071128 Ntg Om Lu

472 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
472
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
26
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

071128 Ntg Om Lu

 1. 1. Livslångt lärande och regional utveckling <ul><li>kraften i den svenska tillväxten finns i den regionala utvecklingen … </li></ul><ul><li>en regionaliserad ekonomi håller på att växa fram … </li></ul><ul><li>vuxnas flexibla livslånga lärande är ett viktigt verktyg … </li></ul>LU-projektet 2006-2007 men …
 2. 2. Livslångt lärande och regional utveckling <ul><li>utvecklingen är inte homogen över hela landet … </li></ul><ul><li>utvecklingslinjerna olika … </li></ul><ul><li>olika regioner kommit olika långt … </li></ul>LU-projektet 2006-2007 därför projektverksamhet …
 3. 3. LU - ett projekt i samverkan <ul><li>Drivs av Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL … </li></ul><ul><li>… i samverkan med APeL Forskning och utveckling </li></ul><ul><li>Finansieras av CFL och Europeiska Socialfonden </li></ul><ul><li>12 regioner medverkar </li></ul>
 4. 4. Syfte <ul><li>Systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt (LU) </li></ul><ul><li>Projekt för spridning och systempåverkan </li></ul><ul><li>Samla, systematisera och sprida kunskap </li></ul><ul><li>Skapa möjligheter till utbyte mellan regioner </li></ul><ul><li>Stimulera till aktiviteter inom identifierade områden </li></ul>
 5. 5. Tre delprojekt Kunskaps- bildning Metoder och verktyg Processtöd
 6. 6. DELPROJEKT 1: Kunskapsbildning <ul><li>”Skapa en samlad och systematiserad kunskap kring hindrande och främjande faktorer i utvecklingen av en infrastruktur för vuxnas lärande med koppling till lokal och regional arbetsmarknad, utveckling och tillväxt.” </li></ul>
 7. 7. DELPROJEKT 2: Processtöd <ul><li>Ekonomiskt stöd till egna praktiska processer </li></ul><ul><li>Tolv regioner erhållit 500 000 kr var </li></ul><ul><li>Inom nätverket utgöra stöd i varandras processer </li></ul><ul><li>Projektet har en mäklande funktion </li></ul><ul><li>Ta del av och sprida de metoder och verktyg som tas fram </li></ul><ul><li>Varje region har en processtödjare från CFL </li></ul><ul><li>Kommunerna i regionerna erbjuds konsultativt stöd från CFL </li></ul>
 8. 8. DELPROJEKT 3: Metoder och Verktyg <ul><li>Styrs av regionernas behov och intresse </li></ul><ul><li>Seminarier, föreläsningar </li></ul><ul><li>Fortbildning </li></ul><ul><ul><li>Lärväxt, ett utvecklingsmaterial kring lärande och utveckling </li></ul></ul><ul><ul><li>Förändringskompetens – om regionalt samarbete kring utbildning och kompetensförsörjning </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekt som arbetsform </li></ul></ul><ul><ul><li>Hands-on Lärmiljö </li></ul></ul><ul><ul><li>Netvux </li></ul></ul><ul><ul><li>Safir ... </li></ul></ul>
 9. 9. Regioner som deltar <ul><li>DalaWux </li></ul><ul><li>Göteborgsregionen </li></ul><ul><li>Hälsingland </li></ul><ul><li>Kompetens Direkt, Kalmar län </li></ul><ul><li>Norrbotten             </li></ul><ul><li>Region Blekinge/Blekinge UtbildningsForum </li></ul><ul><li>Region Värmland </li></ul><ul><li>Umeåregionen </li></ul><ul><li>Vuxenutbildningen i Sörmland </li></ul><ul><li>Västernorrland </li></ul><ul><li>Örebro </li></ul><ul><li>Östsam </li></ul>Omkring 130 kommuner berörda
 10. 10. LU-seminarium Haparanda 4-5/12 * Slutrapport Kunskapsbildning i Haparanda * Utvärderingsrapport för hela projektet i mars 2008
 11. 11. Sex kritiska områden för resultat och långsiktiga effekter <ul><li>Visioner och strategier </li></ul><ul><li>Syn på lärande och utbildning </li></ul><ul><li>Gränsöverskridande samverkan </li></ul><ul><li>Investeringar i utvecklingsarbete </li></ul><ul><li>Operativt samarbete med näringslivet </li></ul><ul><li>Samordning av aktörer, resurser och aktiviteter </li></ul>
 12. 12. Visioner och strategier <ul><li>Förankring i politik och högsta ledning </li></ul><ul><li>Del av framtidsbilden i kommunen </li></ul><ul><li>Aktuellt inom flera politikområden </li></ul><ul><li>Del i det regionala tillväxtarbetet, i RUP och RTP   </li></ul><ul><li>Deltar på arenor där utvecklingssatsningar planeras </li></ul>
 13. 13. Syn på lärande och utbildning <ul><li>Lärande sker i många olika sammanhang </li></ul><ul><li>Öppen för nya lösningar, där vardagens lärande beaktas </li></ul><ul><li>Anpassar organisation, innehåll och metoder efter behov och förutsättningar </li></ul><ul><li>Helhetstänkande där utbildningsaktörer samverkar operativt </li></ul>
 14. 14. Gränsöverskridande samverkan <ul><li>Utbildningsgivare samarbetar med </li></ul><ul><ul><li>myndigheter </li></ul></ul><ul><ul><li>förvaltningar </li></ul></ul><ul><ul><li>näringsliv </li></ul></ul><ul><ul><li>organisationer </li></ul></ul>
 15. 15. Investeringar i utvecklingsarbete <ul><li>Nyckelpersoner ges förutsättningar </li></ul><ul><li>Ta tillvara möjligheter till extern finansiering </li></ul><ul><li>Utnyttja regionala utvecklingsmedel inom ramen för RTP </li></ul><ul><li>Regionala medel används som medfinansiering </li></ul>
 16. 16. Operativt samarbete med näringslivet <ul><li>Operativt samarbete näringslivet </li></ul><ul><ul><li>möta efterfrågan </li></ul></ul><ul><ul><li>anpassar utbildningsinsatser till innehåll, form och metod </li></ul></ul><ul><li>Näringslivet samarbetar med institutioner och högskola/universitet </li></ul><ul><li>Näringslivet har en aktiv roll </li></ul>
 17. 17. Samordning av aktörer, resurser och aktiviteter <ul><li>Resurser inom olika politikområden används effektivt </li></ul><ul><li>Samverkar i planering och genomförande </li></ul><ul><li>Samordnande funktioner med tydligt uppdrag och legitimitet. </li></ul>
 18. 18. Tre utvecklingsområden för vuxnas lärande och regional utveckling <ul><li>Lokal infrastruktur för vuxnas utbildning och kompetensutveckling </li></ul><ul><li>Ofta finns det inte i praktiken någon riktigt effektiv organisering för samverkan på lokal nivå, där centrala aktörer (kommuner, förvaltningar, myndigheter, utbildningsanordnare, företag m.fl.) kan agera kraftfullt och göra saker tillsammans. </li></ul><ul><li>Lärcentra kan, genom strategisk samverkan tvärs över politikområden, fungera i funktionerna mötesplats, mäklare och motor. </li></ul>
 19. 19. Tre utvecklingsområden för vuxnas lärande och regional utveckling <ul><li>Regional samverkan inom området livslångt lärande </li></ul><ul><li>I alla regionala utvecklings- och tillväxtprogramprogram identifieras arbetskrafts- och kompetensförsörjningen som strategiska och prioriterade områden där insatser behöver göras, men ofta stannar det där. Det är svårt att gå från ord till handling. </li></ul><ul><li>Den politiska styrningen på regional nivå är i många fall svag, vilket bl.a. medför avsaknad av eller otydlighet i uppdrag och stora brister i kopplingen mellan olika politikområden. </li></ul>
 20. 20. Tre utvecklingsområden för vuxnas lärande och regional utveckling <ul><li>Operativt samarbete mellan utbildningsväsendet och näringslivet </li></ul><ul><li>Behoven av kompetensutveckling och nya kunskaper i arbetet är stora och näringslivet ger ofta uttryck för detta, liksom för behovet att utbildningssystemet mer direkt närmar sig näringslivets behov. </li></ul><ul><li>Här behövs ett fortsatt stöd för utveckling. Att tillvarata och systematisera befintliga kunskaper och erfarenheter om hur man utvecklar strategiska och operativa partnerskap och samarbeten mellan vuxenutbildningen och näringslivet är en viktig framtidsfråga. </li></ul>
 21. 21. Fortsatt projekt ”Lärande Regioner” 07/08 <ul><li>Projekt för spridning och systempåverkan </li></ul><ul><li>Systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt </li></ul><ul><li>Skapa möjligheter till utbyte mellan regioner </li></ul><ul><li>Stimulera till aktiviteter inom identifierade områden </li></ul><ul><li>Ekonomiskt stöd på 500 000 till egna processer och medfinansiering med 50% av erhållet belopp </li></ul>
 22. 22. Lärande regioner
 23. 23. www.cfl.se

×