Kakayahan at talento

14,536 views
14,067 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
120
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kakayahan at talento

 1. 1. Multiple Intelligencesni Dr. Howard Gardner <br />Ibinahagini: <br />Alona P. Beltran<br />
 2. 2. Isangnapakahalagangteoryaangbinuoni Dr. Howard Gardner noong 1983, angteoryang Multiple Intelligences. Ayonsateoryangito, angmasangkopnatanong ay – “Anoangiyongtalino?” at hindi, “Gaano ka katalino?” Ayonkay Gardner, bagama’tlahatngtao ay may angkinglikasnakakayahan, iba’tibaangtalino o talento. Angmgaito ay angmgasumusunod:<br />
 3. 3. Visual/Spatial<br />Angtaong may talinongito ay mabilisnatututosapamamagitanngpaningin at pag-aayosngmgaideya. Nakagagawasiyangmahusaynapaglalarawanngmgaideya at kailangan din niyangmakitaangpaglalarawannitoupangmaunawaanito. Siya’y may kakayahannamakitasakanyangisipangmgabagayupangmakalikhangisangprodukto o makalutasngsuliranin. May kaugnayan din angtalinongitosakakayahansamatematika. Angmgalarangannaangkopsatalinongito ay sining, arkitektura, at inhinyera.<br />
 4. 4. Verbal/Linguistic<br />Itoangtalinosabinibigkas o isinusulatna salita. Kadalasanangmgataong may taglaynatalinongito ay mahusaysapagbasa, pagsulat, pagkukwento, at pagmememoryangmgasalita at mgapetsa. Masmadalisiyangmatuto kung nagbabasa, nagsusulat, nakikinigsapagtuturo o nakikipagdebate. Mahusaysiyasapagpapaliwanag, pagtuturo, pagtatalumpati o pagganyaksapamamagitanngpananalita. Madali para sakanyaangmatutongibangwika. Angmgalarangannanababagaysatalinongito ay pagsulat, abugasya, journalism, polítika, pagtula at pagtuturo.<br />
 5. 5. Mathematical/Logical<br />Angtaongmaytalinongito ay mabilisnatututosapamamagitanngpangangatwiran at paglutasngsuliranin o “problemsolving”. Ito ay talinongkaugnaynglohika, paghahalaw at bilang. Gaya nginaasahan, angtalinongito ay may kinalamansakahusayansamatematika, chess, computer programming, at iba pang kaugnaynagawain. Gayunpamanmasmalapitangkaugnayannitosakakayahansasiyentipikongpag-iisip at pagsisiyasat, pagkilalangabstract patterns, at kakayahangmagsagawangmgakomplikadongpagtutuos. Angmgalarangannakaugnaynito ay angpagigingscientist, mathematician, inhinyero, duktor at ekonomista.<br />
 6. 6. Bodily/Kinesthetic<br />Angtaongmayganitongtalino ay natututosapamamagitanngmgakonkretongkaranasan o interaksyonsakapaligiran. Mas natutosiyasapamamagitanngpagamitngkanyangkatawan, tuladhalimbawasapagsasayaw o paglalaro. Sakabuuanmahusaysiyasapagbubuo at paggawangmgabagay gaya ngpagkakarpintero. Mataasangtinatawagnamuscle memory ngtaong may ganitongtalino. Angmgalarangangkaraniwangkanyangtinatahak ay angpagsasayaw, sports, pagigingmusikero, pag-aartista, pagigingduktor – lalonasapag-oopera, konstruksyon, pagpupulis, at pagsusundalo.<br />
 7. 7. Musical/Rhythmic<br />Angtaongnagtataglayngtalinongito ay natututosapamamagitanngpag-uulit, ritmo, o musika. Hindi lamangitopagkatutosapamamagitanngpandinigkundipag-uulitngisangkaranasan. Natural nanagtatagumpaysalaranganngmusikaangtaong may ganitongtalino.<br />
 8. 8. Intrapersonal<br />Angtaong may talinongito ay natututosapamamagitanngdamdamin, halaga, at pananaw. Ito ay talinonakaugnayngkakayahannamagnilay at masalaminangkalooban. Karaniwangangtaong may ganitongtalino ay malihim at mapag-isa o introvert. Mabilisniyangnauunawaan at natutugunanangkanyangnararamdaman at motibasyon. Malalimangpagkilalaniyasakanyangangkingmgakakayahan at kahinaan. Angmgalarangangkaugnaynito ay pilosopiya, sikolohiya, teolohiya, marine biology, abogasya, at pagsulat.<br />
 9. 9. Interpersonal<br />Itoangtalinosainteraksyon o pakikipag-ugnayansaibang tao. Ito angkakayahannamakipagtulungan at makiisasaisangpangkat. Angtaong may mataasnainterpersonal intelligence ay kadalasangbukassakanyangpakikipagkapwa o extrovert. Siya ay sensitibo at mabilisnanakatutugonsapagbabagongdamdamin, motibasyon, at disposisyonngkapwa. Mahusaysiyasapakikipag-ugnayan at may kakayahangmailagayangsarilisasitwasyonngiba o may empathy sakapwa. Siya ay epektibobilangpinuno o tagasunod man. Kadalasansiya’ynagigingtagumpaysalaranganngkalakalan, politika, pamamahala, pagtuturo o edukasyon at social work.<br />
 10. 10. Naturalist<br />Ito angtalinosapag-uuri, pagpapangkat at pagbabahagdan. Madaliniyangmakilalaangmumuntimangkaibahansakahulugan (definition). Hindi lamangitoangkopsapag-aaralngkalikasankundinglahatnglarangan.<br />
 11. 11. Existentialist<br />Ito ay talinosapagkilalasapagkakaugnaynglahatsasansinukob. “Bakitakonaririto?” “Ano ang papel naginagampanankosa mundo?” “Saanang lugar kosaakingpamilya, sapaaralan, salipunan?” Angtalinongito ay naghahanapngpaglalapat at makatotohanangpag-unawangmgabagongkaalamansamundongatingginagalawan.<br />
 12. 12. Sanggunian:<br />KurikulumngEdukasyongSekondaring 2010<br />EDUKASYONSAPAGPAPAHALAGA I<br />
 13. 13.
 14. 14. http://www.slideshare.net/alonapbeltran/multiple-intelligences-6968561<br />http://www.slideshare.net/alonapbeltran/multiple-intelligences-6968561<br />

×