6.7.2012

177 views
136 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

6.7.2012

 1. 1. TAJUK KHUTBAH:“MENINGKATKAN IMAN DAN TAQWA” TARIKH: 05 OKTOBER 2012
 2. 2. Marilah kita:Meningkatkan keimanan dan ketaqwaankita kepada Allah.Melakukan segala suruhan-Nya danmeninggalkan segala larangan-Nya.
 3. 3. Iman ialah:“mengikrarkan kebenaran denganlidah, membenarkan apa yang diikrarkan itudengan hati, dan melaksanakan ataumengamalkan semua ajaran yang diikrarkan itudengan bersungguh-sungguh dan berterusanselama hidup di dunia”.Taqwa ialah:“rasa takut dan khuatir dengan kepatuhan danketaatan melaksanakan perintah Allahsubhanahu Wata’ala dan menjauhi larangan-larangan-Nya”.
 4. 4. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 1-5:Maksudnya: “Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Qur’anyang dibacakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. yangtidak ada keraguan padanya tentang datangnyadaripada Allah Subhanahu Wata’ala dan tentangkesempurnaan kandungannya. Ia adalah sebagaipetunjuk ke jalan yang lurus bagi orang-orang yanghendak bertaqwa dengan mengerjakan segalasuruhan-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya.Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara ghaib yang tidak kelihatan oleh merekaseperti hari kiamat, syurga dan neraka danmendirikan sembahyang dengan dengansempurnanya dan membelanjakan sebahagiandaripada rezeki..
 5. 5. ..yang kami telah kurniakan kepada mereka. Danorang-orang yang beriman dengan apa yangditurunkan Al-Qur’an kepada mu Nabi Muhammads.a.w. dan beriman pula dengan apa yang diturunkan(kitab taurat,injil dan zabur) kepada nabi-nabi yangterdahulu daripadamu dan mereka penuh yakinadanya hari akhirat. Mereka itulah yang berolehhidayah daripada Tuhan mereka. Dan mereka itulahyang akan mendapat kemenangan dengandimasukkan ke dalam syurga dan selama dari seksaneraka”.
 6. 6. Kita dapat fahami daripada ayat tadi bahawa:Taqwa itu datang dalam diri setelah adanyaiman.Al-Qur’an adalah petunjuk bagi orang yangbertaqwa.Perkara ghaib ialah sesuatu yang tidak dapatdilihat tetapi diakui dan diyakini.Kemaksiatan dapat dihindarkan denganberiman bahawa ALLAH Maha Melihat.
 7. 7. Firman Allah dalam surah Al-Anfaal ayat 2:Maksudnya: “ sesungguhnya orang-orang yangbenar-benar beriman itu ialah mereka yangapabila disebut nama Allah gembiralah hatimereka dan apabila dibacakan kepada merekaayat-ayat-Nya, bertambah kuat aman merekadan hanya kepada Tuhan mereka sahajalahmereka bertawakal”
 8. 8. Diantara jalan untuk meningkatkan iman dantaqwa berdasarkan hadis Rasullullah:Maksudnya: “ Dari Abu Hurairah r.a.:Bahawasanya Rasulullah s.a.w. bersabda:Perbaharuilah iaman kamu. Para sahabatbertanya: Wahai Rasulullah, bagaimana kamimemperbaharui iman-iman kami? Bagindamenjawab: Perbanyakkanlah membacaLailahaillallah”
 9. 9. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w.:“Dari Abi Masud Radiallahu Anhu,bahawasanya Nabi Muhammad s.a.w. berdoa:Ya Allah! Sesungguhnya saya memohonpetunjuk, mohan agar selalu bertaqwa,memohon terjaga kehormatan diri danmemohon kekayaan kepadamu”
 10. 10. Firman Allah dalam surah At-Tahriim ayat 6:Maksudnya: “Wahai orang-orang yang beriman!Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu darineraka yang bahan-bahan bakarnya manusia danbatu berhala, neraka itu dijaga dan dikawal olehmalaikat-malaikat yang keras dan kasarlayanannya, mereka tidak menderhaka kepadaAllah dalam segala yang diperintahnkannyakepada mereka, dan mereka pula tetap melakukansegala yang diperintahkan”
 11. 11. Firman Allah dalam surah Al-Anfaal ayat 29:Maksudnya: ”Wahai orang-orang beriman!Jika kamu bertakwa kepada Allah SubhanahuWata’ala, nescaya dia (Allah) mengadakanbagi kamu petunjuk yang membezakan antarayang benar dengan yang salah, danmenghapuskan kesalahan-kesalahan kamuserta mengampunkan dosa-dosa kamu. DanAllah mempunyai limpah kurnia yang besar”

×