ประเภทของสินค้า

5,268 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,268
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประเภทของสินค้า

  1. 1. ลำดับที่ บริษัท ชื่อผู้ติดต่อ ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ กลุ่มอาชีพทา 201/175 หมู่4 1 เอกสิทธิ์ รองเท้าผ้า รองเท้าร่มเกล้า ลาดกระบัง บริษัทปิรามิดเท 1020/21 หมู่ 1 2 อาษา เครืองประดับ ่ รดดิ้ง บางมด ทุ่งครุ อังสนาไหมไทย 1326 มิตรภาพ อ. 3 กาณฑ์ เสื้อผ้าสาเร็จรูป จากัด เมือง ผู้ผลิตผ้าไหมแปร 29/1 เจริญกรุง 4 สุรีภรณ์ ผ้าไหม รูป บางรัก 293/11 แขวงตลิ่ง 5 แก้วกานไหมไทย วิเชียร ผ้าไหม ชัน ผ้าทอฝ้ายย้อม 232 หมู่14 6 ประไพพันธ์ ผ้าฝ้ายย้อมคราม ครามธรรมชาติ รามคาแหง 15 กระเป๋าผ้าแม่บ้าน 19/7 หมู่ 14 ช่อง 7 กามุดา กระเป๋าผ้า คลองเจ็ด ด่าน บ่อพลอย 19/2 หมู่ 11 บาหัว 8 ศิลปหัตถกรรม วิไลวรรณ ผ้าบาติก โบ พรรณนานิคม 287/4 ในเมือง 9 ฝ้ายเข็น บุศยพรรณ เสื้อผ้า เมือง 2/27 หมู่ 7 น้าอ่าง 10 ผ้าทอบ้านน้าอ่าง จีรนันท์ ผ้าคลุมไหล่ เมือง 90 ซอนเจริญวัถ 11 แม่บ้านเจริญรัถ 5 สราวุฒิ ผ้าทอมือ คลองสาน 99/19 หมู่ 2 สาย 12 จิดาภาไหมไทย อัจฉราพร ชุดผ้าไหม ไหม 119/2 เอกมัย 21 13 อีลีแกน นิภา เครืองประดับ ่ วัฒนา 14 อนันตพลพลอย กิมโน้ กระเป๋าฝังนิล 284/31 บ้านเหนือ 15 สิรตาบาติก ธิดา ผ้าบาติก 141/126 สันกลาง 21/2 หมู่ 2 วัดลอ 16 จันทร์โสมา วีรธรรม ผ้าไหม เมือง 17 เครืองประดับลูกปัด ลดาวัล ่ เครืองประดับ ่ 97/302 บางใหญ่ แม่บ้านเขตห้วย ประชาอุทิศ ห้วย 18 สุรภี กระเป๋า ขวาง ขวาง 427 ซอยกลม 19 อุดรซันไณน์ ประดิษฐ์ น้าหอม พัฒนา เมือง 191 หมู่ 10 หัว 20 ถุงอบสมุนไพร วิราวรรณ ถุงสมุนไพร สะพาน เมือง 507/359 สาธุ 21 มูน ทเวนตี้ ธานินท์ สปา ประดิษฐ์ ช่องนนทรี
  2. 2. 7 หมู่ 10 พระ 22 สเปรย์สมุนไพร กุนทิพย์ สเปรย์ ประแดง 23 สตรีบุรี สมพร ครีมเท้า 21 หมู่ 9 สวนใหญ่ 24 บ้านมะพร้าว อัฉราพรรณ น้ามะพร้าว 34/95 หัวหิน ชะอา 25 ภูตะวัน ฉัตรชัย สบู่สมุนไพร 54/ หมู่ 2 บางโปรง 72/35 ฉิมพลี ตลิ่ง 26 ฉมามาศ จากัด ฉมามาศ ยาสีฟัน ชัน 430 หมู่ 6 พหัล 27 สมุนไพรชาววัง ชัชชัย สปาสาเร็จรุป โยธิน สายไหม 108 หมู่6 เขวาสินริ 28 สตรีบ้านป่าดอง สาเร็จ ชุดตะเกียบ นทร์ เครืองปั้นดินเผา ่ 29 พงษ์ลักษณ์ เครืองปั้นดินเผา ่ 114 หมู่ 4 สัมปทาน ศิลา 42/2 อนุสาวรีย์ 30 สยามเทวา สุทัศน์ ช้อนซ้อม มีนบุรี 31 เดดเทค ศิริลักษณ์ ขันลงหิน 27/8 หมู่ 6 อู่ทอง 32 ห้องเพชรทอง จิราพร เครืองเงิน ่ 24/4 เมือง ศรีพราน 44/7 หมู่ 1 หัวรอ 33 ปรีชาโรงงาน ปรีชา โคมไฟ อ.สว่าง 64/77 หมู่ 5 หนอง 34 มอนิ่ง เดย์ วิทูรณ์ เซรามิค ขัวญ อ.หนอคาย 66/77 เขารูปช้าง 35 กลุ่มดอกไม้ มันทรนา ดอกไม้กระดาน อ.หลักสี่ 36 บ้านแก้ว สมัทรชัย เครืองแก้ว ้ 165 หมู่ 4 ลาดพร้าว 49 ราชปรารถ ราช 37 เรือไทย สุรัฐ เรือจาลอง เทวี 38 ลาตินา จากัด ชัยศิริ ผ้าบาติก 646/4 คลัง เมือง 39 ดอกไม้ สุทินา ดอกไม้ 77/5 บางหรุ เมือง 55 หมู่ 1 สลกบาร 40 ดีบุก จากัด ภาพร ดีบุก บางสาม
  3. 3. จังหวัด กลุ่มสินค้ำ รูป กรุงเทพ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ กรุงเทพ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ ประจวบ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ กรุงเทพ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ กรุงเทพ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ กรุงเทพ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ นครปฐม ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ นครปฐม ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ นครนายก ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ ประจวบ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ ประจวบ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ นครปฐม ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ กรุงเทพ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ ประจวบ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ สิงหบุรี ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ นครปฐม ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ นครปฐม ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ กรุงเทพ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ นครนายก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สมุทรปราการ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นครนายก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร
  4. 4. สมุทรปราการ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นครปฐม สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประจวบ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร สิงหบุรี สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประจวบ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นครนายก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ประจวบ สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร นครปฐม ของใช้ของตกแต่งบ้าน สมุทรปราการ ของใช้ของตกแต่งบ้าน นครปฐม ของใช้ของตกแต่งบ้าน ประจวบ ของใช้ของตกแต่งบ้าน สมุทรปราการ ของใช้ของตกแต่งบ้าน สมุทรปราการ ผ้าและเครืองแต่งกาย ่ กรุงเทพ ของใช้ของตกแต่งบ้าน กรุงเทพ ของใช้ของตกแต่งบ้าน กรุงเทพ ของใช้ของตกแต่งบ้าน กรุงเทพ ของใช้ของตกแต่งบ้าน สมุทรปราการ ของใช้ของตกแต่งบ้าน สมุทรปราการ ของใช้ของตกแต่งบ้าน

×