• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Visiemiddag klaverweide
 

Visiemiddag klaverweide

on

 • 544 views

presentatie voor visiemiddag Klaverweide op 31 augustus 2011

presentatie voor visiemiddag Klaverweide op 31 augustus 2011

Statistics

Views

Total Views
544
Views on SlideShare
543
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
4
Comments
0

1 Embed 1

http://www.innovatiehuis.nl 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Het is de wens van vrijweliedereleraarommeer in tekunnenspelen op de verschillen die we tussenleerlingenzien. We weten steeds beterdat ict hierbijeenbelangrijkerolkanspelen. Sterkernog: veelonderzoektoontaandatleerrendementenwerkelijkhogerwordenals ict op de juistemanierwordtingezet. Maar hoe begin je? In dezepresentatiegaan we hier, met veel concrete voorbeelden, nader op in.
 • Een goede Touch-interface is eindelijk beschikbaar!De iPad, bejubeld of verguisd, heeft een nieuwe standaard gezet voor gebruiksgemak van een persoonlijke computer die entertainment en zakelijke toepassingen moeiteloos combineert. De markt volgt enthousiast met allerlei alternatieven tot profijt van consumenten en zakelijke gebruikers. Een nieuwe standaard in gebruiksgemak is gezet.
 • ‘App NootMuis. Peuters en kleuters op internet’ , het grootsteonderzoek in Nederland naar het mediage- bruik van jongekinderen tot dusver, uitgevoerd door StichtingMijn Kind Online – expertisecentrumvoorjeugd en media – in samenwerking met Z@ppelin en NTR Jeugd. Het onderzoekbestondondermeeruiteenrepresentatievesteekproefonder 575 ouders en observatie van 35 kinderen
 • 58% van de ouderszegtteverwachtendater in elkeklaseencomputerhoek is en 54% vindt het eengoedideeals de schoolwebsitegebruiktwordtomouderstevertellenwaarkinderenmeebezigzijn.Eenderde van de ouderszieteenlijst met tips voorouders over digitale media zitten. Eén op de zesou- dersvindtdat de school uitwisseling van informatie over kinderen en internet tussenouderszoumoetenfaciliteren. Zorgendatkinderenveeltijdachter de computer en op internet doorbrengenziet 8% alseenbelangrijketaak van school
 • Ookzijn de visuelesymbolen die gebruiktwordenbij apps logischervoorjongekinderendan de symbolen op websites. Zo is eenpijltjealssymboolvoor ‘terugnaarwaar je vandaankwam’ betertebegrijpendaneenkruisje of huisje. Daarnaasthebbenkinderensnel door datals je erechtnietmeeruitkomt, je altijd de groteronde knop in het midden van de iPhone of iPadkuntinduwenomterugtegaannaar het beginscherm. Hierdoorhebbenjongekinderenbij het spelen met een iPhone of iPadnagenoeggeenhulp van volwassenennodig. Datgeefteengevoel van controle en voorkomtdatze in hunspelwordengestoord.

Visiemiddag klaverweide Visiemiddag klaverweide Presentation Transcript

 • Innoveren met ict
  Klaverweide 2011 frans schouwenburg
 • u zochtkennis
  u gingnaar de bibliotheek
 • foto lezen op ipad
 • u zocht contact
  u stuurdeeenkaartje
 • u wilde iets kopen?
  u wilde iets kopen
  u ging naar de winkel
 • u zochtontspanning?
  u speeldeeenspelletje
 • u wildeergenskomen
  u raadpleegdeeenkaart
 • u wildeiemandbellen
  u pakte de telefoon
 • problematisch:
  oudhandhaventerwijl
  nieuw al norm is
 • beroepenverdwijnen
  vastewerkplekkenook
 • Rollen veranderen, wie leert ze...
  • omgaan met onzekerheid
  • omgaan met profielen
  • flexibiliteit
  • mondiaal denken
  • ondernemerschap
  • open staan voor nieuwe zaken?
 • Belangrijksteontwikkeling:
  Gebruiksgemak
  gemak?
  tijdwinst?
  genot?
  beter?
  goedkoper?
 • Gebruiksgemak
 • Waarom ict in onderwijs?
  emmauscollege 2010
 • weten wat werkt
  met juistgebruik van ict wordtuwonderwijs:
  • effectiever
  • efficiënter
  • aantrekkelijker
 • Alleensuccesvolwanneer…
 • Hoe veroorzaak ik leren?
 • 4 in balanstool
 • Onderzoekdigitaalprentenboek
 • Hier komt de titel van de presentatie 27 januari 2007
  30
  Ontwikkeling
  Woordenschat:
  5-6 woorden
  ipv
  2-3 woorden
 • onderzoek.kennisnet.nl
 • mediawijsheid
 • Watverwachtenouders van school?
  eenactieverolin digitale - en online opvoeding;
  eenhelderevisie op kinderen en internet;
  ouderavonden over ditonderwerp;
  schoolopdrachten met computer en internet;
  kinderenlereninformatiezoeken, beoordelen en verwerken;
  een ‘levende’ schoolwebsitevoorouders en kind;
  vakkundigebegeleidingbijverwerkennegatieveervaringen;
  goedtoezicht ;
  afschermingslechte sites op schoolcomputers.
 • Ofwel: oudersverwachten
  Visie
  Expertise
  Communicatie
  Betrokkenheid
  Integratie in het onderwijs
  Veiligheid
  Biedt u dat?
 • Aanbevelingenonderwijs
  Laatkinderenzoveelmogelijksamenachter de computer
  Beperk de computertijd
  Zorgdat je weetwat je leerlingenvoorschotelt
  Respecteer de privacy van ouders en kinderen
  Ontwikkelvisie en beleid ten aanzien van mediagebruik
 • Bedankt!
  Presentatie beschikbaar op:
  www.slideshare.net/allfrans
 • Overigeconclusies
  Jongenszoeken entertainment, meisjesvindenookschoolsewerkjesleuk
  Jongekinderenkomengemakkelijkterecht op verkeerdepagina’s
  Websites met auditieve en visuelenavigatie en veelinteractiviteitscoren het best
  Kinderenzijngek op de iPhone en iPad
  Bijsommige apps kaneenjong kind gemakkelijkeenaankoopdoen
 • Frequentevragen van ouders
  40% vraagt hoe ze de online veiligheid van hun kind kunnengaranderen.
  33% vraagtzichafwelke websites geschiktzijnvoorkinderen in niveau en inhoud,
  25% hoe je het juisteniveaubepaalt van een website, app of spelletje.
  20% steltzichzelfvragenals:
  Hoe lang mag een kind van eenbepaaldeleeftijdeendigitaal medium gebruiken?
  Vanafwelkeleeftijdlaat je een kind het beste online?
  Watvoor regels zijnaanteraden en voorwelkeleeftijd?
  12% vraagtvanafwelkeleeftijdeen kind rechtheeft op digitale privacy
  Eris geenverbandtussenvragen van ouders en hunopleidingsniveau.
  oudersmet jongekinderenwillengraag met ouders van ouderekinderen van gedachtentewisselen over ditsoortkwesties.
 • Tablets voorjongekinderen (3-6 jr)
  touchscreens veelbeter in staatzijnom de aandachtvoorlangeretijd vast tehoudendan laptops en computers met eenmuis.
  verklaringvoor de diepereconcentratieligt in de interactiviteit van apps
  ooktemaken met het feitdat de kinderen minder vaakvastlopen op een smartphone of tablet.
  navigatieop touchscreens is makkelijker
  visuelesymbolenbijapps logischervoorjongekinderendan de symbolen op websites
 • Verdiepingbijonderzoek
  Zozijnjongekinderengek op interactievevoorleesboekenvoor de iPhone of iPad, die zichlatengebruikenalseenboek, film en computergametegelijk. Terwijl de kinderenwordenvoorgelezen, kunnenze op plaatjesklikkenomkortefilmpjestezien of spelletjestedoen. Dit is veelactieverdanfilmpjeskijken op de computer of laptop, watlijkt op het passiefkijken van filmpjes op tv of dvd.