng Gresya <br />
 2. 2. Heograpiya -bukas ang kanilang daungan para sa mga mangangalakal.-ito ay matatagpuan sa Timog-Silangan ng Europa at sa Balkan Peninsula.-may 1,000 na pulo.<br />- Crete ang pinakamalaking pulo.-75% ng kalupaan ng Gresya ay kabundukan.-mabato, hiwa-hiwalay, mabundok, at hindi patag ang lupain.<br />- Hindi nabiyayaan ng mainam na kabundukan.<br />
 3. 3. MAPA NG SINAUNANG GRESYA<br />
 4. 4. RELIHIYONorihinal na anak anak ng 12 OlympiansZeus- God of heaven and <br />sky; kapag kumidlat ay galit si Zeus<br />Poseidon- God of sea, earthquakes, horses; kalahating isda; <br />asawa ni Amphitrite- the sea nymph<br />Athena- God of wisdom, crafts, domestic arts, <br />handicrafts; born in forehead<br />
 5. 5. Artemis- God of moon, hunting; vigin goddess<br />Hephaestus- God of fire; Diyos ng mga Panday; <br />ugly; asawa ni Aphrodite<br />Ares- God of war; anak ni Zeus kay Hera; <br />tinalo si Hercules; nakiki-apid kay Aphrodite<br />Hercules- ½ God; mortal ang ina; major Greek hero; nakipaglaban sa mga higante; pinuwersa na pumunta sa 12 labors para pagbayaran ang mga pagpatay na kanyang kinasangkutan<br />
 6. 6. Apollo- God of light, music, truth, healing; kakambalni Artemis;<br />Aphrodite- God of beauty, love, fertility<br />Hermes- Messenger; anak ni Zeus kay Maia<br />
 7. 7. ANG POLIS<br />-Angtawagsaunangpamayanansagreece.<br />-Ito ay mgalungsodestado o city state sakadahilanangito ay malaya at may sarilingpamahalaanangbawatisa at angpamumuhayngmgataorito ay nakasentrosaisanglungsod<br />Acropolis<br />Pinakamataasnalugarsalungsod – estado.<br />Agora<br />Isangbukasnalugar kung saanmaaaringmagtinda o magtipon – tipon.<br />
 8. 8. POLIS<br />
 9. 9. KULTURANG HELENICHellen- NinunoHellenic- kabihasnanHellas- bansaHellenes- tao<br />
 10. 10. MGA LUNGSOD ESTADO<br />A.ATHENS:DEMOKRATIKONG ESTADO<br />Pamahalaan<br />nagsimulabilangisangmonarkiya o angpamumunongisanghari.<br />Cecrops- Unangnagharingsa Athens<br />Oligarkiya-pamumunongmgamaharlikaangumiiralsasistemangpamahalaan.<br />
 11. 11. A.KonsehongmgaMaharlika<br />Binubuonglahatnglalakingmamamayang Athenian<br />B. Arhcons- Punongmahistradonasinimulangihalalngkonsehong 400.<br />Draco-may kapangyarihanggumawangbataslabansamgakrimen.<br />Solon-Nagpatupadngmaramingpagbabagongpulitikalsa Athens.<br />
 12. 12. Tyrany<br /><ul><li>Pamumunongisangtaolamang :karaniwangnakukuhaangkapangyarihansapamamagitanngpangaagawmulasamgamaharlika</li></ul>Pisistratus<br /> - ipinagpatuloyniyaangpagbabawang<br />kapangyarihanngmgamaharlika<br /> - nagpasimulangpagpapatayongtemploparakay Athena at Zeus sa Acropolis<br />
 13. 13. Demokrasya<br />Direktangpamamahalangtaumbayan<br />Cleisthenes<br />nagpatupadngisangbagongkonstitusyonnanagingbatayanngpagigingdemokrasyangathens<br />hinatianglungsodsamgaabgongdistritonatinawagnademe o mgabayan<br />
 14. 14. Ostracism<br /> 6000 mamamayan ay may kalayaangpumilingisangopisyalnapatatalsikinsaathenspaniniwalanghindiitomakatutulongsaestado.<br />Pericles<br />AngKanyangpamumuno ay itinuturingnaGintongPanahonng Athens.<br />hinikayatniyaangpagdedebate,paghalal at paggawangbatas at higitsalahatangkalayaansapagsasalita.<br />
 15. 15. SPARTAISANG MANDIRIGMANG POLIS<br />PAMAHALAAN<br />Militaristikoanguringpamahalaanng Sparta<br /><ul><li>Gerusia
 16. 16. Konsehongmatatandana may edadna 60 pataasnanamumunosapamahalaan</li></li></ul><li>Apella<br />Popular naasembleanabinubuonglahatngtunaynaspartan at walangkarapatansumapisamganegosyo<br />Ephors<br />LuponngmgalimangopisyalnahalalngApella<br />Kyrpteta<br />lihimnapwersangpulisyananagmamanmansamga kilos ngmga helot<br />
 17. 17. Lipunan at Kultura<br />Higitnapinapoboranangpagkakaroonnganaknalalakikaysababae.<br />PagpapalakassakatawanangtuonngEdukasyon<br />Mahigpitnapagsasanayupangmagingkasapinghukboangbawat Spartan.<br />

×