สรุปผลการประเมินตนเอง ( SDQ )ปีการศึกษา 2554

3,463 views
3,358 views

Published on

การประเมินตนเอง SDQ

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปผลการประเมินตนเอง ( SDQ )ปีการศึกษา 2554

  1. 1. คะแนนดานที่ 3 อยูไมนิ่ง/สมาธิส้น คะแนนดานที่2 ความประพฤติ/เกเร คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม คะแนนดานที่ 4ความสัมพันธกับเพื่อน สภาพปญหาและความรูสึก ั กลุมมีปญหาจากสภาพ จํานวนนักเรียนที่อยูใน จํานวนนักเรียนที่อยูใน จํานวนนักเรียนที่อยูใน จํานวนนักเรียนที่อยูใน จํานวนนักเรียนที่อยูใน จํานวนนักเรียนที่อยูใน กลุมเสี่ยงจากสภาพ คะแนนดานที่1 อารมณ กลุมปกติจากสภาพ รวมคะแนนทั้ง 4 ดาน ปญหาความรูสึก ปญหาความรูสึก ปญหาความรูสึก กลุมมีปญหา กลุมเสี่ยง กลุมปกตินักเรียน 1 0 ปกติ 0 ปกติ 3 ปกติ 6 เสี่ยง 9 ปกติ 6 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ 2 3 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 4 ปกติ 11 ปกติ 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ 3 5 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 3 ปกติ 12 ปกติ 7 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ 4 2 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 3 ปกติ 9 ปกติ 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ 39 0 2 30 9 2 5 5 ปกติ 0 ปกติ 5 ปกติ 4 ปกติ 14 ปกติ 4 ปกติ/มีจุดแข็ง 6 เสี่ยง 6 5 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 5 ปกติ 14 ปกติ 6 ปกติ/มีจุดแข็ง 2 เสี่ยง ความคิดเห็นอื่นๆ 7 0 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 4 ปกติ 8 ปกติ 6 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ 8 4 ปกติ 0 ปกติ 2 ปกติ 3 ปกติ 9 ปกติ 5 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ 9 2 ปกติ 0 ปกติ 3 ปกติ 3 ปกติ 8 ปกติ 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ10 1 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 4 ปกติ 9 ปกติ 10 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ11 2 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 3 ปกติ 9 ปกติ 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ12 1 ปกติ 0 ปกติ 6 เสี่ยง 4 ปกติ 11 ปกติ 7 ปกติ/มีจุดแข็ง 7 มีปญหา13 5 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 3 ปกติ 12 ปกติ 7 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ14 0 ปกติ 0 ปกติ 3 ปกติ 5 ปกติ 8 ปกติ 7 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ15 3 ปกติ 0 ปกติ 7 มีปญหา 4 ปกติ 14 ปกติ 7 ปกติ/มีจุดแข็ง 1 ปกติ16 6 เสี่ยง 0 ปกติ 3 ปกติ 4 ปกติ 13 ปกติ 5 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ17 1 ปกติ 0 ปกติ 6 เสี่ยง 3 ปกติ 10 ปกติ 6 ปกติ/มีจุดแข็ง 1 ปกติ18 3 ปกติ 0 ปกติ 3 ปกติ 3 ปกติ 9 ปกติ 7 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ19 6 เสี่ยง 0 ปกติ 4 ปกติ 4 ปกติ 14 ปกติ 5 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ20 4 ปกติ 0 ปกติ 6 เสี่ยง 4 ปกติ 14 ปกติ 4 ปกติ/มีจุดแข็ง 6 เสี่ยง21 1 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 4 ปกติ 9 ปกติ 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ22 3 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 3 ปกติ 10 ปกติ 7 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ23 3 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 3 ปกติ 10 ปกติ 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 5 เสี่ยง24 0 ปกติ 0 ปกติ 3 ปกติ 4 ปกติ 7 ปกติ 9 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ25 0 ปกติ 0 ปกติ 6 เสี่ยง 5 ปกติ 11 ปกติ 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ
  2. 2. 26 2 ปกติ 0 ปกติ 6 เสี่ยง 4 ปกติ 12 ปกติ 5 ปกติ/มีจุดแข็ง 3 เสี่ยง27 4 ปกติ 0 ปกติ 6 เสี่ยง 6 เสี่ยง 16 ปกติ 5 ปกติ/มีจุดแข็ง 5 เสี่ยง28 1 ปกติ 0 ปกติ 5 ปกติ 5 ปกติ 11 ปกติ 5 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ29 1 ปกติ 0 ปกติ 5 ปกติ 4 ปกติ 10 ปกติ 9 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ30 2 ปกติ 0 ปกติ 7 มีปญหา 5 ปกติ 14 ปกติ 9 ปกติ/มีจุดแข็ง 5 เสี่ยง31 0 ปกติ 0 ปกติ 3 ปกติ 6 เสี่ยง 9 ปกติ 10 ปกติ/มีจุดแข็ง 5 เสี่ยง32 0 ปกติ 0 ปกติ 6 เสี่ยง 4 ปกติ 10 ปกติ 5 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ33 2 ปกติ 0 ปกติ 5 ปกติ 5 ปกติ 12 ปกติ 5 ปกติ/มีจุดแข็ง 4 เสี่ยง34 1 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 4 ปกติ 9 ปกติ 9 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ35 7 มีปญหา 0 ปกติ 6 เสี่ยง 8 มีปญหา 21 มีปญหา 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ36 2 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 5 ปกติ 11 ปกติ 6 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ37 3 ปกติ 0 ปกติ 5 ปกติ 4 ปกติ 12 ปกติ 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ38 3 ปกติ 0 ปกติ 5 ปกติ 5 ปกติ 13 ปกติ 4 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ39 2 ปกติ 0 ปกติ 3 ปกติ 5 ปกติ 10 ปกติ 7 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ40 3 ปกติ 0 ปกติ 4 ปกติ 6 เสี่ยง 13 ปกติ 7 ปกติ/มีจุดแข็ง 0 ปกติ41 6 เสี่ยง 0 ปกติ 8 มีปญหา 8 มีปญหา 22 มีปญหา 8 ปกติ/มีจุดแข็ง 8 มีปญหา

×