лекц №7

555 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
555
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
270
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

лекц №7

  1. 1. Äîòîîä àóäèò íü äýëõèéí õî¸ðäóãààð äàéíààñ õîéø áàéãóóëëàãûí çàñàãëàëûí òîãòîëöîîã ñàéæðóóëàõ çîðèëòûí õ¿ðýýíä ã¿éöýòãýõ óäèðäëàãûã îíîâ òîé õÿíàëòààð õàíãàõ çîðèëãîòîéãîîð ýð èìòýé õóðäàí õºãæèæ ýõýëñýí þì.
  2. 2. Дотоод Аудиторуудын Олон Улсын Институт (ДАОУИ)-ээс гаргасан Дотоод Аудитын Мэргэжлийн Практикийн Олон Улсын Стандарт(ДАМПОУС)-д “Дотоод аудит”-ыг дараах байдлаар тодорхойлсон.
  3. 3. 2110-Засаглал - Дотоод аудитын нэгж байгууллагын засаглалын үйл явцыг үнэлэн, сайжруулах зөвлөмжийг өгөх ёстой. 2120-Эрсдлийн удирдлага - Дотоод аудитын нэгж байгууллагын эрсдлийн удирдлагын үйл явцын үр нөлөөтэй байдлыг үнэлэн, сайжруулахад хувь нэмэр оруулах ёстой. 2130-Дотоод хяналт - Дотоод аудитын нэгж дотоод хяналтын үр нөлөөтэй ба үр ашигт байдалд үнэлгээ хийх, тэдгээрийн байнгын сайжруулалтад дэмжлэг үзүүлэх замаар үр нөлөөтэй дотоод хяналтын системийг бий болгоход байгууллагад туслалцаа үзүүлэх ёстой.
  4. 4. Байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, бие даасан, бодит баталгаажуулах болон зөвлөгөө өгөх үйлчилгээгээр хангах газар , хэлтэс, дивизион, зөвлөгөө өгөх юм. Түүнчлэн дотоод аудит нь эрсдлийн удирдлага, хяналт, засаглалын тогтолцоог үнэлэх, сайжруулахын тулд системтэй , цэгцтэй арга хэрэглэж , байгууллагын үйл ажиллагаанд зохих хувь нэмэр оруулдаг.
  5. 5. Дотоод аудитын албыг зохион байгуулахдаа хамтран шийдвэрлэх, бүрэн эрх, бие даасан байх, нууцыг сахих, дотоод дүрэм, мэдээллээр хангагдсан байх, хариуцлагатай байх зэрэг зарчмуудыг үндэс болгох шаардлагатай.
  6. 6. Санхүүгийн бусад хяналтаас дотоод аудитын ялгаатай тал.
  7. 7. Ялгагдах шинж тэмдэг Субьект Зорилго Дотоод хяналт Бүх түвшний бусад Дотоод аудит Хөндлөнгийн хяналт удирдлага, Дотоод аудитын алба, Аудитын бие даасан аудиторууд байгууллага хэрэгжүүлнэ. (бизнесийн нэгж ) хэрэгжүүлнэ. Санхүүгийн тайлангийн Байгууллагын үйл НББ, санхүүгийн үнэн зөв байдал, үйл ажиллагааг эмх тайланг ажиллагааны үр дүнтэй ба цэгцтэй, хуулийн баталгаажуулах, үр ашигтай байдал, дагуу явуулахад зөвлөх үйлчилгээ холбогдох хууль туслах, НББ үзүүлнэ. дүрмүүдийг дагаж мөрдөх, санхүүгийн хяналтын зорилгын гүйцэтгэлийн тогтолцоог үнэлэх, талаар үндэслэлтэй удирдлагыг баталгааг хангах мэдээллээр хангана.
  8. 8. Ялгагдах шинж тэмдэг Байр суурь Үйл ажиллагааны хязгаарлалт Үр дүн Дотоод хяналт Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийн дагуу тодорхойлогдоно. Дотоод аудит Захиралд эсвэл хувь нийлүүлэгчдийн хуралд шууд захирагдаж, ажлаа тайлагнана. -Хяналтын зорилгын биелэлтэнд -Төлөвлөлтийн дагуу баталгаа өгч чадахгүй хэрэгжинэ. -Мэдээллийн бодит байдал ба -Зөвлөмж өгөх боловч удирдлагын хянамгай байдалд түүнийг хэрэгжүүлэхэд үл нөлөөлөхгүй оролцоно. - Буруу шийдвэр гаргалтаас - Зөрчил дутагдалыг бүрэн зайлсхийж чадахгүй илрүүлэхгүй аудитын эрсдэл - Хяналтаас гадуур зүйлд байж болно. үйлчлэхгүй -Хууль зүйн хэм хэмжээгээр - Хууль зүйн хэм хэмжээгээр хязгаарлагдана. хязгаарлагдана. Хэрэгжиж байгаа аж ахуйн үйл Аудиторын ажлын баримт ажиллагааны явцад гарсан бичиг, акт, илтгэх хуудас, үр зөрчил, дутагдалыг засч дүнг нэгтгэх, дүгнэлт залруулна, хариуцлага тогтооно. гаргаж, зөвлөмж бичнэ.хариуцлага тооцохгүй Хөндлөнгийн хяналт Гадны ба дотоодын мэдээлэл хэрэглэгчдэд -Аудитын байгууллагын дотоод стандартад захирагдана. -Хууль зүйн хэм хэмжээгээр хязгаарлагдана. Аудиторын ажлын баримт бичиг, акт, илтгэх хуудас, үр дүнг нэгтгэх, дүгнэлт гаргаж, зөвлөмж бичнэ.хариуцлага тооцохгүй

×