Pelupusan

10,601 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
10,601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
286
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pelupusan

 1. 1. TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN UNTUK : PEGAWAI-PEGAWAI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA MOF
 2. 2. ISI KANDUNGAN <ul><li>Definisi </li></ul><ul><li>Objektif </li></ul><ul><li>Jenis aset alih </li></ul><ul><li>Peraturan Kewangan </li></ul><ul><li>Kuasa Melulus </li></ul><ul><li>Justifikasi pelupusan </li></ul><ul><li>Tatacara Pelupusan </li></ul><ul><li>Tanpa Lemb.Pemeriksa </li></ul><ul><li>Melalui lemb.Pemeriksa </li></ul><ul><li>Dokumen sokongan </li></ul><ul><li>Cara-cara pelupusan </li></ul><ul><li>Hasil Pelupusan </li></ul><ul><li>Faedah Pelupusan </li></ul><ul><li>Isu & Masalah pelupusan </li></ul>
 3. 3. DEFINISI <ul><li>Satu proses melupuskan sesuatu aset alih kerajaan dimana secara fizikalnya masih ada dalam simpanan </li></ul><ul><li> Tetapi tidak digunakan atau diperlukan </li></ul><ul><li>Dan perlu dikeluarkan dari simpanan dan rekod </li></ul>
 4. 4. OBJEKTIF <ul><li>Memastikan jabatan tidak menyimpan </li></ul><ul><ul><ul><li>Harta benda yang usang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Habis tempoh penggunaan ekonomi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rosak dan tidak boleh dipakai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stok berlebihan </li></ul></ul></ul><ul><li>Menjimatkan ruang stor/pejabat </li></ul><ul><li>Mendapat hasil pulangan yang terbaik </li></ul><ul><li>Membetulkan rekod perakaunan aset </li></ul>
 5. 5. JENIS ASET ALIH <ul><li>Aset Kementerian/ Jabatan yang diperolehi daripada wang kerajaan </li></ul><ul><li>Aset yang dirampas, disita, dilucuhak, tidak bertuan atau tidak dituntut </li></ul><ul><li>Aset yang diterima sebagai hadiah atau sumbangan </li></ul><ul><li>Sampel/ barang contoh untuk tender/kontrak </li></ul>
 6. 6. PERATURAN KEWANGAN <ul><li>Seksyen 17 Akta Prosedur Kewangan </li></ul><ul><li>Bahagian XIV Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor (TPS) </li></ul><ul><ul><ul><li>Panduan 212 - Lembaga Pemeriksa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Panduan 213 - Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Panduan 216 - Borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Panduan 217 - Sijil Pelupusan (KEW-300X) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Panduan 218 – Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Panduan 222 – Cara-cara pelupusan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Panduan 225 – Tempoh pelupusan </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Peraturan Kewangan (samb) <ul><li>Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1997 (Garis Panduan Pelupusan Aset Kerajaan) </li></ul><ul><li>Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2002 (Peningkatan Amaun Pelupusan/Hapuskira yang boleh diluluskan oleh Kementerian/Jabatan </li></ul><ul><li>Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1995 (Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer) </li></ul>
 8. 8. Peraturan Kewangan (Samb) <ul><li>P.U (B) 513 (Perwakilan kuasa kepada Pegawai Pengawal dan pegawai tertentu di Kementerian/Jabatan) </li></ul><ul><li>Surat Arahan Ketua Setiausaha Perbendaharaan bertarikh 7 Januari 2002 (Pelupusan Komputer peribadi –PC) </li></ul>
 9. 9. KUASA MELULUS <ul><li>Perbendaharaan </li></ul><ul><ul><ul><li>Bahagian Kawalan & Pemantauan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang melebihi RM 50,000 atau pada agregatnya melebihi RM 500,000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bagi syor pelupusan secara :- </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Hadiah </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pindahan </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tukar beli </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Kuasa Melulus (Samb) <ul><li>Kementerian/Jabatan </li></ul><ul><ul><ul><li>Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang tidak melebihi RM 50,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM 500,000 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bagi syor pelupusan selainnya. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Komputer Peribadi </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Kuasa Melulus (samb) <ul><li>Pegawai yang diberi kuasa :- </li></ul><ul><ul><ul><li>Ketua Setiausaha </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Timbalan Ketua Setiausaha </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Setiausaha Bahagian Pentadbiran / Kewangan & Khidmat Sokongan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketua Pengarah & Timbalan Ketua Pengarah (Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketua Jabatan (Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat & Negeri) </li></ul></ul></ul>
 12. 12. JUSTIFIKASI PELUPUSAN <ul><li>Barang pecah dan rosak </li></ul><ul><li>Habis tempoh penggunaan ekonomik </li></ul><ul><li>Tidak Ekonomik Dibaiki </li></ul><ul><li>Usang </li></ul><ul><li>Tamat tempoh penggunaan </li></ul><ul><li>Melebihi keperluan </li></ul>
 13. 13. Justifikasi Pelupusan (samb.) <ul><li>Tidak sesuai lagi digunakan – (perkembangan teknologi </li></ul><ul><li>Tidak diperlukan lagi </li></ul><ul><li>Disyor selepas urusan verifikasi, pengiraan stok & pemeriksaan stok </li></ul><ul><li>Sudah digantikan </li></ul>
 14. 14. TATACARA PELUPUSAN Tanpa Lembaga Pemeriksa (Panduan 218 PP-TPS) Melalui Lembaga Pemeriksa (Panduan 212 PP-TPS)
 15. 15. PELUPUSAN TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
 16. 16. TANPA LEMBAGA PEMERIKSA <ul><li>Aset dimana nilai perolehan asal satu- satu barang tidak melebihi RM 20,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM 300,000 </li></ul><ul><li>Kenal pasti aset yang hendak dilupuskan </li></ul><ul><li>Senaraikan aset di dalam borang tanpa Lembaga Pemeriksa </li></ul>
 17. 17. Tanpa Lembaga Pemeriksa (samb) <ul><li>Sediakan laporan beserta dokumen sokongan </li></ul><ul><li>Kemukakan untuk kelulusan </li></ul><ul><li>Lakukan pemeriksaan </li></ul>
 18. 18. BORANG TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
 19. 19. PELUPUSAN MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA
 20. 20. MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA <ul><li>Aset dimana nilai perolehan asal satu- satu barang melebihi RM 20,000 atau pada agregatnya melebihi RM 300,000 </li></ul><ul><li>Kenal pasti aset yang hendak dilupuskan </li></ul><ul><li>Pelantikan Lembaga Pemeriksa </li></ul><ul><li>Lakukan pemeriksaan </li></ul>Pra -Pelupusan <ul><li>Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW- 300V) dan kemukakan kepada urusetia </li></ul>
 21. 22. MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA <ul><li>Asingkan permohonan mengikut bidang kuasa meluluskan pelupusan </li></ul><ul><li>Kemukakan permohonan beserta dokumen sokongan </li></ul>Proses Pelupusan
 22. 23. MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA <ul><li>Laksanakan tindakan mengikut kelulusan yang diberi </li></ul>Tindakan akhir <ul><li>Sediakan dokumen pengesahan pelupusan dan kemukakan ke Perbendaharaan </li></ul><ul><li>Sediakan laporan suku tahun pelupusan bagi pelupusan yang diluluskan diperingkat Kementerian/Jabatan dan kemukakan ke Perbendaharaan </li></ul>
 23. 24. LEMBAGA PEMERIKSA Pelantikan Tugas-tugas
 24. 25. PELANTIKAN <ul><li>Lembaga Pemeriksa hendaklah dilantik oleh :- </li></ul><ul><ul><ul><li>Pegawai Pengawal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pegawai Yang diwakilkan kuasa </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Setiausaha Kerajaan Negeri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pegawai Kewangan Negeri </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Residen Negeri Sarawak </li></ul></ul></ul>
 25. 26. PELANTIKAN (samb.1) <ul><li>Mana-mana pegawai yang sesuai </li></ul><ul><li>Pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan </li></ul><ul><li>Pegawai dari kumpulan A, B atau C </li></ul><ul><li>Sekurang-kurangnya dua orang (Pengerusi dan Ahli) </li></ul><ul><li>Dimana tidak cukup pegawai, pegawai dari jabatan lain boleh dilantik </li></ul>
 26. 27. PELANTIKAN (samb.2) <ul><li>Mengikut jawatan </li></ul><ul><li>Mengikut nama individu </li></ul><ul><li>Mengikut tempoh tertentu </li></ul><ul><li>Urusan pelantikan boleh dibuat pada awal tahun </li></ul><ul><li>Lembaga boleh dilantik mengikut negeri </li></ul>
 27. 28. TUGAS-TUGAS <ul><li>Menyediakan jadual pemeriksaan </li></ul><ul><li>Memberitahu jabatan membuat persediaan </li></ul><ul><li>Memeriksa aset </li></ul><ul><li>Menyediakan laporan lembaga pemeriksa (KEW-300V </li></ul><ul><li>Syor dan cara pelupusan yang sesuai </li></ul><ul><li>Menandatangani KEW-300V </li></ul><ul><li>Kemukakan kepada urusetia pelupusan </li></ul>
 28. 29. URUSETIA PELUPUSAN
 29. 30. TUGAS-TUGAS <ul><li>Menguruskan pelantikan Lembaga Pemeriksa </li></ul><ul><li>Minta laporan KEW-300V </li></ul><ul><li>Perolehi kelulusan mengikut bidang kuasa :- a) Perbendaharaan b) Kementerian/Jabatan sendiri </li></ul><ul><li>Hantar peringatan jika kelulusan belum diberi </li></ul><ul><li>Sampaikan kelulusan </li></ul><ul><li>susuli sehingga pelupusan selesai (dalam tempoh 3 bulan) </li></ul>
 30. 31. TUGAS-TUGAS (samb.1) <ul><li>Pohon pelanjutan atau pinda syor jika pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh tertentu </li></ul><ul><li>Perolehi sijil pelupusan (KEW-300X) dan dokumen berkaitan </li></ul><ul><li>Hantar sijil pelupusan ke Perbendaharaan </li></ul><ul><li>Kemaskini rekod dalam daftar harta modal/inventori/rekod stok </li></ul>
 31. 32. DOKUMEN UNTUK PELUPUSAN
 32. 33. DOKUMEN :- <ul><li>Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V) </li></ul><ul><li>Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB) (Kenderaan, loji, mesin & peralatan teknikal) </li></ul><ul><li>Justifikasi jabatan untuk pelupusan secara tukar beli </li></ul><ul><li>Laporan kemalangan dan laporan polis bagi kenderaan yang terlibat dalam kemalangan </li></ul><ul><li>Surat permohonan dari kementerian / jabatan/ pertubuhan sukarela bagi pelupusan secara hadiah dan pindahan </li></ul>
 33. 34. KAEDAH PELUPUSAN
 34. 35. KAEDAH PELUPUSAN <ul><li>Jualan </li></ul><ul><ul><li>Tender </li></ul></ul><ul><ul><li>Sebutharga </li></ul></ul><ul><ul><li>Lelong [kontrak] </li></ul></ul><ul><ul><li>Tukarbeli </li></ul></ul><ul><li>Lain-lain </li></ul><ul><ul><li>Pindahan </li></ul></ul><ul><ul><li>Hadiah </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanam </li></ul></ul><ul><ul><li>Bakar </li></ul></ul><ul><ul><li>Buang </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenggelam </li></ul></ul><ul><ul><li>Lebur </li></ul></ul><ul><ul><li>Dan lain-lain </li></ul></ul><ul><li>Kontrak pusat [tamat] </li></ul><ul><ul><li>Sisa Tayar </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisa Besi </li></ul></ul><ul><ul><li>Sisa Plastik </li></ul></ul>
 35. 36. HASIL PELUPUSAN
 36. 37. HASIL PELUPUSAN <ul><li>Hendaklah dimasukkan dalam akaun hasil kerajaan </li></ul><ul><li>Hubungi Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk mendapatkan kod hasil </li></ul>
 37. 38. FAEDAH PELUPUSAN
 38. 39. FAEDAH PELUPUSAN <ul><li>Mendapat hasil/pulangan yang terbaik </li></ul><ul><li>Menjimatkan ruang pejabat/stor </li></ul><ul><li>Pengurusan inventori /stok yang sempurna </li></ul><ul><li>Mengelakkan kehilangan </li></ul>
 39. 40. ISU & MASALAH PELUPUSAN
 40. 41. ISU & MASALAH <ul><li>Pegawai tidak mahir tatacara pelupusan </li></ul><ul><li>Kurang perhatian Kementerian/Jabatan </li></ul><ul><li>Lembaga pemeriksa lewat / tidak dilantik </li></ul><ul><li>Lembaga Pemeriksa lewat membuat pemeriksaan </li></ul><ul><li>Urusan pelupusan tidak dilakukan dari masa ke semasa </li></ul>
 41. 42. ISU & MASALAH (samb.1) <ul><li>Barang-barang lambat bergerak, usang dan berlebihan jarang diambil tindakan pelupusan </li></ul><ul><li>Kelulusan pelupusan lewat dilaksanakan </li></ul><ul><li>Sijil Pelupusan lewat dikemukakan </li></ul><ul><li>Laporan Suku Tahun Pelupusan lewat dikemukakan </li></ul>
 42. 43. GAMBAR-GAMBAR PELUPUSAN
 43. 44. Pelupusan secara jualan kontrak pusat sisa besi
 44. 45. Pelupusan secara ketuk dan tanam
 45. 46. Pelupusan secara tenggelamkan di laut
 46. 47. Pelupusan secara hadiah
 47. 48. Pelupusan secara bakar
 48. 49. Bahagian Kawalan dan Pemantauan Kementerian Kewangan Malaysia Aras 4 Blok Selatan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62592 Putrajaya Tel : 03-8882 3692 Fax : 03-8882 4110 E-mail : zalinam@treasury.gov.my

×