Protokol
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Protokol

on

 • 1,397 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,397
Views on SlideShare
1,397
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
13
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Protokol Protokol Presentation Transcript

 • Oleh :
  TPPI(K) MOHD RAMLAN BIN CHE HASSAN
  Ketua Unit latihandanKetuaPusatPengajian Pembangunan Organisasi AIMM
  PROTOKOL TATACARAPERHUBUNGAN DI JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA
 • Syarat-syarat yang perludipatuhi yang telahditetapkanolehsesebuahorganisasi, negeri, negaraatausesebuahkerajaan
  Peraturan-peraturanrasmidalamadatistiadatrasmi, syarat-syarat yang perludipatuhidalammajlis-majlisrasmiseperticontoh ;
  Penyambutantetamunegara
  Majlismakanmalam
  Dll
  DefinisiProtokol
 • 1. Panggilan-panggilansemasadi AIMM
  (a) PesertaKursusInduksi KP17 dipanggildenganpanggilan
  “kadet “
  (b) PesertaKursusInduksi KP27 dipanggildengangelaran“ KadetPegawai “ ataugantinama “ tuan “ atau “puan “
  (c) PegawaiImigresenTinggi KP22 & KP26 dipanggildenganpanggilan
  “Encik”
  (d) PegawaiImigresen KP17 atausetarafataulebihbawahdipanggildenganpanggilan“Encik”
  (d) Mentor danjurulatihdipanggildenganpanggilan
  “Cikgu”
 • 1. PEGAWAI-PEGAWAI KANAN KEATAS (KP27 KE ATAS)
  - Dipanggildenganpanggilan“Tuan” atau “Puan”
  2. PEGAWAI-PEGAWAI IMIGRESEN TINGGI (KP22 DAN KP 26)
  - Dipanggildenganpanggilan“Encik”
  3. PANGGILAN BAGI PEGAWAAI TERTINGGI JABATAN iaitu ;
  - i) KETUA PENGARAH IMIGRESEN
  KPI dipanggildenganpanggilan“Yang Berusaha Tuan”bagi
  yang tidakmemilikigelaranberdasarkanpingatsepertiDato’ danbagi yang memilikigelarandipanggildengan“Yang BerbahagiaDato”, danbergantungkepadagelaranpingat;
  2. PANGGILAN SEMASA DI PEJABAT
 • ii) TimbalanKetuaPengarahImigresen
  - Dipanggilsamadenganpanggilan KPI diatas.
  iii) Pengarah-pengarahImigresenNegeri/Bahagian
  - Dipanggilsamadenganpanggilandiatas.
  iv) Tetamu-tetamuKerhormat
  - Dipanggildenganpanggilan“Tuan / Puan”
  - bagi yang adagelaran , panggilanmengikutgelaran
  v) Bagi lain-lain pegawai yang setarafpangkat/gred
  - Hendaklahdipanggildenganpanggilannamaseseorang
  denganpanggilan yang tidakmengaibkanataumenyakiti
  vi) Mana-manapegawai yang lebih junior / lebihrendahpangkat
  nya.
  - Dilarangmemanggildenganpanggilan yang lebihtinggidaripangkatnya.
 • 4) Semasasedangberjalanapabilabertemudenganpegawai yang lebihtinggikananpangkatnya ( mengikuthirakiJabatan) atautetamu, pegawai yang lebihrendahpangkatnyahendaklahberhentidanmengucapkan “ Assalamualaikum “ (beragama Islam) atau “ SelamatPagi/Petang/Malam (bukanberagama Islam) diikutidengankesuaiangantinamamengikutpangkatmasing-masingDAN memberilaluankepadapegawaitersebut.
  5) Sewaktumemasukibilikatauruangpejabat yang didudukinyaolehpegawai yang lebihkananmengikutpangkatnya, ketukpintubilik, masukhendaklahberdiridalamkeadaansediadanmemberiucapansalamdansebagainyadiikutidengankesesuaiangantinamamengikutgelaranmasing-masingDANmemasukibilik/kawasantersebutsetelahdibenarkan.
  6) Sewaktumelaluikawasanlaluan yang sempithendaklahmengutamakanpegawai-pegawai yang lebihterkananpangkatnyaataulebih senior jikasamapangkat.
  7) Sewaktumakanatauminumkeutamaanhendaklahdiberikepadapegawai- pegawai yang lebihterkananpangkatnyaataulebih senior jikasamapangkat.
 • 8) Sewaktuberjalanbersama-sama, hendaklahmengutamakanpegawai yang lebihterkananpangkatnyaberjalandihadapandantidaksesekaliberjalanberiringan,
  9) Padasetiapmasa, hendaklahmenghormatipegawai yang lebihterkananpangkatnyadanlebih senior jikasamapangkatdalamsemuadanapajuaurusan.
  10) Padasetiapmasa, pegawai yang lebihrendahpangkatnyatidakdibenarkanuntukberkelakuan yang bolehdianggaptidaksopandenganmemanggilnamapegawai yang lebih senior ataupegawai yang lebihterkananpangkatnya, ataumenepukataumemegangbahupegawaitersebut.
  11) Padasetiapmasa, pegawai yang lebihrendahpangkatnyatidakdibenarkanuntukberkelakuan yang bolehdianggapsebagaitidaksopandenganmemanggilnama-namagelarankepadapegawai yang lebih senior ataupegawai yang lebihterkananpangkatnyaataukepadamana-manajugapegawai lain.
  12) Padasetiapmasa, pegawai yang lebihrendahpangkatnyatidakdibenarkanuntukmempersoalkanapa-apajuaarahandantindakanpegawai-pegawaikananatau yang lebihterkananpangkatnya.
 • 13) Padasetiapmasa, pegawaidenganpegawaikananatasan, atau yang samapangkatatau yang lebihrendahdarinyatidakdibenarkansamasekalimemulakanapa-apajuaperbuatanatauperkataan yang bolehmenyebabkanpertengkaranatauperbuatan.
 • SEKIAN TERIMA KASIH
  DAN
  SALAM KASIH SAYANG