เห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอ...
ปรับเงินเดือนย้อนหลัง 1 ม.ค. 55
ปรับเงินเดือนย้อนหลัง 1 ม.ค. 55
ปรับเงินเดือนย้อนหลัง 1 ม.ค. 55
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ปรับเงินเดือนย้อนหลัง 1 ม.ค. 55

212,552 views
212,357 views

Published on

รายละเอียดการปรับเงินเดือนข้าราชการครูย้อนหลัง ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 15,000 บาท

Published in: Education
230 Comments
40 Likes
Statistics
Notes
 • ครูบรรจุหลัง 1 มค 55 ใช้ฐานเงินเดือนไหนค่ะ ทำไมของดิแันเริ่มที่ 8340 บาท ค่ะไม่เห็นปรับให้เลย
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • บางเขตพื้นที่ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่บางเขตพื้นที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ Admin เอง ก็ยังไม่ได้รับการปรับค่ะ เขตบอกว่า มีจำนวนมาก และต้องปรับหลายอย่าง บางท่านปรับเงินเดือน วิทยฐานะ ก็ได้แต่งตั้ง ย้อนหลัง บางท่านปรับแล้ว ขั้นต่างๆ ก็เปลี่ยน ต้องออกคำสั่งเปลี่ยนทุกอย่าง เห็นใจเขตด้วยนะคะ แต่โดยตัวเอง ก็รอเหมือนกัน เพราะต้องนำเงินเดือน และเวลาไปใช้ในการ ขอเลื่อนวิทยฐานะ ก็เร่งกับที่เขตอยู่เหมือนกันค่ะ แต่ไม่ต้องห่วงคือ ได้ปรับแน่ๆ ทุกคนที่เข้าตามหลักเกณฑ์ค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • @pookenpenkru คนที่สงสัยว่าจะได้ปรับเท่าไร
  อันดับแรก ดูเงินเดือน ณ วันที่ 1 ม.ค. 55 ว่าปัจจุบันท่านได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. ใด และเงินเดือนเท่าไหร่ เกินกว่าที่เค้ากำหนดให้ปรับเลื่อนหรือเปล่า
  อันดับที่สอง ท่านมีวุฒิการศึกษาใด ณ วันที่ 1 ม.ค. 55 ถ้า ป.โท ป.เอก ก็ต้องส่งเรื่องขอปรับวุฒิก่อน 1 ม.ค. 55 ถ้าส่งทีหลัง ถือว่าท่านยังป.ตรีอยู่
  ให้ดูตามคุณวุฒิ ณ ขณะนั้น แลเทียบเงินเดือน ว่าท่านจะได้ปรับเป็นเท่าไร ปรับตามหนังสือนี้เพียงครั้งเดียว ให้ดูตารางเทียบได้ที่ หนังสือเวียน กคศ. ว.30 ที่อัพให้ใหม่ได้เลยค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • จบป.โท ปี2552 ตอนนี้เงินเดือน 25,440 บาท จะได้ปรัเงินเดือนเท่าไรค่ะ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • รอมาเป็นปีแล้วเมื่อไหร่จะเป็นความจริงซะที
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
212,552
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
910
Actions
Shares
0
Downloads
5,135
Comments
230
Likes
40
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปรับเงินเดือนย้อนหลัง 1 ม.ค. 55

 1. 1. เห็นชอบการปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึง ่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๕ ดังนี้ ๑. เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ๒. เห็นชอบการปรับเงินเดือนชดเชย ผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ โดยให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุด้วย ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ๓. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้ - กาหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งผู้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ - กาหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนวันที่ ๑ มกราคม๒๕๕๕ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิ - การกาหนดอัตราเงินเดือนสาหรับคุณวุฒิของตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตาม มาตรา ๓๘ ค. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ให้นากฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนของก.พ.มาใช้บังคับโดยอนุโลม - ในกรณีที่ต่างไปจากที่กาหนดไว้นี้ ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา

×