ชื่อมหาลัย
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

ชื่อมหาลัย

on

 • 556 views

 

Statistics

Views

Total Views
556
Views on SlideShare
556
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

ชื่อมหาลัย ชื่อมหาลัย Document Transcript

 • ลำดับ รำยชื่อมหำวิทลัย ถนน แขวง 1 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สามเสน วชิรพยาบาล 2 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ถนนราชดาเนิน เมือง 3 เทคโนโลยีราชมงคลล้านา ห้วยแก้ว - 4 เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สายเอเชีย หันตรา 5 เทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ - สาลายา 6 เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สุรณาราย์ - 7 เทคโนโลยีป่ทุมวัน พระราม ปทุมวัน 8 มหามงกุฏราชวิทยาลัย พระสุเมรุ พระนคร 9 จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย - พระบรมมหาราชวัง 10 ราชภัฏสมเด็ขเจ้าพระยา อิสรภาพ หิรัญรุจี 11 ราชภัฎพระนคร แจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ 12 ราชภัฏจันทร์เกษม รัชดาภิดเษก จันทร์เกษม 13 ราชภัฏธนบุรี วัดกัลยา 14 ราชภัฏสวนดุสต ิ ราชสีมา - 15 ราชภัฎสวนสุนนทา ั - วิชระ 16 เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ราชสีมา 17 ราชภัฏสมเด็ขเจ้าพระยา - 18 ราชภัฏจันทร์เกษม วชิระ จตุจกร ั 19 ราชภัฎพระนคร ห้วยแก้ว จตุจกรั 20 ราชภัฏนครปฐม ห้วยแก้ว เขารูปช้าง
 • หมู่ เขต จังหวัด เลขที่อยู่ โทรศัพท์ - ดุสติ กรุงเทพ 99 02-205389 - บ่อย่าง สงขลา 1 02-564789 - เมือง เชียงใหม่ 128 02-3564899 3 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 60 03-456-1237 3 พุทะมณทล นครปฐม 96 20-356-1254 - เมือง นครราชศรีมา 45 02-356-3256 - ปทุมวัน กรุงเทพ 833 02-359-2564 - พระนคร กรุงเทพ - 02-4589-456 - พระนคร กรุงเทพ - 02-698-4569 - ธนบุรี กรุงเทพ - 02-478-5697 - บางเขน กรุงเทพ 295 02-456-7896 - จตุจกรั กรุงเทพ 63 02-456-3654 - ธนบุรี กรุงเทพ อิสรภาพ 02-546-3659 พญาไทย กรุงเทพ 66 - - ดุสต ิ กรุงเทพ 64 - - ธนบุรี กรุงเทพ 96 02-789-4569 1 ธนบุรี กรุงเทพ 156 02-789-5632 - ราชสีมา กรุงเทพ มาลัยแมน 035-4657-163 4 สามเสน นครราชศรีมา 456 02-6489-487 4 สามเสน นครปฐม 897 02-4578-014
 • โทรสำร เว็บไซต์ รูป 02-2281-0075 www.rmut.ac 0-74324245 www.rmut.ac 05-321-3193 www.rmut.ac 03-5545654 www.rmut.ac - www.rmut.ac 02-356-1459 www.rmut.ac 02-359-4567 www.rmut.ac 02-789-4569 www.rmut.ac 02-4569-145 www.rmut.ac - www.rmut.ac - www.rmut.ac 02-4569-356 www.rmut.ac 02-4579-125 www.riss.ac - www.riss.ac - www.riss.ac - www.riss.ac - www.riss.ac 035698752 www.riss.ac 02035689 www.riss.ac 02-4556796 www.riss.ac
 • หมำยเหตุ Combo16 List18 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพ เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงใหม่ เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พระนครศรีอยุธยา เทคโนโลยีราชมงคลรัตน์โกสินทร์ นครปฐม เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชศรีมา เทคโนโลยีป่ทุมวัน กรุงเทพ มหามงกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพ จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย กรุงเทพ ราชภัฏสมเด็ขเจ้าพระยา กรุงเทพ ราชภัฎพระนคร กรุงเทพ ราชภัฏจันทร์เกษม กรุงเทพ ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพ ราชภัฏสวนดุสต ิ กรุงเทพ ราชภัฎสวนสุนนทา ั กรุงเทพ เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพ ราชภัฏสมเด็ขเจ้าพระยา กรุงเทพ ราชภัฏจันทร์เกษม กรุงเทพ ราชภัฎพระนคร นครราชศรีมา ราชภัฏนครปฐม นครปฐม
 • Frame22 Frame30 1 1 1 2 3 1 5 1 2 1 5 1 7 1 5 1 7 2 5 1 6 7 2 9 2 9 1 9 7 2 1 10 2 9