η φιλοσοφια του δικαιου

436 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

η φιλοσοφια του δικαιου

  1. 1. ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~
  2. 2. ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~
  3. 3. ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~
  4. 4. ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~ ~~~
  5. 5. ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~ ~~~ ~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~ ~ ~~~~~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~ ~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~ ~~~~~~ ~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~ ~~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~ ~~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~

×