Westbrabant8december
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Westbrabant8december

on

 • 521 views

sd in west brabant salon op 8 december

sd in west brabant salon op 8 december

Statistics

Views

Total Views
521
Views on SlideShare
519
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
16
Comments
0

2 Embeds 2

http://www.plaxo.com 1
http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • De wereld globaliseert, alles staat met elkaar in verbinding Internationaal georienteerde kenniswerker is belangrijk in de regio, landelijk en voor onze positie in de wereld De Kennisinvesteringsagenda (KIA) is een langetermijnagenda en berust op de drie pijlers van de kennissamenleving; een zo goed mogelijk opgeleide beroepsbevolking, versterking en betere benutting van onze kennisbasis en versterking van het innovatief vermogen en ondernemerschap. Het gaat om het versterken van de hele kennisketen: van voorschoolse educatie en een leven lang leren tot excellent wetenschappelijk onderzoek en innovatief ondernemerschap. Nederland ligt niet op koers met het realiseren van de Kennisinvesteringsagenda om in 2016 een toonaangevend kennisland te worden en hét land van talenten te zijn.
 • Kennis is niet langer gestolde kennis – grote gevolgen, kansen en gevaren
 • Sociale netwerken worden erg belangrijk
 • KIA - Kennisinvesteringsagenda Nederland in de wereld – ambitie van het innovatieplatform
 • Bron: Pisa – OECD programme for international student assessment
 • Nederland heeft een goede uitgangspositie; we hebben een strategische ligging, een goed opleidingsniveau, een goede wetenschapscultuur en een aantal sterke economische sleutelgebieden. Maar we verliezen terrein. Concurrerende landen, zoals de VS, Duitsland, Finland, Zweden en Canada investeren momenteel, in tijden van crisis, juist fors extra in onderwijs, onderzoek en innovatie & ondernemerschap. Om niet verder achterop te raken, zal ook Nederland in de versnelling moeten. Uit de Kennisbegroting 2009 blijkt dat sinds de ondertekening van de KIA in 2006 extra investeringen hebben plaatsgevonden, zowel publiek als privaat, maar dat het benodigde investeringsniveau voor het realiseren van de KIA niet wordt gehaald. De KIQ blijft in 2006 en 2007 ongeveer gelijk op 7,6% BBP. Ten opzichte van de uitgangspositie in de KIA (6,2% BBP o.b.v. cijfers 2001) is de KIQ wel gestegen. Hiermee blijkt Nederland echter niet dichter in de buurt te komen bij de koplopers van Europa. Binnen Europa zijn de Scandinavische landen Denemarken, Finland en Zweden absolute koplopers met waarden voor de KIQ ruim boven de 10%. Voor wat betreft het publieke deel van de KIQ laten de ramingen tot en met 2010 een lichte stijging zien. De KIA-ambitie, een stijging van 1,2% BBP, komt echter onvoldoende binnen bereik. De private investeringen in R&D in Nederland blijven fors achter bij de Lissabondoelstelling en vertonen in het geheel geen groei. Het investeringsniveau is de afgelopen jaren blijven steken rond de 1,0% BBP (1,03% BBP in 2007). De pessimistische prognoses voor 2009 en 2010 – als gevolg van de economische recessie – zullen naar verwachting hun weerslag vinden op het investeringsniveau van de private sector. Aanbeveling 2 Zet in op talentontwikkeling over de volle breedte Het belangrijkste kapitaal van de Nederlandse kennissamenleving is het talent van de mensen die er leven. Van jong tot oud, van vakmensen tot excellente onderzoekers en van zorgverleners tot innovatieve ondernemers. En last but not least het talent van de mensen die andere mensen helpen hun talent te ontwikkelen: de docenten. Investeer nu ambitieus in onderwijs; van voorschoolse educatie tot een Leven Lang Leren. Een kwaliteitsslag over de volle breedte van het onderwijs is noodzakelijk. Dit vereist niet alleen meer geld, maar ook een hoger ambitieniveau bij alle betrokkenen. Professionalisering van de docent is het laatste jaar hoog op de politieke agenda gekomen en er zijn extra investeringen aangekondigd voor de lerarensalarissen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Professionalisering en kwaliteitsverbetering vereisen meer dan een betere beloning. Er moeten ruimere mogelijkheden en meer prikkels komen voor bijscholing van docenten. Een Leven Lang Leren moet ook, of beter gezegd juist, voor docenten gaan gelden. Een groep die met voorrang gestimuleerd moet worden om zich bij- of om te scholen zijn de mensen die nu als gevolg van de economische recessie door ontslag of werktijdverkorting (gedeeltelijk) werkloos worden. Bijscholing moet een voorwaarde zijn voor werktijdverkorting. De bestaande opleidings- en ontwikkelingsfondsen zouden daarvoor op korte termijn maximaal moeten worden vrijgespeeld, zodat mensen zo snel mogelijk weer hun toegang vinden tot de arbeidsmarkt en langdurige werkloosheid wordt voorkomen. In het algemeen moeten we met elkaar vaststellen dat we in Nederland niet verder lijken te komen met het invoeren van een Leven Lang Leren. Terwijl iedereen doordrongen is van de urgentie. Hoog tijd voor een doorbraak!
 • Everyone is, or soon will be, connected to everyone else, and all available information, through instantaneous, multi-way communication. This is ubiquitous connectivity. They will therefore have the experience of being immediately proximate to everyone else and to all available information. This is pervasive proximity… It is a world of entangled, complex processes, not content. It is a world in which the greatest skill is that of making sense and discovering emergent meaning among contexts that are continually in flux. It is a world in which truth, and therefore authority, is never static, never absolute, and not always true.
 • Randvoorwaarden van tweede orde: - Ontwikkelen van breed gedragen visie vereist leiderschap Duurzaam gebruik van ict realiseer je als leraar niet alleen: vereist samenwerking en ondersteuning Vier in Balans is een heuristisch kader: aanwijzingen die het onderwijs de gelegenheid geeft zelf oplossingen te vinden. Model maakt deel uit van toetsing en verfijning in verschillende onderzoeken
 • 1 betekenis van assen Horizontale as geeft aan hoeveelheid computertijd aan van laag naar hoog, verdeeld in vier groepen leerlingen van ieder 25% (zogenoemde kwartielen) Verticale as geeft testscore aan van leerlingen op wis en taal 2. Plaatje laat zien: a. bij gematigd gebruik van ict (tweede kwartiel en ook enigszins derde kwartiel) halen leerlingen hoogste score op taal en rekenen (dit is in lijn met bevindingen van theorie over blended learning, mixed media...ict in leerprocessen gebruiken in combinatie met andere hulpmiddelen) b. leerlingen met zeer intensief gebruik van ict presteren het zwakst op wis en taal. De groep leerlingen (vierde kwartiel) presteert minder dan leerlingen met weinig/ geen gebruik van ict. Motto: overdaad schaadt. Het vereist expertise van docent om ict in juiste omvang (en op juiste moment en in juiste combinatie) in te zetten. Bij onoordeel kundig gebruik van ict kunnen nadelige effecten optreden
 • Randvoorwaarden van tweede orde: - Ontwikkelen van breed gedragen visie vereist leiderschap Duurzaam gebruik van ict realiseer je als leraar niet alleen: vereist samenwerking en ondersteuning Vier in Balans is een heuristisch kader: aanwijzingen die het onderwijs de gelegenheid geeft zelf oplossingen te vinden. Model maakt deel uit van toetsing en verfijning in verschillende onderzoeken

Westbrabant8december Westbrabant8december Presentation Transcript

 • SDiWB 8 december 2009 Frans Schouwenburg Van droom naar daad Presentatie staat op: www.slideshare.net/allfrans
 • Wens van iedere school
  • Flexibel onderwijs
  • Juiste materialen
  • Maatwerk
  • Actueel
  • Aanpasbaar
  • Gevarieerd
 • Waarom ict in onderwijs? december 2009
 •  
 •  
 •  
 • Tv programmering verdwijnt, 24/7 komt eraan
 • december 2009
 • Ambassadeurs PO januari 2009 december 2009
 • Kennisinvesteringsagenda: In 2015 staan we in de top 5 van landen met de grootste concurrentiekracht
 • Uitstroom gediplomeerden voortgezet onderwijs Bron: Pisa – OECD programme for international student assessment
 • december 2009
 • Welke ambitie hebben nederlandse scholen?
 • Maar straks wacht het echte werk
  • Later, via hun netwerken
      • verkrijgen ze opdrachten
  • vinden en plaatsen ze vacatures
  • delen ze kennis
  • doen ze samen aan scholing
  • maken afspraken
  • tekenen ze in op aanbestedingen
  • vormen ze maatschapjes
  • en vinden ze hun vrienden
 • Iedereen verbonden met iedereen Iedereen toegang tot alle informatie
 • Wens scholen
  • Flexibiliteit
  • Maatwerk
  • Actueel
  • Aanpasbaar
  • Tijd- en plaats ongebonden
  • Gevarieerd
 • Met ict is het makkelijker aan deze wensen te voldoen!
  • Maar waar begin ik?
 • Vier in Balans + december 2009
 • Ontwikkelingen langs Vier in Balans december 2009
 • Ontwikkelingen langs Vier in Balans december 2009
 • Opkomst digitale schoolborden (stippellijn = verwachting van scholen voor komende twee jaar) december 2009 Uit de Vier in Balansmonitor
 • Is de inzet van ict gecoördineerd of niet? De opvatting van managers en leraren december 2009
 • Het vaker en beter inzetten van ict Waar liggen de prioriteiten?
  • ● Managers zetten in op sociale randvoorwaarden, leraren benadrukken belang materiële randvoorwaarden.
  december 2009
 • Onderzoek digitaal prentenboek december 2009
 • december 2009 Leerlingprestaties wiskunde en taal 475 500 525 traditioneel Combi met ict Combi met ict Uitsluitend ict Taal Wiskunde hoeveelheid computertijd van laag naar hoog
 • Resumerend
  • ● Ict kan bijdragen aan effectiever, efficiënter en aantrekkelijker onderwijs.
  • ● Er bestaat een grote behoefte aan een breed gedragen ict-visie.
  • ● Er is een grote behoefte aan meer en beter vindbaar leermateriaal dat leraren zelf kunnen aanpassen zodat het aansluit op de eigen onderwijsvisie.
  • ● Hoewel managers de beschikbare middelen als toereikend beschouwen, wensen leraren extra computers of laptops .
  • ● Leraren en managers willen meer en vaker ict gebruiken, maar stellen andere prioriteiten .
  • 0plossingsrichting :
  • de afstemming van de bouwstenen visie, deskundigheid, ict-infrastructuur en digitaal leermateriaal.
  december 2009
 • Ontwikkelingen langs Vier in Balans december 2009
 • Eigen vaardigheden leerkracht (2009) december 2009
 • Wet BIO december 2009
 • Kennisbasis ICT Adef december 2009
 • december 2009
 • Ontwikkelingen langs Vier in Balans december 2009
 • Digitaal Leermateriaal De inzet neemt toe december 2009
 • december 2009
 • december 2009
 • december 2009
 • Wat heeft u aan wikiwijs december 2009
 • Kwaliteit in drie varianten keurmerk adoptiegroep wisdom of crowds
 • Lensen en adoptiegroepen Lens A: Selectie door een docent Lens B: Selectie door vakgroepen Lens C: Meest populaire items
 • Vier in Balans + december 2009
 • Samen deskundiger
  • Ict-beleid begint met een onderwijsvisie
  • Daarna wilt u gegevens over de situatie op uw scholen
  • U kunt langs Vier in Balans de peilers invullen
  • U verzamelt kennis en benadert de markt
  • In het samen Deskundiger-traject kunnen veel vragen gezamenlijk uitgewerkt worden
  • U bent steeds op de hoogte van de actuele situatie in Nederland
  december 2009
 • Eerste stap: Didactiek in Balans Jaarlijks onderzoek dmv online enquête Inzicht te krijgen in het ict-gebruik door leraren Vergelijking met de landelijke situatie (benchmarking) en overzichten per samenwerkingsverband Gegevens worden gebruikt voor Vier in Balans Monitor december 2009
 • Stappen we op de trein?
 • Presentatie beschikbaar op www.slideshare.net/allfrans december 2009