• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Brosur- Pengurusan Bahasa Melayu Pejabat UiTM
 

Brosur- Pengurusan Bahasa Melayu Pejabat UiTM

on

 • 849 views

 

Statistics

Views

Total Views
849
Views on SlideShare
849
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Brosur- Pengurusan Bahasa Melayu Pejabat UiTM Brosur- Pengurusan Bahasa Melayu Pejabat UiTM Presentation Transcript

  • Bentuk Penerbitan- Medium penyampaian maklumat atau penerangan sesuatu produk,perkhidmatan dan organisasi yang diterbitkan untuk tujuan perniagaan.- Suatu agen promosi yang efektif untuk menyalurkan informasi kepadapengguna sasaran terutamanya orang ramai.Maklumat- Kunci utama kandungan sesebuah brosur. Maklumat brosur hendaklahringkas dan padat.- Maklumat panjang hanya sesuai untuk penerbitan yang lain seperti bukukecil dan risalah.DEFINISI BROSUR
  • Komunikasi PasifASPEK ASASPENULISANBROSURKenal pastitujuan dankhalayakKenal pastikegunaandanjangkamasaMmebuatjadual yangrealistikSelidik dankaji brosur-brosur lainMenentukanperuntukankewanganMenentukantopik utama
  • Persediaan Dalam Penyediaan BrosurBahanMengenalpastikhalayaksasaranBahasaMengenalpastitujuanMemberiMaklumatMempengaruhiMemujuk
  • MengenalpastipenggunaanbrosurBaca -BuangBaca –SimpanBaca -Tindakan
  • Leaflet~ Kertas yang digunakan bersaizA4 dan lipatannya hanyasebanyak 6 panel. Setiap panelakan berdiri sendiri danmemaparkan satu kesatuan ideaatau maklumat yang lengkapatau khusus dan sebahagiandaripada keseluruhan kesatuanmaklumat tersebut.Booklet~ Saiz kertas yang digunakanadalah lebih kecil daripada saizA4 dan mempunyai banyaklipatan.Format Penulisan BrosurDua jenis nama untuk brosur.
  • Brosur lipatan tradisonal- Brosur dilipat dengan bahagianmuka depan diletakkan di panelsatu di sebelah kananBrosur lipatan bukan tradisional- Bahagian muka depan diletakkandi bahagian tengah bahagian luarbrosur. Ini membolehkan panel duadilipat masuk ke dalam.Cara menyediakanbrosur.
  • 1. Muka Hadapan (Front Page)2. Pengenalan – latar belakang penganjur3. Objektif4. Penyertaan5. Tajuk / Tema6. Penyertaan pembentang7. Borang pendaftaran8. Yuran pendaftaran9. Cara pembayaran10.Pertanyaan – Telefon, faks, email penganjur11.Kemudahan / PrasaranaFormat penulisan brosur seminar,bengkel, pertandingan dan kertas kerja.
  • Pengenalan produk- Maklumat atau penerangan berkaitan dengan sesuatu barang atauperkhidmatan dan pengumuman.Undang-undang dan peraturan- Maklumat yang perlu diketahui oleh pekerja atau kumpulan sasaran.Keselamatan- Peraturan dan peringatan tatacara kerja dan aspek-aspek kecemasan.Kemudahan- Ganjaran, elaun, dan jenis perkhidmatan yang sedia ada.Tajuk brosur yang diterbitkan melaluibrosur.
  • Kenaikan pangkat- Peraturan dan peluang yang diberikanPolisi- Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.Displin- Displin pekerja dalam kumpulan tertentu.Pengambilan pekerja- Memujuk orang ramai untuk menyertai sesuatuorganisasi, pertubuhan, kelab dan lain-lain.Cara penggunaan sesuatu keluaran- Maklumat mengenai cara-cara untuk menggunakan sesuatu barangan.Maklumat cara-cara untuk mendapatkan perkhidmatan secara ringkas, tepatdan jelas melalui brosur.
  • ~ Bahan ringkas kerana cara ia diedarkan~ Menggunakan bahasa yang sukar difahami seperti jargon.~Pobert Blake (2003), bahasa brosur mestilah ringkas dan teruskepada objektif yang ingin dicapai.~ Penggunaan bahasa brosur yang pendek, jelas dan tersusunakan memudahkan pembaca memahami kandungan maklumatyang hendak disampaikan.~ Ayat yang digunakan mestilah menggunakan bernada positifdan memujuk. Penulisan ini dipanggil sebagai penulisan pujukan(persuasive writing).~ penggunaan kata ganti nama lebih kepada nama atau singkatannama organisasi tersebut.Bahasa Brosur