Trich Phut Danh Cho Con
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Trich Phut Danh Cho Con

on

 • 712 views

 

Statistics

Views

Total Views
712
Views on SlideShare
712
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Trich Phut Danh Cho Con Document Transcript

 • 1. KENT NERBURN Phút dành cho con Letters to My Son Nh ng tr i nghi m cu c s ng, tình yêu và tu i trư ng thành.
 • 2. Bìa 4 “Khi n tu i trư ng thành và ph i i m t v i nh ng th thách l n lao trong cu c s ng, t t c chúng ta u c n nh ng nh hư ng v ng ch c bư c i trong i. Chúng ta c n ti ng nói t cha m ho c t m t ngư i b n t t – nh ng ngư i ã tr i qua nhi u thăng tr m và có nhi u tr i nghi m sâu s c. Kent Nerburn là m t ngòi bút xu t s c – ngư i có th tr thành ti ng nói d n ư ng khi chúng ta m t m i hay l c l i. “Phút dành cho con” ư c ông vi t dành t ng con trai c a mình, ng th i cũng dành t ng cho t t c chúng ta. ây là m t tác ph m ư c vi t b ng m t phong cách tuy t v i v i s thông thái n ch a trong m i trang sách.” — RICHARD CARLSON “Phút dành cho con” là m t quy n sách có th giúp t t c nh ng c u con trai xây d ng cu c i và là m t quy n sách mà b t c m t ông b t n t y nào cũng có th t hào khi mang t ng con trai mình.” — AMERICAN BOOKSELLER
 • 3. Cho con trai cha, Nick, và t t c nh ng c u con trai khác.
 • 4. “Khi sinh ra chúng ta mang gi i tính nam. Chúng ta ph i h c cách tr thành m t ngư i àn ông.”
 • 5. L i gi i thi u Tôi ã không nh vi t quy n sách này. Th gi i ã t n t i quá nhi u giáo i u và các quan i m cá nhân, và tôi không có ý nh b sung tên mình vào danh sách dài d ng d c nh ng con ngư i như v y. V y mà m i th ã thay i khi tôi bư c vào tu i trung niên, khi tôi có m t c u con trai. t nhiên, nh ng th thách tôi ph i v t l n trong su t th i gian qua và vô vàn câu h i tôi ã chôn vùi t lâu b ng hi n tr l i trong ôi m t c a con trai tôi. Tôi th y trư c m t tôi là m t c u bé ang ph i l n dò tìm hư ng i riêng gi a m h n n c a cu c s ng. L dĩ nhiên, tôi ph i gánh vác tr ng trách tr thành ngư i d n ư ng cho con trai mình. Vi c d n ư ng c a tôi n gi v n di n ra khá thu n l i. Cu c s ng c a con trai tôi cho n nay v n chưa vư t ngoài t m ki m soát c a nó. Tôi có th n m tay và d n ư ng cho con tôi. Nhưng r i n m t lúc nào ó nó cũng ph i t tìm ư ng i cho b n thân. V y thì, nó s tìm âu nh ng bàn tay d n l i cho mình? Tôi nhìn m i th và c m th y lo l ng. Cu c s ng là m t m h n lo n b t ngu n t nh ng nh ki n, quan i m và các l i bu c t i trái ngư c. Loài ngư i kh p m i nơi nh n ra r ng th gi i mà chúng ta t o ra cũng chính là th gi i mà chúng ta d n ánh m t, r ng nh ng gi c mơ tươi p nh t và nh ng n i s hãi kinh hoàng nh t u th p thoáng nơi chân tr i. Tuy nh n th c rõ ràng và sâu s c v t t c i u này, nhưng dư ng như chúng ta v n im l ng; chúng ta v n c cho ni m hy v ng d n mình i t i, nhưng nhi u khi cũng m c nh ng nghi ng gi mình ng l ng thinh. Tôi không th ch u ng s l ng im này hơn n a. Tôi mu n con trai mình tr thành m t ngư i àn ông có m t trái tim th t lành l n, nó ph i ti n vào th gi i xung quanh v i m t tâm h n r ng m và m t cái ch m tay th t nh nhàng. Tôi mu n nó tr thành ngư i àn ông có lòng tin, nhưng không ph i là ngư i àn ông hay phán xét. Tôi mu n con trai tôi khám phá nh ng chân tr i o c nó s không ph i vô ý làm t n thương b n thân nó hay nh ng ngư i xung quanh. tr thành m t ngư i àn ông như v y, con tôi c n ư c nghe nh ng l i nói c m thông, chia s th c t v nh ng v n nó s g p ph i trên bư c ư ng trư ng thành. Vì v y, tôi ã n l c g i n con trai mình m t ti ng nói. Trong quy n sách này, tôi c p n nh ng k năng và tr i nghi m c a mình: tình yêu dành cho ngôn ng , ni m tin vào t m nhìn ti n b c a loài ngư i, s ph c t p c a nh ng n i s hãi, nghi ng và th t v ng v th gi i mà chúng ta ang s ng; nhi u năm h c hành, hàng ngàn d m i xa, m t ni m tin vào nh ng i u kỳ di u vô t n c a cu c s ng quanh mình. Nhưng trên t t c , tôi mu n chia s v i con trai mình và t t c nh ng c u con trai khác v lòng tin vào m t th gi i t t p hơn. Tôi mu n mang n cho nh ng c u con trai cái nhìn c a m t ngư i àn ông ã nh n th c ư c v thân ph n và hi u rõ v ti m năng c a con ngư i. Và trong quá trình này, tôi cũng mu n em n m t cách nhìn khác cho nh ng ai ang tìm ki m m t i m t a thích h p quan sát th gi i bao la và kỳ di u ang hi n hi n trư c m t mình. - Kent Nerburn
 • 6. L im u Ư c mong c a cha Cha vi t cu n sách này v i tư cách m t ngư i cha. Con s không hi u ư c i u này có ý nghĩa như th nào cho n khi con cũng có con trai. Con chưa th y ư c ni m vui và tình yêu vô b ng sau trái tim c a m t ngư i cha khi nhìn a con trai c a mình. Con cũng chưa hi u ư c ni m hân hoan t t cùng ã khi n m t ngư i àn ông mu n vư t qua b n thân có th t vào tay con trai mình nh ng i u t t p và hy v ng nh t. Tr thành m t ngư i cha là c ân ng th i cũng là m t gánh n ng. Có nh ng i u mà m t a con trai ph i ư c ti p nh n t chính ngư i cha c a mình, n u không thì nó s ch ng bao gi ư c hư ng d n m t cách rõ ràng. ó là nh ng c m nh n v tu i trư ng thành, giá tr c a b n thân và trách nhi m v i th gi i xung quanh. Nhưng mà, làm sao truy n t nh ng i u này b ng ngôn ng ? Chúng ta ang s ng th i i m th t khó b c l nh ng l i nói xu t phát t trái tim. Cu c s ng c a ta ang b vô vàn nh ng i u t m thư ng che l p, nh ng nghĩ suy và lo toan cơm áo i thư ng ã làm m t i nh ng kho ng l ng trong tâm h n. Vì v y, cha ph i nói th t v i con i u này. Cha không có l i gi i cho t t c nh ng thách th c mà chúng ta ph i i m t. Nhưng cha hi u nh ng thách th c này. Khi cha nhìn con chi n u, khám phá và n l c ti n lên phía trư c, cha như th y hình nh mình ang ư c ph n chi u trong ôi m t và nh ng gì con ang tr i nghi m. Cha cũng như con, ph i h c cách i, ch y, c v p ngã. Cha cũng có m i tình u. Cha ã tr i qua c m giác s hãi, t c gi n cũng như phi n mu n, và có nhi u lúc cha ã th y m áp khi bàn tay ai ó ang t lên vai mình. Cha cũng ã t ng rơi nh ng gi t nư c m t cho ni m vui và cho c n i bu n. Cha ã t ng tr i qua c m giác cô c trư c cu c s ng và không thi u nh ng kho nh kh c mu n bùng cơn th nh n . Có nh ng lúc cha c m th y mình không còn s c bư c ti p trên cu c i, cha bư c qua m i ngư i m t cách h h ng, ngay c v i nh ng ngư i ang c n cha giúp . Nhi u lúc cha th y mình làm ư c nhi u i u hơn mình ư c yêu c u, nhưng cũng có lúc cha c m th y mình là m t k b t tài và thua cu c. Dư ng như trong cha v a có ánh sáng c a s vĩ i ng th i cũng có bóng t i c a nh ng t i ác lương tâm. B i vì, cha cũng là m t ngư i àn ông, gi ng như con v y. M t tr i s chi u sáng trên u con gi ng như nó ã chi u trên u cha, và nh ng bài h c trong cu c s ng s n v i con gi ng như ã n v i cha, m c dù con ư ng phía trư c và th i gian phía trư c c a cha và con không như nhau. Và ó là nh ng i u cu n sách này s c p n. Cha mu n thông qua cu n sách này mang n cho con nh ng bài h c cha ã tr i qua, nh ó con s áp d ng ư c cho cu c s ng c a mình. Nhưng nó không có nghĩa là con s gi ng cha. Cha th t s h nh phúc n u con ư c là chính con. Th i gian s mang n s th t, và s th t thì luôn vĩ i hơn b t kỳ i u gì trên th gi i này. Tr thành cha c a con là ni m vinh h nh l n nh t trong cu c i cha. Trong phút ch c cha c m th y như mình ã ch m tay vào nh ng i u th n bí, và nó khi n cha th y tình yêu ang ngày m t mênh mông hơn. N u cha ch có m t i u ư c, cha ư c mong con s mang theo tình yêu ó bên mình. Cu c s ng này còn c n gì hơn th ? Yêu con, Kent Nerburn
 • 7. Bóng cha Cha l n lên v i hình nh c a ông con trong tâm trí. T t c nh ng tính cách cũng như cu c s ng c a cha u có d u n c a ông con. Cha nh t m lưng m nh m c a ông con khi ông làm vi c mu n m i t i, nh c , cào t ho c sơn tư ng,… m hôi ư t m ch y d c t m lưng. Cha nh bàn làm vi c c a ông dư i t ng h m, nơi m i d ng c u ư c s p x p g n gàng và các h p u ư c dán nhãn phân bi t. Cha nh nh ng cơn gi n d t t cùng c a ông, và nh ng l n trò chuy n ng p ng ng gi a hai cha con v gi i tính. Cha nh ông con r t c n cù và ki m l i. Nh ông ã n l c như th nào thông qua nh ng cu n sách o c mà d y cho cha nh ng i u ông ng i c t thành l i. Và cha nh ni m t hào l ng l c a ông khi các con trư ng thành và b t u cu c s ng riêng. Nh ng i u này ông con không nh nhi u âu. Trí nh ông ã kém r i. Ngư i àn ông t ng c vanh vách a ch c a Lincoln Gettysburg bây gi còn không th nh n i các ngày trong tu n. Bàn làm vi c c a ông ã lung lay nhi u, nh ng d ng c lâu ngày không ai ng n n m x p ch ng y b i b m trong xó nhà. Ngư i àn ông m nh m t ng là tr c t c a gia ình gi ây b ng tr nên nh bé, ch m ch p trong t ng c ch và v ng v trong m i bư c i. Cha c m th y r t bu n vì i u này. Trong n i bu n còn có ni m lo s . M i ngày trôi qua cha càng nh n ra rõ hơn hình nh ông ã s ng trong cha nhi u th nào, và cái bóng ông ph xu ng cu c i cha m i vĩ i làm sao. T t c chúng ta u gi ng nhau: không ai ch y tr n kh i hình bóng c a ngư i cha, ngay c khi hình bóng y tràn ng p n i s hãi, ngay c khi nó không có tên hay không nh hình rõ ràng. Cho dù chúng ta ang c g ng c m th y x ng áng v i cha mình, hay ch ng t m t i u gì ó, ho c th m chí quên i m i ký c v cha mình – cho dù s c nh hư ng c a cái bóng ngư i cha ra sao, chúng ta cũng không th ph nh n s t n t i c a nó. Cha th t may m n. Dù có gi n d n âu hay cô ơn t n áy lòng, ông cũng không bao gi làm t n thương n cha. Bàn tay ông luôn t lên vai ng viên m i khi cha c n. Tuy nhiên không ph i ai cũng có m t ngư i cha t t như v y. Nhi u ngư i ph i s ng và ch u ng trong m t môi trư ng y b o l c, tàn nh n, y mùi bia rư u, và m i êm h thư ng ph i thu mình vào góc t i trong ti ng chai l b p v . Hay cũng có ngư i, ký c v cha v i h ch là kho ng không tr ng tr i. Nhưng dù th nào thì t t c chúng ta u có nh hư ng t nh ng hình bóng này. Ta s tr thành ai và ta hy v ng thành ngư i àn ông như th nào, ph n l n có liên quan n hình nh ngư i cha trong trái tim m i chúng ta. Cha b ng nhìn th y hình nh ông con hi n ra trư c m t mình. Ông ang ng trên hành lang tranh t i tranh sáng m t căn h . Cha ng ngay phía sau ông, lúc ó cha ch là a tr 10 tu i ang s s t, r t rè nhìn v phía c a chính. Bên c nh hai cha con là m t chi c xe p. Chi c xe p này là m t “tay ua màu tía” (cha và ông g i nó như v y) có phanh tay, có th sang s và là chi c xe p nh t mà cha t ng nhìn th y. Ông và cha ang mang chi c xe tr l i cho ch c a nó. Ông con ã tìm th y chi c xe p này trong m t bu i i d o s m trên bãi bi n. Ông ã c t nó trong ga-ra nhà, b c m t l p v i ph . Ông không cho cha ch y nó, vì ông b o r ng nó thu c v ngư i khác. Chi c xe trong ga-ra nhà hàng tu n l trong lúc ông ăng qu ng cáo trên t báo a phương tìm ch nhân c a nó. Cha ã th m mơ ư c r ng s không có ai g i i n n cha có th tr thành ngư i s h u chi c xe ó. Nhưng ngư i ch chi c xe p ã g i i n. Ông n i gõ c a. Có ti ng m c a ken két. M t ngư i àn ông xu t hi n, nhìn lư t qua hai cha con và hư ng v phía chi c xe. Ông ta kéo chi c xe n phía c a và ki m tra. Cha và ông ng ngay bên, ch i. - Xe có nhi u v t tr y m i. - Ngư i àn ông nói. Ông con không tr l i. Ngư i àn ông ti p t c xoay bánh, ki m tra ghi- ông. Ông ta nhìn ông con như mu n k t t i. Lúc ó cha ch mu n hét lên v i ông ta r ng ch có v t tr y nào c , r ng nó ã ư c gi c n th n trong ga-ra.
 • 8. Ngư i àn ông y chi c xe vào nhà và l m b m: “Tôi nghĩ là nên cho ông m t th gì ó”. Sau ó ông ta mang ra m t t m sec nhàu nát và ném nó v phía ông con. Ông con ã tr l i t m séc. Ông ta nhìn ch m ch m vào hai cha con và sau cùng quay tr vào nhà xem xét chi c xe. Ông và cha cũng quay ra. Trên ư ng i, cha níu l y áo ông h i: - T i sao chúng ta l i i x t t v i h n ta v y? H n ta th t vô ơn. Ông con v n ti p t c bư c i: - Có th m t ngày nào ó, anh ta cũng s i x t t như v y v i m t ngư i khác. Cha u i theo ông xuyên qua ánh sáng màu vàng r c. Hai cha con không bao gi nh c v chuy n chi c xe n a. R i hình nh này tr nên nh t phai, lùi xa và b thay th b ng m t hình nh khác. ó là hình nh c a nhi u năm v sau. Lúc ó cha ang ghé thăm m t nhà tù a phương th c hi n m t vài công vi c hành chính l t v t. Lúc ang ng i trong phòng i, cha b ng ý th y trên danh sách tù nhân có tên ngư i h c trò cũ c a cha. Anh này b b t vì ch ng nghi m rư u và phá ho i tài s n công c ng. ây không ph i là l n u tiên anh ta b b t. Trư c gi cha v n luôn yêu m n ngư i h c trò này, m t ph n cũng vì hoàn c nh c a anh ta: c u ta là tr m côi. Sau ó, cha xin ư c g p c u ta. Cha ư c ưa n m t căn phòng b ng xi-măng, loang l bên trong là th ánh sáng y u t c a èn huỳnh quang. - i ây nhé. - Ngư i qu n ng c nói. R i ông ta d n ngư i h c trò vào. - Chào Chris. - Cha nói. Chris không tr l i. ôi m t c u ta y s hãi. - Ngư i này hơi hung d nên ph i nh t m t mình. i m t lúc anh ta làm quen v i ánh sáng ã. Ngư i qu n ng c phân tr n. Chris nhìn cha. Môi anh ta run run. - Làm ơn ng h ưa tôi vào ây n a. - ôi m t c u ta trông gi ng h t ôi m t m t a tr y s hãi. - Làm ơn! - Anh ta l p l i m t l n n a. Cha chưa t ng nghe Chris nói “làm ơn” v i b t kỳ ai. Cha nhìn Chris m t lúc lâu. Cha ch nhìn th y ôi m t s hãi c a c u ta. Cha liên h v i ngư i qu n lý tr i giam và tr ti n b o lãnh cho Chris. H mang qu n áo n cho c u ta. Cha ký vào m t vài t gi y và ưa c u ta ra xe. Cha mua cho Chris m t cái ham-bơ-gơ, sau ó ch c u ta n ngôi nhà mà c u ta yêu c u. Trên ư ng i, Chris huyên thuyên v i cha th chuy n, gi ng nói y v ngông cu ng và nghênh ngang không khác gì ngày trư c. Khi cha d ng xe l i, c u ta ngay l p t c nh y ra kh i xe và nói: « Bye nhé ». T ó cha không bao gi g p c u ta n a. Ngày hôm sau cha k cho m t ngư i b n nghe v Chris. B n cha n i gi n: - Không th tin ư c c u l i làm v y. C u ã nó ép bu c c u, như nó ã ép bu c bao nhiêu ngư i khác. L ra c u nên nó ch t d n ch t mòn trong tù m i ph i. Như v y nó m i h c ư c bài h c r ng không ph i lúc nào cũng có th khua môi múa mép ư c. Sao c u l i có th ng c ngh ch n v y cơ ch ? Cha nói: - Có th m t ngày nào ó, anh ta cũng s i x t t như v y v i m t ngư i khác. B n c a cha l c u và quay tr l i công vi c c a anh y. m t nơi nào ó, cha bi t ông con ang nhìn cha và m m cư i.
 • 9. Gi i tính nam và àn ông Cha mu n k cho con nghe ôi chút v ông con. Ông không ph i là m t ngư i phi thư ng, nhưng ông là m t ngư i t t, luôn s ng vui v và s n sàng giúp m i ngư i khi h c n. V y mà mư i năm tr l i ây cha ã ch ng ki n c nh ông con ang d n ánh m t nh ng ni m vui trong cu c s ng. Bên c nh vi c suy gi m s c kh e, ông dư ng như còn b m t toàn b ý th c v giá tr b n thân và không còn tìm th y ý nghĩa c a cu c s ng n a. i u gì ã x y ra? Làm sao m t ngư i àn ông t ng kh e m nh l i tr nên m y u như v y? T i sao ông l i s m b cu c khi cu c i v n còn phía trư c? Ông ã s ng như m t ngư i àn ông mà ông mu n tr thành - t a sáng hơn, m nh m hơn, ki m nhi u ti n hơn. Ông vào i bươn ch i t năm 16 tu i, và nh ng gì ông t ư c dư ng như vư t hơn c i u ông mong d i. Ông ã t kh ng nh mình, tìm cho mình m t ch ng trong xã h i và xây d ng nên m t gia ình h nh phúc. i u gì ã khi n ông không ánh giá cao nh ng thành qu mình t ư c? T i sao m t ngư i àn ông kh i u t con s không và t ư c nhi u thành qu như ông l i c m th y mình không x ng áng là m t ngư i àn ông? Câu tr l i tuy khó nghe nhưng r t rõ ràng. B i vì ông con ã nh m l n gi a vi c mang gi i tính nam và là m t ngư i àn ông. Gi i tính nam là m t ph n c a h th ng sinh h c c a chúng ta, bao g m s c m nh, s th ng tr , s h u, c nh tranh và hàng lo t c tính khác t n t i trong th i kỳ mông mu i – th i kì l y vi c th ng tr làm n n t ng cho s t n t i c a loài ngư i. i u này có nhi u i m khác bi t so v i vi c là m t ngư i àn ông. M t ngư i àn ông s mang nh ng c trưng c a gi i tính nam và nh hình chúng vào cu c s ng giúp ích cho i. ó là hành ng mang tính ph c v . Th gi i khi ông con ư c sinh ra không cho phép ông nhìn th y s khác bi t gi a gi i tính nam và àn ông. Ông ã ph i t u tranh s ng còn trong th gi i y bi n ng. Ông ã ch u kh c c t khi m i sinh ra và s m là m t a tr m côi. có th c ăn ông ph i làm vi c chăm ch , ánh i b ng chính s c l c c a mình. Khi x y ra chi n tranh v i c qu c xã và ch nghĩa phát xít, ông ph i c m súng ra chi n trư ng. Chi n tranh k t thúc, ông con tr v tay không, r i sau ó xây d ng gia ình. T tu i u thơ, ông con ã ph i s ng trong m t th gi i mà con ngư i n u mu n t n t i thì ph i tr thành ngư i chi n th ng. Vì v y không có gì ng c nhiên n u nh ng c m nh n c a ông con v àn ông g n li n v i s th ng tr và quy n i u khi n c a gi i tính nam. Th nên bây gi , khi cơ th ông không còn s c m nh, c m giác v s th ng tr và quy n i u khi n ã b thay th b ng c m giác ph thu c, ông c m th y cu c s ng không còn m c ích và ý nghĩa. ánh m t công vi c, s c m nh th ch t, kh năng gi i tính cũng như kh năng ki m soát nh ng chuy n xung quanh, ngư i àn ông trong ông như b ánh b i. Ông con là m t ngư i àn ông th c th , cha c m nh n ư c i u này vì là con trai c a ông. Cha nhìn th y ngư i àn ông ó t ng nhi u ngày không ng giúp nh ng ngư i b m t nhà vì h a ho n và lũ l t. Cha nhìn th y ngư i àn ông ó làm n hai, ba công vi c cùng m t lúc có ti n mua quà Giáng sinh cho các con và luôn t nhu c u c a mình sau cùng. Cha nhìn th y ngư i àn ông ó ã mang s c m nh c a mình ph c v cho s m nh c a s quan tâm và chia s ... Vì v y mà trong m t cha, không có gì có th làm gi m b t nam tính c a ông con. Ông là ngư i àn ông tuy t v i. Nhưng ông không th nhìn th y i u này. Ông s ng trong th i i m không có s phân bi t gi a gi i tính nam và àn ông, vì v y mà ông ã t o mình b ng nh ng chu n m c xưa cũ. Nhưng bây gi m i vi c ã thay i. Con sinh ra m t th gi i khác, th gi i s mang n cho con nh ng món quà cũng như nh ng thách th c khác. Cái nhìn m i v ngư i àn ông không còn g n ch t v i bi u tư ng c a m t chi n binh. Nh ng cách th c con tìm ki m th hi n s c m nh, s i u khi n và phô bày lòng can m s không còn gi ng như vi c con ph i ương u v i th gi i có nh ng k thù như trư c kia.
 • 10. Hi u m t cách sâu xa hơn, con s ph i tìm ư ng i cho riêng mình, s không có m t lu t t c nào d n d t con c . Ta không ư c d n ư ng tr thành àn ông, mà chúng ta ph i t tìm con ư ng riêng c a mình. Khi cơ th chúng ta b o v i ta r ng ta ã trư ng thành, ó là khi chúng ta ã n y sinh ham mu n và tham v ng không gi i h n. Ta nghĩ ta ã tr thành àn ông, nhưng ch là gi i tính nam c a ta ã phát tri n y . V y nên khi gi i tính nam phát tri n chưa t n giá tr o c, nó ã sinh ra nh ng t i ác trên th gi i. Cha mu n con ph i ý n s khác bi t này khi con ti n vào cu c s ng. Ch mang gi i tính nam thì không . Là m t ngư i àn ông m i là i u con c n theo u i và là ni m vinh d con c n trân tr ng. Cha không th ch cho con cách theo u i quy n l i và x ng áng v i ni m vinh d này. Nhưng cha có th giúp con hi u r ng vi c con tr thành ngư i àn ông như th nào s b hình m u v ngư i àn ông mà con cho là vĩ i nh t chi ph i. Trong quá trình con hư ng n nh n th c v ngư i àn ông con mu n tr thành sau này, nh ng ti ng vang v ng c a gi i tính nam s luôn văng v ng bên tai con. Âm thanh c a s u tranh, th ng tr , nh ng thèm khát nh c d c và tham v ng ti n xa hơn s luôn thì th m bên con. Nhưng n u con có th thay i chúng, nh ng thu c tính b n năng này s tr thành nh ng thư c o th t s cho tu i trư ng thành c a con – ó là s c m nh, tư cách và o c; s can m, c hy sinh và lòng t tin c a chính con. Vì v y, con hãy hi u v nh ng c tính nam gi i c a con và trân tr ng chúng. Hãy s d ng chúng nhưng ng chúng l n át con. Trên h t, ng tr thành con m i c a nh ng ni m tin sai l m r ng i u khi n và th ng tr là ng nghĩa v i nam tính. Hãy s vĩ i c a con th hi n không ch qua kh năng ư c phát huy h t, mà còn là t m lòng nhân ái dành cho nh ng ngư i chung quanh. Bây gi , th gi i c n nh ng t m lòng nhân ái, ch không ph i là nh ng hành ng chi m o t. Con hãy là m t trong s nh ng t m lòng nhân ái y.
 • 11. S c m nh M t ngày n , cha nhìn th y m t ám tr ang xô y m t c u bé bên ngoài m t c a hàng a phương. Dù t thái s n sàng ánh tr nh ng k t n công mình, nhưng rõ ràng c u bé ang s hãi. ám tr vây l y c u, ch gi u và thách c u ánh l i chúng. Sau ó chúng nh y lên ngư i và ánh c u t i t p. Cu c t n công ch d ng l i khi m t ngư i àn ông i ngang qua ngăn chúng l i. ám tr nhìn ông ta r i l n i. C u bé ư c gi i thoát nhưng chưa th c s an toàn. ám tr v n có th s i b t n t c u vào m t ngày khác, m t nơi khác. Cha không bi t nguyên nhân c a cu c u này. Nhưng cha ch c r ng ch ng có lý do gì c bi t. Có th c u bé ó ã có m t l i nói hay hành ng làm ph t ý ám tr . Qua cu c u , cha nh n th y r ng con ngư i chúng ta dù s ng trong xã h i nào cũng luôn mu n ch ng t cho ngư i khác bi t v s c m nh b n thân. Ý th c v s c m nh th ch t này ã t n t i trong h th ng sinh h c c a chúng ta như m t i u y ý nghĩa, và ngay c ngư i vĩ i nh t cũng c m nh n ư c s chuy n ng c a nó sâu bên trong cơ th . ó là nh ng tàn dư còn sót l i t th i kỳ săn b n và t v trư c thiên nhiên, khi s c m nh th ch t tr thành thư c o v s thành công c a ngư i àn ông. Chúng ta có th nâng m t v t cao hơn, mang vác ư c nhi u hơn, ch y nhanh hơn, làm vi c lâu hơn, ch ng t chúng ta gi i hơn. Chúng ta có th ánh b i ngư i khác, ch ng t chúng ta m nh hơn. Chúng ta có th không rơi nư c m t y m dù tr i qua ni m vui ho c n i bu n, ch ng t chúng ta là ngư i m nh m . Tuy nhiên, th gi i bây gi không còn b o b ng nguyên t c th hi n s c m nh. Bây gi chúng ta c n s c m nh tinh th n hơn s c m nh th ch t. Cha s k con nghe câu chuy n mà cha t ng g p. M t l n, cha có hai chi c vé xem hòa nh c, nhưng cha không bi t m i ai i cùng. Cu i cùng, cha quy t nh lái xe n m t nhà i u dư ng trong vùng. Cha lên phòng h lý t ng 2, tìm g p ngư i h lý trư ng và nói v ý nh c a mình. Các cô h lý ưa m t nhìn nhau r i b t u nh c n nh ng cái tên b nh nhân, nào là Edna, Florance, Joe… Sau vài phút h d n cha n phòng c a Edna. – Không, tôi không i âu. - Edna tr l i, v e ng i. M i ngư i i qua phòng Florence. Bà ang ng i trên xe lăn, hai tay t lên v t áo. Bà ã 80 tu i, ôi m t dư ng như ã b lòa. - Florence này, ngư i àn ông tr này có m t c p vé xem hòa nh c t i nay. Ông y h i li u bà có mu n i cùng không? - Cô h lý c t l i. Cha ã b t cư i vì câu nói c a cô. – Nhà i u dư ng là nơi duy nh t mà tôi còn ư c g i là “ngư i àn ông tr ”. - Cha vui v ùa. Florance hư ng c p kính d y c p c a bà v phía cha: – Ch c ch n r i. - Bà nói. - i nào. Lâu l m r i ta không h n m t ai. Cha và Florence nói chuy n thêm m t lúc v bu i hòa nh c và nh ng tr ng i bà có th g p khi lên xu ng xe ô-tô. Cha h n th i gian n ón bà. 7 gi 30 t i, cha quay tr l i nhà i u dư ng. Florence ã m c xong qu n áo và ang ng i trên xe lăn trong bóng t i. Bà mang găng-tay b ng v i co-ton màu xanh chu i, tay n m ch t m t chi c bóp nh . Cha chào các cô h lý và c hai i ra xe. M i vi c ã di n ra t t p. Florence không g p tr ng i gì khi lên xu ng xe. Nhân viên t i khu hòa nh c ã giúp cha ưa Florence vào thính phòng và nán l i v i bà m t lúc trong khi cha tìm ch xe. Florence ã quy t nh ng i trên xe lăn su t bu i hòa nh c; cha tìm ư c m t ch ng i bên cánh gà và có th ng i c nh bà. Trư c lúc èn thính phòng t t i, cha và bà ã nói chuy n v nh ng a danh và nh ng ngư i c hai cùng bi t n. Khi dàn nh c ang hi u ch nh, cha ã c cho bà nghe chương trình hòa nh c – t i nay ngư i ta s chơi nh c c a Vivadli, Bach, Dvorák và Beethoven.
 • 12. R i dàn nh c b t u bi u di n. Trong su t m t ti ng rư i, Florence ng i l ng thinh, chăm chú hư ng ôi m t g n như ã mù lòa vào sân kh u và l ng nghe nh ng âm thanh bà ã không ư c nghe trong nhi u năm. Bà n m t n cư i nh , ôi tay eo găng không h r i kh i bóp. Cu i bu i hòa nh c, khi nh ng tràng v tay k t thúc, bà h i cha có th l y cho bà b n copy t chương trình không. Cha v n còn nh câu nói c a bà: “Ta không th c ư c, nhưng ta v n thích gi m t cái”. R i cha ưa bà v l i nhà i u dư ng. Bà c m ơn cha. Nh ng ngư i h lý ùa v i bà và y xe lăn vào căn phòng sâm s m t i. ôi găng-tay màu xanh chu i c a bà n m yên trên chi c bóp, và dư i chi c bóp là b n copy t chương trình. T t c câu chuy n ch có v y. Và cha mu n k cho con nghe câu chuy n th hai: Mùa hè khi cha v a t t nghi p trung h c, cha làm vi c cho m t câu l c b ng quê cùng v i m t ngư i àn ông tên Haines và con trai ông ta là Calbert. Ông Haines h i y ã 60 tu i, gương m t hi n lành. Calbert thì kho ng 25 hay 26 tu i. Vì h là ngư i da en nên ph i ăn t ng dư i, g n lò hơi thay vì phòng ăn trưa c a nhân viên g n b p. Cha thư ng mang th c ăn xu ng ăn cùng v i h . - C u không c n ph i làm v y âu – Haines nói - Ch ng giúp ích gì âu. - Cháu làm v y b i cháu không ng ý v i hành ng c a h . - Cha áp l i. - Tho i mái i. - Haines nói. – Cũng ch nh hư ng gì c . Calbert ch cư i và l c u. - C u ang t làm mình r i tinh lên ch ng vì i u gì c . - Anh ta nói trong lúc lôi ra m t cái b ng ghi i m chơi bài kipbi1.– C u thì làm ư c gì. Comment [VTN1]: Chu thich footnote Ngày qua ngày, cha dõi theo Haines và Calbert. Cha nêu ý ki n b t bình v i ngư i qu n lý và v i nh ng nhân viên khác, nhưng ch ng thay i ư c gì. Có i u, chưa bao gi cha nhìn th y Haines hay Calbert t ra dù là m t m y may thù h n hay gi n d . H ch ăn trưa, chơi bài kipbi, làm công vi c lau d n phòng thay qu n áo nam và ánh bóng giày. Vào cu i m i ngày, ngư i ta ưa cho hai cha con m t danh sách nh ng ôi giày c n ánh bóng mang trong ngày hôm sau. Nhi u l n, lúc chu n b ra v cha v n nhìn th y h c n m n ng i ánh giày, trong ti ng cư i v ng l i c a khách chơi goft t phòng trên. M t ngày, cha c m t bài báo trên t báo a phương có m t v tr m ã x y ra t i m t CLB ng quê g n ó – không ph i là CLB nơi Haines và Calbert làm vi c, mà là m t CLB khác nơi cha ã t ng làm chân nh t bóng trư c ó. Bài báo ăng tin m t ngư i àn ông da en ã b b n ch t khi t nh p vào m t phòng c a khách. Ngư i àn ông da en ó là Calbert. Tên c nh sát ã b n anh ta là ngư i h c trên cha m y khóa trư ng trung h c. H n ta là m t c nh sát côn ; t t c u s h n b i vì h n hay ánh ngư i b ng dây xích và ng s t. Theo như bài báo, h n ã ư c xác nh là b n t v , m c dù viên n b n vào lưng Calbert và Calbert lúc ó không mang theo súng. B i vì không có b ng ch ng nào ư c ưa ra c , nên ch ng th d a vào âu k t t i tên này. Comment [VTN2]: ??? Vô cùng gi n d và thương ti c, cha ã tìm g p Haines. Ông y v n ang ng i ánh giày. - Calbert ã không c ý gi t ai c . - Cha nói. - Ta bi t. - Haines tr l i trong khi khi lu n o n dây bu c giày m i vào ôi giày da màu tr ng. - Cháu ã h c cùng tên c nh sát ó h i trung h c. - Cha ti p t c nói. - H n ta là m t tên côn và bây gi th c s là m t k sát nhân. H n ã b n Calbert t phía sau lưng. - Ta bi t. - Haines l p l i. - T i sao ông không ph n ng gì c ? - Cha hét lên. Haines nhìn th ng vào cha. ôi m t c a ông th t bu n. - Calbert l ra không nên ó. - Ông nói. Và ông ch nói có v y. Haines không l i cho b t kỳ ai, dù cu c i ông ông ã g p vô vàn au kh , dù s b t công và gian l n luôn vây quanh con trai ông cho t i t n hơi th cu i cùng c a c u y. Ch là Calbert không nên y. Cha mu n phát iên vì gi n. Cha không th tin vào nh ng gì mình v a nghe ư c. M t ngư i àn ông ã m t con trai mình trong m t phát súng b t công c a m t k sát nhân m c ng ph c công v , v y mà ôi m t công lý dư ng như không nhìn th y. Và t i sao ông Haines l i có th làm ngơ trư c s b t công n v y? Haines ch cư i v i cha và l c u. 1 Kipbi: M t lo i bài ph bi n các nư c nói ti ng Anh, có th chơi ư c t 2 n 4 ngư i.
 • 13. - C u ang t c gi n. Ta bi t. Ta cũng vô cùng t c gi n. - Ông nói – Tên ó ã gi t con trai ta. Ta mu n nhìn th y h n sau song s t nhà tù và ta s c ưa h n vào ó. Nhưng làm v y cũng ch ng thay i ư c nh ng i u Calbert ã làm. Calbert b b n vì nó ã có m t nơi nó không thu c v nó. Ta không th làm gì bi n i u nó làm t sai thành úng. Nó l ra không nên ó. Cha ng ch t l ng trư c ngư i àn ông v a m t con. Haines ang au kh , nhưng ông l i vô cùng i m tĩnh. Ông không bi n minh hay iên cu ng v i vi c nuôi hy v ng tr thù. Ông không có nh ng hành ng nông n i vì nó ch ng giúp ư c gì ngoài vi c làm cho au thương ch ng ch t au thương. Ông ng v ng trên s m nh m c a mình, c ki m nén n i au riêng. ó không ph i là m t s hèn nhát, th ng, mà là m t tinh th n vô cùng m nh m . Haines ã gi ư c phong thái i m tĩnh mà không ph i ai trong hoàn c nh y cũng làm ư c. N u t cha trong hoàn c nh y, cha nghĩ mình không th m nh m như v y. Nhưng Haines, khía c nh khác, l i không bao gi can m i n nhà i u dư ng và m i m t ngư i xa l i nghe hòa nh c như cha t ng làm. Ông ch p nh n m t cu c i bu n t cho chính b n thân mình cũng như ngư i khác. i u ó nói lên r ng, m i ngư i àn ông u có m t s c m nh riêng. Có ngư i ch n cu c s ng bên c nh b m già, có ngư i quên i khát v ng t do riêng c a b n thân dành toàn b cu c i tr thành ngư i cha m u m c, có ngư i c ng hi n c i cho ngh thu t, khoa h c; nh ng ngư i này u có s c m nh riêng mà không ph i ai cũng nhìn th y ư c. Con c n tìm cho mình m t s c m nh riêng. Có m t khuynh hư ng mang tính b n năng r ng con ngư i luôn ng nh t m t cách sai l m gi a s c m nh và vũ l c, và luôn o s c m nh qua nh ng tình hu ng mang tính hành ng. Ch ng h n nh ng hình nh ta thư ng th y như vi c m t ngư i àn leo lên m t ng n núi, hay ánh th ng k xâm ph m. Chúng ta b nh ng ngư i àn ông này thu hút vì h ã vư t qua ư c s s hãi, và t t nhiên ó là s c m nh mà chúng ta có th d dàng nhìn th y ư c. Nhưng có nh ng s c m nh còn l n hơn c chuy n vư t qua ư c n i s hãi. M i ngư i àn ông u có nh ng n i s riêng. M t vài ngư i s b thương trong chi n u, vài ngư i s không tìm ư c b n i, có ngư i l is ng trư c ám ông, trong khi có ngư i s ph i s ng m t mình. Trên bư c ư ng trư ng thành, n u ch chăm chăm nhìn vào n i s hãi và t o s c m nh c a mình b ng nh ng n i s mà mình ã vư t qua ư c, con s ch ng th m nh m hơn. Ngư c l i nó s càng làm con y u u i hơn vì s cao ng o. S c m nh ích th c t n t i nơi mà n i s hãi không th khi n ta chùn bư c, vì s c m nh ích th c t n t i nơi có c tin. R i con s th y r ng m t c tin v ng ch c s bao trùm t t c n i s hãi và t c gi n trong con. Gi ng như Haines, c tin s giúp con tr ư c trong s yên bình bao la không gì lay chuy n ư c, và ban cho con s c m nh vư t qua nh ng tranh cãi, hay nghi ng . Vì v y hãy n l c tìm ra ư c s c m nh này trong con. S c m nh này n m nơi trái tim con có s yên bình. Li u con có th quay lưng và b i kh i m t tr n ánh nhau khi mà t t c m i ngư i xung quanh u gi u c t con và chê bai r ng con ang s ? Li u con c th i x t t v i m t ngư i mà ai cũng ghét m c dù con s b ch nh o vì lòng t t c a mình? Li u con có th ương u v i m t nhóm ngư i ang chòng gh o m t ngư i ch ng mu n gì hơn ngoài vi c ư c gia nh p nhóm ó? Con có th t ch i m t ly rư u ho c m t i u c n sa do nhóm b n m i m c? Li u con có th làm t t c nh ng vi c này ơn gi n b t ngu n t lòng t t trong con ch không ph i là t tính t cao t i? ây chính là nh ng bài ki m tra hàng ngày v s c m nh c a m t ngư i àn ông tr tu i. N u con có th làm ư c nh ng chuy n này, v y thì con là ngư i m nh m , m nh m hơn nh ng ngư i có th ánh b i con v m t th ch t. Hãy nh r ng, s c m nh không n m vũ l c, mà n m trái tim. Hãy ghi nh câu nói c a Lão T : “S c m nh ích th c không ph i là th s c m nh khi n ngư i ta s hãi”. S c m nh d a vào vũ l c là th s c m nh làm ngư i ta s hãi. S c m nh d a vào tình thương m i là s c m nh làm cho ngư i ta khao khát.