Adaptació dels professionals a les noves eines documentals:              estudi de cas del Departament de Qu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Adaptació dels professionals a les noves eines documentals: estudi de cas del Departament de Química de la UAB

267 views

Published on

Pòster presentat a les 8es Jornades Catalanes de Documentació , Hospitalet de Llobregat, 15-16th November 2001

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
267
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adaptació dels professionals a les noves eines documentals: estudi de cas del Departament de Química de la UAB

 1. 1. Adaptació dels professionals a les noves eines documentals: estudi de cas del Departament de Química de la UABAlexandre López BorrullFacultat de Ciències de la Comunicació. Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona). Alexandre.Lopez@uab.es Introducció És prou conegut que la Química és de les ciències que més aviat s’adonà de la importància de tenir al seu abast un bon conjunt d’eines i recursos documentals per a cercar i trobar informació. Així, la considerada primera font química secundària, Chemisches Journal für die Freunde der Naturlehre, apareix el 1778. Actualment i degut al desenvolupament de les noves tecnologies, també les antigues fonts d’informació s’han hagut d’adaptar a Internet, a la vegada que ha permès crear-ne de noves, com ara revistes exclusivament digitals, directoris de webs, cercadors de dades moleculars i portals especialitzats per a químics. Dins el context actual, una de les preocupacions dels qui estudiem i ensenyem Documentació Química és l’adaptació dels professionals a aquestes eines. La percepció que el qui treballa en contacte amb els professionals té és que aquests no aprofiten totes les eines que tenen al seu abast o no ho fan prou eficientment. Amb la intenció de recolzar aquestes percepcions i formar l’usuari, s’ha procedit a dur a terme un estudi de cas d’un centre dedicat a la investigació química, evidentment amb necessitats informatives constants i de tot tipus. Es trià el Departament de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona. Objectius  Fonamentar les intuïcions expressades a la Introducció.  Fer un seguiment en llarg dels anys de la progressiva adaptació dels professionals a Internet.  Detectar deficiències de formació i formular propostes de millora (seminaris, cursos de doctorat, etc.).  Mitjançant una enquesta pedagògica, millorar el coneixement de les eines documentals que els químics tenen al seu abast, tan a la pròpia Universitat com les accessibles via Internet. Metodologia  Per a assolir aquests objectius es redactà una enquesta autoexplicativa amb un seguit de preguntes, juntament amb definicions de conceptes i serveis i un petit llistat d’adreces web d’òptima utilitat.  Aquesta enquesta fou distribuïda per correu entre els 115 membres del cos docent i investigador del Departament de Química de la UAB.  Un cop recollides, les enquestes foren tractades i sextragueren les dades i conclusions que es presenten seguidament. Resultats • Lliuraren l’enquesta abans del període de tractament de les dades 52 persones. • L’enquesta anònima, demanà les dades de sexe i posició per a establir possibles divergències per perfils. Percentatge de les hores emprades a Sexe:Homes 24 Posició Professors titulars i catedràtics 9 cercar informació química Hores emprades en la cerca d’informació Dones 28 Doctorands 43 De 10 a 25 hores Més de 25 hores 2% 17% Serveis de la biblioteca Menys de 10 En l’enquesta es demanà els coneixements i ús dels diferents serveis de les biblioteques de la UAB. hores 81 % 81% Coneixement Servei dObtenció de Coneixement del Servei de És més útil la consulta de revistes Percentatge del coneixement de Tità , Consulto bases de dades en els electròniques en línia que en paper Coneixement del Sistema Decomate Documents Teledocumentació el directori de webs creat per la ordinadors de la biblioteca Biblioteca de Ciències Servei d’obtenció de documents Servei de Teledocumentació Revistes en format electrònic Total 7,4 Sistema Decomate Directori Tità Bases de dades en CD-ROM Total 3,3 Homes 7,6 N N 25% S Homes 3,2 25% 21% Perfil N Dones 7,2 Perfil Dones 3,4 S 46% S S 54% Titulars i 75% 75% 7,3 Titulars i Catedràtics 3,8 Catedràtics N Doctorands 7,4 79% Doctorands 3,2 Valoració (1-10) Valoració (1-10) Percentatge del coneixement del Format en el qual es prefereixen les Coneixement del sistema Decomate per Percentatge de l coneixem ent d e T ità Ús del Servei dObtenció de Ús del sistem a Decomate P ercentatge dús de Tità Coneixement del Servei dObtenció de revistes electròniques Docume nts Servei de Teledocumentació per perfil perfil per per fil Documents per perfil N Homes 70% Homes 8 7,5 0% 23% Ho m es 21% TXT S Homes 79% HTML P er fil 45% 6% Perfil N 9% Dones 39% Dones 6 4% Do n es 21% S 41% N 71% Perfil Dones 59% S 55% il Titulars i 77% La meva metodologia de cerca ha canviat ambPerf Titulars i 10 0% 78% Catedràtics T itu lars i Titulars i Catedràtics 11% 100% Catedrà tics Catedràtics Doctorands 48% PDF Doctorands 70 % ladquisició de Scifinder Scholar, un sistema Doctorands 72% 85% Doc to ran ds 23% Percentatge Percentatge de cerca dinformació integrat de STN pensat Scifinder Scholar Percentatge P erc en ta tge pels usuaris Total 7 Homes 7,4 Perfil Dones 6,5 Internet Titulars i Catedràtics Doctorands 6,8 7,8 En l’enquesta es demanà els coneixements i ús dels diferents serveis i recursos d’informació que existeixen a Internet. Valoració (1-10) A Internet hi ha de tot Considero que les BBDD gratuïtes per Percentatge del coneixement de les Conec la diferència entre directoris i Aprofito pàgines web per a les meves Internet són, en general, de mala qualitat llistes de distribució motors de cerca tasques de recerca Total 8,7 Homes Generalitats 8,8 Bases de dades gratuïtes Total 5 Llistes de distribució Total Cercadors 4,6 Profit de les pàgines web Total 6,4 Perfil Homes 5,3 Homes 6,9 Perfil Homes 5,5 Dones 8,6 Percentatge del coneixement i ús de llocs web Perfil Dones 4,9 N S Dones 6,0 Perfil 52% Dones 3,9 rellevants generals o especialitzats en Química Titulars i Titulars i 48% 8,7 5,5 Titulars i Catedràtics Catedràtics Titulars i 6,8 3,7 Catedràtics Catedràtics Doctorands 4,9 Tipus servei Tipus Nom Percentatge de Percentatge Doctorands 8,7 Doctorands 4,8 Doctorands 6,3 ofert d’informació Coneixement d’ús Valoració (1-10) Valoració (1-10) Valoració (1-10) Base de Patents Spacenet 11 % 10 % Valoració (1-10) dades Delphion 4% 4% USPTO 6% 6% Dades SDBS 21 % 21% Percentatge del coneixement de les Percentatge de subscripció a llistats El meu aprenentatge dInternet ha El boca a boca és lúnica manera de de distribució Aprofito pàgines web per a les meves moleculars llistes de distribució per perfil Sé emprar motors de cerca estat massa autodidacta conèixer-les Doctorands 44% S tasques de docència NIST 12 % 10% 24% Total 5,2 Total 8,2 Titulars i Catedràtics 67% N WebBook Total 6,3 76% Total 3,4 Directoris Generals Yahoo 98 % 83 % Perfi l Dones 36% Homes 6,4 Homes 8,2 Homes 6,9 Homes 62% Homes 3,4 Terra 90 % 52 % Perfil Perfil Percentatge Dones 4,2 Bubl 6% 4% Perfil 8,1 Perfil Dones Dones 5,9 Dones 3,4 Especialitzats Links for 13 % 12 % Titulars i 8,4 Titulars i Titulars i 4,4 Titulars i en Química Chemists Catedràtics 6,5 Catedràtics 5,1 Catedràtics Catedràtics Chemdex 15 % 12 % Doctorands 8,1 Doctorands 6,3 Doctorands 5,3 Doctorands 3,0 Motors Generals Google 85 % 81 % Altavista 88 % 56 % Valoració (1-10) Valoració (1-10) Valoració (1-10) Valoració (1-10) Especialitzats Chemfinder 65 % 61 % en Química Todoquímica 27 % 17 % Portals Especialitzats Chemweb 60 % 60 % La meva feina sense Internet no seria en Química possible Cito pàgines web en les meves Quimifarma 31 % 21 % publicacions Total 4 Total 2,5 Homes 4,5 Homes 2,9 Perfil Dones 3,7 Perfil Dones 2,2 Titulars i 3,8 Catedràtics Titulars i 3,2 Catedràtics Doctorands 4,1 Doctorands 2,4 Valoració (1/10) Valoració (1-10) Conclusions  En aquests moments hi ha una mancança de coneixement de les pròpies eines i serveis que els químics tenen al seu abast.  Els membres que duen més temps resten més assabentats dels diferents serveis de les biblioteques, però manca que en la formació dels nous investigadors es transfereixin aquests coneixements.  Els mecanismes de promoció dels propis serveis per part del sistema bibliotecari presenten algunes deficiències que actualment estan sent ja esmenades.  Els nous sistemes d’informació electrònica, com ara el Scifinder Scholar, estan modificant les rutines de cerca d’informació, cosa que és copsada pels mateixos investigadors.  Es continuen preferint suports com el pdf, útils per a la difusió electrònica però que permeten la impressió i posterior lectura sobre el paper.  Aquesta sensació d’autodidactisme fa que no es coneguin prou bé les eines que s’estan emprant i no se’n tregui l’òptim rendiment.  Els recursos tipus web són més aprofitats per a la vessant investigadora que no pas per la docent.

×