สอนเตรียมสารละลาย

5,416 views
5,121 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,416
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
90
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สอนเตรียมสารละลาย

 1. 1. สารละลาย ( Solution ) การเตรียมสารละลาย
 2. 2. Meniscu s (ท้องนำ้า) ขีดปรับ ระดับ การเตรียมสารละลาย อุปกรณ์ 1. ขวดวัดปริมาตร 2. บีกเกอร์ 3. กรวย 4. แท่งแก้วคนสาร 5. หลอดหยด 6.กระบอกตวง 7. เครื่องชั่ง 8. ขวดบรรจุนำ้ากลั่น 9. ปิเปตต์ 10. จุกยาง
 3. 3. การเตรียมสารละลาย 1. การเตรียมสารละลายจากสารบริสุทธิ์ • โดยละลายสารบริสุทธิ์ตามปริมาณที่ต้องการในตัวทำา ละลาย แล้วปรับปริมาตรของสารละลายให้ได้ตามที่ ต้องการ
 4. 4. หลักการ 1. คำานวณหามวลของตัว ละลายใน สารละลาย ที่ต้องการเตรียม และ ชั่งสารตัวอย่างตาม ปริมาณที่คำานวณได้ 2. ละลายสารตัวอย่าง ในบีกเกอร์
 5. 5. 3. เทสารละลายลงใน ขวดวัดปริมาตร 4.ล้างบีกเกอร์ด้วยนำ้ากลั่นและเทใส่
 6. 6. 5. เขย่าขวดวัด ปริมาตรเพื่อให้ สารละลายผสมกัน 6. ตั้งขวดวัดปริมาตร เพื่อให้สารละลาย มีอุณหภูมิลดลง
 7. 7. 7. เติมนำ้ากลั่นทีละน้อยจนถึงขีดบอก ปริมาตร ส่วนโค้งตำ่าสุดของ สารละลายอยู่ตรงขีดบอกปริมาตร
 8. 8. 8. กลับขวดขึ้นลงให้สารละลาย ผสมกัน
 9. 9. 10. เก็บสารละลายใส่ขวดเก็บสาร เขียนฉลากกำากับให้ชัดเจน เกี่ยว กับชนิดของสารละลาย ความเข้ม ข้น และ วันเวลาที่เตรียม
 10. 10. ฉลาก • ชื่อ สาร........................................... ............................ • ความเข้ม ข้น............................................ .................. • วันที่ เตรียม.......................................
 11. 11. ตัวอย่างฉลาก • ชื่อสาร Na2SO4 • ความเข้มข้น 0.5 M • วันที่เตรียม 28 มิ.ย. 2550 • ชื่อผู้เตรียม อ.ธิดา รัตน์ ปฏิแพทย์
 12. 12. ตัวอย่างการคำานวณเกี่ยวกับ การเตรียมสารละลาย 1. จะต้องเติม NaOH กี่กรัมเพื่อเตรียม สารละลาย NaOH เข้มข้น 0.25 M จำานวน 500 cm3 1000 CV วิธีทำา 1) mol = = = MW g 1000 CV = 40 g 1000 50025.0 X ตอบ g = 5 กรัม MW g
 13. 13. ตัวอย่างการคำานวณเกี่ยวกับ การเตรียมสารละลาย ตอบ g = 14.4 1000 CV วิธีทำา 1) mol = = = MW g 1000 CV = 40 g 1000 606X MW g 2. ในการเตรียมสารละลาย NaOH 6 mol/dm3 จำานวน 60 cm3 จะต้องใช้ NaOH กี่กรัม
 14. 14. ตัวอย่างการคำานวณเกี่ยวกับการเตรี ยมสารละลาย 1000 CV วิธีทำา 1) mol = = = MW g 1000 CV = 269 31.3 1000 25.0 XV ตอบ V = 48 cm3 MW g 3. เลด (II) ไนเตรต 3.31 g ใช้เตรียม สารละลายเข้มข้น 0.25 mol/dm3 ได้กี่ ลูกบาศก์เซนติเมตร
 15. 15. 2.การเตรียมสารละลายจาก สารละลายเข้มข้นหลักการ 1. คำานวณหาปริมาตรของสารละลาย เดิมที่ต้องการนำามาเตรียม สารละลายใหม่ ใช้สูตร C1V1 = C2V2
 16. 16. ตัวอย่าง การเตรียมสารละลาย KI เข้มข้น 0.1 mol/dm จากสารละลาย KI เข้มข้น 2.0 mol/dm3 C1V1 = C2V2 ol/dm3 x V1 = 0.1 mol/dm3 x 1 ตอบ V1 = 5 cm3
 17. 17. รละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 14.4 m สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 6.0 0 cm3 บเรียมคลอไรด์ 2.08 g ต้องกากรเตรียมส .05 M จำานวน 400 cm3 จะทำาได้หรือไม หตุใด
 18. 18. 2. ทำาสารละลายให้เจือ จาง โดยใช้ ปิ เปตต์ดูดสารละลาย เข้มข้นมีปริมาตร เท่ากับปริมาตรที่ คำานวณได้จากข้อ 2 3. เก็บสารละลาย ปิด ฉลากให้ชัดเจน
 19. 19. การทดลอง 4.1 การเตรียมสารละลาย Flow chart คำานวณ มวล NaCl ที่ ใช้

×