• Like
Amaterske radio 09 (2000)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
28,814
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
211
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. OBSAH Amatérské radio Vydavatel: AMARO spol. s r.o. Adresa vydavatele: Radlická 2, 150 00 Praha 5, tel.: 57 31 73 14 Řízením redakce pověřen: Andrej Vida tel.: 57 31 73 14 Adresa redakce: Na Beránce 2, 160 00 Praha 6. tel.: 22 81 23 19 E-mail: kraus@jmtronic.cz Ročně vychází 12 čísel, cena výtisku 30 Kč, roční předplatné 312 Kč. Objednávky předplatného přijímá Michaela Jiráčková, Radlická 2, 150 00 Praha 5, tel.: 57 31 73 12 Rozšiřuje PNS a.s., Transpress spol. s r.o., Mediaprint & Kapa a soukromí distributoři. Objednávky inzerce na adrese vyda- vatele Obsah Distribúciu, predplatné a inzerciu pre Slovenskú republiku zabezpečuje: Magnet-Press Slovakia s.r.o., P.O.BOX 169, Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 830 00 BRATISLAVA tel./fax: 07/444 545 59 -predplatné Univerzální předzesilovač. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 tel./fax: 07/444 546 28 -administratíva tel./fax: 07/444 506 93 -inzercia Ultrazvukový detektor pohybu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 e-mail: magnet@pres.sk Sídlo firmy: Teslova 12, 821 02 Bratislava Hladinový spínač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Podávání novinových zásilek povolené Regulátor malých stejnosměrných motorků . . . . . . . . . . . . . . 11 Českou poštou - ředitelstvím OZ Praha (č.j. nov 6285/97 ze dne 3.9.1997) Jak vám šlape srdce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Za původnost příspěvku odpovídá autor. Logická sonda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Otisk povolen jen s uvedením původu. Za obsah inzerátu odpovídá inzerent. Nízkofrekvenční milivoltmetr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerát, jehož obsah by mohl poškodit Symetrický mikrofonní předzesilovač . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 pověst časopisu. Akustický spínač I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Nevyžádané rukopisy autorům nevracíme. Bez předchozího písemného souhlasu Akustický spínač II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 vydavatele nesmí být žádná část kopírována, rozmnožována, nebo šířena Zajímavý indikátor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 jakýmkoliv způsobem. Symetrické vstupy a výstupy s obvody SSM . . . . . . . . . . . . . . 26 Právní nárok na odškodnění v případě změn, chyb nebo vynechání je vyloučen. Internet v mobilu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Veškerá práva vyhrazena. Z radioamatérského světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ISSN 0322-9572, č.j. 46 043 Seznam inzerentů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 © AMARO spol. s r. o. 9/2000 1
 • 2. S TAVEBNÍ NÁVODY Univerzální předzesilovač Pavel Meca Předzesilovače jsou stále velice Sepnutím spínače se zesílení zvětší na veden signál na potenciometr P5. Ten oblíbeným tématem. Po velmi 84. Pak je vstup použitelný pro dyna- je určen pro řízení úrovně pro efekt. úspěšném uvedení článku „NF mický mikrofon. Kondenzátor Sledovač je použit proto, aby se poezie“ z roku 1996 jsou zde popsány C2 zabraňuje rozkmitání předze- potenciometrem pro efekt neovliv- dva inovované univerzální před- silovače. ňovala výstupní hlasitost a také úroveň zesilovače. Za předzesilovačem následuje efektu. Poměrem odporů R16/R15 standardní třípásmový korekční obvod lze případně změnit zesílení. Efekt Schéma zapojení typu Baxandal. Jsou zvoleny kmitočty může být použit vnitřní, tj. efekt, který 50 Hz, 1 kHz a 15 kHz. Rozsah je součástí celého zařízení nebo může Na obr. 1 je kompletní zapojení regulace je ± 15 dB. Skutečný rozsah být použit efekt externí - tzv. efektová první verze předzesilovače. Vstup byl regulace, popř. i kmitočty, se mohou smyčka - označuje se jako „Effect použit nesymetrický, protože bylo lišit z důvodu tolerance součástek. send“ a „Effect return“. cílem navrhnout předzesilovač, který Tolerance kondenzátorů by měla být Druhá verze předzesilovače - obr. 3 by byl jednoduchý a cenově dostupný. 5 až 10 %. Protože se jedná o před- se liší od předchozí popsané v tom, že Nelze tvrdit, že většina zapojení zesilovač pro ozvučování, není tak používá potenciometr pro nastavení používá symetrické vstupy. Spíše důležitý přesný průběh. Vždy se zesílení (GAIN) vstupního obvodu. Na naopak, velká část zařízení pro nastavují korekce poslechem tak, jak obr. 3 je pouze vstupní část, která je neprofesionální použití používá to vyhovuje. Kondenzátor C7 zabra- odlišná od obr. 1. Je použit poten- nesymetrické vstupy, popř. i výstupy. ňuje kmitání korekčního obvodu. ciometr 100 k, tzn. že je nastavitelné Zesílení lze případně změnit poměrem Z výstupu korekčního obvodu je přes zesílení předzesilovače v rozsahu 2 až odporů podle vztahu A=R4/R3+1. potenciometr P4 veden signál bu 100 (40 dB). Z rozměrových důvodu IC1 je zapojen jako předzesilovač přímo na výkonový zesilovač nebo na je použit potenciometr s rýhovaným s nastavitelným zesílením pomocí tzv. sběrnici - obr. 2. Zde je vidět plastovým hřídelem a proto není přepínače SW1. Na jeho pozici je jednoduché paralelní řazení před- třeba použít knoflík. S poten- použit nízkošumový typ NE5534. zesilovačů. Odpory R14 a R17 ciometrem GAIN se tak často neotáčí Nastavení zesílení přepínačem je zabraňují vzájemnému ovlivňování jako s potenciometry ostatními. potřebné pro zvolení použitého předzesilovačů výstupními poten- Předzesilovače se napájí symet- vstupního signálu (MIC/LINE). ciometry. Odpor R12 zabraňuje rickým napětím ±15V. Napětí by Pokud je přepínač rozpojen, je zesílení rozkmitání výstupního obvodu. mělo být stabilizované a dobře obvodu 2. Toto zesílení je určeno pro Z běžce P4 je veden signál na filtrované. Pokud se použije napájení tzv. linkový vstup - např. klávesové invertující zesilovač, zapojený se menší, může být problém s pře- nástroje, CD přehrávač a pod. zesílením 1 - sledovač, z kterého je buzením zesilovače IC2. 2 9/2000
 • 3. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 1. Schéma zapojení univerzálního předzesilovače pro mikrofon nebo linku Konstrukce Korekční předzesilovače jsou kom- pletně osazeny na jedné desce plošných spojů - odpadá problém drátování. Na desce jsou všechny potenciometry, vstupní konektor JACK 6,3 popř. přepínač. Konektor JACK je zapojen tak, že pokud není zasunut konektor, je vstup spojen se zemí, což zajistí menší výstupní šum nepoužitého předzesilovače, pokud je použito více jednotek řazených paralelně. Na potenciometry jsou nasazeny velké sedlářské podložky. Ty zkrátí závit na potenciometru tak, že matice drží potenciometry na panelu pouze za okraj závitu na výšku matice - pozn. je použita nízká matice. Na obr. 4 je osazená deska pro předzesilovač s nastavitelným zesí- lením pomocí přepínače. Na obr. 5 je předzesilovač s potenciometrem v obvodu zesílení. Jak již bylo zmíněno, předzesilovač je navržen tak, že je možno zapojit těchto před- Obr. 2. Blokové schéma mixážního pultu 9/2000 3
 • 4. S TAVEBNÍ NÁVODY zesilovačů více paralelně a tak vytvořit jednoduché mixážní zařízení - obr. 2. Proto je uprostřed desky výstupní kontaktní lišta se zahnutými kolíky, pomocí které je možno jednotky propojit paralelně. Kontaktní lišta může být jednořadá nebo dvouřadá. K propojení lze použit samořezné konektory na plochém vodiči. Pro tento případ se použije dvouřadá lišta. Lze použít i kuprextitovou lištu s vodivými cestami, pak se použije Obr. 3. Zapojení vstupu s potencio- metrem zisku Obr. 4a. Rozložení součástek na desce předzesilovače s přepínačem vstupní citlivosti Obr. 4b. Obrazec desky spojů Obr. 5a. Rozložení součástek na desce předzesilovače s potenciometrem vstupní citlivosti 4 9/2000
 • 5. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 5b. Obrazec desky s plošnými spoji jednoduchá kontaktní lišta. Přímé Závěr - paja@ti.cz. Cena stavebnice připojení vodičů při použití jednoho MS20060 i MS20070 je 355,-Kč. předzesilovače je také možné. Stavebnici předzesilovače s poten- Stavebnice lze objednat i bez poten- Pokud není potřeba využít poten- ciometrem v obvodu GAIN má ciometru P5. Stavebnice obsahují ciometru pro efekt, je možno desku pl. označení MS20060 a provedení s pře- všechny součástka dle seznamu spojů odstřihnout v označeném místě pínačem MS20070. Lze je objednat u součástek, plošný spoj je vrtaný nebo pokud plošný spoj nepřekáží, je firmy MeTronix, Masarykova 66, a cínovaný. možno pouze neosadit součástky - P5, 312 12 Plzeň - tel. 019/72 67642 R16 a R17. Použití Seznam součástek kondenzátory C1, C3 . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 µF/50 V Je možno použít jeden předzesilovač odpory C8, C9 . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/50 V ve spojení s výkonovým zesilovačem R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 nF/63 V (např. MeTronix MS20110). Pak se R2 . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 kW obr. 1 C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 nF/63 V místo odporu R14 může zařadit R4 . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW obr. 1 C6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 nF/63 V propojka. Je možno zapojit dva R2 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kW obr. 3 C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 pF předzesilovače - např. jeden použít pro R4 . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kW obr. 3 C7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 pF mikrofon a druhý pro klávesový R5, R8, R9 . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW C10, C11 . . . . . . . . . . . . 100 nF/50 V nástroj. Jinak počet paralelně R13, R15 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW polovodiče připojených jednotek není omezen - R6, R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 kW IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE5534 viz obr. 2. Pokud se předzesilovače R10, R11 . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 kW IC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE5532 spojí se zesilovačem MS20110 (70W) R12, R16 . . . . . . . . . . . 100 až 120 W a digitálním echem MS98050, lze tak R14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW ostatní získat elegantně aktivní systém pro R17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 kW JACK 6,3 mm do PS domácí hraní, ale také pro hraní potenciometry 5 ks knoflík na potenciometr v kavárně, ve zkušebně a i v hospodě. P1, P2, P3 . . . . . . . . . . . . . 100 kW/N přepínač do PS - obr. 1 Zajímavou kombinací je vestavění P4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW/G lišta do PS 5 pinů celého systému do reproduktorové P5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kW/N deska PS soustavy včetně echa. P6 . . . . . . . . . . . . . . 100 kW/N obr. 3 5 ks podložka pro potenciometr 9/2000 5
 • 6. S TAVEBNÍ NÁVODY Ultrazvukový detektor pohybu Čidla sledování pohybu v nějakém lupy, umístěné před senzorem, rozdělí senzoru a připojená elektronika tento prostoru pracují na různých střežený prostor do několika svazků signál zpracuje. Nevýhodou čidel PIR principech. Nejrozšířenější jsou dnes paprsků. Pokud se v prostoru pohy- je právě předpoklad rozdílné teploty asi pasivní infračervená čidla (PIR). buje předmět s vyšší teplotou než pohybujícího se předmětu od okolí. Využívají vyšší teploty lidského těla jakou má okolí, při protnutí některého Dalším, též často používaným proti běžné pokojové teplotě. Speciální paprsku se změní výstupní napětí principem, jsou ultrazvukové snímače Obr. 1. Schéma zapojení ultrazvukového detektoru pohybu 6 9/2000
 • 7. S TAVEBNÍ NÁVODY Popis Schéma zapojení ultrazvukového čidla pohybu je na obr. 1. Z důvodů jednoduchosti je použit princip vyhodnocování absolutní změny (úrovně) přijímaného signálu. Zapojení můžeme rozdělit do čtyř částí: generátor signálu, přijímač signálu, vyhodnocovací obvody a napájecí obvody. Generátor signálu je tvořen invertorem MOS4049 IC2C. Přesný kmitočet 40 kHz, na kterém ultra- zvuková čidla pracují, je udržován krystalem Q1. Následující paralelně zapojená hradla IC2A a IC2B pracují jako invertor a budič koncového stupně generátoru, tvořeného trojicí paralelně zapojených invertorů IC2D, IC2E a IC2F. Mezi vstupy a výstupy hradel je zapojen ultrazvukový vysílač (moduly ultrazvukových vysílačů mají většinou v označení písmeno T a přijí- mače písmeno R). Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji Přijímací část tvoří modul přijímače, připojený na svorky X1 a X2. Jeden vstup přijímače (svorka X1) je při- pohybu. T již nejsou pasivní, vyžadují y v kabině pak vyvolá poplach. pojen na odporový dělič R12/R13, na ultrazvukový generátor (vysílač) V poslední době se začínají používat kterém je 1/2 napájecího napětí. a snímač (přijímač). Signál, gene- čidla pohybu, pracující na mikro- Kondenzátor C4 filtruje výstupní na- rovaný vysílačem, se odráží od vlnném principu, tedy jakási obdoba pětí děliče. Střídavý signál z přijímače okolních předmětů, případně stěn radaru. Jejich výhodou je větší je zesílen v prvním stupni, tvořeném místnosti a je snímán přijímačem. směrovost, takže je možné je nastavit operačním zesilovačem IC1C. Na jeho V klidovém stavu je na výstupu například pouze na vchodové dveře a výstupu je zapojen špičkový detektor, přijímače konstantní signál. Pokud se omezit tak možnost náhodného spuš- tvořený diodou D5 a kondenzátorem v aktivním pásmu detektoru začne tění pohybem v jiné části místnosti. C6. Jsou-li poměry obvodu ustáleny, pohybovat nějaký předmět, signál na vstupu přijímače se změní a elek- tronika tuto změnu registruje. V jednodušším případě, použitém v této konstrukci, se vyhodnocuje pouze absolutní hodnota (úroveň) snímaného signálu. Složitější systémy pracují na principu Dopplerova efektu, kdy se při přibližování či vzdalování se objektu mění kmitočet přijímaného signálu, odraženého od pohybujícího se objektu. Rozladění je opět vyhod- noceno jako aktivní signál. Ultra- zvukové snímače jsou náchylnější k rušení (například pohyb záclon nebo závěsů v průvanu muže být vyhodnocen jako aktivní signál). Nejčastější použití je proto v menších prostorech, v nichž se nepředpokládá náhodný pohyb předmětů nebo zvířat (kočka, pes atd.). Ultrazvukové detektory proto bývají často součástí zabezpečovacích zařízení pro automobily, kdy střeží prostor pro cestující. To je výhodné zejména u otevřených vozů – kabrioletů, kdy je běžné zabezpečení dveřním kon- Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji - strana součástek (TOP) taktem nedostatečné. Jakýkoliv pohyb 9/2000 7
 • 8. S TAVEBNÍ NÁVODY 54 x 54 mm. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec desky s plošnými spoji ze strany součástek (TOP) je na obr. 3, ze strany spojů (BOTTOM) je na obr. 4. Stavbu zahájíme osazením odporů a kondenzátorů. Dále zapájíme Seznam součástek odpory R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 MW R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 MW R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW R8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW R10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW R13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW Obr. 4. Obrazec desky s plošnými spoji - strana spojů (BOTTOM) R14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW R15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 kW R16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kW je na výstupu špičkového detektoru a D3, tj. asi o 0,7 V, překlopí se kompa- R17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW (kondenzátoru C6) konstantní napětí. rátor IC1A. Kladné napětí zvětší přes R18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW Pokud však dojde k pohybu ve stře- diodu D3 napětí na neinvertujícím R19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW ženém prostoru, změní se úroveň vstupu IC1A, zatímco v případě R20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW přijímaného signálu a tím i výstupní záporného napětí se přes diodu D2 R21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 kW napětí špičkového detektoru. Kon- zmenší napětí na invertujícím vstupu denzátor C7 s trimrem P1 tvoří článek IC1A. Kondenzátor C1 filtruje kondenzátory RC s časovou konstantou, která případné rušivé signály. Při překlopení C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF odfiltruje pomalé změny napětí na komparátoru IC1A se současně C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF kondenzátoru C6, ale rychlou změnu, překlopí obvod IC1B. Na jeho výstupu C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 nF způsobenou pohybem, propustí. se objeví také kladné napětí, které přes C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF Změna napětí na C6 je dále zesílena odpor R10 sepne tranzistor T1. C5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF ve druhém stupni s operačním K výstupním svorkám můžeme C6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 nF zesilovačem IC1D. V klidu je na připojit například relé nebo vstupní C7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 nF výstupu IC1D napětí odpovídající obvody zabezpečovacího zařízení. C8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pF přibližně 1/2 napájecího napětí (dáno Tranzistor T1 sepne prakticky C9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 pF odporovým děličem R2/R13). Při okamžitě, ale uvedení do nevodivého C10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 pF změně napětí na C6 se změní i napětí stavu trvá asi 0,5 s. To je dáno diodou C11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 µF/16 V na výstupu IC1D, který je připojen na D4, odporem R9 a kondenzátorem C3 C12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V vyhodnocovací obvod s operačním ve zpětné vazbě operačního zesilovače C13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF zesilovačem IC1A. Ten je zapojen jako IC1B. Aktivace čidla je současně C14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF komparátor. V klidovém stavu je na indikována LED LD1 v kolektoru invertujícím vstupu (vývod 2) napětí tranzistoru T1. polovodiče mírně větší než 1/2 napájecího napětí, Obvod je napájen napětím 9 až 12 V D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4007 dané odporovým děličem R1/R2, (z destičkové baterie 9 V, zástrčkového D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 zatímco na neinvertujícím vstupu adaptéru nebo při montáži do vozu D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 (vývod 3) je napětí menší než 1/2 z automobilové baterie). Spínací D4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 napájecího napětí, dané odporovým tranzistor je zapojen přímo na napájecí D5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 děličem R3/R4. Výstup komparátoru napětí, zbytek elektroniky je napájen IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM324 je tedy na nízké úrovni. Mezi vstupy napětím +5 V, stabilizovaným IC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOS4049 komparátoru jsou zapojeny dvě diody obvodem IC3. IC3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7805 D2 a D3. Do jejich středu je přivedeno LD1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LED výstupní napětí z přijímače (výstup Stavba T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC639 IC1D), které v klidu odpovídá asi 1/2 napájecího napětí. Pokud se však Ultrazvukový detektor pohybu je P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW-PT10L napětí na výstupu přijímače zmenší zhotoven na dvoustranné desce Q1. . . . . . . . . . . . . . . . . 40 kHz-HC18 nebo zvětší o prahové napětí diod D2 s plošnými spoji o rozměrech 8 9/2000
 • 9. S TAVEBNÍ NÁVODY Hladinový spínač Každý, kdo vlastní studnu s elektric- a případnému spálení elektromotoru. Popis kým čerpadlem se jistě dostal do A že obě položky v dnešní době ne- situace, že hladina vody poklesla až na patří k nejlevnějším se mnohý z nás Schéma zapojení je na obr. 1. Obvod úroveň sacího koše. Trvale běžící již přesvědčil na vlastní kůži. Velmi obsahuje pouze dva aktivní prvky čerpadlo znamená jednak zvýšený jednoduchý snímač výšky hladiny – čtyřnásobný CMOS klopný obvod odběr elektrické energie, ale hlavně v ceně několika desítek korun tak 4093 a spínací PNP tranzistor. rychlou cestu k poškození čerpadla může ušetřit mnohatisícové náklady. Snímače hladiny využívají nejčastěji Obr. 1. Schéma zapojení hladinového spínače diody a objímky pro integrované signál na přijímači a na výstupu Závěr obvody. Jako poslední zapájíme prvního zesilovače IC1C. Otočíme odporový trimr a stabilizátor napětí. ultrazvukový vysílač a přijímač proti Popsaný detektor pohybu najde Do objímek vložíme integrované sobě. Změříme napětí na konden- uplatnění všude tam, kde je zapotřebí obvody a připojíme ultrazvukový zátoru C6 při současném přerušování sledovat pohyb osob nebo předmětů vysílač a přijímač. T součástky jako yto signálu vysílače. Napětí na C6 by mělo v nějakém omezeném prostoru. jediné nejsou umístěny na desce kolísat. Trimrem P1 nastavíme Základní vlastností detektoru je spojů, protože mohou být podle takovou citlivost, aby vždy při změně širokopásmovost, nebo v zejména potřeby umístěny jinde než deska napětí na C6 sepnul výstupní menších prostorách poměrně elektroniky. Před připojením napá- tranzistor (poznáme podle rozsvícení spolehlivě pokryje celý prostor. To jecího napětí je dobré zkontrolovat LD1). Při nastavování ve střeženém však může být v některých případech ohmmetrem, zda není na desce někde prostoru budeme muset nastavit zdrojem falešných poplachů, zkrat v napájecí větvi. Pokud je vše trimrem P1 větší citlivost, protože způsobených například pohybem v pořádku, připojíme napájecí napětí. změny úrovně odražených signálů domácích zvířat. Podle originálního Osciloskopem zkontrolujeme výstup budou podstatně menší. Pokud vše pramene je využitelný dosah detektoru generátoru kmitočtu 40 kHz na funguje, je nastavování detektoru 5 až 7 m. připojeném vysílači. Dále změříme pohybu skončeno. 9/2000 9
 • 10. S TAVEBNÍ NÁVODY vodivosti kapaliny k uzavření je odstraněna kondenzátorem C1. zda požadujeme signalizaci dosažení případně rozpojení elektrického Druhý pól sondy je opět přes vazební minimální nebo maximální hladiny okruhu prostřednictvím kovových kondenzátor C2 připojen na diodový nebo například odpojení motoru elektrod, ponořených v určité hloubce usměrňovač s diodami D1 a D2. v případě poklesu hladiny až k sacímu do kapaliny. Klesne-li hladina Usměrněné napětí je filtrováno koši, jak bylo zmíněno v úvodu. kapaliny pod elektrody snímače, kondenzátorem C3. Překročí-li napětí přeruší se uzavřený okruh a elektro- na kondenzátoru C3 prahové spínací Stavba nika sepne (případně rozepne) napětí hradla IC1B, zapojeného jako kontakty relé. Pokud zapojíme sondu invertor, jeho výstup se překlopí Hladinový spínač je zhotoven na jednoduše do obvodu stejnosměrného z vysoké úrovně do nízké, čímž se jednostranné desce s plošnými spoji proudu, bude zařízení sice nějakou současně otevře i tranzistor T1 a sepne o rozměrech 73 x 24 mm. Všechny dobu fungovat, ale elektrolytický relé zapojené v jeho emitoru. Dioda součástky jsou umístěny na desce proces, vznikající na elektrodách, D3 chrání tranzistor T1 proti spojů. Po osazení a zapájení součástek může způsobit silnou korozi a poš- napě ovým špičkám, indukovaným na desku pečlivě prohlédneme a odstra- kození elektrod. Pro omezení tohoto vinutí relé při jeho vypínání. V zapo- níme případné závady. K napájení jevu jsou elektrody napájeny stří- jení je použito relé s přepínacími spínače použijeme nejlépe běžný davým proudem. Ten je generován kontakty, takže můžeme využít jak zásuvkový adaptér. Při výrobě sondy prvním ze čtveřice hradel, IC1A. spínací, tak i rozpínací kontakt podle zalijeme elektrody s připájenými Případná stejnosměrná složka signálu připojeného zařízení. Záleží na tom, přívodními kabely do užší trubičky z umělé hmoty tak, aby se po ponoření sondy do kapaliny (za přívodní kabel, dno válce je otočeno vzhůru, elektrody jsou uvnitř válce otočeny dolu) ve válci vytvořila vzduchová bublina, která zabraňuje smočení dna válce a tím i možnému svodu mezi elektrodami, i když hladina poklesne pod jejich úroveň. Závěr Popsaný hladinový spínač je relativně jednoduchý, ale vzhledem k použitému principu spolehlivý. Napájení elektrod střídavým proudem zaručuje jejich dlouhou životnost a spolehlivý provoz. Seznam součástek odpory R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 kW R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW kondenzátory C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 nF C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 nF C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 nF C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 nF C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mF/16 V C6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF polovodiče D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4001 D4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4001 IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MOS4093 T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC640 ostatní Obr. 2. Rozložení součástek na desce Obr. 3. Obrazec desky s plošnými K1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARK3 s plošnými spoji spoji RE1. . . . . . . . . . . . . . . . . . H500SD12 10 9/2000
 • 11. S TAVEBNÍ NÁVODY Regulátor malých stejnosměrných motorků V praxi se často setkáváme zapínání a vypínání plného napájecího Popis s potřebou řízení otáček malých napětí motoru. Podle střídy signálu, tj. stejnosměrných (DC) motorků. poměru sepnutí a rozpojení obvodu, Schéma regulátoru PWM pro malé Nejjednodušší způsob je měnit se také mění otáčky motoru. Na stejnosměrné motorky je na obr. 1. napájecí napětí. Kromě nevýhody rozdíl od regulace stejnosměrným Zapojení využívá dvojitého časovače v menší účinnosti a menším krouticím napětím, při níž nelze dosáhnout typu NE556. První část, IC1A, je momentu může též vadit i větší velmi nízkých otáček, mohou se při zapojena jako generátor pulsů tepelná ztráta na regulačním prvku. pulsním řízení otáčky pohybovat s konstantním kmitočtem. Výstup Proto se mnohem výhodnější jeví téměř od nuly do maxima. Velmi generátoru je přiveden na vstup možnost použít pulsní spínání – tzv. jednoduchý regulátor, vhodný druhého časovače IC1B. Délku pulsu pulsně-šířková modulace – PWM. například pro napájení modelové nastavujeme potenciometrem P2. PWM obecně spočívá v periodickém železnice, je popsán v tomto článku. Výstup časovače (vývod 9) budí přes Obr. 1. Schéma zapojení regulátoru malých stejnosměrných motorků 9/2000 11
 • 12. S TAVEBNÍ NÁVODY odpor R3 spínací MOSFET typu se motor začíná otáčet. Regulátor potenciometrem P2. Trimr P1 nasta- IRF521. Motor se připojuje k napá- PWM je napájen stejnosměrným víme tak, aby při nastavení poten- jecímu napětí přes svorkovnici K1 napětím +12 V. Pokud potřebujeme ciometru P2 na minimální otáčky s vývody do desky s plošnými spoji. spotřebič napájet větším napětím, došlo k úplnému zastavení motorku. Dioda D1 chrání spínací tranzistor oddělíme napájecí napětí elektroniky Tím je regulátor hotov. před napě ovými špičkami, vzni- a spínacího tranzistoru MOSFET. kajícími na indukční zátěži. Takto Závěr zapojeným regulátorem PWM by Stavba nebylo možno regulovat otáčky Popsaný regulátor můžeme použít motoru od nuly, protože na jeho Regulátor PWM pro malé například k ovládání rychlosti vláčku výstupu by byly, by krátké, ale stále stejnosměrné motorky je zhotoven na na modelové železnici nebo pro řízení přítomné spínací pulsy. Proto je obvod dvoustranné desce s plošnými spoji otáček malých ručních vrtaček. doplněn o komparátor s IC2 typu o rozměrech 42 x 40 mm. Stavba je LM311, který se, zmenší-li se napětí poměrně jednoduchá a při pečlivé na běžci regulačního potenciometru práci by měl regulátor fungovat na Seznam součástek pod určitou mez, danou napětím první zapojení. Po osazení a zapájení odporového děliče R6, R7, překlopí do součástek desku pečlivé prohlédneme odpory 0204 nízké úrovně a zablokuje vstup reset a odstraníme případné závady. Připo- R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW časovače IC1B. Trimrem P1 lze jíme napájecí napětí a motorek. R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW nastavit minimální otáčky, při nichž Vyzkoušímrozsah regulace otáček R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kW R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 kW R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 kW R9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW kondenzátory C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 nF C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 nF C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 µF/16 V C6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF polovodiče D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4007 IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE556 IC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LM311 T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRF521 ostatní K1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARK2 K2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARK2 P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW-PT10L Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji P2 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW-TP160A Obr. 3. Obrazec desky spojů - strana součástek (TOP) Obr. 4. Obrazec desky plošných spojů - strana spojů 12 9/2000
 • 13. S TAVEBNÍ NÁVODY Jak Vám šlape srdce ? Pavel Meca Popsaný přístroj je jednoduchým stejnosměrných signálů. Konden- strmostí 24 dB/okt, který filtruje přístrojem, který přibližuje funkci zátory C3 a C4 omezují maximální kmitočty nad 25 Hz. Tím se účinně EKG. přenášený kmitočet na 160 Hz a ome- potlačí sí ový kmitočet 50 Hz. Tento zují šum zesilovače IC1A. Za filtr má zesílení 1. Na výstup A1 se Popis zapojení zesilovačem následuje filtr IC1B se připojuje osciloskop. Na výstupu filtru Na obr. 1 je zapojení přístroje. Pro celé zapojení je použit čtyřnásobný operační zesilovač TL084 nebo TL074. Na vstupu je diferenční zesilovač, který je zapojen se zesílením 100 - zesílení je dáno vztahem A = R5/R6+1. Úkolem IC1A je zajistit velký vstupní odpor - v tomto případě 10 Mohmů na invertujícím vstupu a 20 Mohmů na neinvertujícím vstupu. Na vstupech jsou ochranné Zenerovy diody D1 až D4. Vstupní signál je přenášen střídavě přes C1 a C2, aby se neuplatňoval stejno- směrný odpor pokožky. Tyto kondenzátory společně s odpory R1 a R2 tvoří jednoduchou horní propust s kmitočtem 1,6 Hz pro potlačení Obr. 1. Schéma zapojení přístroje pro monitorování srdeční činnosti 9/2000 13
 • 14. S TAVEBNÍ NÁVODY je ještě zapojen zesilovač IC1C se Konstrukce Použití přístroje zesílením 10 s výstupem A2. Ten lze použít pro připojení nf zesilovače Na obr. 2 je osazená deska plošných Nejprve je třeba upozornit, že popř. i osciloskopu s menší citlivostí. spojů. Osazení je snadné a bez veškeré pokusy s popsaným přístrojem Protože je zařízení napájeno z nesy- problémů. Přístroj je vhodné umístit je nutno provádět pouze s bateriovým metrického napětí, je pomocí obvodu do stíněné krabičky. napájením! Na vstupy se připojí IC1D vytvořena umělá (virtuální) zem. elektrody stíněnou dvojlinkou, která se rozdělí podle potřeby. Stínění se připojí na desku elektroniky. Elek- trody lze snadno vyrobit z kuprextitu o ploše asi 5 cm2 nebo z nerezového plechu. Pro dobrý kontakt s pokožkou lze použít kousek vaty namočený ve slané vodě. Nejlépe je však použít speciální gel pro EKG, který lze koupit v některých lékárnách nebo zdravotnických potřebách. Jako zobrazovací jednotka je použit osciloskop. Nejlépe pomaluběžný s dlouhým dosvitem. Stačí také obyčejný, u kterého nastavíme velký jas. Úplně nejlepší je použít osciloskop pamě ový. Citlivost se nastaví na 50 mV/dílek, časová základna se nastaví na 500 ms/dílek. Elektrody se připevní podle obr. 3. Samozřejmě je možno s umístěním elektrod expe- rimentovat. Lze také připojit libovolný lineární zapisovač popř. i počítač. Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji monitoru Seznam součástek odpory R1, R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW R3, R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 MW R5, R7, R8 . . . . . . . . . . . . . . 100 kW R15, R16 . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW R11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 kW R9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W R10, R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW R6, R12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW elyty C10, C11 . . . . . . . . . . . . 4,7 µF tantal C12 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/50 V keramika C1, C2, C4 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF C5, C6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF C8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 nF C7, C9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pF Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji polovodiče D1 až D4 . . . . . . . . . . . . . . . ZD 3,3 V IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL084 (74) Poznámka k pětipásmovému ekvalizéru z AR 8/2000 ostatní Při testování vzorku, který nám přidává se doleva. Podle vyjádření stíněná dvojlinka 2 m poslal pan Meca do redakce, jsem autora byla tato závada pouze na 2 kousky kuprextitu upozorňoval na obrácený chod prototypu, který nám poslal. Deska, deska PS potenciometrů - ubírá se doprava se a uveřejněná v časopise, je již v pořádku. 14 9/2000
 • 15. S TAVEBNÍ NÁVODY Logická sonda Logická sonda patří neodmyslitelně nestandardních situací by mělo být žádnou šanci, protože střída impulsů k základnímu vybavení každého i začí- sledované napětí pouze ve dvou může být tak malá, že by ji voltmetr najícího elektronika, pokud se chce hladinách – nízké LO a vysoké HI, je vzhledem ke své setrvačnosti nebo alespoň minimálně věnovat číslicové indikace příslušné úrovně pomocí délce měřicího cyklu vůbec technice. Na rozdíl od běžných LED přehlednější než odečítání nezaregistroval. V tomto okamžiku statických měření, kdy ve většině konkrétní hodnoty na displeji nebo nastupuje logická sonda jako případů vystačíme s normálním stupnici multimetru. Ještě větší nejjednodušší prostředek k získání multimetrem, je sledování stavu problém nastane, pokud se sledovaný základních informací o dění na logických úrovní v číslicové technice signál v čase mění – což je situace příslušném vodiči. trochu odlišné. Protože s výjimkou velmi častá. Zde již voltmetr nemá Obr. 1 Schéma zapojení jednoduché logické sondy Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji logické sondy 9/2000 15
 • 16. S TAVEBNÍ NÁVODY Popis IC1A, zapojeného jako invertor, do i velmi krátké signálové špičky, které nízké úrovně. Tím se rozsvítí LED by jinak byly okem nepostřehnutelné. Schéma zapojení logické sondy je na LD1. Při nízké úrovni na vstupu Prodloužený impuls, generovaný obr. 1. Sonda pracuje s logickou sondy se přes diodu D1 na výstupu časovačem, rozsvítí LED LD3. úrovní TTL a je napájena napětím hradla IC1C objeví vysoká úroveň a na +5 V, které se odebírá přímo výstupu hradla IC1D nízká úroveň. Stavba z měřeného obvodu. Má-li vstupní V tom případě svítí LED LD2. Při signál vysokou úroveň, přes odpor R1 změně úrovní na vstupu hradla IC1B Logická sonda je zhotovena na se sepne tranzistor T1, zapojený jako se na jeho výstupu objeví krátký dvoustranné desce s plošnými spoji sledovač. Napětí na jeho emitorovém impuls, kterým se spustí časovač o rozměrech 88 x 17 mm. Úzkou odporu R2 překlopí výstup hradla NE555 (IC2). Tak je možné sledovat destičku můžeme snadno zabudovat například do pouzdra silnější kulič- kové tužky. Hrot sondy je zhotoven z čalounického špendlíku, napájecí přívody jsou zhotoveny ze slabého kablíku a zakončeny miniaturními izolovanými krokosvorkami. Rozlo- žení součástek na desce s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec desky s plošnými spoji ze strany součástek (TOP) je na obr. 3, ze strany spojů (BOTTOM) je na obr. 4. Sonda nemá žádné nastavovací prvky, takže by při pečlivé práci měla fungovat na první zapojení. Závěr Popsaná logická sonda patří k jednodušším konstrukcím tohoto typu, ale pro základní orientaci při měření na číslicových zařízeních s TTL logikou je dostačující. Seznam součástek odpory 0204 R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 W R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W R5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 kW R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 W R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW kondenzátory C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 nF C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/10 V C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF polovodiče D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BAT85 IC1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74LS00 IC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE555 LD1. . . . . . . . . . . . . . . . . . LED 3 mm LD2. . . . . . . . . . . . . . . . . . LED 3 mm LD3. . . . . . . . . . . . . . . . . . LED 3 mm T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC550C Obr. 3. Deska spojů ze strany Obr. 4. Deska spojů ze strany spojů ostatní součástek (TOP) (BOTTOM) S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PB22E06 16 9/2000
 • 17. S TAVEBNÍ NÁVODY Nízkofrekvenční milivoltmetr Při měření nízkofrekvenčních zařízení potřebujeme měřit signály nízkých úrovní (řádově od jednotek mV do desítek V). Přitom, i když jde “pouze” o nízkofrekvenční zařízení, leží požadovaná horní kmitočtová hranice (alespoň 100 kHz) vysoko nad možnostmi běžných multimetrů, kterými většina z nás disponuje. Dalším úskalím je technika měření. Stupnice by měla zobrazovat efektivní hodnotu měřené veličiny. U většiny běžných měřicích metod je však ve skutečnosti měřena bu střední nebo špičková hodnota. Pokud před- pokládáme víceméně sinusový průběh měřeného napětí, dá se stupnice ocejchovat tak, že její údaj odpovídá efektivní hodnotě. Čím více se však průběh signálu liší od sinusového, tím větší chyba měření může vzniknout. Proto jsou kvalitnější střídavé volt- metry vybaveny TRUE RMS převod- níkem. Tyto obvody, většinou realizované pomocí speciálních monolitických RMS převodníků, dokáží v poměrně širokém rozsahu konvertovat neharmonický průběh napětí na jeho efektivní hodnotu. Cena těchto součástek ale začíná u několika set Kč za kus. Při orientačních měření v nf technice pracujeme bu se sinusovým signálem (z nf generátoru), který požadavky na tvar průběhu splňuje, nebo naopak s průběhy velice nahodilými, jako jsou například různé šumové signály. U nich nás ale vět- šinou tolik nezajímá absolutní hodnota, jako spíše jejich vzájemné poměry, takže se případné “lhaní” voltmetru nechá omluvit. V následující konstrukci je popsán poměrně jednoduchý, ale přitom vyhovující střídavý milivoltmetr. Popis Schéma zapojení nf milivoltmetru je na obr. 1. Za vstupním konektorem cinch je odporový dělič. S jistou mírou tolerance můžeme použít 1% metalizované odpory hodnot 91xxx z řady E24, které jsou běžně na trhu (např. GES electronic). Přepínač rozsahů je s odbočkami děliče propojen vodiči. Můžeme také odpory Obr. 1. Schéma zapojení nízkofrek- venčního milivoltmetru 9/2000 17
 • 18. S TAVEBNÍ NÁVODY připájet přímo na vývody přepínače něné výstupní napětí je filtrováno s deskou plošných spojů kablíky. Po – záleží na typu, který použijeme. kondenzátorem C5. Na svorky +M osazení a zapájení součástek desku Základní citlivost na plný rozsah je a –M se připojí ručkové měřidlo pečlivě prohlédneme a odstraníme 10 mV, další tři rozsahy děliče pak s citlivosti 50 µA. Druhý tlačítkový případné závady. Připojíme napájecí citlivost snižují na 100 mV, 1 V přepínač S2A odpojuje napájecí napětí. napětí a na vstup přivedeme signál z nf a 10 V. Společný vývod přepínače Voltmetr má velmi malý odběr, takže generátoru (1 V, 1 kHz). Pokud máme (běžec) je připojen na vstup voltmetru může být napájen i z běžné destičkové kalibrovaný výstup generátoru (nebo (označený P1S). Za vazebním baterie 9 V. s pomocí jiného milivoltmetru), nasta- kondenzátorem (na tomto místě víme trimrem P1 na stupnici správnou je použit svitkový kondenzátor Stavba hodnotu. Pro kontrolu zkusíme 330 nF/63 V) je operační zesilovač IC1, správnost nastavení ještě i na ostatních osazený obvodem CA3140, zapojeným Nf milivoltmetr je zhotoven na rozsazích. Tím je stavba milivoltmetru jako sledovač. Na výstupu IC1 je dvoustranné desce s plošnými spoji hotova. přepínač S1A, kterým je možné zvýšit o rozměrech 63 x 38 mm. Rozložení vstupní napě ové rozsahy 5x. Střídavé součástek na desce s plošnými spoji je Závěr napětí je usměrněno diodovým na obr. 2, obrazec desky spojů ze strany můstkem s diodami D1 až D4, zapo- součástek (TOP) je na obr. 3, ze Popsaný jednoduchý milivoltmetr je jenými ve zpětné vazbě operačního strany spojů (BOTTOM) je na obr. 4. užitečným doplňkem klasického zesilovače IC2A. Trimrem P1 můžeme Stavba je poměrně jednoduchá, pouze ručkového měřicího přístroje (např. nastavit citlivost voltmetru. Usměr- otočný přepínač musíme propojit Avometu), přepnutého na základní rozsah 50 µA. Pro běžnou potřebu má dostačující přesnost i kmitočtový rozsah. Z důvodů zachování maxi- mální jednoduchosti jsou vynechány například kapacitní kompenzace vstupního děliče apod. Seznam součástek odpory R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 kW R2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90,9 kW R3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,09 kW R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 MW R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 kW R8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 kW R9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 kW R10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,3 kW Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji kondenzátroy C1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 nF C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/16 V C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 µF/16 V C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 pF C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 µF/50 V C6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/16 V C7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF polovodiče D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 D4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CA3140 IC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CA3130 ostatní K1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP560N P1. . . . . . . . . . . . . . . . . 250 W-PT10L S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PS-22F Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji nf milivoltmetru S2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PS-22F 18 9/2000
 • 19. S TAVEBNÍ NÁVODY Symetrický mikrofonní zesilovač s komplementárními tranzistory V poslední době jsme na stránkách AR uveřejnili několik různých zapo- jení mikrofonních předzesilovačů. Od nejjednodušších s nesymetrickým vstupem až po velmi kvalitní, osazené speciálním obvodem SSM2017. Ovšem ruku v ruce s kvalitou obvodu SSM2017 jde také jeho cena a tím i cena celého zařízení. Pro zajímavost, v zahraničí se obvod SSM2017 používá u kategorie mixážních pultů, jejichž katalogová cena začíná u hranice 20 000 USD (samozřejmě výjimky potvrzují pravidlo...). Proto výrobci “střední třídy” mixážních pultů použí- vají raději vstupní obvody, řešené z diskrétních součástek, jejichž cena, i při mírně vyšší pracnosti, je proti SSM2017 zlomková (ale lze ještě hovořit o vyšší pracnosti v době, kdy osazovací automaty jsou schopny osadit desetitisíce až stotisíce sou- částek za hodinu?). Nazývají své vstupní obvody nejrůznějšími paten- tově chráněnými názvy a snaží se odůvodnit, proč je jejich řešení “výhodnější”. Na druhé straně nutno přiznat, že SSM2017 má také své slabiny, a to zejména vyšší šum při malém zesílení. Ale jak jsme se již zmínili v jiném článku, That Corpo- rations ohlásil na konec roku příchod následníka SSM2017, který by měl mnohé slabiny odstranit. Takže se máme na co těšit. Ale zpět ke vstupním obvodům. Vycházejme z toho, že vstupní obvody musí být symetrické. Cokoliv jiného je pouze mazáním medu kolem huby zákazníka. Protože s běžným ope- račním zesilovačem nelze jednoduše vytvořit symetrický (diferenční) první stupeň, v kterém by se nechal řídit zisk, je řešení vstupního diferenčního zesilovače z diskrétních prvků (tran- zistorů) docela namístě. Také je velkou většinou výrobců v hojné míře používáno. Jedno takové zapojení z velké rodiny mnoha podobných jsme pro vás vybrali i dnes. Obr. 1. Schéma zapojení symetrického mikrofonního předzesilovače s kom- plementárními tranzistory 9/2000 19
 • 20. S TAVEBNÍ NÁVODY Popis Schéma zapojení mikrofonního vstupního symetrického zesilovače je na obr. 1. Z konektoru XLR (K1), který je zapájen do desky s plošnými spoji, je signál přes oddělovací kondenzátory C2 a C3 přiveden na vstupní diferenční zesilovač. Kon- denzátory C2 a C3 by měly být na napětí 63 V, protože i když tento modul nemá přívod phantomového napájecího napětí +48 V, může být doplněn z venku a vstupní konden- zátory by tedy měly být na toto napětí dimenzovány. Keramický kondenzátor C4, zapojený mezi vstupy, tvoří filtr proti vf rušení. Vstupní diferenční zesilovač je proti běžně používanému Obr. 2. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji Seznam součástek odpory R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 W R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 W R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 W R4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kW R5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kW R6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kW R7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kW R8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 kW R9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 kW R10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW R11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW R12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 kW R13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 kW R14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W R15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 kW kondenzátory Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji - strana součástek (TOP) C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 mF/25 V C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 µF/63 V C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 µF/63 V C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pF C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 µF/25 V C6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V C7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V C8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 pF C9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 µF/25 V C10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V polovodiče IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE5534 T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC560C T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC560C T3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC550C T4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC550C ostatní K1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLR3F Obr. 4. Obrazec desky s plošnými spoji - strana spojů (BOTTOM) P1 . . . . . . . . . . . . . . 10 kW/E-TP160A 20 9/2000
 • 21. S TAVEBNÍ NÁVODY Akustický spínač I Ovládání různých zařízení lidským například hlukem aktivovat připojený mikrofonu, typicky se pohybuje hlasem se v poslední době dostává do bezpečnostní systém (alarm). okolo 1 až 2 kohmů. Signál středu pozornosti. Že v nedaleké z mikrofonu je přes vazební budoucnosti budeme komunikovat Popis kondenzátor C1 přiveden na bázi například s počítačem lidskou řečí je prvního tranzistoru T1. V jeho již téměř jisté. Ale již dnes si můžete Schéma zapojení akustického emitoru je odporový trimr P1, kterým postavit akustický spínač, který spínače je na obr. 1. Zapojení je nastavujeme zesílení a tím i citlivost reaguje na zvukový podnět a sepne realizováno z diskrétních součástek, spínače. Z kolektoru tranzistoru T1 připojené relé. Úvodem si musíme takže se mohou využít “šuplíkové pokračuje signál na bázi druhého vysvětlit, že takto zapojený spínač zásoby”. Akustický spínač před- zesilovacího stupně s tranzistorem T2. nemá pamě , to znamená, že nepracuje pokládá použití kondenzátorového Ten je zapojen jako emitorový sledovač jako vypínač – například pro ovládání mikrofonu (kapsle). Tyto mikrofony a ze středu odporového děliče R4, R5, osvětlení. Obvod pouze vyhodnotí vyžadují externí napájení, protože zapojeného v jeho emitoru, je přes určitou intenzitu zvuku a po dobu jeho mívají vestavěný jednoduchý před- odpor R3 zavedena zpětná vazba na trvání sepne kontakty relé. Použití zesilovač s tranzistorem MOSFET. vstup zesilovače. Z emitoru T2 je takovéhoto spínače je tedy spíše K tomu slouží odpor R1. Jeho signál přiveden na poslední, třetí v oblasti střežení objektů, kdy se může hodnotu zvolíme podle použitého zesilovací stupeň s tranzistorem T3. Obr. 1. Schéma zapojení akustického spínače I zapojení s jedním (případně dvěmi Stavba Závěr paralelně zapojenými tranzistory) složen z komplementárních dvojic T1, Symetrický předzesilovač je zho- I když je popsaný předzesilovač T3 a T2, T4. Dvojice PNP/NPN toven na dvoustranné desce s plošný- navržen jako samostatný modul a také tranzistorů vykazuje mnohem lepší mi spoji o rozměrech 67 x 38 mm. tak může být využíván, budou linearitu než jakýkoliv samostatný Rozložení součástek na desce obdobně řešené vstupní obvody, tranzistor. V emitorech tranzistorů je s plošnými spoji je na obr. 2, obrazec doplněné samozřejmě o další funkce, zapojen potenciometr P1 pro řízení desky spojů ze strany součástek (TOP) jako je přepínač vstupní citlivosti zisku. Signál z “kolektorů” vstupních je na obr. 3, ze strany spojů (BOT- (mikrofon/linka) a phantomové tranzistorů (ve skutečnosti je však na TOM) je na obr. 4. Deska je navržena napájení, součástí připravovaného emitorech T3 a T4) je přiveden na tak, aby vstupní konektor XLR “ekonomického” mixážního pultu symetrický zesilovač IC1. I když by a potenciometr hlasitosti byly přišrou- pro ty zájemce, kteří se nespokojí měl být obvod NE5534 pro zesílení bovány do panelu zařízení a současně s nejjednoduššími nesymetrickými větší než 3 kmitočtově stabilní, je pro tím upevnily i desku předzesilovače. obvody a korekcemi, ale na “luxusní” jistotu použit kompenzační konden- Po osazení a zapájení součástek desku SSM2017 a spol. jim již nezbývají zátor C8 33 pF. Výstup zesilovače je pečlivě zkontrolujeme a odstraníme finanční prostředky. A že tranzistorové přes ochranný odpor a oddělovací případné závady. Se stavbou modulu vstupní obvody nemusí být nutně kondenzátor C12 přiveden na výstup by neměly být žádné problémy, při známkou “druhé ligy” dokazují i tak modulu. Odpor R15 zajiš uje nulový pečlivé práci musí předzesilovač renomované firmy, jakými jsou potenciál na výstupu. Předzesilovač je fungovat na první zapojení. například Soundcraft nebo napájen symetrickým napětím ±15 V. Allen&Heath. 9/2000 21
 • 22. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 2. Rozložení součástek na desce akustického spínače I Obr. 3. Obrazec desky spojů akustického spínače I spínače. Zbytečně vysoká citlivost zvyšuje nebezpečí náhodného sepnutí okolními ruchy. Konstrukce je velmi Stejnosměrný pracovní bod tran- Stavba jednoduchá, zvládne ji i méně zkušený zistoru je dán odporem R6. Zesílený elektronik. Při pečlivé práci by signál z kolektoru T3 je přes kon- Akustický spínač je zhotoven na zapojení mělo fungovat na první denzátor C6 přiveden na diodový jednostranné desce s plošnými spoji pokus. usměrňovač D1 a D2. Záporné špičky o rozměrech 68 x 24 mm. Všechny signálu nabíjí kondenzátor C7. Pokud součástky jsou na desce spojů. Rozlo- Závěr napětí na C7 překročí asi 0,7 V, otevře žení součástek na desce s plošnými se tranzistor T4 a sepne relé RE1, spoji je na obr. 2, obrazec desky spojů Popsaný spínač je řešen “klasickou” jehož cívka je zapojena v kolektoru je na obr. 3. Po osazení a zapájení technikou z diskrétních součástek. tranzistoru T4. Sepnutí tranzistoru součástek desku pečlivě prohlédneme Můžeme ho použít jako součást a relé je současně indikováno LED a odstraníme případné závady. Připo- poplašných zařízení, nebo například LD1. Dioda D1 chrání tranzistor T4 jíme napájecí napětí a mikrofon. k akustické kontrole dětského pokoje, před napě ovými špičkami, vzni- Promluvíme do mikrofonu a trimrem kdy nás upozorní na probuzení a pláč kajícími na cívce relé. P1 nastavíme potřebnou citlivost dítěte. Seznam součástek R11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 kW D2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 D3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4007 odpory 0204 kondenzátory LD1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LED R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R* C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC549C R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/16 V T2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC549C R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/16 V T3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC549C R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/16 V T4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC640 R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 kW C6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V ostatní R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW C7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,7 µF7/50 V P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW R8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW RE1 . . . . . . . . . . . . . . H500SD12 AK1 R9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW polovodiče X1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MIC R10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 22 9/2000
 • 23. S TAVEBNÍ NÁVODY Akustický spínač II V předcházejícím příspěvku byl Popis externích zařízení (například cívky otištěn popis akustického spínače, relé apod.). Spínač je napájen navrženého z diskrétních součástek. Schéma zapojení je na obr. 1. z externího stabilizovaného zdroje O tom, že akustické spínače mohou Signál z kondenzátorového mikro- +5 V. Můžeme použít běžný zásuv- být i v zájmu výrobců integrovaných fonu X1 je přiveden na odporový dělič kový adaptér. obvodů, svědčí následující konstrukce. R1/P1. Pro stejnosměrné napájecí Jejím srdcem je specializovaný napětí kondenzátorového mikrofonu Stavba integrovaný obvod firmy Motorola je trimr P1 oddělen kondenzátorem (nyní ON SEMICONDUCTOR) typu C1. Střídavou složku signálu však Akustický spínač je zhotoven na MC2830. Tento obvod byl navržen pro můžeme nastavit trimrem P1. Z děliče dvoustranné desce s plošnými spoji použití v akustických snímačích. Proti je přes oddělovací kondenzátor C2 o rozměrech 40 x 26 mm. Kompaktní předchozímu zapojení má některé a odpor R8 signál přiveden na provedení umožňuje vestavět spínač přednosti. Jednou je automatické mikrofonní vstup obvodu IC1. včetně mikrofonu do malé krabičky nastavování citlivosti. Obvod se tak Odpory R2 a R3 upravují úrovně z umělé hmoty. Spínač je navržen na může částečně “přizpůsobit” okol- signálové cesty, RC člen R5, C5 tvoří dvoustranné desce s plošnými spoji nímu hluku a reagovat na akustický časovou konstantu obvodu auto- o rozměrech 40 x 26 mm. Rozložení podnět, který určitým způsobem matického nastavení úrovně (ALC). součástek na desce s plošnými přesahuje běžný okolní hluk Ten má rozsah regulace zisku až spoji je na obr. 2, obrazec desky spojů (například o 10 až 15 dB). To je 50 dB. Při aktivaci spínače se změní ze strany součástek (TOP) na obr. 3 výhodné například v noci, kdy je úroveň na výstupu obvodu (vývod 6) a ze strany spojů (BOTTOM) na relativní klid, a alarm pak vyvolá z nízké na vysokou. Přes odpor R7 obr. 4. Obvod obsahuje minimum i poměrně tichý zvuk. Naopak během a diodu D1 se nabije kondenzátor C6, součástek, takže stavba by neměla dne, kdy do prostoru mohou pronikat který sepne tranzistor T1. Jeho dělat žádné problémy. Při pečlivé hlasité zvuky z okolí, se hranice kolektor je vyveden na výstupní práci by měl spínač fungovat na sepnutí posune výrazně výše. svorky (OC) a slouží ke spínání první zapojení. rozměr zobrazovací plochy u 1/4quot;= čipem 1/4quot; je rozměr pixelu 4,85 µm digitálním signálním procesorem 3,6 mm x 2,7 mm , 1/3quot; = 4,8 mm x 4,64 µm). Za CCD čipem následuje - DSP, který zajiš uje, lépe než x 3,6 mm, 1/2quot; = 6,4 x 4,8 mm. v kameře videozesilovač, obvody analogové obvody, zpracování Velikost 2/3quot; a 1quot; se už dnes v kame- synchronizace, elektronické závěrky videosignálu a umožňuje u kamer rách téměř nevyskytuje, naopak atd. Rozsah článku neumožňuje opatřených konektorem RS 232 vnější v digitálních fotoaparátech se podrobný popis, tak jen nejdůležitější: nastavení parametrů. Posledním zvětšováním rozlišení roste i plocha Videozesilovač bývá vybaven obvodem důležitým parametrem je citlivost CCD. Jedním z rozhodujících para- automatického řízení zesílení AGC kamery, která závisí na kvalitě CCD metrů CCD čipu je hustota matice - Automatic Gain Control, který čipu, zisku videozesilovače a nepřímo obrazových bodů (pixelů), a je určující zajiš uje zvýšení zisku o cca 15 dB při též na světelnosti objektivu. U ČB pro konečnou rozlišovací schopnost malé hladině osvětlení. Současně se deskových kamer se citlivost pohybuje kamery: matice 500x582 pixelů = však snižuje odstup signálu od šumu, v rozsahu 0,05 ÷ 0,15 lx - měřeno na standardní rozlišení 380 - 410 linek který činí obvykle 45 ÷ 50 dB při čipu CCD, tj. 0,5 ÷ 1,5 lx při objektivu a 752 x 582 pixelů = vysoké rozlišení, dostatku světla. Další automatikou je F2,0 a u barevných kamer je 0,1 až 580 linek (jedná se o svislé linky, řízení elektronické závěrky - Auto ÷ 0,3 lx, tj. 1 ÷ 3 lx při F2,0. Jedná někdy též označované jako řádky). Shutter (používané zkratky ESC, ECS, se prahovou citlivost, zaručující 50% Toto platí pro černobílé kamery, SCS,EI, ES) která mění dobu aku- amplitudy videosignálu, pro kvalitní u barevných kamer je dosahováno mulace náboje v závislosti na velikosti obraz je třeba zajistit intenzitu nižšího rozlišení okolo 330 ev. 460 osvětlení. Obvyklý rozsah je 1/50 sec. osvětlení alespoň o řád vyšší. linek, vlivem předřazení proužkového ÷ 1/100 000 sec. To spolu s AGC zajistí U deskových kamer, které obsahují IR nebo maticového RGB filtru a způ- funkci kamery od šera do plného diody pro přisvícení scény se někdy sobu zpracování videosignálu v sou- světla a není obvykle nutné použít uvádí citlivost 0 lx. Je tím však stavě PAL. Malá diference od výše objektiv s řiditelnou clonou. Pro míněna skutečnost, že blízký objekt uvedených údajů je možná, pro vážnou úplnost je nutné zmínit automatické (obličej u kamer ve videovrátných) do práci nemá však smysl používat kity vyrovnání bílé - AWB Automatic vzdálenosti cca 50 cm nepotřebuje s menší rozlišovací schopností (250 White Balance, které u barevných další osvětlení. linek). Jak se zlepšovala technologie kamer zajiš uje správné nastavení Tolik jen stručně k problematice výroby CCD čipů, bylo možné poměru barev vzhledem k barevné deskových CCD kamer. Případné zmenšovat rozměr pixelu a tím teplotě světelného zdroje. Kvalitní dotazy zodpoví autor článku Luděk i zmenšovat velikost CCD prvku barevné kamery v poslední době Hubka, mail: experta@experta.cz . (u quot;hustéquot; barevné kamery s CCD bývají také stále častěji vybaveny 9/2000 23
 • 24. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 1. Schéma zapojení akustického spínače II Seznam součástek odpory R1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 kW R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kW R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW R6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 kW R7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW R8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 kW Obr. 2. Rozložení součástek na desce akustického spínače II kondenzátory C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 µF/50 V C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V C3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 µF/16 V C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 µF/16 V C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2 µF/50 V C6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 µF/25 V C7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/16 V polovodiče D1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1N4148 IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MC2830 T1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BC639 ostatní P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW-PT10L Obr. 3. Obrazec desky s plošnými spoji akustického spínače II - strana součástek X1 . . . . . . . . . . . . . . . . MIC kondenz. 24 9/2000
 • 25. S TAVEBNÍ NÁVODY Zajímavý indikátor Pavel Meca Popsaný indikátor je zajímavým schématu není řešena část pro přepínání vstupu jsou přepínány řešením stereofonního indikátoru. nastavení rozsahu indikace. Na pomocí tranzistorů T1 a T2 také obě Toto zapojení je levnější než použití výstupu obvodu jsou zapojeny dvě řady diod LED. Přepínání je tak dvou samostatných indikačních řady diod LED. rychlé, že jej oko nepostřehne. Je obvodů. Jeho předností může být i Dvě části obvodu IC2 (4066) jsou využit tzv. princip multiplexu. Tento jednodušší konstrukce plošného spoje. zapojeny jako generátor, který zajiš uje princip používají i některé V zapojení pro vlastní indikaci je přepínání spínačů pro analogový monolitické indikátory - např. od použit obvod LM3914 nebo LM3915. signál. Audio signál je tak přepínán firmy ROHM. Ten je zapojen standardně. Na střídavě ze dvou vstupů. Současně s Obr. 1. Schéma zapojení indikátoru s obvody LM391x Závěr Tato konstrukce byla zpracována podle zahraničního pramene, protože jsme chtěli poukázat na rozdílné přístupy u řešení z diskrétních součástek a při použití speciálního integrovaného obvodu. S obvodem MC2830 bude možná problém s obstaráním, i když při prohlížení skladových zásob nejrůznějších zahraničních internetových obchodů se součástkami je ještě k dispozici mnoho tisíc kusů u různých Obr. 4. Obrazec desky s plošnými spoji akustického spínače II - strana spojů dodavatelů (např. PartMiner apod.) 9/2000 25
 • 26. S TAVEBNÍ NÁVODY Symetrické vstupy a výstupy s obvody SSM Alan Kraus Symetrické vedení při přenosu nízkofrekvenčních signálů bylo ještě před několika roky výsadou profe- sionálních a studiových zařízení. Stále vyšší nároky na kvalitu přenosu spolu se vzrůstající úrovní rušivých napětí všude okolo nás si však vynutily přechod na symetrické uspořádání vstupních a výstupních obvodů již i u běžných komerčních zařízení. Pouze v domácích (bytových) pod- mínkách ještě přežívá klasické nesymetrické vedení. Hlavní výhodou symetrického propojení je výrazně lepší odolnost proti rušení (induko- vanému na vedení). Běžný nesymet- rický kabel je sice také stíněn a stínění je spojeno s elektrickou zemí přístroje, ale účinnost stínění není 100%. Proto se na živém vodiči indukuje větší nebo menší elektrické napětí, které se Obr. 1 Schéma zapojení symetrického vysílače přičítá k užitečnému signálu. Pokud jsou však zařízení propojena symet- rickým vedením (oba přístroje musí mít samozřejmě symetrické vstupy a výstupy), indukuje se rušivý signál na oba vodiče současně (protože jsou vedeny v kabelu prakticky souose, musí být indukované napětí na obou shodné). Výstupní obvody vysílacího zařízení převádí nesymetrický signál, zpracovávaný v zařízení, na symet- rický. Na obou živých vodičích je signál se stejnou amplitudou, ale fázově pootočený o 180°. Přijímací strana musí zajistit, aby zpracovala pouze rozdílový signál, a signál se Seznam součástek Vysílač I C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 µF/25 V C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSM2142 K1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP560N K2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLR3M P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW-PT10L Obr. 2. Rozložení součástek Obr. 3. Obrazec desky spojů 26 9/2000
 • 27. S TAVEBNÍ NÁVODY na běžný budič se symetrickým výstupem efektivní napětí 1 V, dosta- neme na obou výstupech také 1 V, ale vzhledem k jejich vzájemnému posunu o 180° je mezi symetrickými vodiči signál s amplitudou 2 V. Výstupní obvod má tedy zisk +6 dB. SSM2143 tento zisk kompenzuje zeslabením o –6 dB (tj. 1/2), takže na jeho výstupu je opět nesymetrický signál s amplitudou 1 V. V následu- jícím článku jsou popsány jak vysílací obvody – převodník z nesymetrického signálu na symetrický s obvodem SSM2142, tak i přijímací část s obvo- dem SSM2141. Protože jak jsem se již zmínil, zejména starší polopro- fesionální zařízení nebývala osazována symetrickými vstupy/výstupy, jsou jak vysílač, tak i přijímač konstrukčně řešeny ve dvou provedeních: jako Obr. 4. Schéma zapojení symetrického vysílače bez konektorů kompletní modul s výstupním nebo vstupním symetrickým konektorem XLR nebo ve formě miniaturní shodnou fází (to znamená indukované 100 dB, což představuje dodržet destičky, kterou lze díky velmi malým rušení) v maximální míře potlačila. tolerance odporů v obvodu s maxi- rozměrům zabudovat prakticky do Čím vyšší je potlačení shodného mální chybou 0,005%! Obvody jsou jakéhokoliv zařízení. Obě provedení signálu ve vstupních obvodech, tím navrženy tak, aby byly schopny budit se liší pouze použitím konektorů vyšší je potlačení případného rušení. i linkové vedení s normovanou (XLR/cinch) nebo pájecích plošek pro Vstupní i výstupní obvody realizované impedancí 600 ohmů. Jedny z nejroz- fixní instalaci. z diskrétních součástek dosahují šířenějších monolitických budičů potlačení souhlasného signálu 40 až a přijímačů vyrábí firma Analog 60 dB. Vyšší hodnoty se vzhledem Devices. Jsou to SSM2142 – což je Seznam součástek k běžným tolerancím součástek integrovaný budič symetrického Vysílač II dosahují obtížněji, je třeba obvod vedení a SSM2141 (případně doplnit nastavovacími prvky pro SSM2143) – což jsou vstupní obvody C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 µF/25 V optimální přizpůsobení. Výhodnou – převodníky symetrického signálu na C2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF alternativou k obvodům, realizovaným nesymetrický. SSM2143 se od C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF z diskrétních součástek, jsou SSM2141 liší pouze v celkovém zesí- C4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V integrované budiče a přijímače pro lení nastaveném na 1/2 (SSM2141 má C5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V symetrické vedení. Obvody jsou již ve zesílení 1), takže v kombinaci s vysí- výrobním procesu trimovány laserem lačem SSM2142 dává přijímač IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSM2142 pro dosažení maximálního potlačení SSM2143 výsledné jednotkové zesílení souhlasného signálu, takže výrobcem ze vstupu na výstup. Pro pochopení P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW-PT10L zaručované potlačení činí 90 až jednoduchý příklad. Pokud přivedeme Obr. 5. Rozložení součástek na desce s plošnými spoji Obr. 6. Obrazec desky s plošnými spoji 9/2000 27
 • 28. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 7. Schéma zapojení symetrického přijímače s konektory větvích. I velmi malý rozdíl v zatě- žovací impedanci výrazným způsobem zhoršuje činitel potlačení souhlasného Popis – vysílač Vidíme, že obvod SSM2142 nevy- signálu na přijímací straně. žaduje s výjimkou filtrace a blokování Vysílač I je zhotoven na jedno- Schéma zapojení vysílače v pro- v napájecí větvi žádné další externí stranné desce s plošnými spoji o roz- vedení s konektory je na obr. 1. Ze součástky. Všimněte si také, že výstupy měrech 63 x 25 mm. Všechny vstupního konektoru K1 (cinch) je z obvodu jsou na výstupní konektor součástky jsou umístěny na desce přes vazební kondenzátor C1 signál XLR přivedeny přímo, bez vazebních spojů. Rozložení součástek je na přiveden na trimr P1, kterým můžeme kondenzátorů. To je dáno požadavkem obr. 2, obrazec desky s plošnými upravit požadovanou výstupní úroveň. na shodnou impedanci vedení v obou spoji je na obr. 3. Obr. 8. Rozložení součástek Obr. 9. deska spojů (TOP) Obr. 10. Deska spojů (BOTTOM) 28 9/2000
 • 29. S TAVEBNÍ NÁVODY Na obr. 4 je identické zapojení Stavba velký signál bude na obou vodičích. vysílače II v provedení pro pevnou Vysílač tuto úroveň zpracuje bez instalaci (bez konektorů). Vysílač je Obě provedení vysílače jsou natolik problémů (samozřejmě, pokud obvod zhotoven opět na jednostranné desce jednoduchá, že stavbu musí zvládnout napájíme napětím ±15 V). Na výstupu s plošnými spoji o rozměrech 32 x i skutečný začátečník. Obvod nemá přijímače SSM2141 však tato úroveň 25 mm. Rozložení součástek na desce s výjimkou trimru P1 žádné představuje efektivní napětí 2x 10 V, s plošnými spoji je na obr. 5, obrazec nastavovací prvky, takže by měl při tj. 20 V, a tu již přijímač nemůže desky spojů na obr. 6. pečlivé práci fungovat na první zpracovat bez limitace. Trimrem P2 zapojení. Provedení s konektory sice můžeme výstupní úroveň zmenšit můžeme uchytit přišroubování (klidně i na 1/2, takže zisk celé cesty Seznam součástek konektoru XLR do otvoru v panelu bude jednotkový), ale to už nám Přijímač I zařízení. Deska s plošnými spoji neodstraní zkreslení, vzniklé na nepřesahuje svoji šířkou samotný výstupu IC1. Dosažitelná přebudi- R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW konektor, takže by se měla vejít telnost se tak zmenší o 6 dB. Z běžce R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW prakticky všude. trimru P2 se signál přivádí na výstupní R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW zesilovač s jednotkovým zesílením. R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW Popis – přijímač Na tomto místě je použit starý známý R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 v obvod NE5534, zapojený jako Schéma zapojení přijímače sledovač. Obvod NE5534 je stabilní C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 pF s obvodem SSM2141 v provedení bez vnější kompenzace, pokud je jeho C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 µF/25 V s konektory je na obr. 7. Ze vstupního zesílení větší než 3. V našem případě C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF konektoru XLR (F) je symetrický je však zesílení 1, proto musíme C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF signál přiveden na vstupy obvodu IC1. použít externí blokovací kondenzátor C5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF Také zde platí stejná zásada jako C1. Výstup IC2 je oddělen stejno- C6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF u vysílače – vstupy jsou zapojeny bez směrně kondenzátorem C2. Odpor R4 C7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V vazebních kondenzátorů nebo přídav- uzemňuje výstup, R5 slouží jako C8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V ných odporů! Trimrem P1, zapojeným ochranný odpor na výstupu. C9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V přes odpory R1 a R2 ke vstupům Přijímač I je zhotoven na dvou- C10 . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 µF/25 V přijímače, můžeme dokompenzovat stranné desce s plošnými spoji o roz- případné odchylky (nesymetrii) měrech 60 x 33 mm. Rozložení IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSM2141 vstupního obvodu nebo vedení. součástek na desce s plošnými spoji je IC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE5534 Nesymetrický výstup z IC1 je přiveden na obr. 8, obrazec desky spojů ze strany na trimr P2, kterým můžeme upravit součástek (TOP) na obr. 9, ze strany K1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLR3F celkové zesílení přijímače. Zde se spojů (BOTTOM) na obr. 10. K2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP560N může projevit výhoda obvodu Také pro přijímač je navržena P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW-PT10L SSM2143. Pokud na vstup vysílače varianta bez konektorů pro fixní P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW-PT10L přivedeme signál blízký limitaci montáž. Schéma zapojení je na obr. 11. (okolo +22 dBu, tj. asi 10 V), stejně Přijímač II je zhotoven na dvoustran- Obr. 11. Schéma zapojení symetrického přijímače bez konektorů 9/2000 29
 • 30. S TAVEBNÍ NÁVODY Obr. 12. Rozložení součástek Obr. 13. Deska spojů - TOP Obr. 14. Deska spojů - BOTTOM né desce s plošnými spoji o rozměrech Závěr 45 x 30 mm. Rozložení součástek na Seznam součástek desce s plošnými spoji je na obr. 12, Popsané moduly vysílačů a přijí- Přijímač II obrazec desky spojů ze strany mačů splňují díky použitým součást- součástek (TOP) je na obr. 13, ze kám nejvyšší nároky. I když cena R1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW strany spojů (BOTTOM) je na obr. 14. obvodů SSM není právě nejnižší, R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 kW V obou variantách jsou všechny realizace stejných obvodů z diskrét- R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 MW součástky umístěny na desce ních součástek by byla značně obtížná R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW s plošnými spoji. nebo dokonce nemožná. R5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 W Mimo firmy Analog Devices C1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 pF Stavba připravuje do výroby podobné obvody C2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 µF/25 V také americká firma That Corporation, C3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF O deskách přijímače platí totéž, co ale první dodávky by měly být někdy C4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF již bylo řečeno u modulů vysílačů. na přelomu roku. Tyto obvody (zatím C5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF Díky použitým obvodům je stavba je hotov přijímač THAT1200) použí- C6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 nF natolik jednoduchá, že ji zvládne vají novou patentovanou technologii C7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100M/25 V i začátečník. Jediný rozdíl je zde InGenius (TM). Až se objeví na trhu, C8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100M/25 V v možnosti nastavení vstupní symetrie seznámíme vás s nimi podrobněji. C9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100M/25 V trimrem P1. Oba vstupy zkratujeme Mimo to, ze stejné kuchyně je i nový C10. . . . . . . . . . . . . . . . . . 100M/25 V a přivedeme na ně signál z tónového typ mikrofonního symetrického generátoru. Nízkofrekvenčním mili- předzesilovače THAT1510, který by IC1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SSM2141 voltmetrem měříme napětí na výstupu měl nahradit SSM2017, s lepšími IC2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NE5534 přijímače. Trimrem P1 nastavíme vlastnostmi – zejména nižším šumem P1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 kW-PT10L minimální úroveň. Tím je přijímač při menším zesílení – což byla často P2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 kW-PT10L připraven k provozu. vyčítaná slabina obvodů SSM2017. „Low End“ zesilovač 1000 W Na tomto místě mělo být původně finální verzi koncového zesilovače. rozhodli jsme se posunout dokončení pokračování článku o modulu Protože u takto dimenzovaného článku na příští měsíc, aby bylo koncového zesilovače 1000 W. Bohužel zařízení se mohou vyskytnout některé možné skutečně objektivně změřit se zřejmě z důvodů dovolených odlišnosti (například hodnoty vlastnosti modulu v definitivní zdržely dodávky některých důležitých blokovacích kondenzátorů) mezi podobě. Doufám, že to netrpěliví dílů, které jsme měli objednány na prototypem a finálním provedením, čtenáři pochopí. 30 9/2000
 • 31. ČTENÁŘSKÝ SERVIS KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio Výkonové tranzistory pro koncové zesilovače Pt Uceo Ic Ft cena cena cena typ vodivost [W] [V] [A] [MHz] 1 - 9 ks 10 - 49 ks > 50 ks MJ15003 NPN 250 140 20 2 98,- 94,- 89,- MJ15004 PNP 250 140 20 2 98,- 94,- 89,- 2SA1216 NPN 200 180 17 40 129,- 109,- 89,- 2SC2922 PNP 200 180 17 40 129,- 109,- 89,- 2SJ162 MOS-P FET 100 160 7 184,- 169,- 159,- 2SK1058 MOS-N FET 100 160 7 184,- 169,- 159,- NOVINKA - speciální ultranízkošumové operační zesilovače pro nf Dvojité nízkošumové operační zesilovače pro nf aplikace NJM4580 typ pouzdro 1-9 ks 10-49 ks > 50 ks NJM4580D DIL8 14,- Kč 12,- Kč 11,- Kč NJM4580L SIL8 14,- Kč 12,- Kč 11,- Kč Integrované obvody THAT Corporation www.jmtronic.cz navštivte naše www stránky Integrované obvody firmy THAT Corporation - provedení pouzdra SIL (SMD na dotaz) popis Max. THD [%] cena Kč THAT 2180A VCA obvod s logaritmickou (dB) 0,01 680,- THAT 2180B závislostí na řídicím napětí - 0,02 590,- trimován na minimální zkreslení THAT 2180C 0,050 540,- THAT 2181A VCA obvod s logaritmickou (dB) 0,005 660,- THAT 2181B závislostí na řídicím napětí - výstup 0,008 570,- pro externí nastavení THAT 2181C 0,02 520,- Doprodej nadbytečných dílů ze stavebnic Obvody SSM a OP firmy Analog Devices Nabídka platí pouze do vyprodání zásob. Typ Popis Cena/ ks Cena je za celé balení, menší množství se nedodává SSM 2000 obvod potlačení šumu HUSH 450,- Odpory uhlíkové 0207-5%, řada E12, balení 1000 ks/1 hodnota 89,- SSM 2017 mikrofonní předzesilovač 139,- Odpory metal 0207-1%, 20k, 1k5, balení 500 ks (jedna hodnota) 79,- SSM 2141 symetrický linkový vstupní zesilovač 269,- Objímky pro IC, stabdard, DIL24 úzké bal. 20 ks 39,- SSM 2142 symetrický budič linky 259,- Objímky pro IC, stabdard, DIL28 úzké bal. 17 ks 39,- SSM 2143 symetrický linkový vstupní zesilovač (-6 dB) 179,- Diody 1N5400, balení 250 ks 290,- SSM 2164 čtyřnásobný VCA 290,- Adresovací lišty dvouřadé 90° (PHDR80G1) 10 ks 59,- SSM 2166 mikrofonní kompresor/expander 180,- Vše originál, nové, původní balení (dovoz) SSM 2275 dvojitý nízkošumový operační zesilovač 79,- Ceny jsou konečné, nejsme plátci DPH OP 275 dvojitý ultranízkošumový operační zesilovač 89,- Objednávky zasílejte písmeně na: KRAUS audio, Na Beránce 2, 160 00 Praha 6, faxem: 02/24 31 92 93 e-mail: kraus@jmtronic.cz nebo telefonicky pouze úterý a čtvrtek 10-13 hod. Při zaslání na dobírku připočítáváme poštovné a balné 80,- Kč. Kompletní seznam stavebnic a dalších doplňků ke stavebnicím naleznete na naší nové Internetové stránce www.jmtronic.cz. Nejsme plátci DPH, uvedené ceny jsou konečné. KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio KRAUS audio Veškeré desky s plošnými spoji pro konstrukce, dodávané firmou KRAUS audio, vyrábí firma PRINTED s.r.o., Mělník, tel.: 0206/670 137, fax: 0206/671 495, e-mail: printed@fspnet.cz, http://www.printed.cz Objednávky desek s plošnými spoji zasílejte výhradně na adresu: KRAUS audio, Na Beránce 2, 160 00 Praha 6, fax: 02-2431 9293 9/2000 31
 • 32. INTERNET Internet v mobilu Ing. Tomáš Klabal Internet se pomalu z počítačů - Hypertextový značkovací jazyk), komunikují. WAP Gateway (též WAP přesouvá i do jiných zařízení. Velké v němž jsou psány stránky Internetu, brána) je místo, které zprostředkovává naděje se vkládají především do nejsou vzájemně zaměnitelné. Takže komunikaci mobilního telefonu mobilních telefonů, jejichž obliba v prohlížeči na svém počítači si s Internetem (stojí tedy mezi prudce vzrůstá. Z původních telefonů stránku WML určenou pro mobilní Internetem a mobilem). Informace určených pouze k rozhovorům se telefon neprohlédnete, stejně jako si (stránky WML) jsou na bráně postupně stávají sofistikovanější na svém mobilu neprohlédnete převedeny do binární podoby a odes- nástroje, které uživatelům umožňují stránku psanou v HTML. Jinými lány na zařízení WAP (telefon). Stejně quot;domlouvat sequot; v mnohem širším slovy to znamená, že stránky pro tak jsou požadavky, které přijdou smyslu toho slova, tedy komunikovat mobilní telefony musí být nově z mobilního telefonu v binárním velmi rozdílnými způsoby. Novinkou vytvořené. To je jeden z důvodů, tvaru, na bráně převedeny na běžný je využití mobilních telefonů jako proč se WAP (Wireless Application požadavek a odeslány na požadovanou nástroje k přímému přístupu na Protocol - Bezdrátový aplikační internetovou adresu. Internet a vyhledávání a čtení protokol; viz níže) mnoha tvůrcům Frekventovaný je také termín informací přímo na jejich displeji. nelíbí a řadu odborníků vede k názoru, m-komerce (odvozený od podobného Jak tedy Internet v mobilu vypadá že jde jen o slepou uličku a vývoj se e-komerce), který zahrnuje širokou v praxi? v budoucnosti bude ubírat směrem problematiku obchodních aktivit, Mobilní telefon je možné používat k zařízením s dostatečně velkými uskutečňovaných prostřednictvím k prohlížení Internetu již delší dobu. displeji, aby se na nich daly zobrazovat mobilního telefonu (odtud ono quot;mquot;). Ještě donedávna však platilo, že stránky psané v tradičním HTML. Stránky psané ve WML a určené pro quot;mobilquot; nemá větší úlohu než obyčejný Pro úplnost musím dodat, že s mobil- prohlížení na displejích mobilních telefon - tedy zajistit přenos dat od ními zařízeními, která by dokázala telefonů se nedají tradičními prohlí- poskytovatele do počítače a nazpět. zobrazit stránky Internetu bez dalších žeči jako jsou Internet Explorer (IE) Novým trendem je počítač zcela úprav, se již experimentuje, ale tyto od Microsoftu nebo Communicator od vypustit a učinit mobilní telefon snahy zatím nejsou příliš úspěšné. Netscape prohlížet, i když je to patrně koncovým zařízením. Stránky Vzhledem k velikostním omezením je jen dočasný stav. Objevila se už totiž Internetu jsou pak zobrazovány přímo však málo pravděpodobné, že by tento první vlaš ovka, která si poradí s na jeho displeji. Je jasné, že Internet přístup zvítězil u mobilních telefonů, oběma typy stránek. Tou vlaš ovkou v té podobě, jak jej známe z obrazovek vhodný je spíše pro kapesní počítače, je známý prohlížeč Opera (která počítačů, se pro mobilní telefony jejichž displeje jsou přece jen co do ovšem není na rozdíl od Exploreru či nehodí. Jejich malé, mnohdy spíše velikosti přijatelnější. Otázkou je, Netscapu zdarma). Přesto není nutné, miniaturní, téměř výlučně mono- zda uživatelé budou preferovat spíše abyste hned vyráželi do obchodu chromatické displeje nejsou tím malá zařízení s omezenými možnost- s cílem pořídit si nový telefon s ves- pravým místem pro zobrazování mi, která se dají nosit třeba v kapse tavěným prohlížečem. I pro počítače rozlehlých WWW stránek hýřících u kalhot, nebo budou dávat přednost už existují speciální programy, které barvami, které se většinou nevtěsnají plnohodnotnému přístupu k Internetu přinesou quot;mobilníquot; Internet na váš ani na obrazovku běžného monitoru. za cenu horší přenositelnosti. Problé- monitor (přesněji řečeno zpřístupní na Takové stránky se nehodí ani pro mem je také nedostatečná výdrž vašem počítači tu část Internetu, mnohem větší, i když stále přeno- baterií. která je primárně určena pro mobilní sitelná zařízení, jako jsou nejrůznější zařízení). Výhodou těchto prohlížečů počítače do dlaně. Pro mobilní Pojmy je, že jsou distribuovány jako freeware, zařízení s malými displeji a především takže je může každý bezplatně pro mobilní telefony byl proto Podívejme se te blíže na jednotlivé používat po libovolně dlouhou dobu. vytvořen nový protokol, který umož- pojmy, s nimiž se v souvislosti Prohlížeče stránek WML existují ve ňuje dostat obsah internetových s mobilními zařízeními můžete setkat. dvou verzích - off line a on line. Off stránek rovněž do těchto zařízení Stránky Internetu napsané ve WML line verze si stáhnete a nainstalujete a zpřístupnit tak Internet i lidem, kteří nemůžete prohlížet na libovolném na svůj počítač (pro prohlížení stránek s počítači vůbec pracovat neumějí. Ale mobilním telefonu. Takový telefon pak ovšem musíte být samozřejmě on není tomu tak úplně. Do mobilního musí být vybaven speciálním prohlí- line, tedy připojeni k Internetu). On zařízení nedostanete kteroukoli žečem (používá se i termín mikro- line prohlížeče mají tu výhodu, že je stránku Internetu, jak by se mohlo prohlížeč), který dokáže tyto stránky nemusíte instalovat (ušetříte místo na zdát, nýbrž pouze stránky napsané ve zobrazit. Takové zařízení (telefon) se disku), protože vystačíte s klasickým speciálním jazyce - WML (Wireless nazývá zařízením WAP. WAP je prohlížečem. Funguje to tak, že server Markup Language - Bezdrátový zkratka z anglického Wireless Appli- nejprve quot;přeložíquot; stránku WML do značkovací jazyk). I když je jazyk cation Protocol (Bezdrátový aplikační podoby, kterou prohlížeč na vašem WML velmi podobný jazyku HTML protokol). Tento protokol definuje počítači umí zobrazit a teprve pak ji (HyperText Markup Language způsob jakým zařízení WAP předá do vašeho počítače. Nevýhodou 32 9/2000
 • 33. INTERNET Výhodou je, že odkazy na displeji reagují na kliknutí myší, což sice výrazně zjednodušuje práci, ale přirozeně neodpovídá reálným zařízením (viz obr. 2). - Wireless Companion (www.your- wap.com/en/download/download.html) je vynikajícím programem pro všech- ny, kteří si chtějí vyzkoušet, jak vypadá Internet v telefonu doopravdy. V současné době umí tento program emulovat šest nejznámějších telefonů WAP lze však předpokládat, že jejich , počet bude do budoucna narůstat. Program má podobu klasického okna Windows, které je rozděleno na dvě části. V levé je ve skutečné velikosti graficky velmi pěkně vyvedený zvolený mobilní telefon - tato část okna slouží pro prohlížení stránek WAP Pravá část okna je pak klasickým . prohlížečem stránek HTML. Na počítači musí být nainstalován Obr. 1. Klondike WAP Browser málo čtverečních centimetrů rozdílu Internet Explorer, který se v tomto mezi nimi je velmi znát). Nevýhodou okně k prohlížení stránek využívá. tohoto prohlížeče je, že musíte mít Obě části programu však mohou on line prohlížečů jsou většinou zároveň otevřené okno IE verze 4 pracovat zcela samostatně. Tento menší možnosti nastavení a větší a vyšší, aby fungoval. Ve funkcích se prohlížeč vám dá skutečně jasnou nároky na přenosovou kapacitu, takže neliší od předchozího programu. představu o práci s telefonem (asi pokud si chcete quot;mobilníquot; Internet vyzkoušet a připojujete se pomocí klasické telefonní linky, doporučuji použít spíše některý z off line prohlí- žečů. Programů již existuje celá řada, mezi jejich zástupci jmenujme následující: - Klondike WAP Browser (www. apachesoftware.com/download.html) - tento prohlížeč má velice konzerva- tivní vzhled, který vůbec nepřipomíná mobilní telefon, ale naopak klasický internetový prohlížeč (viz obr. 1). Tím se sice prohlížení stránek WML stává velice příjemným, ale rozhodně nezískáte představu, jak budou stránky vypadat na displeji telefonu. Ovládání prohlížeče je tradiční, s využitím myši a klávesnice. Prohlížeč umí vytvářet záložky, tisknout prohlížené stránky a zobrazit jejich zdrojový kód. Práci s tímto programem dík podobnosti s Internet Explorerem určitě zvládne každý. - M3Gate (www.numeric.de/m3gate/ download) je dalším z rodiny prohlí- žečů stránek WML. Jeho vzhled už je podstatně atraktivnější. Můžete volit mezi emulátorem mobilního telefonu (který ovšem není kopií žádného skutečného telefonu) a emulátorem počítače do dlaně s větším a tedy přehlednějším displejem (i když vám oba displeje na obrazovce monitoru Obr. 2. M3Gate budou připadat směšně malé, několik 9/2000 33
 • 34. INTERNET stránku můžete použít i k přímému prohlížení stránek WML, zapama- tujete-li si správnou syntaxi zadávání adresy. Nejprve ovšem musíte z adresy http://wapsilon.com/plugin.html stáhnout a nainstalovat drobný plug-in (dopl- něk) pro IE. Pak už stačí do adresního řádku prohlížeče napsat quot;wap?adresaquot; (bez uvozovek), kde adresa je adresou stránky WML (počáteční http:// není potřeba zadávat). Např. wap?wap. centrum.cz vás přenese na titulní stránku quot;mobilníquot; verze vyhledávače Centrum (quot;normálníquot; verzi najdete na www.centrum.cz). V Netscape není potřeba stahovat žádný plug-in a stačí do adresního řádku zadat adresu ve tvaru quot;http://wapsilon.com/?adresaquot; (bez uvozovek; místo adresa se zadá adresa požadované stránky WML). - http://webcab.de/fetchpage.htm - na této stránce zadáte adresu (stránku WML), kterou chcete prohlížet, vybe- Obr. 3. Vyhledávač Centrum v prohlížeči Wireless Companion rete zařízení, které chcete emulovat (kromě mobilních telefonů můžete stránku použít i jako emulátor starších většinou) vašich snů, protože se musí - WAPsilon (http://wapsilon.com) verzí populárních prohlížečů) ovládat jako skutečný telefon, který - tato stránka umožní prohlížet a odeslat. Zobrazí se vám požadovaná právě emuluje. Není možné stránky WAP bu v celoobrazovko- stránka a výpis jejího zdrojového quot;zjednodušovatquot; si život klikáním na vém režimu, nebo na quot;displejiquot; Nokie kódu. Tento prohlížeč se však pro displej nebo zvětšováním malinkého 7110, či na obrazovce jakéhosi běžné prohlížení stránek nehodí, displeje. Pokud vás tento emulátor bezejmenného počítače do dlaně. Tuto i když může dobře posloužit tvůrcům. neodradí, pak můžete směle vykročit do obchodu pro skutečný telefon. Na obr. 3 vidíte porovnání titulní stránky vyhledávače Centrum v quot;mobilním telefonu Nokia 7110quot; a v běžném prohlížeči. - WAPMan (www.edgematrix.com/ products/main_wapman_download.htm) je dalším zástupcem programů, které zpřístupní quot;mobilníquot; Internet na vašem počítači. Tento program se nesnaží vzhledem připomínat některý z existujících telefonů. Naopak. Vzhled si můžete nastavit zcela podle libosti (viz obr. 4). - Deck-It WML Previewer (www. pyweb.com/php/test_adapt.php3?lg=en) je dalším prohlížečem, jehož podobu můžete měnit podle quot;skutečnéhoquot; telefonu, který chcete emulovat. Stránky WML ovšem můžete prohlížet i v on line emulátorech. Stačí spustit váš prohlížeč a na ukat některou z následujících adres: - Gelon (www.gelon.net) - na této stránce si jen musíte vybrat jeden z šesti telefonů, které tato služba dokáže emulovat a už se vám otevře nové okno s pěkně graficky vyvede- ným telefonem a můžete začít (obr. 5). Realističnost emulátoru je poněkud omezena tím, že reaguje i na klikání Obr. 4. WAPMan může mít opravdu netradiční vzhled myší přímo na displej quot;telefonuquot;. 34 9/2000
 • 35. INTERNET - http://wap.uzdroje.cz/ - verze WAP - WAPserver (http://wap.wap- vyhledávače U Zdroje (www.uzdroje. server.cz/, www.wapserer.cz) - každý cz). den nové informace týkající se Wire- - http://www.ceskywap.cz/ - Rozcest- less Application Protokolu (WAP) ník českého quot;mobilníhoquot; Internetu. a všeho, co se kolem něj točí. Verze stránky HTML je přístupná na - FreeWAP (http://freewap.cz/, www. stejné adrese (prohlížeč je automaticky freewap.cz) - možnost bezplatného přesměrován na správnou verzi strán- umístění vašich stránek WAP . ky). Zajímavostí tohoto vyhledávače - WAP .Služba (http://wap.sluzba.cz/, je, že při použití v klasickém prohlížeči www.sluzba.cz/) dává možnost vytvořit automaticky quot;přeložíquot; všechny odkazy si vlastní portál (katalog stránek) pro (které přirozeně vedou na stránky váš mobilní telefon. WML) do takové podoby, aby se - Wireless Marks (http://wap.wmarks. v prohlížeči načítaly s použitím jed- cz/, www.wmarks.cz) podobně jako noho z výše uvedených on line předchozí služba dává možnost překladačů. Tato adresa je velice pěk- vytvořit vlastní portál. Mimo jiné na ným příkladem stránky, kde koexistují stránkách najdete i odkazy na stránky obě verze stránek. Uživateli stačí WAP a hitparádu českého WAP . zapamatovat si jedinou adresu a strán- - České noviny (http://wap. ky už samy poznají s pomocí jakého ceskenoviny.cz/, www.české.noviny) zařízení je k nim v danou chvíli - zpravodajství ČTK. přistupováno a podle toho se zařídí. - Moravia Translations (http://www. Všimněte si, že adresy se většinou mtranslations.cz/wap/, (www.mtransla- liší jen počátečním WAP místo tions.cz) - Anglicko-český a Česko- WWW. To je nejjednodušší způsob jak anglický slovník. zjistit, jestli některá stránka existuje - Jízdní řády (http://wap.vlak-bus.cz/, i ve verzi WAP Bohužel to nelze brát . http://www.vlak-bus.cz) - jízdní řády jako pravidlo, protože existují i stránky vlaků a autobusů jsou informací, WML, které se skrývají na docela která se vám v mobilu může velice Obr. 5. Gelon.Net - On-line prohlížeč obyčejných adresách (např. katastrální hodit. WAP úřad Rakovník má verzi svých stránek, - Pomocí WAP můžete zasílat určenou pro mobilní zařízení, i e-mail. Českou službu, která je umístěnu na adrese http://web.iol.cz/ navíc zdarma najdete na adrese Stránky pro WAP katastr-rakovnik/wap/index.wml). http://wap.email.cz/. Nejprve je ovšem Celosvětové vyhledávače pro nutné se zaregistrovat na quot;neWAPovéquot; Nyní, když jste vybaveni potřebným quot;mobilníquot; Internet najdete na těchto stránce Emailu.CZ (www.email.cz). software k prohlížení quot;mobilníhoquot; adresách (adresa pro WAP je v zá- Zajímavé zahraniční stránky Internetu (samozřejmě pokud vlastníte vorce): s tématikou WAP pak najdete na skutečný WAP telefon, tím lépe), se - Gelon - www.gelon.net (http://wap těchto adresách (stránky jsou v anglič- můžete směle podívat, co se kde dá na .gelon.net/) - na této stránce najdete tině a všechny jsou určeny pro quot;kla- quot;mobilnímquot; Internetu najít. Stejně jako odkazy na stránky WAP emulátory , sickéquot; prohlížeče): u klasického Internetu je nejlepší začít několika populárních telefonů WAP - www.wap.com - na této adrese na některém vyhledávači. Pokud jde a další informace týkající se WAP Tato . najdete informace o všem, co se týká o nejpopulárnější český rozcestník, adresa je určitě jedním ze startovacích WAP a odkazy na stránky WAP . tedy Seznam (www.seznam.cz), tak míst světového WAP . - www.wap.net - další stránka plná ten zatím ve verzi pro mobilní zařízení - Wapaw - http://wapaw.com (http:/ užitečných informací. neexistuje, ale možná i jeho se časem /wap.wapaw.com/) - rozcestník WAP - www.wapforum.com - mnoho dočkáme. Pohybujete-li se po českém v anglickém jazyce. užitečných informací pro ty, kteří se Internetu, můžete si startovací místo - WAPuSeek - www.wapuseek.com chtějí dozvědět o WAP co nejvíce. zvolit například mezi těmito adresami (http://wap.wapuseek.com/) - Server Mimo jiné si z těchto stránek můžete (adresy je nutno zadávat přímo v mo- nabitý informacemi o WAP Mimo jiné . stáhnout specifikaci WAP . bilu nebo vybraném emulátoru). Pro najdete na této adrese i odkazy na jiné - www.nokia.com/wap/competition/ odlišení jsou adresy stránek WML stránky WAP . index.html - Best of WAP - Nejlepší vypisovány kurzívou: stránky ve WAP podle mínění - http://wap.centrum.cz/ (stejně jako Jiné zajímavé stránky odborníků z firmy Nokia (na stránce u klasických prohlížečů není většinou najdete odkazy). nutné u adres zadávat počáteční WAP, to nejsou jen stránky http://) - quot;mobilníquot; verze vyhledávače optimalizované pro mobilní zařízení. Grafika Centrum (quot;normálníquot; verze je na Pokud se chcete o celé problematice www.centrum.cz; klasické adresy služeb dozvědět více, podívejte se na násle- Může se to zdát neuvěřitelné, ale jsou dále uváděny v závorce). dující stránky (první uvedená adresa WAP to nejsou jen quot;suchéquot; textové - http://wap.atlas.cz/ - i vyhledávač je určena pro quot;mobilníquot; zařízení, stránky. Stránka WML může Atlas má své stránky pro WAP (www. druhá pro quot;nemobilníquot;). Nejprve obsahovat dokonce i obrázky. Pravda, atlas.cz). stránky v českém jazyce: zatím jen dvoubarevné (tedy černé 9/2000 35
 • 36. INTERNET a které jsou určeny právě pro tvůrce stránek WML. Jde se například o tyto programy: - www.waptop.cz/default.htm - program WAPtor - stránky i program jsou v češtině (viz obr. 7, kde je ovšem anglická verze programu), - http://download.inetis.com/files/ DotWAP2.EXE - DotWAP je vynika- jícím programem pro ty, kteří chtějí psát stránky WML, ale nechtějí se tento jazyk učit. V programu jen zadáváte, co má být na vaší stránce vidět. O vytvoření správného kódu se program postará sám. DotWAP je vhodný spíše pro začátečníky. - Na adrese www.bitte8bit.de/wap najdete WAPit!, což je on line převa- děč textu do podoby WML. Tento konvertor si ovšem můžete stáhnout i k off line použití na vašem počítači. Pokud chcete své stránky okrášlit grafikou, bude se vám hodit program WAP Pictus, který si můžete stáhnout na adrese www.checkit.cz/download/ Obr. 6. Grafika na mobilních zařízeních - www.geocities.com/wapnik/index.html download.html, a který dokáže konver- - zde se můžete naučit základům tovat do formátu WBMP (WBMP je WML v českém jazyce, formát pro obrázky, jenž se používá na tečky na (většinou) zeleném pozadí), - http://home.pf.jcu.cz/~pepe/wap.htm mobilních zařízeních. Jde o obdobu ale už se experimentuje i s barevným - informace o WAP a WML v češtině, klasického rastru systému Windows). WAP Šikovní tvůrci stránek WML už . - http://wap.colorline.no/wap-faq - Obdobným programem je WapNuri dokonce přišli i na to, jak obrázky otázky a odpovědi týkající se WAP DissectImage, který můžete zdarma rozpohybovat, takže na některých (anglicky); navzdory adrese se jedná získat na adrese http://211.36.232.211/ stránkách se můžete setkat i s jedno- o stránku HTML určenou pro (tento program je asi uživatelsky duchými animacemi. Grafika se normální prohlížeče, nejpříjemnější a má také nejširší mož- většinou využívá k zobrazení různých - http://www1.wapforum.org/tech/ nosti nastavení; viz obr. 8) nebo log a symbolů. Zajímavé je, že těchto documents/SPEC-WML-19991104.pdf Pic2wbmp (www.gingco.de/wap). grafických quot;schopnostíquot; mobilů se - specifikace WAP a WML v anglič- Existují ovšem i on line konvertory vcelku s vervou chytili poskytovatelé tině. obrázků. Najdete je na těchto erotického obsahu. Erotika na mobilu I když lze stránky WML psát adresách: www.applepiesolutions.com/ je zatím spíše k zasmání, ale je dobrou v obyčejném Notýsku (nebo jiném image2.wbmp nebo www.teraflops. ukázkou toho, že možnosti mobilních textovém editoru), není to příliš com/wbmp. zařízení není možné podceňovat. pohodlné. Na Internetu ovšem najdete Ostatně přesvědčit se o tom můžete - několik editorů, které jsou zdarma Pokračování příště pokud už vám je 18 - na vlastní oči třeba na těchto stránkách: http://wap. cybersex.nl/ nebo http://www.wapcelebs. com/. Ukázky grafiky na displejích mobilních zařízení si můžete prohléd- nout na obr. 6. Pro úplnost dodávám, že se uvažuje i o možnostech WAP ozvučit. Každý telefon je samozřejmě vybaven reproduktorem, takže ozvučení WAP se doslova nabízí. Nástroje pro tvůrce Ovládáte-li HTML, pak by pro vás neměl být větší problém začít psát i stránky pro zařízení WAP Chcete-li . se naučit psát stránky pro zařízení WAP můžete se podívat na následující , stránky, kde najdete quot;návodyquot; pro tvůrce: Obr. 7. Program WAPtor 36 9/2000
 • 37. INFORMACE COMNET Prague 2000 Podívám-li se na své hodnocení hlediska se jedná o naprostou novinku loňského ročníku pražského veletrhu u nás, i když se zatím nedá počítat COMNET (AR 7/1999, s. 30), musím s jejím masovým rozšířením hlavně konstatovat, že o letošním ročníku, z cenových důvodů, nebo demodulace který proběhl ve dnech 23.-25. 5., by u přijímačů pro tento typ vysílání je bylo možné napsat téměř totéž. obvodově velmi složitá. Ovšem Rozhodně to platí o dvou větách budoucí rozvoj zcela určitě přinese (tzn. bez „duchů“ a jiných nepříjem- z úvodního odstavce: „Je zřetelné, že speciální IO, při jejichž masovém ných poruch např. v barvě) - nebo není se tříbí vystavovatelé, některé firmy již nasazení cena klesne na přijatelnou vůbec, pokud přijímací anténa nedodá vystavují jen zprostředkovaně a také úroveň. Celá problematika digitálního dostatečný signál. návštěvníci se dnes rekrutují převážně přenosu televizního signálu je po V expozici COMNET Solutions z oblasti skutečných zájemců pracu- technické stránce velmi zajímavá. Park se prezentoval převážně Eurotel jících v oboru, nebo studujících. Na Např. v kanále, ve kterém se klasickým s nejmodernějšími dostupnými tyto skupiny je konečně každý takový způsobem přenáší jeden program technologiemi k řešení komuni- veletrh zaměřen a počet návštěvníků televizního obrazu a zvuku, se kačních problémů firem i formou pohybující se kolem 20 000 osob odpo- v současné době v Praze vysílají tři TV přednášek. vídá asi dnešním možnostem a pros- programy (ČT1, ČT2 a NOVA) a dva Pro některé uživatele měla větší torám, které jsou k dispozici na jedné rozhlasové (ČRo1 a ČRo2), přičemž význam než shlédnutí exponátů účast straně, a možnosti podrobnějšího možnosti ještě nejsou vyčerpány. na doprovodné konferenci, tentokrát seznámení se s exponáty, o které je V budoucnu se uvažuje o přenosu s nosným tématem „elektronický zájem, na straně druhé.“ dalších informací a služeb, ev. o vět- business“, která byla pořádána v ho- Na rozdíl od předchozích ročníků ším množství TV nebo rozhlasových telu Diplomat ve dnech 22. a 23. 5. bylo letos zřetelnější zastoupení vysílačů. I energetická úspora je v několika sekcích. velkých koncernů, chyběly menší významná: jednomu vysílači s digi- Šachoví experti si mohli na výsta- firmy, a již zabývající se výrobou tálním přenosem několika programů višti vyzkoušet své umění v turnaji komponentů pro přenosové techniky systému DVB-T s výkonem 1 kW proti počítačovému soupeři. Kdo měl (namátkou jmenuji KONWES) nebo odpovídá výkonově stávající 5 kW zájem, mohl se dozvědět leccos prodejem zaměřené na drobnější vysílač pro přenos zvuku a obrazu. Jen zajímavého o rozvíjející se službě uživatele (GES). u stávajících tří přenášených TV WAP v mobilních telefonních sítích, Ocenění zasluhuje prezentace firem programů to v jednom vysílacím bodě která do určité míry může konkurovat zabývajících se publikační a vyda- znamená úsporu asi 14 kW. Na druhé připojení k internetu prostřednictvím vatelskou činností. Kromě těch straně ovšem bude potřebná hustší sí pevných či komutovaných linek. „zabydlených“, jako je např. Computer vysílačů, než je ta dosavadní, ale Prostě - jako vždy, i tentokrát bylo co World nebo IDG Czech, musí nutně všechny mohou pracovat na stejném obdivovat, ovšem rok od roku to platí zaujmout odborníky nebo alespoň kanále, aniž by se vzájemně rušily. více pro odborníky, než pro laickou zájemce o telekomunikační a datové Efekt pro posluchače televize je veřejnost. služby zasvěcené rozbory, objevující se v tom, že přijímaný obraz je dokonalý JPK v časopise The Prague Tribune, který je užitečný nejen vlastním obsahem, ale svým dvojjazyčným podáním (čeština+angličtina) je jistě i dobrou Výstava MODEL & HOBBY v Lipsku pomůckou pro studenty příbuzných oborů k rozšíření odborné slovní Ve dnech 6. až 8. zásoby v cizí řeči. října 2000 se na Jedno z mého předchozího referátu novém výstavišti určitě neplatí: výtka nedokonalé v Lipsku uskuteční prezentaci loňské novinky Českých tradiční kontrak- radiokomunikací - digitálního roz- tační a prodejní hlasu. V letošním roce byla na úrovni výstava MODEL & expozice i prezentace. Po digitálním HOBBY. Návštěv- rozhlase se letos představila také níky z řad našich digitální televize! Ano, Praha dnes již čtenářů zaujmou má digitální vysílání televizních pravděpodobně programů v systému DVB-T na 25. RC modely letadel, kanále, v sousedství již obsazených lodí i aut, nabídka kanálů 24 (PRIMA TV) a 26 (ČT1). elektromotorků Jedná se zatím o experimentální a zdrojů elektric- vysílání, které započalo 12. 5. 2000 kého proudu, železniční modely, 14 000 návštěvníků. Vstupné je od 11 a návštěvníci výstavy COMNET byli elektronické hry a hračky a nabídka do 20 DM, děti do 7 let mají vstup - mimo techniků - prvými diváky nářadí. zdarma. Informace: Internet: tohoto vysílání u nás. Z technického V loňském roce navštívilo tuto výstavu http://www.model-hobby-leipzig.de 9/2000 37
 • 38. Z HISTORIE RADIOELEKTRONIKY Vysielač R.U.80-5 k účovania so štyrmi polohami. V polohe 1 bol trvale zapnutý budič aj medzi- zosilňovač a k účovaný bol iba koncový stupeň vysielača. Pri polohe 2 sa k účoval Miroslav Horník, OM3CKU budič a koncový stupeň. V polohe 3 - núdzovej, bol budič vypnutý, ako oscilátor pracoval medzizosilňovač a k ú- Zapojenie vysielača R.U.80-5 vychádza dobe vzniku. Skladal sa zo 4 častí: čovaný bol opä iba koncový stupeň. z vysielača „Šimandl“, pôvodne skon- zdrojovej, budiacej, medzizosilovacej Štvrtá poloha bola funkčne zhodná s tre ou štruovaného pre spravodajské skupiny a koncovej. až na to, že k účovaný bol medzizosilňovač nášho exilového londýnskeho MNO v II. Zdrojová čas (pôvodná schéma sa aj koncový stupeň. svetovej vojne. nezachovala) obsahovala transformátor Koncový stupeň bol osadený dvomi Vznikol ako odpove na potrebu vyba- s primárnym vinutím 120/220 V, sekun- populárnymi pentódami typu 807 v para- venia československých zastupite ských dárne vinutia boli štyri. Anódové 2x lelnom zapojení, pričom výstupný obvod úradov v povojnových rokoch dostatočne 700 V s odbočkou 2x 270 V, dve samostatné bol zapojený ako jednoduchý paralelný výkonným a pritom jednoduchým vysie- 5 V/3 A pre žeravenie usmerňovacích elek- obvod, ladený zmenou indukčnosti. Ako lačom. Použitie rôznych vojenských tróniek 5Z3 alebo 83 a jedno 6,3 V/3 A pre ladiaca kapacita tohto obvodu slúžili vnú- vysielačov nebolo možné, nako ko tieto žeravenie elektróniek vlastného vysielača. torné kapacity elektróniek PA, parazitné boli alebo príliš rozmerné, alebo nemali Budiaca čas , to bol vlastne kryštálový konštrukčné kapacity a v rozsahu 3 až dostatočne široký frekvenčný rozsah. oscilátor s kryštálom zapojeným medzi g1 9 MHz sa pripínala kapacita 150 cm *). Väčšina vtedajších vysielačov s výkonom a kostru a ladeným obvodom v anóde. Prispôsobenie antény bolo odbočkami na okolo 100 W pracovala v rozsahu do 10 až Elektrónka, výkonová pentóda, bola typu cievke PA a sériovým otočným konden- 12 MHz, čo zodpovedá armádnym požia- 6V6, ale bez úprav ju mohla nahradi 6F6, zátorom 350 cm. Nevýhodou tejto väzby davkám pre spojenie na krátke a stredné 6K6 alebo triódy 6C5, prípadne 6J5. bolo malé potlačenie harmonických vzdialenosti ešte aj v súčasnosti. Typ Ladenie sa uskutočňovalo gombíkom násobkov pracovnej frekvencie, čo však R.U.80 mal pod a dostupných materiálov „LAD. BUDIČE“ na minimálnu výchylku v dobe, ke nebola rozšírená televízia minimálne tri verzie. Prvou bol pôvodný mA-metra v anóde. Ladený obvod mal a VKV rozhlas, nikoho netrápilo. Prispô- „Šimandl“, ako ho popísal Ví o, OK1HR. štyri rozsahy: I. 2,9 až 4,47 MHz, II. 4,47 sobenie antény bolo indikované žiarovkou Ďalší vznikol náhradou prepínania až 7,47 MHz, III. 7,47 až 12,0 MHz a IV. pri prúdovom napájaní, alebo tlejivkou rozsahov prepínačmi namiesto pôvodných 12,0 až 20,5 MHz. viazanou cez kondenzátor 5 cm pri napä- zdierok a banánikov, pričom indikácia Medzizosilovacia čas fungovala ako ovom napájaní. Ako antény boli dopo- vyladenia budiacich stupňov zostala odde ovací, násobiaci stupeň a núdzovo ručované typy „L alebo „T“ s vodorovnou “ tlejivkami. R.U.80-5 umožňoval doko- tiež ako oscilátor. Opä sa používala čas ou 14 m a zvislým prívodom okolo nalejšie vyladenie v aka meracím výkonová pentóda, tentoraz typu 6L6 16 m. Ciachovacia tabu ka platila pre prístrojom v anódovom obvode každej s možnos ou náhrady typmi 1622, 6V6 anténu „T“ s uvedenými rozmermi. elektrónky. Výrazným zlepšením bolo a 6F6. Návod upozorňoval, že pri použití tiež použitie variometra vo výstupnom typov 6V6 a 6F6 bude vyla ovanie druhej *) Cm (centimetr) je dříve užívanou základní obvode. V ktorom type bola táto úprava harmonickej pri frekvenciách nad jednotkou kapacity v klasické (absolutní) použitá prvýkrát, som nikde nezistil. Ako 16 MHz horšie čitate né. Rozsahy medzi- soustavě elektrostatických jednotek cgses, odvozených ze základních jednotek délky prijímač sa k týmto vysielačom používal zosilňovača boli rovnaké ako pri budiči. (cm), hmotnosti (g) a času (s). V technické najčastejšie R1155 (vi AR 8/2000) Budič aj medzizosilňovač boli montované praxi se dnes používá již jen jednotek prak- tických. Pro kapacitu je to 1 farad (F), takže s úpravou pod a p. Šimandla. Zapojenie na jednom šasi so spoločným predným 1 cm = 1,11 pF, resp. 1000 pF = 0,001 mF = vysielača na schéme je klasické, poplatné panelom. Na tomto paneli bol aj prepínač 900 cm. (pozn. OK1VR) Obr. 1. Schéma zapojenia vysielača R.U.-80 38 9/2000
 • 39. Z HISTORIE RADIOELEKTRONIKY Cívky v radiotechnice Ing. Jiří Kořínek, OK1MSR Obr. 2. Voštinové cívky Obr. 1. Pavučinové cívky v každém následujícím zářezu převeden malou vlastní kapacitu. Existovaly na druhou stranu kotoučku. Později se i složitější způsoby vinutí těchto cívek. vyskytovala i „duální” varianta - kostra Jiným, ve 30. letech často používaným Z historického hlediska je zajímavý byla tvořena plochou hvězdicí z umělé druhem vinutí byly tzv. cívky Lorenzovy vývoj jednoho ze základních obvodových hmoty a závity se vedly střídavě po obou (obr. 4 a 5 - viz příště). U nich se vinutí prvků - cívky („indukčnosti“). Cívky mají stranách paprsků hvězdice, analogicky vine mezi kolíky, které jsou rovnoběžně mezi pasivními součástmi zcela výjimečné jako u cívek pavučinových. zaraženy do prkénka tak, že tvoří postavení. Zatímco např. u kondenzátorů Druhým často používaným druhem povrchové přímky válce. Kolíků je vždy či rezistorů vždy výrobci dodávali dosta- vinutí cívek bylo vinutí tzv. voštinové lichý počet (často 7, při velkých cívkách tečně hustou řadu hodnot, u cívek je (obr. 2). Tyto cívky se vinuly na válcové více). Po navinutí se závity cívky sešily situace odlišná. Každý uživatel byl nucen tělísko poměrně velkého průměru, nití, pak bylo možno cívku z přípravku si zhotovovat cívky potřebných parametrů opatřené dvěma řadami radiálně sejmout. U cívek s větším počtem kolíků sám. Situace byla ještě složitější při umístěných jehel (či kolíčků). Průměr byly i složitější způsoby vedení drátu. potřebě několika vinutí na jedné cívce, tělíska určoval vnitřní průměr cívky, což bývá téměř pravidlem. Cívky vždy vzdálenost řad jehel její šířku. Při navíjení (Dokončení příště) představovaly technologicky nepříjemný se postupovalo podle určitého pravidla prvek, a proto byla snaha jejich použití mezi jednotlivými jehlami první a druhé nějak obejít. V dnešních přijímačích už řady. Podle toho vznikaly bu cívky v podstatě zůstaly jen cívky vstupní a osci- unilaterální, nebo duolaterální. Po látorové. Laděné obvody LC v mezi- navinutí se cívka fixovala (voskem, frekvencích byly nahrazeny piezoelektric- šelakem apod.), jehly se vytáhly a cívka kými filtry. se sejmula z tělíska. Povšimněme si nyní některých kon- Takto zhotovované cívky bylo možno strukčních provedení cívek, jak se v prů- dělat i dosti ploché, čehož se využívalo pro běhu vývoje radiotechniky objevovaly dosažení požadované vazby mezi dvěma (a mizely). cívkami jejich vzájemným natáčením, Obr. 3. Cívka Ledion V nejstarších zařízeních se vyskytovaly popř. naklápěním. Tyto cívky jsou jednovrstvové válcové cívky (nazývané též vzhledově a zřejmě i vlastnostmi podobné solenoidy) někdy značných rozměrů dodnes používaným cívkám křížovým, a ploché vícevrstvové cívky, případně které se ale objevily až později. vinuté do sekcí. Jednovrstvové cívky se Dalším, dnes již zcela zapomenutým používají dodnes, ale jsou vhodné jen pro druhem vinutí bylo tzv. vinutí Ledion menší hodnoty indukčnosti (např. pro (obr. 3). I to vycházelo z vinutí na krátké vlny a VKV). Vícevrstvové cívky válcové dřevěné tělísko, do něhož byly měly poměrně velkou kapacitu. Proto se zaraženy dvě řady jehel - zde však bývaly brzo začala používat různá vinutí, která řady blíže u sebe než u „voštinek”, takže dovolovala tuto nežádoucí vlastnost výsledná cívka byla plochá. Výroba zmenšit. Největší variabilita provedení těchto cívek byla dosti pracná, zejména cívek byla ve „zlaté éře” rozhlasových její dokončovací etapy - snímání cívky přijímačů - ve 20. a první polovině 30. let. z přípravku a vyvazování nití. Jedním z prvních způsobů, použí- Cívka se vinula tak, že se drát vedl přes vaných již na počátku 20. let, byly tzv. dvě jehly první řady, pak dvě jehly cívky pavučinové (obr. 1). Byly vinuty na druhé řady, pak znovu dvě jehly první papírovém kotoučku s lichým počtem řady atd. Jehel musí být vždy lichý počet radiálních zářezů tak, že byl drát - např. 11. Takto zhotovené cívky měly Obr. 4. Lorenzova cívka 9/2000 39
 • 40. Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA Vývoj povolovacích podmínek v ČSR Ing. Jiří Peček, OK2QX (Pokračování) odpadnout příkony 50 nebo 100 W při 1951-1954 osmdesátkových spojeních na druhý Vše, co jsme uvedli v minulém čísle kraj města ... V roce 1950 ještě vyšel nový zákon AR, byl na tehdejší dobu nesporně Povšimli jste si jistě toho, že tresty č. 72/1950 Sb. o telekomunikacích a ohromný pokrok. Poprvé se tehdy za vysílání v době rozhlasových pře- vládní nařízení č. 73/1950 o povolování objevila zmínka o příslušnosti radio- nosů projevů nejvyšších představitelů telekomunikačních zařízení. Tam se v amatérů k ROH v § 14: státu byly zvýšeny z původně jednoho § 10 odst. 3 píše, že „... Povolení ke Ústředí a odbočky ČAV, dále měsíce na tři. Přenosem ve smyslu zřízení a provozování vysílacích zájmové kroužky ČAV při závodních podmínek však není opakovaný radioelektrických stanic pokusných a skupinách ROH mohou zřizovat přenos ze zvukového záznamu, ani amatérských uděluje ministerstvo koncesované vysílací stanice pokusné úryvky projevů přinášené v rozhla- národní bezpečnosti nebo orgány jím pro společnou výchovu svých členů, sových novinách. Pronáší-li s. Zápo- pověřené v dohodě s ministerstvem a to za vedení odpovědného instruk- tocký ohlášený oficiální projev ve své národní obrany ...“ (tedy již nikoliv tora, jehož jmenuje ústředí ČAV funkci předsedy vlády, platí zákaz orgány ministerstva pošt), v dalších Nekoncesovaní operátoři smějí vysílaní; hovoří-li o své nové knize, odstavcích je určeno že „... pokusné a provozovat kolektivní stanici pouze zákaz neplatí. Přenosem obzvláštního amatérské vysílací radioelektrické telegraficky na pásmu 160 metrů významu však může být i vysílání stanice smějí obsluhovat jen a všemi druhy vysílání na pásmech od zápasů čs. národního mužstva na českoslovenští občané, kteří obdrželi 50 Mc/s výše ... mistrovství světa v ledním hockeyi. příslušné vysvědčení od ministerstva I zde je ještě obsaženo ustanovení Snad největším darem amatérům je národní bezpečnosti nebo orgánů jím § 26 zmíněné u předchozího znění ustanovení, že vysíláním nesmí být pověřených.“ Závěrečné ustanovení podmínek z roku 1949. Závěrečná rušen poslech na přijímačích dobré pak říká, že „... podrobnější předpisy poznámka je až dosud neobvyklá: kvality. Zůstane tedy odrušování vydá ministerstvo národní „Tyto koncesní podmínky nabývají stařičkých dvoulampovek nadále věcí bezpečnosti, pokud jde o vysílací platnosti uveřejněním v časopise naší dobré vůle ...“ radioelektrické stanice pokusné a Krátké vlny“. Vlastní koncesní V závěru se konstatuje, že se jedná amatérské“. podmínky (ty předchozí) byly zřejmě o opravdu moderní koncesní pod- Byla též zrušena platnost vládního často překračovány, nebo - jak uvádí mínky, že při jednání o nich kompe- nařízení 82/1925 a nařízena realizace v komentáři k novým koncesním tentní orgány měly velké pochopení obsažených nařízení ministrům. podmínkám známý Jan Šíma, OK1JX, pro potřeby amatérů (poprvé byl Ministerstvo pošt ale na radioamatéry v témže čísle KV: „... každá stanice dokonce opuštěn i pro nás dnes pamatovalo, a tak zaslalo např. 25. musí být opatřena nějakým zařízením archaický způsob vyjadřování úřední května 1950 ústředí ČAV upozornění pro řízení výkonu, nebo musí češtiny), což je nesporné. na mezinárodní změny v morseově V poválečných létech, v době o níž dnes píšeme, vycházely v ČSR dva časopisy pro radioamatéry: „Radioamatér“ a „Krátké vlny“. Od roku 1952 je nahradil časopis „Amatérské radio“ 40 9/2000
 • 41. Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA abecedě s platností od 1. 7. 1950, kde mj. „mezera mezi dvěma slovy má se příště rovnat sedmi (nikoliv jako dosud pěti) tečkám.“ Radioamatérů se svým obsahem však týkala velmi přísná ustanovení trestních zákonů č 86/50 a 88/50 Sb. V prvém je obsažen § 122 se zněním: 1. Kdo bez povolení a) vyrobí, sobě nebo někomu jinému opatří, nebo přechovává radioelektrickou vysílací stanici nebo soubor podstatných součástek určených k sestavení takové stanice, nebo b) takové stanice používá, bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. 2. Odnětím svobody na 1 rok až 5 let bude pachatel potrestán a) dopustí- li se činu uvedeného v odstavci 1 za zvýšeného ohrožení vlasti, nebo b) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost. Druhý pak měl obecnější znění a dotýkal se radioamatérů přímo: § 131. Rušení rozhlasového příjmu. Kdo, ač k tomu byl úředně vyzván, neodstraní nebo nedovolí odstranit příčinu, která způsobuje, že jeho zařízení neúměrně ruší rozhlasový nebo jiný radioelektrický příjem, nebo je neopatří odrušovacím zaří- zením, bude potrestán pokutou do 25.000 Kčs nebo odnětím svobody až na 1 měsíc. Komentář k zákonu o teleko- munikacích vyšel vzápětí v časopise Krátké vlny č. 12/1950, kde se říká „... pokud jde o povolování koncesí ke zřízení a provozování vysílacích Díky OK1GS jsem získal unikátní tajný výnos ze srpna 1951, kterým se zakazuje radioelektrických stanic pokusných radioamatérům písemná korespondence se zahraničím a uveřejňování adres. Je a amatérských, byla působnost přene- natolik zajímavý, že stojí zato uvést jeho faximile sena na Radiokomunikační kontrolní úřad v Praze. Takové povolení lze udělit především složkám masových se jen již citovaného § 14. Protože a pokud by měl někdo možnost organizací a výjimečně jejich jednot- nebyl dostatek koncesionářů, kteří by podmínky platné v tomto přechodném livým členům. Žadatelé o koncesi vedli kroužky při ROH, mohl se stát období získat, budu za doplnění podají žádost se všemi příslušnými odpovědným operátorem i RO („rá- informací velmi vděčen. doklady prostřednictvím ROH - odbor diový operátor“), který s úspěchem Působnost odborových organizací ČAV Radiokomunikačnímu kontrol- absolvoval zkušku pro amatéry- neměla dlouhého trvání; již v roce nímu úřadu v Praze. Jednotlivci vysílače (viz noticka v KV 1/1951). 1951 po vzoru ruského DOSAAF předloží dva dotazníky a potvrzení V roce 1951 byly vydány koncesní vzniká u nás organizace SVAZARM, masové organizace, že žadatel odpo- podmínky nové, které platily od 1. 4. kam postupně přecházejí tzv. „branné vídá ustanovení § 10, pokud jde 1951. Ty se mi nepodařilo sehnat, sporty“, mezi jinými také radio- o zapojení se do budovatelského nebo časopisy (KV a od roku 1952 amatéři. V tomto mezidobí je pravdě- úsilí.“ AR) se přestaly touto tematikou podobně také zrušeno ministerstvo Činnost samostatného spolku ČAV zabývat. Období 1951-1954 musíme nár. bezpečnosti a vydávání koncesí byla (přes ustavení akčního výboru, tedy prozatím bohužel přeskočit. přechází pod ministerstvo vnitra. To který pracoval i tam) v podstatě Podle některých pamětníků byly vydalo 12. října 1953 vyhlášku č. 324 nežádoucí, a tak se radioamatérské tehdy podmínky rozesílány spolu „O přechovávání vysílacích stanic“, vysílání a ČAV dostalo v polovině roku s koncesní listinou a později, po kterou se přísně zakazuje by i přecho- 1950 „pod křídla“ tehdejší odborové vydání nových koncesních listin od vávání vysílacích stanic soukromým organizace a spolek ČAV byl zrušen MV bylo povinností je spolu se starou osobám, pokud k tomu nemají zvláštní k 1. lednu 1951. koncesní listinou odevzdat. Proto se povolení RKÚ (Radiokomunikační Podmínky vydané v roce 1950 byly nezachovaly. V archivu MV není k dis- kontrolní úřad). zřejmě ještě velmi liberální, k prvé pozici materiál z prvého roku jejich změně došlo k 1. 1. 1951 a týkala existence min. nár. bezpečnosti, (Pokračování příště) 9/2000 41
 • 42. Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA Východní Timor - nová země DXCC činný od 26. 3. do 2. 4. 2000 na různých pásmech. Také Nev, VK2QF, krátce vysílal z ostrova pod značkou 4W6/VK2QF. Trey, N5KO, se tam zastavil při své zpáteční cestě z ostrova Chesterfield. Pod značkou 4W/N5KO pracoval většinou na 21 MHz CW a RTTY. Kdo aktivně sleduje radioamatérská pásma, měl dost možností získat novou zemi bez větších problémů na vyšších pásmech. Nyní se zájem o tuto zemi bude přesouvat hlavně na spodní pásma. Ještě informace, kam se zasílají QSL na jednotlivé značky. 4W6EB požaduje QSL na svoji adresu: CT1EEB, José Emanuel Ribeiro de Sa, P O. Box 79, P-3860 Estarreja, Portugal . nebo přes bureau. 4W6GH požaduje Na radioamatérskou mapu zemí se Západního Timoru. K Východnímu QSL via CT1EGH, Antonio Alberto opět vrátil ostrov Východní Timor. Timoru přináleží ještě ostrov Ataura Lopez Pereira, R Guerra Junqueiro, Ten byl až do roku 1975 nazýván a menší ostrůvek Jaco. Hlavním 25-A, Vale de Milha, Corroios, 2855 Portugalským Timorem pod značkou městem je Dili. Druhým větším Portugal. 4W6MM má adresu: CR8. Od roku 1976 získal sice městem, ve kterém je také letiště, je Thorvaldur Stefansson, P O. Box 3699, . nezávislost na Portugalsku, ale v Baucau. Obě tato města leží na Darwin, NT 0801 Australia. rámci autonomie ho bohužel začala severním pobřeží. 4W/W3UR, Bernie chce QSL via spravovat Indonéská republika. První novou koncesi na radio- OH2BN, také 4W/N5KO via OH2BN. Hospodářská a politická situace se amatérskou stanici na ostrově dostal 4W6/VK2QF via VK2QF. Ross, v této části Indonésie projevovala Ross, VK8UN. Jako příslušník vojsk 4W6UN požaduje QSL via Steve, nejhůře. Vláda v Djakartě tvrdě OSN dostal značku 4W6UN. Ross VK3OT. Pero, 4W6SP požaduje QSL utlačovala domorodé obyvatelstvo není příliš aktivní vzhledem ke svému via 9A2AA. Pokud bude někdo a umožnila drancování nerostného služebnímu zaneprázdnění příslušníka požadovat QSL direkt z Austrálie, bohatství ostrova. australského vojenského kontingentu. poplatek je nyní vyšší než 1 dolar. Máme v živé paměti, jak situace Navíc preferuje pouze provoz SSB Navíc Thor, 4W6MM, nepřijímá IRC. vyvrcholila v roce 1999. V druhé a nemá rád pile-up. Nejvíce se věnuje polovině toho roku bylo vyhlášeno provozu v pásmu 6 m. Kromě jeho OK2JS lidové referendum, ve kterém bylo stanice je však nyní na ostrově už více rozhodnuto o nezávislosti na Indo- radioamatérských povolení. Další nésii. Mezi stoupenci nezávislosti příslušník vojsk Thor, TF1MM, ZAJÍMAVOSTI a proindonéskými silami ihned pracuje jako 4W6MM. Ten zase vypukla občanská válka. Vzhledem preferuje provoz CW. Thor je zároveň •Nejen radioamatéři vysílači, ale k tomu, že při těchto bojích zahynulo prezidentem Radioamatérské asociace i krátkovlnní posluchači cizích rozhla- mnoho obyvatel, rozhodla Organizace ve Východním Timoru (zkratka sových stanic již mohou získávat spojených národů o vyslání vojsk ETARA). Z ostrova byl také velice diplomy. Není jich sice mnoho, ale OSN na ostrov. činný José, CT1EEB, pracovník jako příklad lze uvést diplom z Bul- Ačkoliv se ještě dosud samostatný Světové organizace pro výživu. Ten harska, který vydává „Monitorovací Východní Timor nestal členem OSN, pod značkou 4W6EB pracoval hlavně klub bulharského rádia“. Obdrží jej byl přijat organizací ITU a IARU opět SSB na horních pásmech včetně každá stanice, která pravidelně poslou- jako nová země DXCC. Přidělen mu WARC. Také Antonio, CT1EGH, je chá vysílání bulharského rozhlasu byl prefix 4W. Do seznamu zemí příslušníkem vojsk OSN. Ten pracuje pro zahraničí a po dobu jednoho roku DXCC byl zařazen od 1. 3. 2000. QSL pod značkou 4W6GH na různých alespoň jednou měsíčně zašle hlášení za spojení se budou přijímat od 1. 10. pásmech provozem SSB, CW a RTTY. o slyšitelnosti stanice. Tím se poslu- 2000. Koncem dubna se z ostrova ozval chač stane členem tohoto klubu. Východní Timor nyní sestává další příslušník vojsk, Pero, 9A4SP , • Španělské stanice mají povoleno z východní poloviny ostrova Timor, jako 4W6SP Mimoto ostrov ještě . v letošních světových závodech pra- dále z malé enklávy zvané Ocussi- krátce navštívil Bernie, W3UR. Ten covat pod svými sufixy, ale s prefixem Ambeno nebo také Pante Macassar, pracoval jako 4W/W3UR ze stanoviště ED, AM a AN, pokud mají třídu A; která se nachází na severním pobřeží Thora, 4W6MM, ve městě Baucau. Byl s prefixem EE třída B a EF třída C. QX 42 9/2000
 • 43. Z RADIOAMATÉRSKÉHO SVĚTA Z vaší činnosti - OK1WWJ Josef Čech, OK2-4857 Dnes vám přiblížím činnost V polovině roku 1999 měl již budete mít zájem, pošlete na Pavlovu radioamatéra - posluchače OK1-35042 odposloucháno provozem SSB celkem adresu ofrankované obálky velikosti a později OK1WWJ, Pavla Slavíčka 256 zemí DXCC a potvrzeno 96, 22x11 cm s vaší adresou a Pavel vám z Prahy - Braníka. telegrafním provozem měl odpo- QSL Manager List zašle zdarma. Pavel začal poslouchat v pásmu sloucháno 216 zemí DXCC. Kolik obálek mu pošlete, tolik měsíců 70 cm převáděče OK0BNA Zkoušky na vysílací koncesi Pavel vám informace bude posílat. Obálky a OK0BNB na přijímači HAND složil 27. 4. 1999 a požádal o přidělení zašlete na adresu: OK1WWJ, Pavel začátkem roku 1996. Po několika značky OK1WWJ, aby se přiblížil Slavíček, Zálesí 1074/5, 142 00 Praha měsících navštívil sídlo Českého značce OK1AWJ svého přítele RNDr. 4 - Braník. radioklubu, kde jej tajemník ČRK Jaroslava Procházky z Prahy 6, který Pro posluchače a hlavně pro začí- Jindřich Günther, OK1AGA, seznámil mu vždy velmi pomáhal. Po složení nající radioamatéry má Pavel několik s radioamatérskou činností. Koncem zkoušek pro Pavla posluchačská důležitých rad: Nespokojujte se pouze roku 1996 si Pavel zakoupil součástky činnost v žádném případě neskončila, poslechem stanic provozem SSB. a postavil přijímač typu PIONÝR, na ale poslech na pásmech ho začal ještě Věnujte se nácviku telegrafní abecedy. který nejdříve poslouchal ranní více zajímat, protože tím získává Získáte větší přehled a možnost a večerní kroužky radioamatérů, mnoho dalších potřebných zkušeností navázání nebo odposlouchání spojení a když zjistil, že v úseku pásma 3,750 pro činnost pod vlastní značkou OK. vzácných stanic, které se mnohdy ani až 3,800 MHz lze poslouchat také DX Jako posluchač se pravidelně na SSB nevyskytují. Nebu te stanice, stal se pravidelným poslu- zúčastňoval celoroční soutěže OK- netrpěliví, když to někdy trvá delší chačem. Do konce roku 1996 odpo- maratón a této soutěži zůstal věren dobu, než vám na QSL lístek stanice slouchal mnoho radioamatérů z 52 také po získání vlastní značky a sou- odpoví. Pokud můžete, vzácným zemí DXCC. Anténu používal LW těže se zúčastňuje v kategorii OK třídy stanicím posílejte QSL lístky direct. 39,7 m. Od září 1996 pravidelně C. V příjmu i vysílání se zaměřuje Poštovné je sice stále dražší, ale poslouchal všechny závody SSB ligy. hlavně na stanice DX, expedice a sta- zvětšíte možnost potvrzení vašeho Na radu OK1AGA, aby zasílal deníky nice pro diplom IOTA. QSL lístku. Na obálku dopisu s vaším z SSB ligy k vyhodnocení, se stal již Pavel je také platným operátorem QSL lístkem nalepte rozličné známky několikrát vítězem tohoto závodu. klubovní stanice OK1KCF v Praze 8, v celkové hodnotě poštovného. Mnozí Na setkání raadioamatérů v Holicích kde se zúčastňuje hlavně závodů. radioamatéři jsou současně filatelisté 1997 Pavel zakoupil společně s pří- Před rokem se stal otcem syna a budou potěšeni. V současné době telem Robertem, OK1-35043, nedo- Pavla, a tak mu na radioamatérský dopis do zemí v Evropě stojí 9 Kč končený transceiver ATLAS pro provoz nezbývá již tolik času jako a do zemí mimo Evropu dopis letecky pásma 80 až 10 m. Tím se Pavlovi dříve. Přece však si společně s Václa- stojí 11 Kč (do hmotnosti 10 g). otevřely daleko větší možnosti poslu- vem Henzlem, OK1CNN, najdou Přeji Pavlovi hodně úspěchů pod chačské činnosti. Přesto však původní vždy dostatek času, aby pro posluchače značkou OK1WWJ a nadále i v poslu- přijímač PIONÝR měl na Pavla veliký i vysílače vydávali pravidelný seznam chačské činnosti. Těším se na vaše vliv při rozhodování o jeho další DX stanic a jejich QSL-manažerů pod dopisy. Pište mi na adresu: OK2-4857, radioamatérské činnosti. V době, kdy názvem QSL Manager List. Měsíčně Josef Čech, Tyršova 735, 675 51 se dělil o přijímač ATLAS s přítelem v něm uvádějí kolem 300 DX Jaroměřice nad Rokytnou. a neměl jej právě doma, poslouchal informací. Pokud o tyto informace opět na přijímač PIONÝR a zúčast- ňoval se různých závodů v pásmu KV, které v mnoha případech pro něho skončily vítězstvím. Protože v té době dobře neovládal telegrafní provoz, poslouchal nejdříve provoz SSB. Poctivě se však cvičil v příjmu telegrafní abecedy, aby mohl využívat celé šířky radioamatérských pásem. S výhledem na vlastní koncesi OK si koncem roku 1998 Pavel zakoupil zařízení YAESU FT-747GF a nadále pro poslech v pásmu KV používá ještě přijímače ATLAS, R4 a ODRA a pro provoz v pásmech VKV zařízení TH-42E a přijímač KENWOOD TR-7500. Antény má G5RV, LW 40 m, vertikál 80 a 10 m a 6prvkovou YAGI pro 145-432 MHz. 9/2000 43
 • 44. Moderní deskové televizní kamery. S jistou nadsázkou lze říci, že televizní kamera na plošném spoji je integrovanou součástkou. Rovněž se nabízí použití názvu modul, kit a v angličtině se užívá názvu board camera. Připojením napájecího napětí, obvykle 12V DC, je kamera plně funkční a poskytuje standardní videosignál 1Všš/75 W. Rozdíl oproti quot;klasickýmquot; kamerám CCTV je v tom, že až na výjimky neumožňuje připojení ovládacích či nastavovacích prvků a je obvykle vybavena miniatur- ním objektivem, zaostřeným na nekonečno. To však neplatí absolutně, některé typy mají přírubu pro připevnění C/CS optiky, výstup pro řízení clony objektivu (autoiris), vstup pro synchronizaci, konektor RS 232 pro nastavování parametrů z PC atd. Použití kamerových modulů je vhodné všude tam, kde jsou požado- vány minimální rozměry, nestan- dardní zapouzdření, nejsou třeba další funkce, které poskytují quot;velkéquot; CCTV kamery. V neposlední řadě je zajímavá i jejich příznivá cena. Současná nabídka výrobců je obrovská, řada firem má v sortimentu celé řady deskových kamer nejrůznější kvality, rozměrů, parametrů a orientace v této quot;houštiněquot; není jednoduchá. To nými automatickými funkcemi, plochu a zaostření se provádí mimo jiné vedlo k cestě pracovníků umožňujícími široké použití v praxi. zašroubováním do vhodné vzdálenosti společnosti Experta do několika zemí Jistě je možné sehnat kity lacinější od čipu. Původně byly dostupné jen v Asii, kde byla navštívena řada firem i dražší, vždy je však třeba zkoumat se standardním ohniskem 3,6 mm, což a teprve na místě se prokázalo, kdo je poměr užitné hodnoty a ceny a také u 1/3quot; CCD čipu zajistilo záběrový skutečně výrobcem, kdo se za výrobce výslednou kvalitu obrazu, která úhel 77° H. Dnes je k dispozici celá pouze vydává a jakou kde má výroba nemusí vždy plně korespondovat řada ohnisek od 2,1 mm do 16 mm - a vývoj úroveň. Je však také pravdou, s quot;papírovými parametryquot;. což zajiš uje snímání v rozsahu 110° že řada menších výrobců má vlastní Ne každý čtenář se specializuje na - 17° H. Rovněž je možné některé vývoj, pracoviště kompletace a tech- televizní snímací techniku, tak kamerové kity opatřit držákem na nické kontroly, vlastní výrobu pak neuškodí probrat technické parametry C/CS objektivy a tyto pak bez zadávají specializovaným osazovacím a terminologii podrobněji. Každá problému používat. Rozdíl je obvykle firmám, vybavených technologiemi kamera začíná objektivem. Stan- v tom, že C/CS objektivy mají lepší pro hromadnou výrobu (SMD). Po dardem v CCTV (Closed Circuit světelnost, řiditelnou clonu, dají se pečlivém zvážení všech získaných Television - uzavřené televizní okruhy) zaostřovat a existují v daleko širší informací byla navázána spolupráce s je optika C/CS. To znamená že nabídce - zejména směrem k delším kvalitní společností střední velikosti, objektivy jsou opatřeny závitem 1quot;1/32 ohniskovým vzdálenostem - využití která se stala našim smluvním a mají zobrazovací rovinu 12,5 mm jako teleobjektivy. Dalším prvkem dodavatelem a je schopná reagovat na u CS a 17,526 mm u C, měřeno od v řadě je vlastní optickoelektrický naše specifická zadání. Zpočátku byly dosedací plochy optiky. V této převodník, dříve snímací elektronka, nakupované deskové kamery použí- vzdálenosti je umístěn snímací prvek, dnes téměř bez výjimky CCD čipy vány pouze pro naši další výrobu, na který se promítá obraz. U desko- (Charge Couplet Device - nábojově posléze velké odběry snížily ceny vých kamer s miniaturními objektivy vázaná struktura či prvek s vázaným natolik, že je možné nabídnout vybra- už není normalizace tak jednoznačná, nábojem). Tento snímací prvek s po- né typy k přímému prodeji. Jedná se obvykle jsou objektivy (označované měrem stran 4H/3V je označován o kvalitní moduly, většinou osazené jako D optika) opatřeny převážně analogicky se snímacími elektronkami CCD čipy SONY, vybavené přísluš- závitem M 12 x 0,5 , nemají dosedací průměrem v palcích, platí však, že XII 9/2000