2009 leaflet last-02.10

699 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
699
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2009 leaflet last-02.10

 1. 1. Боловсрол Монгол Улсын боловсролын систем Суралцах жил боловсролын ангилал нас 21 27- Доктор(PhD) 20 26- (60+ кредит, 19 25- 3-4 жил) (VI) Дээд боловсрол Магистр Магистр 18 24- (30+ кредит, (30+ кредит, Мэргэжлийн/техникийн 1-2 жил) (VI) 1-2 жил) (VI) 17 23- 16 22- Бакалавр (120+ Бакалавр (30+ кредит, 4-6 жил) кредит, 4-6 жил) боловсрол 15 21- 14 20- (V) Диплом 13 19- Их сургууль (90 кредит, 3 жил) (V) Коллеж, Дээд (1-3 жил) 12 18- сургууль Мэргэжлийн , дунд) боловсрол 11 17- (2 жил) сургууль Бүрэн дунд сургууль* (III) Албан бус боловсрол (III, IV) 10 16- 9 15- 8 14- ( 4 жил) 7 13- 6 12- Бүрэн бус дунд сургууль* (II) 5 11- өнхий (бага 4 10- (5 жил) 3 9- 2 8- Бага сургууль* (I) ** Ер 1 7- 6- 5- Цэцэрлэг боловсрол (С 4- Сургуулийн 3- 2- 1- 0-Тайлбар: * ерөнхий боловсролын 12 жилийн тогтолцоонд одоогоор бүрэн шилжээгүй, 2009-2010 оны хичээлийн жилд 1, 2, 7 дугаар ангиуд 12 жилийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрөөр хичээллэж байна. Иймд энэхүү бүдүүвчид 11 жилийн бага, бүрэн бус дунд, бүрэн дунд сургуулийг харуулав. ** хаалтанд бичсэн ром тоо (I-VI) нь ЮНЕСКО-гийн тогтоосон боловсролын шатлал (International Standard Classification of Education-ISCED)-д харгалзах дугаарыг илэрхийлнэ.
 2. 2. Боловсрол БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГА (СУРГУУЛЬ)-ЫН ТОО, СУРАЛЦАГЧИД 2009-2010 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛ СУРГУУЛЬ СУРАЛЦАГЧ ҮЗҮҮЛЭЛТ Төрийн Төрийн Бүгд Төрийн Бүгд Төрийн бус бус НИЙТ 1,778 1403 370 873,585 762,859 110,369СӨБ ЦЭЦЭРЛЭГ 814 712 102 142,065 134,631 7,434 БҮГД 755 605 150 522,066 494,261 27,805БОЛОВСРОЛ БАГА СУРГУУЛЬ 69 47 22 6,756 5,028 1,728 ӨНХИЙ ДУНД СУРГУУЛЬ 157 151 6 48,178 47,600 578 ЕР БҮРЭН ДУНД 529 407 122 467,132 441,633 25,499 СУРГУУЛЬ БҮГД 63 44 19 44,681 33,386 11,295 МЭРГЭЖЛИЙНМЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ СУРГАЛТТАЙ 2 2 0 431 431 - ЕБС МСҮТ 35 24 11 25,283 20,780 4,503 КОЛЛЕЖИ 13 8 5 14,269 8,093 6,176 ДЭЭД СУРГУУЛЬ 4 2 2 774 326 448 ИХ СУРГУУЛЬ 9 8 1 3,924 3,756 168 БҮГД 146 42 99 164,773 100,581 63,835 ДЭЭД БОЛОВСРОЛ КОЛЛЕЖ 64 22 42 24,935 15,845 9,090 ДЭЭД СУРГУУЛЬ 63 10 53 50,494 10,453 40,041 ИХ СУРГУУЛЬ 14 10 4 88,987 74,283 14,704 ГАДААДЫН САЛБАР 5 0 0 357 СУРГУУЛЬ
 3. 3. Боловсрол
 4. 4. Боловсрол БОЛОВСРОЛЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТ: 2009-2010 оны хичээлийн жил, аймгаар СУРГУУЛИЙН ТОО СУРАЛЦАГЧ /их, дээд сургууль, /их, дээд сургууль, Дээд боловсрол Дээд боловсрол Мэргэжлийн Мэргэжлийн АЙМАГ, боловсрол боловсрол боловсрол боловсрол Цэцэрлэг Цэцэрлэг коллеж/ коллеж/ НИЙСЛЭЛ өнхий өнхий Ер Ер Á¯ÃÄ 814 755 63 146 142,065 522,066 44,681 164,773 Баруун бүс 143 151 7 9 25,111 93,610 6,072 5,917БАЯН-ӨЛГИЙ 29 42 1 2 5,685 23,867 1,309 791ГОВЬ-АЛТАЙ 28 28 1 1 3,683 12,686 967 1,263ЗАВХАН 34 31 2 2 4,548 16,899 826 892УВС 25 27 1 1 4,960 19,749 1,674 167ХОВД 27 23 2 3 6,235 20,409 1,296 2,804 Хангайн бүс 171 171 9 11 31,692 117924 8057 6896АРХАНГАЙ 29 35 2 3 4,687 20,164 1,416 2,043БАЯНХОНГОР 28 31 2 1 4,512 18,144 2,313 243БУЛГАН 24 24 1 0 3,586 10,714 613 -ОРХОН 22* 18 2 4 4,605* 18,982 1,243 3,440ӨВӨРХАНГАЙ 31 30 1 2 6,156 23,668 1,390 757ХӨВСГӨЛ 37 33 1 1 8,146 26,252 1,082 413 Төвийн бүс 175 157 16 9 25,993 86475 9134 6775ГОВЬСҮМБЭР 8* 4 1 0 1195* 2,894 567 -ДАРХАН-УУЛ 21* 29 5 8 4602* 19,152 3,231 5,803ДОРНОГОВЬ 28* 20 1 1 3516* 11,062 913 972ДУНДГОВЬ 20 18 1 0 2,960 8,900 828 -ӨМНӨГОВЬ 18 18 1 0 2,585 10,429 752 -СЭЛЭНГЭ 37* 35 4 0 5933* 19,429 1,481 -ТӨВ 43* 33 3 0 5202* 14,609 1,362 - Зүүн бүс 69 67 5 2 10,533 39706 3456 1090ДОРНОД 23 26 2 1 3,609 14,273 1,620 842СҮХБААТАР 18 15 1 1 2,812 10,648 626 248ХЭНТИЙ 28 26 2 0 4,112 14,785 1,210 -УЛААНБААТАР 256* 209 26 115 48736* 184,351 17,962 144,095Тайлбар: * Төмөр замын харьяа цэцэрлэгийн тоог нэмж оруулсан болно.
 5. 5. Боловсрол ҮНДСЭН БАГШ ЭЛСЭГЧ /их, дээд сургууль, /их, дээд сургууль, Дээд боловсрол Дээд боловсрол Мэргэжлийн Мэргэжлийн боловсрол боловсрол боловсрол боловсрол Цэцэрлэг Цэцэрлэг коллеж/ коллеж/ өнхий өнхий Ер Ер4,465 26,070 2,033 7,219 40,021 50,747 19,754 43,829671 4,724 333 285 6,219 9,127 2,662 1,732176 1,274 74 43 1,144 2,615 698 265102 650 53 48 889 1,302 395 427132 885 67 43 1,348 1,394 327 224118 975 78 10 1,273 1,962 624 49143 940 61 141 1,565 1,854 618 767817 5722 295 327 7652 10482 3268 1733134 964 59 94 1,114 1,822 612 592111 839 60 8 1,055 1,534 1,127 34 97 568 31 - 754 904 225 -168* 989 79 166 1,500 1,599 438 817127 1,083 30 42 1,149 2,212 565 172180 1,279 36 17 2,080 2,411 301 118830 4451 450 290 6539 8169 4195 2024 39* 165 31 - 369 279 369 -171* 1,017 139 237 1,444 1,712 1,375 1,799103* 523 36 53 598 1,112 362 225 90 486 37 - 926 882 306 - 73 505 36 - 687 976 330 -195* 962 98 - 1,620 1,824 880 -159* 793 73 - 895 1,384 573 -352 2047 172 55 2602 3818 1480 315125 804 100 42 569 1,248 816 245 96 514 27 13 765 1,090 221 70131 729 45 - 1,268 1,480 443 -1795* 9,126 783 6,262 17,009 19,151 8,149 38,025
 6. 6. БоловсролТайлбар: "бохир жин" буюу Gross Enrollment Ratio-GER нь тухайн шатанд сурч байгаа хүүхдийн тоог суралцвал зохих нийт хүүхдийн тоонд харьцуулсан илэрхийлэл болно. Тухайлбал, дээрх графикт харуулсан сургуулийн өмнөх боловсролд хамран сургалтын бохир жин нь цэцэрлэг болон хувилбарт сургалтанд хамрагдсан нийт х үүхдийн тоо (нас харгалзахг ) нь хамрагдвал зохих насны үй хүүхдийн хэдэн хувийг эзэлж байгааг илэрхийлнэ.Тайлбар: "цэвэр жин" буюу Net Enrollment Ratio-NER нь тухайн шатанд хамрагдвал зохих хүүхдийн хэдэн хувь хамрагдсаныг илэрхийлнэ. Тухайлбал, дээрх графикт бага, суурь боловсролд хамрагдвал зохих насны нийт үүхдийн хэдэн хувь х хамрагдсан болохыг харуулж байна.
 7. 7. Боловсрол ХАМРАН СУРГАЛТ (аймаг, бүсээр) СӨБ-ын хамран Бага боловсрол Суурь боловсрол АЙМАГ, сургалт /бохир жин/ /цэвэр жин/ 6-11нас /цэвэр жин/ 6-15 нас НИЙСЛЭЛ 2008 2009 2008 2009 2008 2009 БҮГД 73.1 76.0 91.5 93.5 89.8 91.2 Баруун бүс 69.9 79.1 91.3 92.0 91.2 90.6 БАЯН-ӨЛГИЙ 61.2 65.4 86.2 87.0 87.4 87.5 ГОВЬ-АЛТАЙ 69.8 85.6 94.6 95.0 94.0 93.5 ЗАВХАН 80.2 81.9 92.1 95.6 92.9 93.2 УВС 70.9 77.9 94.4 93.8 92.9 91.4 ХОВД 72.3 91.4 94.4 91.6 91.0 89.6 Хангайн бүс 77.7 82.5 94.2 94.9 92.0 92.7 АРХАНГАЙ 71.8 73.2 95.3 95.4 90.9 92.5 БАЯНХОНГОР 82.1 76.0 98.7 96.7 95.8 94.8 БУЛГАН 79.2 96.6 84.2 86.4 83.9 85.2 ОРХОН 81.8 84.9 99.5 100.9 98.6 99.0 ӨВӨРХАНГАЙ 66.1 75.9 93.9 93.9 91.7 92.1 ХӨВСГӨЛ 87.2 93.3 96.0 94.1 89.9 91.3 Төвийн бүс 88.6 81.0 92.4 94.6 90.9 92.4 ГОВЬСҮМБЭР 96.0 121.0 95.6 101.2 95.5 97.9 ДАРХАН-УУЛ 92.8 87.1 98.6 100.7 97.1 98.6 ДОРНОГОВЬ 87.2 80.7 94.7 97.0 92.6 93.4 ДУНДГОВЬ 86.8 87.1 85.1 84.6 82.9 83.5 ӨМНӨГОВЬ 75.5 78.1 97.1 99.9 95.6 97.0 СЭЛЭНГЭ 96.2 93.1 96.4 100.0 94.6 97.4 ТӨВ 85.6 89.2 80.8 82.7 80.4 85.0 Зүүн бүс 72.6 77.7 94.7 95.7 92.2 93.0 ДОРНОД 70.4 71.7 96.5 95.9 93.0 93.0 СҮХБААТАР 69.5 77.2 92.9 95.0 90.7 91.7 ХЭНТИЙ 77.0 84.5 94.3 96.1 92.5 93.9 УЛААНБААТАР 65.8 66.0 88.8 92.5 86.6 89.7Тайлбар: 2008 оны хүн амын тоог ашигласан болно.
 8. 8. БоловсролТайлбар: "бүлэг дүүргэлт" нь нэг ангид суралцаж буй хүүхдийн дундаж тоог илэрхийлнэ.
 9. 9. Боловсрол БҮХ ШАТНЫ СУРГУУЛЬД СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, АНГИЛАЛ /ТҮВШИН/ 2005/2006 – 2009/2010 оны хичээлийн жилБОЛОВСРОЛЫН ТҮВШИН 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛНийт 122,104 122,536 130,758 130,710 142,065Цэцэрлэгт 95,038 94,702 100,449 102,522 109,479Хувилбарт 27,066 27,834 30,309 28,188 32,586 БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛНийт 556,876 542,505 537,546 532,058 522,066Бага 249,622 239,262 239,663 252,604 273,966Дунд 223,768 216,905 212,243 202,857 178,671Ахлах 83,486 86,338 85,640 76,597 69,429 МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛНийт 23,249 24,766 29,906 37,867 44,681Анхан шат 22,015 24,284 29,109 36,917 43,051Дунд шат 1,234 482 797 950 1630 ДЭЭД БОЛОВСРОЛНийт 138,019 142,411 150,326 161,111 164,773Диплом 4,771 4,193 3,577 4,203 4,423Бакалавр 125,642 129,823 137,486 145,196 147,586Магистр 5,626 6,286 7,153 9,505 10,621Доктор 1,980 2,099 2,110 2,207 2,143Тайлбар: * Төмөр замын харьяа цэцэрлэгийн хүүхдийн тоог нэмж тооцсонболно.
 10. 10. БоловсролТайлбар: “сургуулийн гадна байгаа хүүхэд” гэж сургуульд ороогүй сургуулийн насны хүүхдийг хэлнэ. Дээрх графикт сургуулийн насны нийт хүүхдийн тоонд сургуулиас гадуур байгаа хүүхдийн тооны эзлэх хувийн жингийн өөрчлөлтийг харуулав.Тайлбар: “сургууль завсардсан хүүхэд” гэж хичээлийн жилийн эхэнд ирсэн боловч хичээлийн жилийн дундуур сургуулиа орхисон хүүхдийг хэлнэ.
 11. 11. Боловсрол
 12. 12. Боловсрол Зардлын төрөл /сая төгрөг/ 2004 2005 Цэцэрлэг 22,459.9 24,605.4 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 22,169.1 24,530.9 Цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэл 9,961.0 11,107.0 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 7,858.5 8,768.6Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 2,102.5 2,338.4 Тогтмол зардал 4,820.1 5,395.3 Гэрэл цахилгаан 634.4 681.4 Түлш, халаалт 3,446.9 3,865.5 Тээвэр (шатахуун) 92.7 124.4 Цэвэр, бохир ус 646.1 724.0 Хичээл практикийн зардал 399.0 575.0 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 199.5 287.5 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 199.5 287.5 Хоол 5,125.1 5,734.0 Ерөнхий боловсролын сургууль 66,363.1 73,790.2 УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 65,454.3 73,693.5 Цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэл 41,992.7 46,346.6 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшуулал 33,299.1 36,710.5Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 8,693.6 9,636.1 Тогтмол зардал 13,366.3 15,980.0 Гэрэл цахилгаан 1,296.5 1,396.9 Түлш, халаалт 10,901.4 13,098.5 Тээвэр (шатахуун) 376.2 478.1 Цэвэр, бохир ус 792.2 1,006.5 Хичээл практикийн зардал 1,532.0 1,741.2 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх 754.4 870.6 Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хөлс 23.3 0.0 Сургалт, хурал, зөвлөгөөний зардал 754.3 870.6 Хоол 3,548.7 4,083.3 Үдийн цай хөтөлбөр 0.0 0.0
 13. 13. Боловсрол 2006 2007 2008 2009 29,177.5 40,349.2 63,194.2 68,881.0 29,158.8 40,349.2 63,194.2 68,881.0 14,590.7 23,084.8 39,160.8 42,820.8 11,537.5 18,329.8 35,588.7 38,593.4 3,053.2 4,755.0 3,572.1 4,227.5 6,007.6 6,717.4 8,158.5 9,248.1 673.5 701.3 870.9 922.9 4,303.8 4,830.1 5,770.1 6,732.3 152.2 184.9 319.6 288.9 878.1 1,001.1 1,197.9 1,304.0 707.4 957.0 1,044.7 1,255.7 353.7 478.5 1,044.7 627.9 353.7 478.5 0.0 627.9 6,083.9 7,184.2 10,315.6 13,197.2 97,029.9 128,749.0 206,338.1 206,092.4 96,853.6 128,749.0 206,338.1 206,092.463,6187.0 92,084.6 140,123.9 144,714.4 50,450.1 72,998.5 127,240.5 130,417.8 13,167.9 19,086.1 12,883.4 14,296.6 18,355.7 20,810.6 24,140.5 26,226.3 1,666.6 1,641.9 2,039.1 1,933.7 14,628.6 16,627.9 19,377.3 21,613.4 631.7 687.9 771.6 597.9 1,428.8 1,852.9 1,952.5 2,081.3 1,868.4 2,236.2 5,303.9 7,978.8 934.2 1,118.1 5,278.5 3,989.4 0.0 0.0 25.4 0.0 934.2 1,118.1 0.0 3,989.4 7,535.5 6,107.5 14,167.2 8,191.5 2,667.6 9,268.3 15,050.3 14,504.8
 14. 14. Боловсрол Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 190 дүгээр тогтоол НЭГ ХҮҮХДЭД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ (мянган төгрөгөөр) Багшийн цалингийн Ажил олгогчийн Бусад хувьсах Сургуулийн зардал төлөх шимтгэл зардал№ Байршил ангилал Бага Дунд Ахлах Бага Дунд Ахлах Бага Дунд Ахлах анги анги анги анги анги анги анги анги анги ЕБС-ИЙН НЭГ СУРАЛЦАГЧИД БАГА, ДУНД БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ Багийн бага 275.6 30.3 23.3 сургууль Бага сургууль 206.7 22.7 19.0 Аймгийн төвөөс Суурь1 бусад боловсролын 147.6 229.8 16.2 25.2 10.9 14.3 сумын сургууль Бүрэн дунд боловсролын 137.8 199.2 209.7 15.1 21.9 23.0 7.6 10.7 11.3 сургууль Аймгийн төвийн Бага сургууль 136.3 14.9 7.6 сумын Суурь болон боловсролын 129.8 187.6 14.2 20.6 7.6 10.7 түүнтэй сургууль2 дүйцэхүйц хүн амтай сумын, Бүрэн дунд Нийслэлий боловсролын 129.8 187.6 191.3 14.2 20.6 21.0 6.8 9.6 9.9 н захын сургууль дүүргийн Бага сургууль 128.4 14.1 6.8 Суурь боловсролын 128.4 185.6 14.1 20.4 6.8 9.63 Нийслэл сургууль Бүрэн дунд боловсролын 117.8 169.7 178.6 12.9 18.6 19.6 6.4 8.1 9.6 сургууль СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ЭЗЭМШҮҮЛЭХ Аймгийн төвөөс 412.0 45.3 19.4 бусад сум Аймгийн төв 332.3 36.5 17.4 Нийслэл 330.5 36.3 15.8 ЕБС, МСҮТ-ИЙН ДОТУУР БАЙРНЫ НЭГ ХҮҮХДЭД 6 настай хүүхэд1 амьдардаг ЕБС-ийн 184.2 20.2 11.0 дотуур байр2 ЕБС болон МСҮТөв 122.6 13.4 11.0
 15. 15. Боловсрол Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 190 дүгээр тогтоолын 4 дүгээр хавсралт МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ АНГИД СУРЧ БУЙ НЭГ ХҮҮХДЭД НОГДОХ ХУВЬСАХ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ (мянган төгрөгөөр)№ Аймаг, нийслэл Норматив 1 Архангай 352.9 2 Баян-Өлгий 332.7 3 Баянхонгор 303.0 4 Булган 308.3 5 Говь-Алтай 345.1 6 Дорноговь 304.4 7 Дорнод 353.9 8 Дундговь 307.0 9 Завхан 313.710 Өвөрхангай 356.711 Өмнөговь 308.212 Сүхбаатар 307.013 Сэлэнгэ 310.114 Төв 345.315 Увс1 391.516 Ховд 373.717 Хөвсгөл 309.318 Хэнтий 307.519 Дархан-уул 356.020 Орхон 308.021 Говьсүмбэр 394.022 Улаанбаатар 308.1 ХҮҮХДИЙН ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ ( төгрөгөөр) № Байршил Нэг өдөрт ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮҮХДИЙН ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 85 дугаар тогтоол 1 8-10 цагаар ажилладаг цэцэрлэг 1,100 2 24 цагаар ажилладаг цэцэрлэг 1,600 ХООЛНЫ ЗАРДЛЫН ДУНДАЖ НОРМАТИВ ЗАРДАЛ Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 45 дугаар тогтоол ЕБС болон МСҮТ-ийн анхан шатны ангийн дотуур 1 868 байранд амьдарч байгаа нэг хүүхэд ЕБС-ийн 1-5 дугаар ангийн нэг хүүхдийн үдийн цайны 2 400 зардал
 16. 16. Соёл урлаг СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, АЖИЛТАН 2004-2008 ОН Үзүүлэлт 2004 2005 2006 2007 2008 2009 БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 735 756 748 784 813 834 Урлагийн байгууллага (театр,1 30 30 32 33 36 36 чуулга, цирк)2 Музей 33 34 36 36 38 383 Нийтийн номын сан 278 283 290 342 369 3684 Соёлын төв, ордон 334 338 339 340 340 3405 Кино үзвэрийн байгууллага 60 71 51 33 30 52НИЙТ АЖИЛТАН 4,338 4,362 4,614 5,510 5,800 5,888 Урлагийн байгууллага (театр,1 1,945 1,971 2,185 2,321 2,476 2,365 чуулга, цирк)2 Музей 410 408 464 494 535 5283 Нийтийн номын сан 540 376 364 387 415 4654 Соёлын төв, ордон 1,291 1,474 1,506 2,195 2,259 2,3595 Киноны байгууллага 152 133 95 113 115 171АЖИЛТАН 4,338 4,362 4,614 5,510 5,800 5,8881 Захиргааны ажилтан 1,586 1,674 1,649 1,887 1,980 2,1752 Мэргэжлийн ажилтан 1,448 1,395 1,533 2,072 2,178 2,1603 Уран бүтээлчид 1,304 1,293 1,432 1,551 1,642 1,553
 17. 17. Соёл урлаг СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН СУУДАЛ 2004-2008 он (тоогоор) БАЙГУУЛЛАГА 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Урлагийн 1 байгууллага (театр, 12,900 12,995 13,023 13,210 14,489 15,151 чуулга, цирк) 2 Нийтийн номын сан 8,442 8,248 8,651 9,450 9,943 10,367 3 Соёлын төв, ордон 68,663 71,334 76,780 77,955 84,636 85,338 СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГААР ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧ 2004-2008 ОН (давхардсан тоогоор) БАЙГУУЛЛАГА 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Урлагийн1 байгууллага 870,049 993,205 1,278,700 1,508,696 1,922,852 2,859,461 (үзэгч)2 Музей (үзэгч) 309,840 343,760 412,095 452,965 404,799 368,738 Нийтийн номын3 сан (байнгын 223,252 205,846 321,844 336,519 345,062 275,008 уншигч) Соёлын төв, ордон4 2,716,442 3,236,078 4,124,108 4,738,292 6,081,690 4,289,748 (үйлчлүүлэгч, үзэгч) Кино үзвэрийн5 байгууллага (үзэгч) 522,661 548,842 626,677 627,745 608,425 825,621Нийт үйлчлүүлэгчид 4,642,244 5,327,731 6,763,424 7,664,217 9,362,828 8,618,576
 18. 18. Соёл урлаг СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САНХҮҮЖИЛТ 2004-2008 он (сая төгрөгөөр) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Улсын төсөв 6,320.8 7,154.0 9,139.0 15,463.9 22,956.1 22,521.0 Орон нутгийн төсөв 277.5 162.5 204.8 428.3 521.7 148.1 Үндсэн үйл ажиллагааны 2,087.8 1,316.2 2,647.9 3,502.2 4,081.4 4,233.1 орлого Туслах үйл ажиллагааны 329.2 589.3 599.7 361.3 441.4 360.3 орлого Хандив, тусламж 132 39 55.1 1.3 205.7 40.0 Хөтөлбөр, төсөл 60.6 37.9 155.5 201.8 213.1 31.7 Бусад 332 159.6 316.6 683.9 379.2 1,368.8 1 28,703.2 9,539.9 9,458.5 13,118.6 20,642.8 28,798.7 СОЁЛ, УРЛАГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УРАН БҮТЭЭЛ 2004-2009 он ҮЗҮҮЛЭЛТ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Урлагийн байгууллагын шинэ уран бүтээлийн тоо Тухайн жилд1 шинээр туурвисан 97 124 120 136 132 161 уран бүтээл Шинэ бүтээлд2 зарцуулсан зардал 265.6 231.7 491.1 680.9 846.9 1084.1 (сая төгрөг) Нэг шинэ бүтээлд3 зарцуулсан дундаж 2.7 1.9 4.1 5 6.4 6.73 зардал (сая төгрөг) Улсын санд худалдаж авсан хөгжмийн том хэлбэрийн шилдэг бүтээл улсын санд авсан1 хөгжмийн 14 9 8 14 18 9 бүтээлийн тоо Нийт төлбөр (сая2 50.0 12.0 12.0 50.0 42.5 36.0 төгрөг) Нэг бүтээлд3 дунджаар төлсөн 3.6 1.3 1.5 3.6 2.4 4.0 мөнгө (сая төгрөг)
 19. 19. Соёл урлагТайлбар: Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулиар түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг хосгүй үнэт, үнэт, ердийн гэсэн 3 зэрэглэлд ангилдаг. Хосгүй үнэт дурсгал нь Засгийн газрын тогтоолоор улсын б үртгэлд авсан түүх, археологийн ховор нандин олдвор, цутгуур баримал, танка зураг, зээгт наамал, цаасан шуумал зэрэг дүрслэх урлагийн бүтээлүүд, түүхэн бие хүний холбогдолтой эд өлгийн з үйлс, палеонтологийн олдвор болон байгалийн ховор дээжис зэрэг т зүйлийн өрөл дурсгал болно. ОЛОН УЛСЫН УРЛАГИЙН ИХ НААДАМ, УРАЛДААНД АМЖИЛТ ГАРГАСАН УРАН БҮТЭЭЛЧДЭД ОЛГОСОН МӨНГӨН ШАГНАЛ 2006-2009 он ҮЗҮҮЛЭЛТ 2006 2007 2008 2009 Өндөр амжилт гаргасан уран 1 14 9 9 16 бүтээлчдийн тоо Мөнгөн шагналын хэмжээ (сая 2 48.9 18.2 30.8 132.5 төгрөг)
 20. 20. Шинжлэх ухаан ШИНЖЛЭХ УХААНЫ БАЙГУУЛЛАГА 2004-2008 ОН ҮЗҮҮЛЭЛТ 2004 2005 2006 2007 2008 2009Шинжлэх ухааны байгууллага 58 56 57 59 64 68 Төрийн өмчийн эрдэм1 49 47 47 48 49 50 шинжилгээний байгууллага Төрийн бус өмчийн эрдэм2 4 4 5 6 8 9 шинжилгээний байгууллага3 Их сургууль 5 5 5 5 7 9Нийт ажилтан 3,219 3,241 3,387 3,458 3,656 3,750Үүнээс: Үндсэн (орон тооны) ажилтан 2,642 2,283 2,316 2,379 2,420 2,483 Үүнээс: Удирдах ажилтан 168 145 152 163 160 154 Инженер техникийн ажилтан 146 81 114 120 125 137 Эрдэм шинжилгээний 1,823 1,586 1,555 1,577 1,563 1,594ажилтан Бусад 505 471 495 519 572 598Гэрээт (хавсран) ажилтан 577 958 1,071 1,079 1,236 1,267Эрдмийн зэрэгтэй үндсэн ажилтан 639 544 573 562 529 533Үүнээс: Шинжлэх ухааны доктор 127 121 134 140 125 121 Доктор (PhD) 512 423 439 422 404 412Эрдэм шинжилгээний ажилтан, бүгд 1,823 1,586 1,555 1,577 1,563 1,594Үүнээс: Эмэгтэй 864 775 773 786 764 794 30 хүртэлх настны эзлэх хувь (%) 29.29 32.03 31.77 34.12 37.17 37.20 60-аас дээш настны эзлэх хувь (%) 8.89 9.96 10.8 9.07 7.36 7.09
 21. 21. Шинжлэх ухаан ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН МЭДЭЭ ҮЗҮҮЛЭЛТ 2004 2005 2006 2007 2008 2009Улсын захиалгаар хэрэгжүүлсэн 358 324 343 374 514 486судалгааны ажилШинжлэх ухаан, технологийн 179 130 127 128 272 259төсөлСуурь судалгааны сэдэв 158 106 177 205 203 189Шинжлэх ухаан, технологийн зэхэц 21 28 39 41 39 38ажилУрсгал зардлын нийт санхүүжилт 6.3 7.2 7.7 10.4 18.1 15.9(тэрбум төгрөг)Үүнээс: ШУТС-аас олгосон улсын 4.6 4.8 5.7 7 13.7 11.0төсөв (тэрбум төгрөг)Эрдэм шинжилгээний нэгажилтанд ногдох урсгал зардал 3.4 4.5 4.9 6.6 11.6 10.0(сая төгрөг)Нийт санхүүжилтэд ШУТС-ийн 73 66 73.5 67.5 75.7 69.5эзлэх хувьХөрөнгө оруулалт (тэрбум төгрөг) 0.07 0.16 0.2 1.36 4.0 4.1
 22. 22. ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН СУРГАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД СУРАЛЦАГЧДАД СУРГАЛТЫН Т САНГААС ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖ ОЛГОХ Б ӨРИЙН ҮДҮҮВЧ Засгийн газрын 2008 оны 177 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт
 23. 23. Засгийн газрын 2008 оны 177 дугаар тогтоолын 4 д т
 24. 24. Засгийн газрын 2008 оны 177 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт

×