Amaterske radio 10 (2000)

21,340 views

Published on

Amaterske radio 10 (2000)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
21,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
107
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Amaterske radio 10 (2000)

 1. 1. OBSAH Amatérské radio Vydavatel: AMARO spol. s r.o. Adresa vydavatele: Radlická 2, 150 00 Praha 5, tel.: 57 31 73 14 Řízením redakce pověřen: Andrej Vida tel.: 57 31 73 14 Adresa redakce: Na Beránce 2, 160 00 Praha 6. tel.: 22 81 23 19 E-mail: kraus@jmtronic.cz Ročně vychází 12 čísel, cena výtisku 30 Kč, roční předplatné 312 Kč. Objednávky předplatného přijímá Michaela Jiráčková, Radlická 2, 150 00 Praha 5, tel.: 57 31 73 12 Rozšiřuje PNS a.s., Transpress spol. s r.o., Mediaprint & Kapa a soukromí distributoři. Objednávky inzerce na adrese vyda- vatele Obsah Distribúciu, predplatné a inzerciu pre Slovenskú republiku zabezpečuje: Magnet-Press Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 830 00 BRATISLAVA tel./fax: 07/444 545 59 -predplatné Automobilový zesilovač 2x 50 W/70 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 tel./fax: 07/444 546 28 -administratíva tel./fax: 07/444 506 93 -inzercia Imitace naftového motoru pro lodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 e-mail: magnet@pres.sk Low End zesilovač 1000 W díl II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Sídlo firmy: Teslova 12, 821 02 Bratislava Převodník délky periody na stejnosměrné napětí . . . . . . . . . . 12 Podávání novinových zásilek povolené Fanfáry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Českou poštou - ředitelstvím OZ Praha (č.j. nov 6285/97 ze dne 3.9.1997) Siréna US NAVY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Za původnost příspěvku odpovídá autor. Zdroj konstantního proudu 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Otisk povolen jen s uvedením původu. Nízkopříkonová signalizace přehřátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit Vibrační spínač pro měřič strojového času . . . . . . . . . . . . . . 21 inzerát, jehož obsah by mohl poškodit pověst časopisu. Generátory jednotkového impulsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Blikač s LED pro napájení 1,5 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Nevyžádané rukopisy autorům nevracíme. Bez předchozího písemného souhlasu Nízkopříkonový klíčovaný oscilátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 vydavatele nesmí být žádná část Čtenářský servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 kopírována, rozmnožována, nebo šířena jakýmkoliv způsobem. Novinky na CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Právní nárok na odškodnění v případě Eagle - nová verze 4.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 změn, chyb nebo vynechání je vyloučen. Internet - E-mail pro začátečníky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Veškerá práva vyhrazena. Z historie radioelektroniky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ISSN 0322-9572, č.j. 46 043 Z radioamatérského světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 © AMARO spol. s r. o. Seznam inzerentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 10/2000 1
 2. 2. S TAVEBNÍ NÁVODY Automobilový zesilovač 2 x 50 W/70 W Pavel Meca O audio v autě se stále více zajímá potrpí na větší akustický výkon, potře- 18 W/4 ohmy funguje zesilovač jako více lidí. Popsaný zesilovač je alter- buje ještě výkonnější zesilovač. Právě klasický můstkový zesilovač ve třídě nativou ke dražším zesilovačům. Je zde popsaný zesilovač může být pro B. Při větším výkonu se k napájení použito moderní zapojení s dobrými toto vhodný. připojí napětí z kapacitních měničů, parametry. Na obr. 1 je zapojení výkonového které jsou součástí integrovaného zesilovače. Je zde použit integrovaný obvodu. Tzn., že se ke kladnému Schéma zapojení obvod firmy Philips s označením napájení přičte napětí +12 V a k nulo- TDA1562Q. Zesilovač je zapojen vému napětí se přičte -12 V. Zesilovač Nejprve trochu teorie. Každý, kdo standardně podle doporučení výrobce. je pak zapojen v tzv. třídě H. Celkem se zabývá zesilovači ví, že při napájení Tento zesilovač má tepelnou ochranu je pak napájecí napětí zesilovače 36 V. 12 V z elektrické sítě automobilu lze a ochranu proti zkratu výstupů S tímto napětím lze již dosáhnout získat při klasickém zapojení zesi- navzájem proti sobě a spojení výstupů 50 W/70 W do 4 ohmů. Výrobce tvrdí, lovače pouze 4W výkonu popř. až 6 W proti kladnému i zápornému napájení. že je možno použít menší chladič při napětí 13,8 V, což je napětí během Zesilovač má trvalý výstupní výkon (údajně až o 50 %) než při použití jízdy. To může být přijatelné pro 50 W/4 ohmy při 13,8 V, případně až zesilovače o stejném výkonu ve třídě domácí nenáročný poslech, ale ne pro 70 W špičkový výkon. Podle výrobce B než zapojení zesilovače ve třídě H hlučný automobil. Řešením je použití může dosáhnout výstupní výkon až (s měničem). Výrobce uvádí zkreslení můstkového zesilovače, s kterým je 100 W při napětí 18 V, což je však THD 0,03 % pro výstupní výkon 1 W možno dosáhnout výkonu čtyřnásob- mezní provozní napětí obvodu. a 0,06 % pro výkon 20 W. ného, tj. je asi 16 W/12 V popř. Kondenzátory C5, C19 a C25 zmenšují Externí elektrolytické kondenzátory 24 W/13,8 V. Při těchto výpočtech impedanci napájení a tím zlepšují jsou součástí obou měničů. Výrobce nebyly uvažovány úbytky na tranzis- i jeho kvalitu. má v doporučeném zapojení torech zesilovače. Výkon 24 W je již Princip tohoto zesilovače je použity kondenzátory s kapacitou pro automobil vyhovující. Kdo si však následující. Pro výstupní výkon do 4700 µF/25 V. V uvedeném zapojení 2 10/2000
 3. 3. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 1. Schéma zapojení stereofonního automobilového zesilovače 10/2000 3
 4. 4. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 3. Rozložení součástek na desce automobilového zesilovače To, že je signál invertován nevadí, protože se fázové otočení signálu vykompenzuje odpovídajícím připo- jsou místo kondenzátoru 4700 µF automobilu je přece jen vyšší provozní jením reproduktorů k zesilovači. použity tři kondenzátory 2200 µF/25 V. teplota, byly použity kondenzátory na Zesilovač je svým výkonovým Tato změna v použitých konden- 25 V. Vyšší napětí zaručí delší životnost napájením trvale připojen k síti zátorech má tři důvody: a tím i spolehlivost. autobaterie. Odběr zesilovače v režimu 1) kondenzátor 4700 µF/25 V je Na vstupu zesilovače je předze- klidu (Stand-by) je typicky asi 1 µA. velmi vysoký silovač s obvodem NE5532. Tento To je proud zanedbatelný. Proto 2) větší výsledná kapacita zajistí předzesilovač je zapojen jako inver- zesilovač nemá vlastní výkonový větší tvrdost napájecího napětí měniče tující. Pomocí potenciometru lze vypínač. Zapíná se vstupem RE- 3) více paralelně řazených konden- nastavit jeho zesílení (zeslabení) MOTE, a to připojením napětí 12 V zátorů zajistí menší výslednou v rozsahu + 2,3 až - 25. Tento rozsah na tento vstup. Součástky D3, R5 impedanci kondenzátorů. regulace umožní připojit jak vstupní a C12 zajistí tichý přechod do režimu Pro provoz zesilovače by stačily signál z linkového výstupu autorádia, zapnuto a vypnuto. Nepatrné klapnutí kondenzátory na 16 V. Protože však v tak přímo z reproduktorů autorádia. je slyšet pouze při zapnutí, při vypnutí 4 10/2000
 5. 5. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji automobilového zesilovače je neslyšitelné. Některé i lepší integrované obvody jsou umístěny na výjimečně upravuje). Stačí tedy, že prodávané zesilovače mají tento kraji desky pro snadné připojení hřídel potenciometru mírně přesahuje přechod výrazně slyšitelný. Uvedené k chladiči. Jako chladič je nejlepší kryt zesilovače. Pokud se použije zapojení potlačí velmi účinně použít hliníkový profil tvaru hřebenu, zahraniční potenciometr s rýhovaným přechodové stavy. a to nejlépe eloxovaný. Je třeba počítat hřídelem, pak se výhodně použije Protože v autě vzniká mnoho s tím, že v autě může dosáhnout středová rýha pro nastavení zesílení. napě ových špiček, je zesilovač teplota i 60 °C. Při nedostatečném Pro připojení napájecího napětí chráněn pomocí transilu s napětím chlazení se zesilovač odpojí - pokud a reproduktorů je třeba použít vodiče 22 V - D2. Jeho vlastní ochrana překročí teplota pouzdra 120 °C. s co největším průřezem. Do desky funguje do napětí 30 V v režimu Přestože v obvodu TDA1562Q je spojů se do míst pro připojení těchto Stand-by, případně do 45 V během tepelná pojistka, nesmí se zesilovač vodičů nejprve zanýtují trubičkové provozu. připojit k napájení bez odpovídajícího nýtky. Tím se zajistí větší mechanická chladiče! odolnost vývodů. Tyto vodiče se Konstrukce Na desce je i vstupní konektor připájí na masivní šroubovací CINCH a dvojitý potenciometr zesí- svorkovnici, která se upevní na krytu Zesilovač je řešen jako kompaktní, lení. Potenciometr nemusí mít zesilovače. Na tuto svorkovnici se tzn., že je kompletně umístěn na jedné knoflík, protože se nastaví zesílení přivede i vodič pro zapínání zesilovače. desce plošných spojů. Výkonové jednou (v provozu se pak pouze Je vhodné použít i držák automobilové 10/2000 5
 6. 6. S TAVEBNÍ NÁVODY pojistky upevněný také v krytu. Pojistka by měla mýt hodnotu minimálně 10 A. Imitace naftového Do krytu panelu je možno umístit indikační diodu LED. Zesilovač se zapíná vstupem REMOTE. Tento motoru pro lodě vstup propojíme s autorádiem, pokud má výstup pro ovládání externího zesilovače, nebo na výstup pro Pavel Meca ovládání motorové antény. Pokud tento výstup autorádio nemá, pak se použije malý vypínač, který se umístí Dnešní modeláři chtějí mít modely D4 zajistí správnou polaritu bez v blízkosti autorádia. co nejvěrnější. Popsaný generátor ohledu na směr otáčení motoru. imituje typický zvuk dieselového Tranzistory T1 až T3 tvoří impulsní Závěr motoru lodě. kruhový generátor. Impulsy se přenášejí pomocí kondenzátorů C3, Stavebnici popsaného zesilovače Schéma zapojení C4 a C5 a tranzistory postupně spínají. lze objednat pod označením CAX100 Z T3 je opět veden signál do T1. u firmy MeTronix, Masarykova 66, Na obr. 1 je zapojení efektového Trimry TP2, TP3 a TP4 určují 312 12 Plzeň, tel. 019/72 676 42 generátoru. Na vstup efektového časovou konstantu každého stupně (paja@ti.cz). Cena stavebnice je generátoru je přivedeno napětí z hlav- generátoru. Rychlost kruhového 1.150,- Kč a obsahuje všechny ního elektromotoru lodě. Dioda D1 až přepínání tranzistorů určuje řídící součástky dle seznamu součástek a pocínovaný vrtaný PS. Seznam součástek odpory typ TR212 nebo 0207 R1, R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 W typ 0204 (MIKRO) R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW R8, R9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW C3, C5, C6 . . . . . . . . . . 2200 µF/25 V C10, C13 . . . . . . . . . . . 2200 µF/25 V C15, C16 . . . . . . . . . . . 2200 µF/25 V C16, C17 . . . . . . . . . . . 2200 µF/25 V C19, C22 . . . . . . . . . . . 2200 µF/25 V Obr. 2. Rozložení součátek na desce s plošnými spoji C26, C27 . . . . . . . . . . . 2200 µF/25 V C24, C25 . . . . . . . . . . . 2200 µF/25 V C20, C21 . . . . . . . . . . . . . 4,7 µF/50 V C7, C14 . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/50 V C12 . . . . . . . . . . . . . . . . 220 µF/25 V C28 . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V C1, C2, C4 . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C8, C9, C11 . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF IC1, IC2 . . . . . . . . . . . . . . TDA1562Q IC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE5532 D1 LED 5 mm červená D2 transil 22 až 28V D3 1N4148 ostatní potenciometr 2x 50 kW /N deska PS CINCH do PS 6 ks trubičkový nýt 2,8 mm Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji imitátoru naftového motoru 6 10/2000
 7. 7. S TAVEBNÍ NÁVODY napětí z trimru TP1. Tím se nastavuje základní kmitočet generátoru a sou- časně i rozsah regulačního napětí. Tranzistory T4 a T5 zesílí signál pro připojení reproduktoru. Tranzistor T5 je typu Darlington. Pro menší výkony je možno použít i normální tranzistor. Napájecí napětí je v rozsahu od 6 do 13V. Konstrukce Na obr. 2 je osazená deska s plošnými spoji. Pro připojení napá- jení, reproduktoru a napětí z motoru je použita šroubovací svorkovnice. Reproduktor je nejvhodnější použít s impedancí 8 ohmů. Tranzistor T5 je nutno podle potřeby chladit kouskem hliníkového plechu. Deska je navržena pro odporové trimry ležaté (TP009) i stojaté (TP008) případně i menší zahraniční. Pro připojení vodičů je možno použít šroubovací svorkovnici. Po připojení napětí se trimry nastaví nejvhodnější zvuk generátoru. Reproduktor doporučuji umístit pro větší akustický výkon do vhodné ozvučnice. Seznam součástek odpory R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 W R2, R3, R4 . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R5, R7, R8 . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R10, R11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R9, R12, R13 . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 W/1W TP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW TP2, TP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 kW TP4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF /50 V C3, C4 . . . . . . . . . . . . . . 2,2 µF/100 V C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 µF/50 V C6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 µF /25 V C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF T1,T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC556 T3,T4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC556 T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD676 D1 až D6 . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 ostatní svorkovnice do PS reproduktor 8 ohmů plošný spoj Obr. 1. Schéma zapojení imitace zvuku naftového motoru 10/2000 7
 8. 8. S TAVEBNÍ NÁVODY Low End zesilovač 1000 W díl II. V první části, otištěné v AR 8/2000, jsme se seznámili s některými záludnostmi konstrukce koncových zesilovačů větších výkonů a popsali jsme si zapojení relativně jedno- duchého koncového stupně s výkonem až 1000 W. Úmyslně říkám s výkonem až 1 kW, protože různé modifikace tohoto zapojení mohou obsáhnout výkonové spektrum od řádově 200 W až po zmíněný 1 kW. S výjimkou úpravy hodnot některých odporů, daných dodržením požadovaného proudu při snížení napájecího napětí, se jednotlivé varianty liší pouze počtem koncových tranzistorů. Teoreticky by mohl zesilovač pracovat pouze s jedním budicím a jedním koncovým tranzistorem v každé napájecí úrovni (2 v kladné větvi a 2 v záporné větvi napájení), ale to by vnější rozměry 72 x 23,5 mm a stře- souběžné chladicí profily SK 97 s dél- bylo přeci jen trochu luxusní. dovou mezeru mezi žebry 37 mm. kou 280 mm a na konci tohoto bloku Rozumné minimum je tedy použít Tranzistory jsou na profil montovány je přišroubována hlavní deska jeden budicí a dva paralelně zapojené pouzdrem z hladké strany profilu a do zesilovače, celá kabeláž mezi kon- koncové tranzistory. V tomto případě mezery mezi žebry je vložena pomocná covými tranzistory a deskou je by mohl být budicí tranzistor dimen- montážní deska s plošnými spoji, realizována několika krátkými zován na menší výkonovou ztrátu, ale která jednak všechny tranzistory kabelovými propojkami, opatřenými v proveden TO3 (v kovovém pouzdru) (budič i koncové) propojuje a součas- také konektory Faston. Jsou toho výrazně levnějšího na výběr ně jsou na ní ze strany mědi připájeny spolehlivé, dimenzované na dostateč- není a použití jiného typu pouzdra i emitorové odpory (na vnitřních ný proud (běžně se používají v auto- (TO220, TO3-P) by komplikovalo deskách také odpory proudové mobilovém průmyslu) a cenově mechanické řešení chladiče. Jsou-li pojistky). Vývody jsou řešeny pomocí dostupné. Já osobně nemám přílišné všechny tranzistory v pouzdru TO3, plochých konektorů do DPS typu kabelování v lásce, ale navrhnout pro můžeme je namontovat na chladicí Faston (zahnutých o 90°), kterými jsou 64 koncových tranzistorů takové profil (v našem případě je použit opatřeny také všechny přípoje na řešení desky s plošnými spoji, kde by jednostranně žebrovaný profil SK 97 hlavní desce koncového zesilovače. všechny byly umístěny přímo na od firmy Fischer elektronik), který má Protože blok zesilovače tvoří 4 desce, je velmi obtížné, nehledě na rozměry a tím i cenu DPS. Proto je schéma zesilovače z AR 8/2000 rozděleno na hlavní desku a čtyři pomocné, vždy s osmicí výkonových tranzistorů (budič + 7 koncových). Hlavní deska zesilovače Rozložení součástek na hlavní desce zesilovače je na obr. 1, obrazec desky spojů ze strany součástek (TOP) je na obr. 2 a ze strany spojů (BOTTOM) na obr. 3. Deska obsahuje všechny vstupní, budicí a ochranné obvody. Pouze 4 paralelní kombinace kon- cových tranzistorů s proudovým budičem jsou na samostatných deskách (propojení je naznačeno přeškrtnutým kroužkem). Při návrhu desky jsem přihlížel na nutnost dostatečně dimenzovat spoje výkonové 8 10/2000
 9. 9. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 1. Rozložení součástek na hlavní desce s plošnými spoji koncového zesilovače části s ohledem na povolenou prou- zmenšit celkové rozměry, čímž se 450,- Kč, což je vzhledem k ceně dovou zatížitelnost. Proto jsem zvolil náklady přibližně vyrovnají. Pro ostatních dílů cena akceptovatelná. dvoustrannou desku, která sice informaci, vrtaná prokovená deska Pokud jde o ostatní součástky, vychází cenově dráž než jednostranná, s nepájivou maskou a uvedenými u nejvýkonnější varianty (1 kW) na druhou stranu ale umožňuje rozměry (150 x 120 mm) přijde na musíme počítat již s patřičnou 10/2000 9
 10. 10. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 2. Obrazec desky spojů - strana součástek (TOP) napě ových budičů T5, T6 a T7, T8 nemají sice příliš velkou výkonovou ztrátu, ale z důvodů provozní bezpeč- napě ovou dimenzací zejména použity keramické kondenzátory na nosti je dobré je umístit na společný kondenzátorů, kde většina běžných 500 V. Většina odporů vyhoví hliníkový plech ve tvaru U. Protože blokovacích keramických konden- v miniaturním provedení (0204), mají spojeny kolektory, nemusíme je zátorů je pouze na 50 až 63 V. Zejména ostatní jsou drátové na zatížení 2 W montovat na izolační podložky, což u koncových tranzistorů by měly být nebo 5 W. Paralelní dvojice opět přispívá k lepšímu chlazení. Při 10 10/2000
 11. 11. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 3. Obrazec desky spojů - strana spojů (BOTTOM) o průměru 1,5 mm. Na trn o průměru 13 mm navineme 12 závitů drátu. Závity vineme těsně vedle sebe. Při montáži nesmíme ale zapomenout zkratovat spoje na horní straně desky, montáži do hotové cívky vložíme podložit pod chladič dostatečně ležící pod ním. odpor R48 (2 W) a vystředíme do osy. vysokou podložku (alespoň 3 až Pozornost ještě zasluhuje cívka L1 4 mm). Můžeme použít například na výstupu zesilovače. Tu zhotovíme Pokračování příště matky M4. Chladič by mohl totiž z lakovaného měděného drátu 10/2000 11
 12. 12. S TAVEBNÍ NÁVODY Převodník délky periody na stejnosměrné napětí Popsaný obvod převádí délku perio- případnými napě ovými špičkami. Proti případnému rušení je toto napětí dy střídavého napětí obdélníkového Sestupná hrana vstupního signálu, filtrováno kondenzátorem C3. Odpor průběhu na stejnosměrné napětí. Pro přivedená na spouštěcí vstup (trigger R6 s trimrem P1, zapojené do délku periody vstupního signálu od - vývod 2), generuje na výstupu invertujícího vstupu IC3A, určují 100 µs do 10 ms se proporcionálně časovače puls s konstantní délkou, proud do integračního kondenzátoru mění výstupní napětí v rozsahu od danou časovou konstantou určenou C4. Na výstupu IC3A dostáváme 100 mV do 10 V. odporem R3 a kondenzátorem C2. Pro střídavé napětí pilovitého průběhu se uvedené hodnoty součástek je to asi špičkovou hodnotou +10 V. Napětí Popis 5 µs. Tímto pulsem je řízen CMOS +10 V se na výstupu objeví vždy spínač 4066 (IC2A), zapojený paralelně v okamžiku sepnutí spínače IC2A. Schéma zapojení převodníku je na s integračním kondenzátorem C4 Kondenzátor C3 je zkratován a IC3A obr. 1. Vstupní signál se přes vazební v obvodu zpětné vazby operačního pracuje jako sledovač (+10 V na kondenzátor C1 přivádí na střed zesilovače IC3A. Na neinvertující vstupu se přenese na výstup). V oka- odporového děliče R1/R2. Dioda D1 vstup IC3A je přivedeno napětí mžiku rozepnutí IC2A se začíná chrání vstup časovače NE555 před +10 V z odporového děliče R4/R5. kondenzátor C3 nabíjet a výstupní Obr. 1. Schéma zapojení převodníku 12 10/2000
 13. 13. S TAVEBNÍ NÁVODY napětí lineárně klesá do opětovného Výstupní napětí je minimální měrech 53 x 33 mm. Rozložení sepnutí IC2A. Takto generované (100 mV) pro délku periody 100 µs součástek na desce s plošnými spoji je střídavé napětí je přivedeno na druhou (10 kHz) a maximální (10 V) pro na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany polovinu operačního zesilovače IC3B, periodu 10 ms (100 Hz). Obvod je součástek (TOP) na obr. 3, ze strany který je zapojen jako převodník na napájen stabilizovaným napětí +15 V. spojů (BOTTOM) na obr. 4. Stavba střední hodnotu vstupního napětí. převodníku je velmi jednoduchá. Po Trimry P1 a P2 slouží k nastavení Stavba osazení a zapájení součástek desku převodníku. Trimrem P1 nastavujeme pečlivě prohlédneme a odstraníme citlivost převodníku a trimrem P2 pak Převodník je zhotoven na dvou- případné závady. Připojíme napájecí nulovou hodnotu na výstupu. stranné desce s plošnými spoji o roz- napětí a na vstup přivedeme signál pravoúhlého průběhu o kmitočtu 10 kHz. Trimrem P2 nastavíme výstupní napětí na 100 mV. Změníme kmitočet generátoru na 100 Hz a trim- rem P1 nastavíme výstupní napětí na 10 V. Nastavení několikrát opakujeme, trimry se mohou částečně vzájemně ovlivňovat. Tím je stavba a nastavení převodníku hotovo. Závěr Popsaný převodník použijeme všude tam, kde potřebujeme konvertovat délku pulsu střídavého signálu na stejnosměrné napětí. S jinými hodno- tami použitých součástek můžeme Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji samozřejmě měnit i rozsah měři- telných kmitočtů (délek periody). Seznam součástek odpory 0204 R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kW R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 kW R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 kW R8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 kW R9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5 kW R11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW Obr. 3. Obrazec desky spojů - strana součástek (TOP) C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 pF C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 pF C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF C5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 nF C7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE555 IC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOS4066 IC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CA5260 P1 . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kW-PT10L P2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,5 kW-PT10L Obr. 4. Obrazec desky spojů - strana spojů (BOTTOM) 10/2000 13
 14. 14. S TAVEBNÍ NÁVODY Fanfáry Pavel Meca Popsaný efektový generátor imituje z hradel CMOS obvodu 4093. reproduktor s menší impedancí bude kompresorové fanfáry amerických Kmitočet každého generátoru je potřeba použít tranzistor pro větší kamiónů. možno nastavit samostatně trimrem. proud. Tyto tři samostatné generátory mají Schéma zapojení přes diody výstupy spojeny paralelně. Konstrukce Tranzistory T3 a T4 fungují jako Na obr. 1 je celkové zapojení gene- zesilovač pro reproduktor. T4 je typu Na obr. 2 je osazená deska plošných rátoru. Ten je tvořen třemi jednotli- Darlington. Uvedený typ je vhodný spojů. Obvod 4093 je možno umístit vými generátory. Ty jsou sestaveny pro reproduktor 8 ohmů. Pro do objímky. Tranzistor T4 je třeba Obr. 1. Schéma zapojení obvodu pro generování zvuku fanfár v případě nutnosti chladit. Repro- duktor je vhodné umístit do vhodné ozvučnice pro větší akustický tlak. Pokud se použije tento efektový generátor do modelu, lze použít i kla- sický tranzistor např. BD237. Pro menší akustický výkon a spotřebu je pak vhodné zapojit do série s repro- duktorem omezovací odpor. Pro přívodní vodiče je na desce umístěna šroubovací svorkovnice do PS. Deska je navržena pro trimry ležaté (TP009) i stojaté (TP008) popř. i zahraniční. Generátor se nastaví pomocí tří trimrů tak, aby se vytvořil mohutný souzvuk. Napájecí napětí generátoru je 6 až 15 V. Proudový odběr je závislý na použitém reproduktoru. Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji 14 10/2000
 15. 15. S TAVEBNÍ NÁVODY Siréna US Navy Pavel Meca Zařízení imituje zvuk varovné Schéma zapojení mezi jednotlivými tóny a také rychlost sirény, používané na lodích vojen- změny tónu. Tato rychlost se dá ského námořnictva USA. Tento zvuk T1 a T2 tvoří pomaloběžný symet- nastavit trimrem TP2. Tranzistory T3 je známý také z mnoha filmů. rický generátor, který určuje mezeru a T4 tvoří nesymetrický generátor Obr. 1. Schéma zapojení obvodu sirény US NAVY Seznam součástek odpory R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 kW R2, R5, R8 . . . . . . . . . . . . . . . 27 kW R3, R6, R9 . . . . . . . . . . . . . . . 47 kW R4, R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 kW R10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 W R11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820 W TP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 kW TP2, TP3 . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 µF/50 V C2, C3, C4 . . . . . . . . . . . . . . . 150 nF IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4093 T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC548B T2 . . . . . . . . . . . . . . . BD675 viz text Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji pro generátor fanfár 10/2000 15
 16. 16. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji základního kmitočtu sirény. Tento případně i menší zahraniční. Deska je Tranzistor T4 je vhodné v případě generátor je rozmítán prvním gene- navržena pro šroubovací svorkovnice. potřeby chladit kouskem hliníkového rátorem. Trimrem TP2 se nastavuje Oba trimry se nastaví dle potřeby. plechu. rozsah rozmítání. Tranzistor T4 je v provedení Darlington. Protože je tento tranzistor součástí generátoru, Seznam součástek bude kmitočet závislý na zesílení tranzistoru T4. Proto bude nutné R1, R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF /50 V některé součástky změnit. Pro menší R2, R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 kW C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 µF /50 V akustický výkon bude potřeba použít R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 kW C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 µF /25 V reproduktor s impedancí 16 ohmů R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 kW nebo zapojit do série s reproduktorem R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 W T1, T2, T3 . . . . . . . . . . . . . . . . BC556 odpor. TP1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 kW T4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BD675 TP2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4007 Konstrukce C6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 nF ostatní Celá siréna je na desce plošných C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 nF reproduktor 8R spojů - obr. 2. Deska je navržena pro C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V svorkovnice do PS trimry ležaté (TP009) i stojaté (TP008) Předlohy desek s plošnými spoji na Internetu V těhto dnech opět doplňujeme spoji v PDF formátu ke konstrukcím, jsou umístěny na naší internetové naši databázi předloh desek s plošnými zpracovávaným redakcí AR, které adrese www. jmtronic.cz. 16 10/2000
 17. 17. S TAVEBNÍ NÁVODY Zdroj konstantního proudu 1 A Nevýhodou většiny běžných multi- Popis kterým připojujeme měřený odpor, na metrů, vybavených rozsahem pro regulační tranzistor T1. V jeho měření odporů, je jejich malá přesnost Schéma zapojení zdroje konstant- emitoru (source) je zapojen snímací při měření velmi malých odporů ního proudu je na obr. 1. Zdroj se odpor 0,1 ohmu. Protože tato hodnota – řádově jednotky až stovky miliohmů. skládá z několika částí. Protože jako je sice dostupná například v kera- To je dáno jejich principem činnosti. výkonový regulační prvek je použit mickém provedení 5 W, ale s malou V následujícím příspěvku je popsán MOSFET tranzistor IRF521, který přesností (typicky 5%), je snímací jednoduchý zdroj konstantního vyžaduje vyšší napětí řídicí elektrody, odpor R8 zhotoven z odporového proudu 1 A, napájený ze dvou mono- než je napájecí napětí (3 V), je kolem drátu. V nouzi můžeme též použít 1% článků 1,5 V. Ve spojení s běžným obvodu NE555 vytvořen jednoduchý metalové odpory 0207 (0,6 W), když multimetrem, přepnutým na rozsah měnič napětí. Ten po usměrnění zapojíme paralelně 10 kusů odporů 200 mV nebo 2 V, můžeme snadno diodou D1 dává na filtračním 1 ohm. Má-li protékat obvodem proud a s dostatečnou přesností změřit kondenzátoru C3 stejnosměrné napětí 1 A, musí být na odporu R8 úbytek jakékoliv odpory řádově od jednotek asi 9 V, které je již dostatečné jak pro napětí 100 mV. Proto je úbytek na R8 miliohmů do asi 2 ohmů. Obvod je napájení dvojitého operačního porovnáván s referenčním napětím současně doplněn indikací podpětí zesilovače LM393, tak i pro spolehlivé 100 mV obvodem IC2B. Referenční baterií, což omezuje možnost otevření tranzistoru T1. napětí 100 mV získáme z napě ové chybného měření při vybitých Proudový okruh se uzavírá ze zdroje reference IC3 (LM385-1,25 V) po článcích. +3 V přes svorky +OUT a –OUT, ke snížení odporovým děličem R5, P1 Obr. 1. Schéma zapojení zdroje konstantního proudu 1 A 10/2000 17
 18. 18. S TAVEBNÍ NÁVODY a R6. Trimrem P1 současně nastavujeme výstupní proud na 1 A (korekce tolerance součástek). Kondenzátory C4 a C5 filtrují vstupní referenční napětí a řídicí napětí pro gate tranzistoru T1. Konstantní napětí na IC3 současně slouží pro indikaci podpětí zdroje. Klesne-li napětí článků pod asi 2 V, napětí na invertujícím vstupu IC2A klesne pod referenční napětí z IC3 (1,25 V), výstup komparátoru se překlopí do vysoké úrovně a LED LD1 zhasne. Při měření musí tedy svítit LED LD1. Stavba Zdroj konstantního proudu 1 A je zhotoven na dvoustranné desce s plošnými spoji o rozměrech 59 x 32 mm. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany součástek (TOP) na obr. 3, ze strany spojů (BOTTOM) na obr. 4. Koncový tranzistor T1 je Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji orientován na okraji desky s plošnými spoji, takže může být snadno přišroubován na vhodný chladič. I když se z důvodů životnosti baterií doporučuje omezit měření na co nejkratší dobu, je vhodné tranzistor T1 alespoň minimálně chladit. Po osazení a zapájení součástek desku pečlivě prohlédneme a odstraníme případné závady. Připojíme baterie – ideální je použít tlačítkový spínač, který po dobu měření musíme držet stisknutý. Pozor na dostatečně dimen- zované kontakty, mnoho běžných tlačítek snese proud pouze 500 mA! Nemůže se tak stát, aby zůstal přípravek trvale zapnutý, což by při odběru 1 A způsobilo rychlé vybití monočlánků. Mezi výstupní svorky Obr. 3. Obrazec desky spojů - strana součástek (TOP) zapojíme ampérmetr, přepnutý na rozsah 2 A a připojíme napájení. Trimrem P1 nastavíme proud na 1 A. Tím je nastavení zdroje skončeno. Závěr Popsané zapojení má proti mnoha dříve publikovaným několik výhod. Bateriové napájení snižuje náročnost a cenu přípravku. Protože při běžné práci se s potřebou měření malých odporů setkáváme pouze občas, je životnost baterií zcela dostatečná. Použitá metoda měření představuje v podstatě tzv. čtyřvodičové měření, kde jsou odděleny proudové okruhy (obvod zdroje proudu) od měřicích okruhů (svorky voltmetru). Protože Obr. 4. Obrazec desky spojů - strana spojů (BOTTOM) proud měřeným odporem je prakticky 18 10/2000
 19. 19. S TAVEBNÍ NÁVODY Nízkopříkonová signalizace přehřátí Existuje mnoho zařízení, a nemusí systémy, stroje a díly, kde hrozí impuls o délce 1 ms. Ten je přiveden se bezprostředně jednat o elektronické nebezpečí přehřátí apod.). přes termistor R4 na vstup D IC1B obvody, u kterých hrozí nebezpečí a přes sériovou kombinaci P1, R5 na poškození při překročení určité Popis vstup CL. Protože na vstupech teploty. Následující zapojení slouží klopného obvodu jsou zapojeny stejné k akustické signalizaci tohoto stavu. Schéma zapojení signalizace kondenzátory C3 a C4, které integrují Výhodou je nezávislost na externím přehřátí je na obr. 1. Z důvodů vstupní napětí, v případě chladného napájecím napětím, protože obvod má minimalizace proudové spotřeby je termistoru (větší odpor) dosáhne bateriové napájení 3 V, kdy s lithiovým měření prováděno pulsně s periodou napětí na vstupu CL dříve rozho- článkem 3 V/120 mAh vydrží pracovat 5 s (12 měření za minutu). Generátor dovací úrovně a výstup zůstane až 3 roky. To umožňuje instalovat vzorkovacích impulsů je tvořen nezměněn. Je- liteplota termistoru signalizaci i na zařízení, která s elek- polovinou časovače MOS4013 IC1A. vyšší, menší odpor způsobí, že signál tronikou nemají nic společného (topné Ten generuje kladný vzorkovací na vstupu D předstihne signál CL Obr. 1. Schéma zapojení nízkopříkonové signalizace přehřátí nezávislý na přechodových odporech odporem), vykazuje tento přípravek běžné multimetry také relativně a odporech přívodních vodičů (které poměrně vysokou přesnost nastavení. přesné, lze takto měřit i malé odpory mohou být i srovnatelné s měřeným Protože na napě ových rozsazích jsou s dostatečnou přesností. Seznam součástek R9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 kW D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 odpory 0204 D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4007 R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE555 R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 nF IC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM393 R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kW C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V IC3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM385-1,2 R4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 kW C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF L1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7mH R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 kW C5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF LD1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LED R6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 kW C6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRF521 R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW C7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 nF R8 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1 W /2WAT P1. . . . . . . . . . . . . . . . . 500 W-PT10L 10/2000 19
 20. 20. S TAVEBNÍ NÁVODY a tím dojde k překlopení výstupu Q. termistoru pod nastavenou teplotu. Tu možné samozřejmě zapojení upravit Ten sepne tranzistor T2, v jehož je možno v určitém rozsahu nastavit na jiný typ termistoru a jinou obvodu je zapojen samokmitající trimrem P1. V originálním prameni jmenovitou teplotu. piezoměnič na napětí 3 V. Alarm trvá byl použit termistor s odporem tak dlouho, dokud nedojde k ochlazení 18 kohmů při teplotě +65 °C, ale je Stavba Signalizace přehřátí je zhotovena na dvoustranné desce s plošnými spoji o rozměrech 39 x 26 mm. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany součástek (TOP) na obr. 3, ze strany spojů (BOTTOM) na obr. 4. Všechny součástky s výjimkou piezoměniče jsou umístěny na desce s plošnými spoji. Pokud by to nevyhovovalo z důvodů montáže, propojíme termistor s deskou spojů kablíkem. Po osazení a zkontrolování desky připojíme napájecí napětí. Trimrem P1 vyzkoušíme funkci alarmu. Je možné, že při normální teplotě bude práh indikace mimo regulační rozsah Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji trimru P1. V tom případě musíme termistor ohřát na teplotu přibližnou požadované. Pro přesné nastavení je nutné použít teploměr. Záleží na teplotě a provedení (typu) termistoru. Závěr Teplotní signalizace nalezne uplatnění v nejrůznějších zařízeních, u kterých může vzniknout nebezpečí z přehřátí. Nezávislost na zdroji elektrické energie výrazně rozšiřuje oblast možného nasazení. Vzhledem k použití zcela běžných součástek je cena hlásiče velmi přijatelná. Konstrukce je vhodná i pro začínající či méně zkušené amatéry. Obr. 3. Obrazec desky spojů - strana součástek (TOP) Seznam součástek R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 MW R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW R4. . . . . . . . . . . termistor 18 kW/65°C R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kW R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 nF C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 pF C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 pF IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOS4013 T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BS170 T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BS170 P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW-PT10L Obr. 4. Obrazec desky spojů - strana spojů (BOTTOM) 20 10/2000
 21. 21. S TAVEBNÍ NÁVODY Vibrační spínač pro měřič strojového času Mnohá zařízení, zejména nejrůznější výhodnější aktivaci časomíry odvodit dostatečné zesílení vstupního signálu. profesionální motorové nářadí, právě od chvění zařízení, než od jeho Ten je usměrněn diodou D1 a filtrován stavební stroje a další jsou vybaveny prostého zapnutí. Jednoduchý obvod, kondenzátorem C1. Překročí-li napětí měřiči strojového času, které udávají, který využívá běžného piezoměniče, na C1 prahovou úroveň hradla IC1B, kolik motohodin to které zařízení bylo zapojeného jako snímač otřesů, je dojde k jeho překlopení. Výstup v provozu. Od toho se pak odvíjejí popsán v následujícím příspěvku. nejrůznější servisní intervaly, případně výměny některých dílů. Vedle Popis Seznam součástek mechanických časomír se v duchu doby začínají používat i počítadla Schéma zapojení vibračního spínače digitální. K jejich aktivaci může je na obr. 1. Jako vibrační čidlo je R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW docházet nejrůznějšími způsoby. použit standardní piezoměnič s prů- R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW V některých případech může být měrem okolo 25 mm. Obdobně jako R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 MW přístroj sice zapnut, ale přitom zůstává u dalších typů elektroakustických v klidu a k opotřebení nedochází. měničů, může být piezoměnič použit C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF Hodiny spojené s vypínačem však čas jako zdroj akustického signálu, ale C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V odměřují. Tím se může zbytečně současně může také z akustického C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF zkracovat doba mezi jednotlivými (nebo mechanického) podnětu servisními úkony. Pokud se jedná generovat elektrický signál. Ten je D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 o zařízení mechanické, kdy při vlastní následně zpracováván jedním hradlem IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4069UB činnosti dochází k otřesům (chvění), IC1A z šestinásobného invertoru způsobeném pohybem částí zařízení, MOS4069. Poměrně velký odpor ve BZ1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BUZER nebo přímo jeho používáním, je zpětné vazbě (R1 a R2) zajiš uje Obr. 1. Vibrační spínač měřiče motohodin 10/2000 21
 22. 22. S TAVEBNÍ NÁVODY Generátory jednotkového impulsu V elektrotechnické praxi se často tlačítkem, připojeným na kladné Dioda D1 slouží pro rychlé vybití vyskytne požadavek na generování napájecí napětí), druhý pak klasický kondenzátoru C2 při změně výstupní nějakého zkušebního signálu. V praxi dvojitý klopný obvod typu D úrovně z HI na LO. Obvod může být se častěji používají signály periodicky 74HCT74, který je spouštěn záporným napájen napětím od 3 V do 18 V. se opakující. Pro některá měření je impulsem nebo tlačítkem, spojeným však výhodnější, když můžeme se zemí. Stavba generovat pouze jediný impuls. Běžné generátory většinou nejsou schopny Popis I Generátor s MOS 4013 je zhotoven samostatný impuls generovat (samo- na dvoustranné desce s plošnými zřejmě s výjimkou moderních progra- Schéma zapojení generátoru spoji o rozměrech 33 x 21 mm. movatelných generátorů, schopných s obvodem MOS 4013 je na obr. 1. Na Rozložení součástek na desce vytvořit prakticky libovolné sekvence vstupní svorku přivedeme kladný s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec a kombinace výstupních signálů). impuls, případně ji zapojíme přes desky spojů ze strany součástek (TOP) Tyto přístroje však nebývají vzhledem tlačítkový spínač na kladné napájecí na obr. 3, ze strany spojů (BOTTOM) ke své ceně běžnou výbavou napětí +VCC. Odpor R2 spolu na obr. 4. Obvod neobsahuje žádné radioamatérského pracoviště. Pokud s kondenzátorem C1 tvoří filtr pro nastavovací prvky, takže by měl při tedy vystačíme pouze s jediným případné rušivé signály pronikající na pečlivé práci fungovat na první impulsem s konstantní délkou, vstup. První část obvodu MOS 4013, zapojení. Délka impulsu je dána RC spouštěném ručně tlačítkem (případně IC1A, je zapojena jako tvarovač, druhá členem R3, C2 a změnou hodnot externím spouštěcím signálem), polovina IC1B pak generuje vlastní součástek ji lze nastavit v širokém můžete použít jedno z následujících kladný impuls. Z výstupu Q se nabíjí rozsahu časů od jednotek ns do jednoduchých zapojení. První používá přes odpor R3 kondenzátor C2. Při jednotek sekund. dvojitý časovač CMOS typu 4013 a je dosažení určitého prahového napětí na spouštěn kladným impulsem (nebo resetovacím vstupu se obvod vynuluje. v nízké úrovni pak aktivuje připojený o rozměrech 27 x 22 mm. Rozložení první zapojení. Stavbu snadno zvládne měřič motohodin. Vzhledem k hod- součástek na desce s plošnými spoji je i začínající elektronik. notám odporu R3 a kondenzátoru C1 na obr. 2, obrazec desky spojů je na je časová konstanta obvodu dostatečná, obr. 3. Všechny díly s výjimkou Závěr aby i při nerovnoměrných vibracích piezoměniče jsou umístěny na desce udržela výstup spínače aktivní (na spojů. Piezoměnič umístíme tak, aby Popsaný vibrační spínač ve spojení nízké úrovni). Zařízení je napájeno se jeho pouzdro pevně dotýkalo s časomírou slouží k zjištění skutečné napětím 3 až 5 V. některé vibrující části. Otřesy, doby provozu mechanických strojů přenesené na destičku měniče, pak a přístrojů. Takto řešené čidlo může Stavba vyvolávají dostatečně velký elektrický být součástí zabezpečovacího systému, signál. Vibrační spínač neobsahuje kdy vzniklé otřesy mohou upozornit Vibrační spínač je zhotoven na žádné nastavovací prvky, takže při na nedovolené použití zařízení. jednostranné desce s plošnými spoji pečlivé práci by měl pracovat na Obr. 2. Rozložení součástek na desce vibračního spínače Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji 22 10/2000
 23. 23. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 5. Schéma zapojení generátoru s obvodem 74AC74 Stavba s plošnými spoji o rozměrech 32 x u prvního zapojení, obvod neobsahuje 21 mm. Rozložení součástek na desce žádné nastavovací prvky a při pečlivé Generátor s obvodem 74HCT74 je s plošnými spoji je na obr. 6 a obrazec práci musí fungovat na první zapojení. zhotoven na jednostranné desce desky spojů je na obr. 7. Stejně jako Změnou hodnot R3 a C2 nastavíme požadovanou délku impulsu. Obvod je napájen stabilizovaným napětím v rozsahu od 1,5 V do 5 V. Závěr Oba popsané generátory jsou velmi jednoduché a používají běžné cenově dostupné obvody. Generátor můžeme vestavět do malé plastové krabičky s baterií a vývody opatřit miniaturními krokosvorkami, nebo můžeme použít modul jako součást jiného zařízení. Pokud nahradíme odpor R3 poten- ciometrem, případně doplníme obvod o přepínač, umožňující volbu z více Obr. 6. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji hodnot kondenzátoru C2, můžeme délku výstupního impulsu plynule měnit v širokém rozsahu. Seznam součástek odpory 0204 R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 µF/25 V C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 Obr. 7. Obrazec desky s plošnými spoji IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74AC74 10/2000 23
 24. 24. S TAVEBNÍ NÁVODY Blikač s LED pro napájení 1,5 V Mnoho současných zařízení využívá a několika dalšími součástkami je však diody D1 a odporu R1 zajiš uje k indikaci nějakého stavu blikajících možné navrhnout zapojení, využívající poměrně značnou střídu signálu, kdy LED. Blikání je jednak výraznější než principu nábojové pumpy k získání doba trvání impulsu je pouze 4 ms. statický svit a současně se výrazně dostatečného napájecího napětí. Trojice paralelně zapojených hradel promítá do snížené spotřeby energie, Spotřeba obvodu je natolik nízká, že IC1B, C a D tvoří invertor a budič. což je zejména u zařízení napájených může být s jedním tužkovým článkem Z jejich výstupů je buzena poslední z baterie velice žádoucí. Současný stav AA 1,5 V provozován celý rok. dvojice invertorů IC1E a F. Na jejich techniky dovoluje na mnoha místech výstupy je připojena LED LD1. používat nízkopříkonové obvody Popis Protože rozkmit výstupního signálu CMOS, pracující s napájecím napětím při napájení pouze 1,5 V by byl pro 1,5 V. Klasické zapojení LED je však Schéma zapojení blikače je na obr. LED nedostatečný, je katoda LED v tomto případě nepoužitelné, protože 1. Základem obvodu je šestinásobný zapojena přes kondenzátor C3 většina LED má prahové napětí invertor 74AC14. Hradlo IC1A je k výstupům hradel IC1B až D. Protože v propustném směru vyšší. S jedním zapojeno jako generátor impulsů v klidu je na výstupech IC1B až D integrovaným obvodem CMOS s kmitočtem 1 Hz. Sériová kombinace vysoká úroveň, je C3 nabyt na napájecí Obr. 1. Schéma zapojení blikače s LED pro napájení 1,5 V Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji 24 10/2000
 25. 25. S TAVEBNÍ NÁVODY Nízkopříkonový klíčovaný oscilátor Obr. 1. Schéma zapojení nízkopříkonového klíčovaného oscilátoru napětí. V okamžiku světelného impul- 23 mm. Rozložení součástek na desce aplikovat do řady vlastních kon- su se kladný pól kondenzátoru dostane s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec strukcí, zejména pokud jsou napájeny na nízkou úroveň a jeho záporný pól desky spojů ze strany součástek (TOP) redukovaným napětím 1,5 V. má tak potenciál asi -1,5 V. To spolu na obr. 3, ze strany spojů (BOTTOM) s vysokou úrovní na výstupech IC1E na obr. 4. Blikač obsahuje pouze a F stačí na bezpečné vybuzení LED několik součástek, takže stavbu LD1. S uvedenými hodnotami zvládne i začátečník. Při pečlivé práci Seznam součástek součástek je délka impulsu asi 4 ms, musí obvod fungovat na první perioda blikání 1 s, proud LED při zapojení. vybuzení 20 mA a střední odběr R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kW z baterie 120 µA. V původním prameni Závěr R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW je doporučeno použít obvod typu R3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kW 74AC14, jak se bude zapojení chovat Popsaný blikač je vhodný všude s jiným provedením (hlavně pokud jde tam, kde potřebujeme viditelným C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V o odběr) je nutno vyzkoušet. způsobem upozornit na stav nějakého C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 nF zařízení a současně výrazným C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/6 V Stavba způsobem nezvýšit odběr, zejména při bateriovém napájení. Pokud by ke D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 Blikač LED s napájením 1,5 V je konstrukci blikače byly použity SMD IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74HC14 zhotoven na dvoustranné desce součástky, lze jeho rozměry výrazně LD1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LED s plošnými spoji o rozměrech 35 x redukovat. Obvodové řešení je možné 10/2000 25
 26. 26. S TAVEBNÍ NÁVODY Některé aplikace, vyžadující zdroj hodinového kmitočtu, se mohou potýkat s problémem vyššího proudového odběru při trvale zap- nutém oscilátoru nebo naopak, s problémem pomalého startu oscilátoru při jeho zapínání pouze v případě potřeby. Tento problém řeší následující zapojení, ve kterém je použit standardní hodinový krystal 32,768 kHz v trvale běžícím oscilátoru a výstupní budič je spínán pouze v okamžiku, kdy je hodinový signál požadován. Popis Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji Schéma zapojení nízkopříkonového klíčovaného oscilátoru je na obr. 1. Hodinový krystal je zapojen v obvodu tranzistoru T1. Vysoké hodnoty odporů snižují odběr ze zdroje. Oscilátor kmitá po celou dobu připojení napájecího napětí, ale proudová spotřeba v klidu je pouze 1,2 µA. Pokud se na řídicím vstupu GATE objeví kladné napětí (úroveň HI), sepne se tranzistor T2, na jehož bázi je přiveden signál z oscilátoru. Na kolektorovém odporu R4 vzniká úbytek napětí, který je následujícím hradlem IC1A vyhodnocován a tva- rován. Na výstupu je k dispozici hodinový signál s běžnou úrovní. Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji Obvod můžeme napájet napětím 3 až 5 V. Výhodou popsaného zapojení je spojů je na obr. 3. Zapojení obsahuje velmi nízká spotřeba v klidovém minimum součástek a jeho stavbu Seznam součástek stavu, kdy oscilátor sice běží, ale jeho zvládne i začátečník. Při pečlivé práci výstupní obvody včetně budiče nejsou musí fungovat na první zapojení. R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 MW aktivovány. V okamžiku přivedení R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 MW klíčovacího napětí je hodinový signál Závěr R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW k dispozici okamžitě, bez zpoždění, R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW běžného u zapojení, kdy se oscilátor Popsaný klíčovaný oscilátor se musí nejprve rozkmitat. vyznačuje velmi nízkou spotřebou ve C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 pF stavu stand-by a okamžitým startem C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 pF Stavba v případě požadavku na hodinový signál. Zapojení můžeme použít v řadě IC1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4081B Nízkopříkonový oscilátor je zhoto- aplikací, pro začátečníky je modul T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC549C ven na jednostranné desce s plošnými vhodný jako zdroj hodinového T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC549C spoji o rozměrech 33 x 21 mm. kmitočtu, který může být zpracováván Rozložení součástek na desce s ploš- například následujícím čítačem. Q1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,768 kHz nými spoji je na obr. 2, obrazec desky Firma Pads Software a firma Innoveda se strannou interface. Obě firmy sídlí v jednom Pads-Viewlogic (dnes Innoveda) je naštěstí rozhodli spojit své síly. V současné době místě (Marlboro) nedaleko Bostonu a mnozí spojení z rozumu - firma Pads má návrh probíhá schvalovací řízení spojení obou firem pracovnící obou firem pracovali u obou firem. plošných spojů, firma ViewLogic má kreslení v jednu pod název Innoveda. Současnou Spojení je výsledkem koncentrace sil v oblasti schematu, simulace obvodů a programování Innovedu netvoří nikdo jiný než Padsu starý návrhových systémů pro elektroniku (EDA) hradlových polí. Lze očekávat, že do konce roku známý - firma ViewLogic. Spolupráce obou - OrCad je součástí Cadance (stejně jako se nic moc nezmění, určité změny jistě firem je již letitá, kreslení schemat od předtím CCT s autorouterem Specctra), Accel nastanou počátkem příštího roku, protože ViewLogic může plně nahradit kreslení schema Technologies s programy Accel PCAD a Tango firma Innoveda bude v té době již představovat PowerLogic od Padsu, protože má obou- byla koupena firmou Protel z Austrálie. Spojení jednu z velkých firem v oblasti EDA software. 26 10/2000
 27. 27. ČTENÁŘSKÝ SERVIS KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio Výkonové tranzistory pro koncové zesilovače Pt Uceo Ic Ft cena cena cena typ vodivost [W] [V] [A] [MHz] 1 - 9 ks 10 - 49 ks > 50 ks MJ15003 NPN 250 140 20 2 98,- 94,- 89,- MJ15004 PNP 250 140 20 2 98,- 94,- 89,- 2SA1216 NPN 200 180 17 40 129,- 109,- 89,- 2SC2922 PNP 200 180 17 40 129,- 109,- 89,- 2SJ162 MOS-P FET 100 160 7 184,- 169,- 159,- 2SK1058 MOS-N FET 100 160 7 184,- 169,- 159,- NOVINKA - speciální ultranízkošumové operační zesilovače pro nf Dvojité nízkošumové operační zesilovače pro nf aplikace NJM4580 typ pouzdro 1-9 ks 10-49 ks > 50 ks NJM4580D DIL8 14,- Kč 12,- Kč 11,- Kč NJM4580L SIL8 14,- Kč 12,- Kč 11,- Kč Integrované obvody THAT Corporation www.jmtronic.cz navštivte naše www stránky Integrované obvody firmy THAT Corporation - provedení pouzdra SIL (SMD na dotaz) popis Max. THD [%] cena Kč THAT 2180A VCA obvod s logaritmickou (dB) 0,01 680,- THAT 2180B závislostí na řídicím napětí - 0,02 590,- trimován na minimální zkreslení THAT 2180C 0,050 540,- THAT 2181A VCA obvod s logaritmickou (dB) 0,005 660,- THAT 2181B závislostí na řídicím napětí - výstup 0,008 570,- pro externí nastavení THAT 2181C 0,02 520,- Doprodej nadbytečných dílů ze stavebnic Obvody SSM a OP firmy Analog Devices Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Typ Popis Cena/ ks Cena je za celé balení, menší množství se nedodává SSM 2000 obvod potlačení šumu HUSH 450,- Odpory uhlíkové 0207-5%, řada E12, balení 1000 ks/1 hodnota 89,- SSM 2017 mikrofonní předzesilovač 139,- Odpory metal 0207-1%, 20k, 1k5, balení 500 ks (jedna hodnota) 79,- SSM 2141 symetrický linkový vstupní zesilovač 269,- Objímky pro IC, stabdard, DIL24 úzké bal. 20 ks 39,- SSM 2142 symetrický budič linky 259,- Objímky pro IC, stabdard, DIL28 úzké bal. 17 ks 39,- SSM 2143 symetrický linkový vstupní zesilovač (-6 dB) 179,- Diody 1N5400, balení 250 ks 290,- SSM 2164 čtyřnásobný VCA 290,- Adresovací lišty dvouřadé 90° (PHDR80G1) 10 ks 59,- SSM 2166 mikrofonní kompresor/expander 180,- Vše originál, nové, původní balení (dovoz) SSM 2275 dvojitý nízkošumový operační zesilovač 79,- Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH OP 275 dvojitý ultranízkošumový operační zesilovač 89,- Objednávky zasílejte písmeně na: KRAUS audio, Na Beránce 2, 160 00 Praha 6, faxem: 02/24 31 92 93 e-mail: kraus@jmtronic.cz nebo telefonicky pouze úterý a čtvrtek 10-13 hod. Při zaslání na dobírku připočítáváme poštovné a balné 80,- Kč. Kompletní seznam stavebnic a dalších doplňků ke stavebnicím naleznete na naší nové Internetové stránce www.jmtronic.cz. Nejsme plátci DPH, uvedené ceny jsou konečné. KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio Veškeré desky s plošnými spoji pro konstrukce, dodávané firmou KRAUS audio, vyrábí firma PRINTED s.r.o., Mělník, tel.: 0206/670 137, fax: 0206/671 495, e-mail: printed@fspnet.cz, http://www.printed.cz Objednávky desek s plošnými spoji zasílejte výhradně na adresu: KRAUS audio, Na Beránce 2, 160 00 Praha 6, fax: 02-2431 9293 10/2000 27
 28. 28. ZAJÍMAVÁ CD Novinky na CD scény a fantastické krajiny, přehrávat animace, využívat kompletní CAD balíky na profesionální úrovni, kreslit pomocí zábavných malířských programů pro děti, věnovat se tvorbě virtuálních světů a 3D objektů ve vesmíru, tvořit přehledné prezentační grafy, vývojové diagramy a prezentace; převádět grafické formáty, používat vektorové editory, tvořit zajímavé fraktály, sestavit efektní elektronické fotoalbum a navíc máte k dispozici hromadu klipartů a mnoho dalšího. Sestavili jsme tento CD jako jedinečný zdroj - Vaši vlastní kom- pletní knihovnu více než 1200 MB nejzajímavějších a nejužitečnějších grafických programů. Vše můžete mít stále quot;na dosah rukyquot;. S Grafikou skrz naskrz budete s grafikou i textem pracovat jako profesionálové a dosáh- nete lehce skvělých výsledků. CD Grafika skrz naskrz je bezpečná a správná volba. Hráčův ráj: Akční hry 2 Přichází k vám další pokračování úspěšné edice Hráčův ráj, tentokrát Hráčův ráj: Akční hry 2! Dnes jsme pro vás vybrali stručný které do grafiky náleží. Grafika skrz Spousta dobrodružství, napětí přehled dalších tří zajímavých CD naskrz Vám umožní animovat text do a zábavy čeká jen na vás! Odhalte (případně dvoj CD), které vydává 3D, katalogizovat multimediální tajemství vesmíru, zachraňte rukojmí firma Špidla Data Processing ze Zlína soubory, morfovat (měnit plynule z područí teroristů, vyhněte se všem jeden obrázek na druhý), snímat překážkám a léčkám. Braňte nejen svůj Grafika skrz naskrz obrazovku v DOSu i ve Windows, život - především zachraňte celý svět! usnadnit skenování a následnou S CD Hráčův ráj: Akční hry 2 Chtěli byste umět vytvořit vlastní konverzi do textu, animovat GIFy, prožijete dobrodružství, o kterých se časopis, vizitky nebo třeba jen legračně tvořit své vlastní pozadí do Windows, vám ani nesnilo. Usedněte v přítmí své zdeformovat něčí fotografii? Nebo sestavovat a tisknout obrovské obrazovky a vstupte do světa nebezpečí snad vydat své vlastní noviny, vytvořit (i několikametrové) nápisy, vývěsní a tajemných sil. Zneškodněte nepřá- katalog, fotomontáž? To vše pro Vás štíty a znaky; renderovat 3D obrázky, tele, nedovolte jim postoupit ani o pí bude nyní hračkou. Přesně toto jsme měli na mysli, když jsme pro Vás CD Grafika skrz naskrz vytvářeli. Grafika skrz naskrz je gigantická sbírka ověřených a vyspělých grafických programů, které Vám umožní snadno a pohodlně dělat věci, o kterých jste ani nesnili. CD Grafika skrz naskrz obsahuje spoustu grafických editorů sloužících pro prohlížení, editaci a tisk grafic- kých souborů a desktop publishing programy pro profesionální sazbu textu. Nyní budete pracovat s obrázky, fotografiemi a texty jako opravdový profesionál. A nejen to. Dvojcédéčko Grafika skrz naskrz je doslova napěchovováno vyspělým softwarem pro mnoho dalších oborů, 28 10/2000

×