• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Tutvustus
 

Tutvustus

on

 • 1,989 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,989
Views on SlideShare
1,988
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
14
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tutvustus Tutvustus Presentation Transcript

 • IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis PROJEKTIPAUN Rahvusvaheline Haridustehnoloogia Selts Integrating ICT Skills into Teaching and Learning
 • Missioon
  • … on juhtida ja toetada tehnoloogia efektiivset kasutamist
  • õpetamisel ja õppimisel
  www.iste.org
 • Eesmärgid
  • Kursuse õppekava läbinud õpetaja:
   • oskab läbi viia õpiprojekti, millesse on integreeritud tehnoloogia efektiivne kasutamine;
   • teab erinevaid näidismeetodeid tehnoloogia integreerimiseks aine(te)õpetusse;
   • teab ja oskab kasutada erinevaid hindamismeetodeid ja –strateegiaid;
   • oskab luua uut õpiprojekti;
   • oskab õpiprojekti ülesande püstitada nii, et selle lahendamisel kasutavad õpilased kõrgema mõtlemistasandi oskusi (analüüs, süntees ja hindamine).
 • Kursuse maht ja materjalid
  • Kursus kestab 20 tundi, milles 16 tundi on auditoorne- ja 4 tundi iseseisev töö:
   • Projektõppe teooria (aktiivne loeng, arutelud)
   • Õpiprojektis osalemine (rühmatöö)
   • Tutvumine näidisprojektiga (rühmatöö)
   • Projektide kasutamine õppetöös
    • Koolisisesed projektid
    • Vabariiklikud projektid
    • Rahvusvahelised projektid
   • Sotsiaalne tarkvara projektitöös
    • SlideShow www.slide.com
    • SlideShare www.slideshare.net
    • PBWiki www.pbwiki.com
   • Lõputöö ettevalmistamine ja tutvustamine (soovitavalt rühmatööna)
  • Kursuse läbinu saab materjalid köidetud mapis ja elektrooniliselt CD-l.
 • Kursuse ajakava
  • 10:00 Tervitus & Päevakava
  • 10:15 Kursuse “IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis” tutvustus
  • Kursuse materjalid ( http:// www.htk.tlu.ee / projektipaun / materjalid / )
  • 10:30 Õpipartnerite rahvusvaheline programm ISTE ja tema missioon
  • Kursus – IKT oskuste rakendamine õppeprotsessis
  • Õppekava eesmärgid
  • Uued õpikeskkonnad
  • Vajalikud eeltingimused koolis tehnoloogia edukakas rakendamiseks (SWOT analüüs)
  • Projektõpe
    • Projektõppe ja tehnoloogia integratsioon
    • Õpetaja roll projektõppe puhul
    • Projektõppe + ja –
    • Projektõppe etapid
    • Õpiprojektide edukas elluviimine
    • Näited tehnoloogia edukast kasutamises
    • Õpetajapoolne toetus
  • 11:30 Kohvipaus
  • 11:45 10. õpiprojekt: Kuulsuste galerii
    • Mis töötas 10. projektis?
    • Kuidas seda projekti klassis kasutada?
    • Rühmatööd, arutelud, ettekanded.
  • 15:30 Tagasiside ja kokkuvõte
  • 16:00 Lõpp
 • Kursuse ajakava
  • Tervitus & Päevakava
  • 10:15 Töö projektidega ( http:// www.htk.tlu.ee / projektipaun / materjalid / projektid / kohandatud / )
  • Arutelu
  • 11.15 Projektide tutvustused
  • 11:45 Kohvipaus
  • 12:00 Projektide kasutamine õppetöös
   • Koolisisesed projektid
   • Vabariiklikud projektid
   • Rahvusvahelised projektid
  • 13:00 Sotsiaalne tarkvara projektitöös
  • Pildiesitluse loomine tarkvaraga SlideShow www.slide.com
  • Slaidiesitluse loomine tarkvaraga SlideShare www.slideshare.net
  • 13:45 Kohvipaus
  • 14:00 Sotsiaalne tarkvara projektitöös
  • Materjalide loomine tarkvaraga PBWiki www.pbwiki.com
  • 15:00 Lõputööde vormistamine PBWiki’sse www.pbwiki.com ja lingi lisamine Projektipauna portaali http://www.htk.tlu.ee/projektipaun
  • Ettekanded
  • 15:45 Tagasiside ja kokkuvõte
  • 16:00 Lõpp
 • Projektiidee vormistamine ja esitlemine
  • Projekti teema, nimi, autorid
  • Kooliaste
  • Projekti kestvus
  • Projekti eesmärk
  • Saavutatavad pädevused ja õpitulemused riiklikust õppekavast lähtuvalt
  • Probleemülesanne õpilastele
  • Õpilaste eelteadmised ja -oskused
  • Projekti kirjeldus ehk tegevused klassis
  • Õpiprojekti hindamine
  • Vajalik tehnoloogia ja tarkvara
  • Vajalikud allikad ja koduleheküljed
  • Lisaülesanded
  • Tugistrateegiad
 • Projektõpe Transforming the classroom experience from “ teachers telling” to “students doing.” Projektõpe on meetod, mis muudab tunni, kus õpetaja räägib, tunniks, kus õpilane tegutseb.
 • Projektõppe eesmärgiks on elulise teema uurimine SÜGAVUTI
  • Selleks peavad õpilased:
   • püstitatud probleemi mõistma,
   • kasutama analüüsi- ja sünteesimisoskust, et leida probleemile lahendus(i),
   • tegema konstruktiivset koostööd omavahel ja õpetajaga,
   • suutma põhjendada ja hinnata oma lahendusi püstitatud probleemile.
  Projektõppe vastandiks on õpetaja poolt esitatud õige-vale küsimustele vastamine.
 • Projektõppe tunnis on kesksel kohal ÕPILANE , kui uute teadmiste avastaja ja looja Traditsioonilises tunnis on kesksel kohal ÕPETAJA , kui teadmiste vahendaja.
   • Koostöö
   • On lõbus
   • On õpilasekeskne
   • Reeglina pikaajaline
   • Planeeritud ja väga põhjalikult ettevalmistatud
   • Tutvustatakse tulemusi
   • Elulisus
   • Pakub väljakutset
   • Motiveeriv
   • Õppeaineid integreeriv
   • Tõeline ehk kasutatakse samu meetodid kui täiskasvanud tööl
  Projektõpet iseloomustab :
 • Õpetaja roll projektõppes on olla:
   • õpikeskkonna looja,
   • juhendaja,
   • suunaja,
   • nõuandja,
   • partner.
 • Õpetajapoolne juhendamine ja tagasiside õpiprojekti läbiviimisel
   • Visuaalsed vaatlused
   • Hinnangute andmine
   • Lisategevuste pakkumine
   • Koostöö soodustamine ja toetamine
 • Projektõppe + ja -
  • On õpilastele motiveeriv
  • Õpilased juhivad ise oma õppeprotsessi
  • Õpilased õpivad probleeme lahendama
  • Õpetab koostööd tegema
  • Õpilased omandavad vaatlus- ja uurimisoskusi
  • Õpilased ei õpi mitte mida mõelda vaid kuidas mõelda
  • Ajamahukas
  • Õpilastele “võõras”
  • Õpetajatele harjumatu
 • Projektõppe hindamine Hindamismudelid
  • Projektõppes hinnatakse nii tulemust kui protsessi .
  • Hindamist kergendavad hindamismudelid
  • http://e-kool.kivilinn.tartu.ee/mudelid/index.php
 • Õpiprojekti vormistamine
   • Vajalik tehnoloogia
   • Materjalid
   • Soovituslikud koduleheküljed
   • Lisaülesanded
   • Ideed õpiprojektile hinnangu andmiseks
   • Tugistrateegiad
   • Projekti kestvus
   • Pädevused ja õpitulemused
   • Projekti eesmärk
   • Väljakutse õpilastele
   • Projekti kirjeldus
   • Projekti hindamine
   • Õpilaste eelteadmised ja -oskused
 • Uue õpiprojekti loomise etapid:
  • Probleemi teadvustamine
  • Probleemi seostamine õpilase huvidega
  • Õppeaine(te) koondamine ümber valitud probleemi/projekti/teema
  • Võimaluse loomine õpilastele oma tegevuse planeerimiseks, probleemi lahendamiseks ja selle kaudu õpikogemuse saamiseks
  • Koostöö toetamine ja julgustamine
  • Projekti tulemuste ettekandmise ja tutvustamise planeerimine
 • Õpiprojektide kohandamine
  • 1. Kas projekt keskendub püstitatud eesmärkide , õpitulemuste ja pädevuste saavutamisele?
  • 2. Kas projekti ülesande lahendamisel on vaja rakendada kõrgema mõtlemistasandi oskusi ?
  • 3. Kas kõik tegevused on projektikesksed?
  • 4. Kas tehnoloogilised lahendused toetavad projektiülesande lahendamist?
  • 5. Kas hindamine lähtub projekti eesmärkidest ja projekti tegevustest?
  KAS KOHANDATUD PROJEKT ON UUS ÕPIKESKKOND, MIS TÕHUSTAB ÕPPIMIST?
 • Millised märksõnad iseloomustavad edukaid projekte?
   • Selge nn “suurem pilt”
   • Õpilasekeskne õppimine
   • Õpikeskused
   • Kriitiline mõtlemine
   • Õpilaste eduelamus
   • Tehniline tugi
   • Kodu ja kooli side
   • Edu jagamine
 • Näpunäited tehnoloogia efektiivseks kasutamiseks
   • Koosta ka nn. tagavaraplaan
   • Kontrolli üle oma kodulehekülgede aadressid
   • Märgista vajaliku kodulehed
   • Demonstreeri oma tehnoloogilisi oskusi
 • Õpiprojektid
  • Kosmoseuuringud
  • Võidujooks kosmosesse
  • Kosmoseuuringud
  • Reis Marsile
  • Avastused ja muutused
  • Kestvad jäljed
  • Kas traadita elektroonika kuulub kooli?
  • Tulevik
  • Keskkond
  • Püüda vaalu või mitte?
  • Miks läheb soojemaks?
  • Uppuvad linnad
  • Kangelased ja juhid
  • Maailma kuulsuste galerii
  • Suur raamat suurtest mõtlejatest
  • Kohalikud juhid – homsed kangelased
  Kolmas peatükk
 • Õpiprojektide ülesehitus TEEMA PROJEKT PROJEKT PROJEKT ÕPIÜLESANNE Hindamismudelid Õpetaja materjalid Õpilase materjalid TEISED MATERJALID
 • Materjalid
  • Käsiraamatud + CD
  • Portaal http://www.htk.tlu.ee/projektipaun/materjalid
 • Näide
  • Projekt “Tehnoloogia õpilse kaaslasena”
  • eAajakiri
  • http://www2.edu.fi/magazinefactory/magazines/iktkoolielus/
  • Ajaveeb
  • http://iktkoolielus.blogspot.com
  • Ankeet
  • http://www.eformular.com/laine/tehnoloogia.htm
  • Projekti kava, õpilase ülesanne, rollid, töölehed, hindamismudelid, ankeet, sotsiaalne tarkvara