• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
IKT kasutamine
 

IKT kasutamine

on

 • 3,032 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,032
Views on SlideShare
3,021
Embed Views
11

Actions

Likes
2
Downloads
12
Comments
0

2 Embeds 11

http://kvalifikatsioonikursustallinn.blogspot.com 8
http://www.slideshare.net 3

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  IKT kasutamine IKT kasutamine Presentation Transcript

  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine täiskasvanute koolituses Laine Aluoja
  • Tutvustus
   • Koolitajana - kogemused
   • Kogemus tehnoloogia kasutamisel
    • Õppijana
    • Koolitajana
  • IKT kasutamise eesmärgid
   • tõsta õppe kvaliteeti ja efektiivsust
   • parem juurdepääs informatsioonile ja teenustele,
   • paindlikumad õppeviisid,
   • tõhusam koostöö õppijate vahel,
   • uued õpetamismeetod.
  • E-õppe võimalused koolitajale
   • Mitmekesistamine
   • Aktiivsuse tagamine
   • Tehnilised võimalused
   • Materjalide kaitsmine
   • Süsteemse suhtumise korraldamine
   • Osalejate laialdasem kaasamine
  • E-õpe
   • õppimisvorm, mis on sõltumatu ruumist ja ajast,
   • kus õppematerjalid ja suhtlemisvõimalused (nõu küsimine, selgituste andmine, kodutööde esitamine jms) on esitatud veebipõhiselt ,
   • kus õppija võtab enesele täieliku vastutuse materjali läbimise ning tööde õigeaegse esitamise eest.
  • E-õpe
   • koondab enda alla nii
   • veebipõhist õpet
   • arvutipõhist õpet
   • virtuaalseid õpperuume
   • digitaalset kommunikatsiooni
  • E-õpe
   • Täielikult veebipõhine õpe
   • Osaliselt veebipõhine õpe
   • Auditoorne õpe veebipõhise toega
  • Täielikult veebipõhine õpe
   • Kogu kursuse õppeprotsess
   • (sisu edastamine, info levitamine, suhtlemine, õppijate hindamine, tagasiside)
   • toimub veebipõhiselt, auditoorseid kohtumisi ei ole.
  • Osaliselt veebipõhine õpe
   • kursuse õppeprotsess toimub veebipõhiselt , kuid kursuse jooksul toimub ka auditoorseid seminare või praktikume , kuid mitte rohkem kui 25 % kogu õppetöö mahust.
  • Auditoorne õpe veebipõhise toega
   • kursuse õppeprotsess toimub auditoorselt , regulaarselt toimuvad auditoorsed loengud, mis moodustavad üle 25 % kogu õppetöö mahust
   • kursuse veebipõhist õpikeskkonda kasutatakse näiteks õppe- ja juhendmaterjalide kättesaadavaks tegemiseks, kodutööde esitamiseks vm.
  • E-õpet kasutatakse
   • kursuse õppematerjalide esitamiseks , kusjuures materjalid võivad sisaldada teksti, fotosid, videot ja audiot;
   • õppijate ja õpetajate vaheliseks ning õppijate omavaheliseks suhtlemiseks foorumi, postkasti, jututoa või sotsiaalse tarkvara vahendusel;
   • õppimise hõlbustamiseks , kasutades otsingusüsteeme , sõnastikke , fotode andmebaase, viiteid veebis leiduvatele materjalidele;
   • õppijate hindamiseks (testid ja ülesanded);
   • kursuse administreerimiseks (õppijate ning õpitulemuste haldamine, statistika õppijate tegevuse kohta);
   • tagasisideks (elektroonilised küsitlused, foorumid).
  • Sotsiaalne tarkvara
   • Mõiste „Sotsiaalne tarkvara” võttis kasutusele Clay Shirky 2002. aastal ja defineeris seda kui tarkvara , mis võimaldab grupitööd , luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks, kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks.
   • Täpsemalt
   • http://portaal.e-uni.ee/uudiskiri/tooleht/sotsiaalne-tarkvara
   • Tagasi
  • E-õppe rakendamine eeldab
   • vajalikku tehnilist baasi, internetiühendust;
   • koolitajate ja koolitatavate valmisolekut;
   • veebipõhiseid õppematerjale.
  • E-õppe meetodid
   • Aktiivõpe
   • Probleemipõhine õpe
   • Projektõpe
   • Rollimängud ja simulatsioonid
   • Rühmatöö ja arutelud
   • Õpikommuunid ja kogukonnad
   • Virtuaalne portfoolio
  • Aktiivõpe
   • Tegevuse sisu määratud osaleja poolt
   • Sotsiaalsete oskuste omandamine osaleja aktiivsuse tulem
   • Protsess ei ole ette planeeritud
   • Juhendaja kui vaatleja ja suunaja
  • Probleemipõhine õpe
   • Osaleja on iseseisev ja aktiivne
   • Situatsioon reaaleluline
   • Õiged otsuseid mitu
   • Õppimine kui koostöö
   • Õpikeskkonna mitmekesisus
   • Juhendaja kui vaatleja ja suunaja
  • Projektõpe
   • Pikaajaline õpiotstarbeline tegevus
   • Interdistsiplinaarne
   • Meeskonnatöö eeldus
   • Tegevused osalejatekesksed
   • Ülesanded reaalelulised
   • Juhendaja kui vaatleja ja suunaja
  • Rollimängud ja simulatsioonid
   • Väljamõeldu simuleerimine
   • Reaalelulise sündmuse modelleerimine
   • Veebi- või programmipõhisena:
    • võitlusele orienteeritud
    • suhtlusele orienteeritud
  • Rühmatööd ja arutelud
   • Suurema ülesande jagamine väiksemateks alaülesanneteks
   • Osalejatevaheline koostöö
   • Tegevuse kooskõlastatus
   • Ühine töö vormistamine
  • Õpikommuunid ja -kogukonnad
   • Sama huvialaga õppijad
   • Osalejad erineva taustaga
   • Aktiivne osalemine vajalik
   • Kultuuridevaheline suhtlemine
   • Sotsiaalne õppimine
  • Virtuaalne portfoolio
   • Tööde kogum
   • Portfoolio võib olla:
    • töömapp
    • näidismapp
    • arengumapp
    • esindusmapp
    • temaatiline mapp
  • Rollid e-õppes
   • Kursuse disainer
   • Õpetaja
   • Tuutor
   • Haridustehnoloog / administraator
   • Õppur
  • Õpetaja rollid
   • planeerimine
   • protsessi korraldamine ja läbi viimine
   • materjalide koostamine
   • osalejatega suhtlemine
   • rühmatööde juhendamine
   • osalejate motiveerimine, nõustamine
   • hindamine ja tagasiside andmine
   • korra valvamine ja kaebuste kuulamine
  • Õpetaja vastutab
   • Meedia valimiku eest
   • Protsessi planeerimise eest
   • Materjalide koostamise ja sisu eest
   • Koolitusprotsessi juhtimise eest
   • Õppijatega suhtlemise eest
   • Õppijate motiveerimise eest
   • Koolituse tulemuslikkuse eest
  • Õpilane veebipõhisel kursusel
   • Omandatavad oskused:
   • e-õppimisoskus
   • sotsiaalsed oskused
   • e-meeskonnatöö oskus
   • enesejuhtimise oskus
   • aja haldamise oskus
   • e-vahendite kasutamise oskus
  • E-õpe eeldab õppijalt
   • usku e-õppe efektiivsusesse
   • motivatsiooni olemasolu
   • oskust seada eesmärke
   • õppeks vajaliku aja leidmist
   • enesedistsipliini
   • vastutuse tundmist
   • aktiivsust suhtlemisel
   • julgust küsida
   • kirjalikku väljendusoskust
   • arvutikasutamise oskust
   • tehnilise baasi vastavust nõuetele
  • Rühmatöö
   • Mis täiskasvanute koolitusel sobiks?
   • E-õppe plussid ja miinused
   • Täielikult veebipõhine õpe
   • Osaliselt veebipõhine õpe
   • Auditoorne õpe veebipõhise toega
  • E-õppe plussid
   • Õppimine sobival ajal ja sobivas kohas
   • Kodutööde tähtajad distsiplineerivad
   • Koostöö
   • Materjalid kättesaadavad
   • Kiire infovahetus
   • Säästab aega ja raha
   • Õpe on paindlik (aeg ja tempo)
   • Toetab suhtlemisraskustega õppijaid
   • Toetab puuetega õppijat
  • E-õppe plussid
   • Õppematerjalid vaheldusrikkad (tekst, graafika, multimeedia jm.)
   • Lisainformatsiooni hankimine on lihtne
   • Aitab kaasa õppimisoskuste, sotsiaalsete oskuste ja meeskonnatööoskuste arengule
   • Sisaldab enesekontrolli võimalusi
   • Teemade järjekorra valik vaba
   • Õppematerjalides otsingu võimalused
   • Saab õppida teiste töödest
  • E-õppe miinused
   • Arvuti kasutamise oskus on madal
   • Tehnilised probleemid
   • Esitatud tööd must-valgelt kirjas
   • Puudub vahetu kontakt õppurite ja koolitajate vahel
   • Materjalid on vaja iseseisvalt läbi töötada
   • Probleemid tähtaegadega (enesedistsipliin)
   • Raskused juurdepääsuga kursusele (arvuti, internet)
   • Tervislikud probleemid (silmad)
   • Vähene tagasiside
   • Õppematerjalid nõrga kvaliteediga
   • Ülesanded sarnased