Pelupusan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Pelupusan

on

 • 8,956 views

 

Statistics

Views

Total Views
8,956
Views on SlideShare
8,945
Embed Views
11

Actions

Likes
4
Downloads
210
Comments
0

1 Embed 11

http://www.slideshare.net 11

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pelupusan Presentation Transcript

 • 1. TAKLIMAT TATACARA PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN UNTUK : PEGAWAI-PEGAWAI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA MOF
 • 2. ISI KANDUNGAN
  • Definisi
  • Objektif
  • Jenis aset alih
  • Peraturan Kewangan
  • Kuasa Melulus
  • Justifikasi pelupusan
  • Tatacara Pelupusan
  • Tanpa Lemb.Pemeriksa
  • Melalui lemb.Pemeriksa
  • Dokumen sokongan
  • Cara-cara pelupusan
  • Hasil Pelupusan
  • Faedah Pelupusan
  • Isu & Masalah pelupusan
 • 3. DEFINISI
  • Satu proses melupuskan sesuatu aset alih kerajaan dimana secara fizikalnya masih ada dalam simpanan
  • Tetapi tidak digunakan atau diperlukan
  • Dan perlu dikeluarkan dari simpanan dan rekod
 • 4. OBJEKTIF
  • Memastikan jabatan tidak menyimpan
    • Harta benda yang usang
    • Habis tempoh penggunaan ekonomi
    • Rosak dan tidak boleh dipakai
    • Stok berlebihan
  • Menjimatkan ruang stor/pejabat
  • Mendapat hasil pulangan yang terbaik
  • Membetulkan rekod perakaunan aset
 • 5. JENIS ASET ALIH
  • Aset Kementerian/ Jabatan yang diperolehi daripada wang kerajaan
  • Aset yang dirampas, disita, dilucuhak, tidak bertuan atau tidak dituntut
  • Aset yang diterima sebagai hadiah atau sumbangan
  • Sampel/ barang contoh untuk tender/kontrak
 • 6. PERATURAN KEWANGAN
  • Seksyen 17 Akta Prosedur Kewangan
  • Bahagian XIV Panduan Perbendaharaan – Tatacara Pengurusan Stor (TPS)
    • Panduan 212 - Lembaga Pemeriksa
    • Panduan 213 - Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB)
    • Panduan 216 - Borang Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V)
    • Panduan 217 - Sijil Pelupusan (KEW-300X)
    • Panduan 218 – Pelupusan Tanpa Lembaga Pemeriksa
    • Panduan 222 – Cara-cara pelupusan
    • Panduan 225 – Tempoh pelupusan
 • 7. Peraturan Kewangan (samb)
  • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2/1997 (Garis Panduan Pelupusan Aset Kerajaan)
  • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 3/2002 (Peningkatan Amaun Pelupusan/Hapuskira yang boleh diluluskan oleh Kementerian/Jabatan
  • Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7/1995 (Garis Panduan Pelupusan Peralatan Komputer)
 • 8. Peraturan Kewangan (Samb)
  • P.U (B) 513 (Perwakilan kuasa kepada Pegawai Pengawal dan pegawai tertentu di Kementerian/Jabatan)
  • Surat Arahan Ketua Setiausaha Perbendaharaan bertarikh 7 Januari 2002 (Pelupusan Komputer peribadi –PC)
 • 9. KUASA MELULUS
  • Perbendaharaan
    • Bahagian Kawalan & Pemantauan
    • Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang melebihi RM 50,000 atau pada agregatnya melebihi RM 500,000
    • Bagi syor pelupusan secara :-
      • Hadiah
      • Pindahan
      • Tukar beli
 • 10. Kuasa Melulus (Samb)
  • Kementerian/Jabatan
    • Bagi nilai perolehan asal satu-satu barang tidak melebihi RM 50,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM 500,000
    • Bagi syor pelupusan selainnya.
    • Komputer Peribadi
 • 11. Kuasa Melulus (samb)
  • Pegawai yang diberi kuasa :-
    • Ketua Setiausaha
    • Timbalan Ketua Setiausaha
    • Setiausaha Bahagian Pentadbiran / Kewangan & Khidmat Sokongan
    • Ketua Pengarah & Timbalan Ketua Pengarah (Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat)
    • Ketua Jabatan (Jabatan Persekutuan di peringkat Ibu Pejabat & Negeri)
 • 12. JUSTIFIKASI PELUPUSAN
  • Barang pecah dan rosak
  • Habis tempoh penggunaan ekonomik
  • Tidak Ekonomik Dibaiki
  • Usang
  • Tamat tempoh penggunaan
  • Melebihi keperluan
 • 13. Justifikasi Pelupusan (samb.)
  • Tidak sesuai lagi digunakan – (perkembangan teknologi
  • Tidak diperlukan lagi
  • Disyor selepas urusan verifikasi, pengiraan stok & pemeriksaan stok
  • Sudah digantikan
 • 14. TATACARA PELUPUSAN Tanpa Lembaga Pemeriksa (Panduan 218 PP-TPS) Melalui Lembaga Pemeriksa (Panduan 212 PP-TPS)
 • 15. PELUPUSAN TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
 • 16. TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
  • Aset dimana nilai perolehan asal satu- satu barang tidak melebihi RM 20,000 atau pada agregatnya tidak melebihi RM 300,000
  • Kenal pasti aset yang hendak dilupuskan
  • Senaraikan aset di dalam borang tanpa Lembaga Pemeriksa
 • 17. Tanpa Lembaga Pemeriksa (samb)
  • Sediakan laporan beserta dokumen sokongan
  • Kemukakan untuk kelulusan
  • Lakukan pemeriksaan
 • 18. BORANG TANPA LEMBAGA PEMERIKSA
 • 19. PELUPUSAN MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA
 • 20. MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA
  • Aset dimana nilai perolehan asal satu- satu barang melebihi RM 20,000 atau pada agregatnya melebihi RM 300,000
  • Kenal pasti aset yang hendak dilupuskan
  • Pelantikan Lembaga Pemeriksa
  • Lakukan pemeriksaan
  Pra -Pelupusan
  • Sediakan Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW- 300V) dan kemukakan kepada urusetia
 • 21.  
 • 22. MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA
  • Asingkan permohonan mengikut bidang kuasa meluluskan pelupusan
  • Kemukakan permohonan beserta dokumen sokongan
  Proses Pelupusan
 • 23. MELALUI LEMBAGA PEMERIKSA
  • Laksanakan tindakan mengikut kelulusan yang diberi
  Tindakan akhir
  • Sediakan dokumen pengesahan pelupusan dan kemukakan ke Perbendaharaan
  • Sediakan laporan suku tahun pelupusan bagi pelupusan yang diluluskan diperingkat Kementerian/Jabatan dan kemukakan ke Perbendaharaan
 • 24. LEMBAGA PEMERIKSA Pelantikan Tugas-tugas
 • 25. PELANTIKAN
  • Lembaga Pemeriksa hendaklah dilantik oleh :-
    • Pegawai Pengawal
    • Pegawai Yang diwakilkan kuasa
    • Setiausaha Kerajaan Negeri
    • Pegawai Kewangan Negeri
    • Residen Negeri Sarawak
 • 26. PELANTIKAN (samb.1)
  • Mana-mana pegawai yang sesuai
  • Pegawai yang tidak terlibat secara langsung dalam pengendalian aset berkenaan
  • Pegawai dari kumpulan A, B atau C
  • Sekurang-kurangnya dua orang (Pengerusi dan Ahli)
  • Dimana tidak cukup pegawai, pegawai dari jabatan lain boleh dilantik
 • 27. PELANTIKAN (samb.2)
  • Mengikut jawatan
  • Mengikut nama individu
  • Mengikut tempoh tertentu
  • Urusan pelantikan boleh dibuat pada awal tahun
  • Lembaga boleh dilantik mengikut negeri
 • 28. TUGAS-TUGAS
  • Menyediakan jadual pemeriksaan
  • Memberitahu jabatan membuat persediaan
  • Memeriksa aset
  • Menyediakan laporan lembaga pemeriksa (KEW-300V
  • Syor dan cara pelupusan yang sesuai
  • Menandatangani KEW-300V
  • Kemukakan kepada urusetia pelupusan
 • 29. URUSETIA PELUPUSAN
 • 30. TUGAS-TUGAS
  • Menguruskan pelantikan Lembaga Pemeriksa
  • Minta laporan KEW-300V
  • Perolehi kelulusan mengikut bidang kuasa :- a) Perbendaharaan b) Kementerian/Jabatan sendiri
  • Hantar peringatan jika kelulusan belum diberi
  • Sampaikan kelulusan
  • susuli sehingga pelupusan selesai (dalam tempoh 3 bulan)
 • 31. TUGAS-TUGAS (samb.1)
  • Pohon pelanjutan atau pinda syor jika pelupusan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh tertentu
  • Perolehi sijil pelupusan (KEW-300X) dan dokumen berkaitan
  • Hantar sijil pelupusan ke Perbendaharaan
  • Kemaskini rekod dalam daftar harta modal/inventori/rekod stok
 • 32. DOKUMEN UNTUK PELUPUSAN
 • 33. DOKUMEN :-
  • Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW-300V)
  • Sijil Tidak Ekonomik Dibaiki (TEB) (Kenderaan, loji, mesin & peralatan teknikal)
  • Justifikasi jabatan untuk pelupusan secara tukar beli
  • Laporan kemalangan dan laporan polis bagi kenderaan yang terlibat dalam kemalangan
  • Surat permohonan dari kementerian / jabatan/ pertubuhan sukarela bagi pelupusan secara hadiah dan pindahan
 • 34. KAEDAH PELUPUSAN
 • 35. KAEDAH PELUPUSAN
  • Jualan
   • Tender
   • Sebutharga
   • Lelong [kontrak]
   • Tukarbeli
  • Lain-lain
   • Pindahan
   • Hadiah
   • Tanam
   • Bakar
   • Buang
   • Tenggelam
   • Lebur
   • Dan lain-lain
  • Kontrak pusat [tamat]
   • Sisa Tayar
   • Sisa Besi
   • Sisa Plastik
 • 36. HASIL PELUPUSAN
 • 37. HASIL PELUPUSAN
  • Hendaklah dimasukkan dalam akaun hasil kerajaan
  • Hubungi Jabatan Akauntan Negara Malaysia untuk mendapatkan kod hasil
 • 38. FAEDAH PELUPUSAN
 • 39. FAEDAH PELUPUSAN
  • Mendapat hasil/pulangan yang terbaik
  • Menjimatkan ruang pejabat/stor
  • Pengurusan inventori /stok yang sempurna
  • Mengelakkan kehilangan
 • 40. ISU & MASALAH PELUPUSAN
 • 41. ISU & MASALAH
  • Pegawai tidak mahir tatacara pelupusan
  • Kurang perhatian Kementerian/Jabatan
  • Lembaga pemeriksa lewat / tidak dilantik
  • Lembaga Pemeriksa lewat membuat pemeriksaan
  • Urusan pelupusan tidak dilakukan dari masa ke semasa
 • 42. ISU & MASALAH (samb.1)
  • Barang-barang lambat bergerak, usang dan berlebihan jarang diambil tindakan pelupusan
  • Kelulusan pelupusan lewat dilaksanakan
  • Sijil Pelupusan lewat dikemukakan
  • Laporan Suku Tahun Pelupusan lewat dikemukakan
 • 43. GAMBAR-GAMBAR PELUPUSAN
 • 44. Pelupusan secara jualan kontrak pusat sisa besi
 • 45. Pelupusan secara ketuk dan tanam
 • 46. Pelupusan secara tenggelamkan di laut
 • 47. Pelupusan secara hadiah
 • 48. Pelupusan secara bakar
 • 49. Bahagian Kawalan dan Pemantauan Kementerian Kewangan Malaysia Aras 4 Blok Selatan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62592 Putrajaya Tel : 03-8882 3692 Fax : 03-8882 4110 E-mail : zalinam@treasury.gov.my