Your SlideShare is downloading. ×
Van denver naar droomschool
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Van denver naar droomschool

555
views

Published on

presentatie voor onderwijssalon SD Fryslan

presentatie voor onderwijssalon SD Fryslan


0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
555
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Samenwerken en verbinden Na overleg met de projectgroepOnderwijssalonFryslan, zijn we tot de volgende agenda gekomen. Er is gekozenvooreenlangeretijdvoor het hoofdgerecht. Tevens in de agenda opgenomen de inleiding door SietskePoepjes J 14.45     Inloop met koffie en thee 15.00     Opening door SijbrandDijkstra, coordinator van SD Fryslan 15.10     Inleiding door SietskePoepjes, [functie] 15.30     Kortepauze met koffie/thee 15.45     Keynote door Frans Schouwenburg, sectormanager PO en VO van Stichting Kennisnet 16.45     Voorgerecht 17.00     De kracht van samenwerken binnen Samen Deskundiger door Daniella Overbeek, relatiemanager sector PO van Stichting Kennisnet 17.30     Hoofdgerecht 18.15     Denverdeal – verwerkingsopdracht 18.45     Koffie/Thee 19.00     Terugkoppeling en vervolg 19.30     Afsluiting Zoals afgesproken ook nog even met Resi gekletst over de verwerkingsopdracht zoals zij die gedaan heeft in BICNH.  Zij hebben alle doelstellingen opgehangen en besturen konden de naam van hun schoolbestuur ophangen bij het doel waar ze mee bezig gaan of waar ze samen in op willen gaan trekken. Duurde al met al een half uur. Daarna heeft Luc teruggekoppeld en is er gekeken naar een aantal doelen waar men gezamenlijk in op wil gaan trekken [samen met BICNH] Vervolg is dat bestuurders en bovICTers van BICNH naar de verdieping komen. Volgens Resi ging het best goed met een grote bulk doelen. Gebruiken we ook deze doelen of ga je er een aantal uithalen en herschrijven? Zou jij in Friesland ook de terugkoppeling willen doen? Status op dit moment: 9 besturen….we gaan voor 12-15…. Ik zie ze dinsdag op de verdieping dus ik ga mijn best doen om nog ff te lobbyen! Groetjes en tot morgen Daniella
 • Een goede Touch-interface is eindelijk beschikbaar!De iPad, bejubeld of verguisd, heeft een nieuwe standaard gezet voor gebruiksgemak van een persoonlijke computer die entertainment en zakelijke toepassingen moeiteloos combineert. De markt volgt enthousiast met allerlei alternatieven tot profijt van consumenten en zakelijke gebruikers. Een nieuwe standaard in gebruiksgemak is gezet.
 • Pag 73 plaatje
 • Illustratieterconcretisering
 • Illustratieterconcretisering
 • Illustratieterconcretisering
 • Illustratieterconcretisering
 • Tijdens de week van de ict is de Denver notitie officieel aangeboden aan zowel de PO-raad als aan de vaste kamercommissie Onderwijs (Elias, Bisschop, Celik). Het initiatief wordt gewaardeerd en de PO raad heeft toegezegd bijeenkomten te organiseren waarin deze notitie als ‘richtinggevende discussienotie’ gebruikt wordt. Er wordt gewerkt aan een startdocument voor de oprichting van een Innovatieplatform PO. Kennisnet is hier nauw bij betrokken en stuurt het proces. Het IPPO zal een sterk ander karakter krijgen dan het OPVO. Het IPPO wordt eerder een platform waar bestuurlijke initiatieven samenkomen, kennis delen en coalities vormen. Eigenaarschap en ondernemerschap blijft zo bij de besturen zelf ipv bij een geïnstitutionaliseerd innovatieplatform.
 • Transcript

  • 1. Van Denver naarDroomschool
   OnderwijssalonFryslan
  • 2. u zochtkennis
   u gingnaar de bibliotheek
  • 3. foto lezen op ipad
  • 4. u zocht contact
   u stuurdeeenkaartje
  • 5.
  • 6. u wilde iets kopen?
   u wilde iets kopen
   u ging naar de winkel
  • 7.
  • 8.
  • 9. u zochtontspanning?
   u speeldeeenspelletje
  • 10.
  • 11. u wildeergenskomen
   u raadpleegdeeenkaart
  • 12.
  • 13. u wildeiemandbellen
   u pakte de telefoon
  • 14.
  • 15. problematisch:
   oudhandhaventerwijl
   nieuw al norm is
  • 16.
  • 17. beroepenverdwijnen
   vastewerkplekkenook
  • 18.
  • 19. Rollen veranderen, wie leert ze...
   • omgaan met onzekerheid
   • 20. omgaan met profielen
   • 21. flexibiliteit
   • 22. mondiaal denken
   • 23. ondernemerschap
   • 24. open staan voor nieuwe zaken?
  • Waargaat het de komendejaren over?
  • 25. Belangrijksteontwikkeling:
   Gebruiksgemak
   gemak?
   tijdwinst?
   genot?
   beter?
   goedkoper?
  • 26.
  • 27. Gebruiksgemak
  • 28. prijsdaling
   € 1250 !!
  • 29. variatie
  • 30. http://onderzoek.kennisnet.nl/vierinbalansmonitor
   Vier in Balans Monitor 2011
  • 31. weten wat werkt
   met juistgebruik van ict wordtuwonderwijs:
  • Alleensuccesvolwanneer…
  • 34. Opbrengsten
   Ict leidtnietvanzelfsprekend tot betereresultaten, docent onmisbaar
   Groeiblijftachterbijambities
  • 35. Gebruik door leraren
   Verwachtingen steeds hogerdanwerkelijkgebruik
   Veelgebruik internet en verwerkings-programma’s, weinigdidactische software
  • 36. Deskundigheid
   2/3 vindtzichvoldoendebekend met mogelijkheden
   Management zegt: 80% heeftvoldoendetechnischevaardigheden
   Management zegt: 60% beheerstdidactichevaardigheden met ict genoeg
  • 37. Leermateriaal
   Aandeeldigitaalleermateriaal in PO is 17%
   Verwachtingkomendejaren het dubbele
   De laatstejarennauwelijksveranderd
  • 38. infrastructuur
   Ratio al lang 1:5
   Digibordenovertreffenalleverwachtingen
   Draadloos en glasnietalgemeen in po
  • 39. Samenwerking en leiderschap
   2/3 leerkrachtenmaaktkeuzesnaareigenvoorkeur over inzet ict
   Geengezamenlijke (school-)doelen
   80% scholenheeft ict-beleidsplan, 50% voert het ookuit.
   Plannenweinigactueel
  • 40. Type leiderschap
   75% herkenttransactioneelleiderschap:
   stellen soft- en hardware terbeschikking (materiëlecondities)
   in verwachtingdatzegebruiktwordt
   krijgenruimteteexperimenteren
   maar vooralvoorhoedewordtbereikt
  • 41. Type leiderschap
   Weinigenherkennentransformationeelleiderschap:
   gericht op professionalisering en ontwikkeling
   volgen, motiveren en begeleiden
   gezamenlijkschooldoelvoorop
   gericht op het hele team
  • 42. Leiderschapsambities
   Schoolleidersgevenaanmeeraandachttewillengevenaanprofessionalisering en ontwikkeling van eenonderwijsvisie op gebruikt van ict
  • 43. Het samenspel
   Maatschappelijke roep om meer kwaliteit
   Maatschappelijke realiteit eist meer doelmatigheid
   Inzet van ict in het organiseren van leren
   Inzet van ict in het leren
   Inzet van ict in het
   sturen en verantwoorden
  • 44.
  • 45. Onzeambitie en route
   Het isonzegezamenlijkeambitieomervoortezorgendatiedereen die het primaironderwijs in 2020 verlaatmeerdanooitklaar is vooreensuccesvolleven en werken in de 21e-eeuwse samenleving.
   De leerling:- is enthousiast en gemotiveerd, wil het besteuitzichzelfhalen,- is communicatiefvaardig met taal en getallen,- staatopen voornieuweideeën en denkwijzen,- is sociaal en maatschappelijkbetrokken,- wilvan betekeniszijnvoor de ander,- kanmedia en ict toepassen.
  • 46. Om ditterealiseren is ereenverschuiving van aandacht in het lerennodig:
   naarbredetalentontwikkeling,
   naareenopbrengstgerichteorganisatie,
   naaropen leer- en ontwikkelcentravoor 0-14 jarigen en hunouders,
   naarprofessioneelhandelen in leergemeenschappen,
   naar het gebruik van ict alsvanzelfsprekendheid.
  • 47. The Denver Deal
  • 48. Visie
   In het komend decennium zorgen we datscholeneen door het team gedragenvisiehebben over de wijzewaaropze ict gaanbenutten. Dezevisiegeeftrichtingaan de professionalisering van leerkrachten, is leidendbijkeuzesvoorinvesteringenen bevatinhoudelijk breed gedragenafspraken over de didactischeinzet van ictbij de ontwikkeling van het kind.
  • 49. Wat is hiervoornodig?
   Watdoet de school zelf?
   Wat wilt u van anderen (kennisnet)?
  • 50. Deskundigheid
   In het komend decennium zorgen we datleerkrachten over het benodigdezelfvertrouwenbeschikkenomict in tezetten in het leerproces. Leerkrachtenzijnvoldoendeopgeleid, benuttenict op eeneffectieve en efficiëntewijze en makengebruik van de kennis en kunde van leerlingenover (multimediale) toepassingen.
  • 51. Wat is hiervoornodig?
   Watdoet de school zelf?
   Wat wilt u van anderen (kennisnet)?
  • 52. Digitalisering
   In het komend decennium zorgen we datervoldoendebruikbaar en toegankelijkdigitaalleermateriaal is om de eigenontwikkeling met ict mogelijktemaken. Scholenweteneffectiefgebruiktemaken van het beschikbaremateriaal. We zorgenvoorsamenhangende en interactievecollectiesdigitaalleermateriaal die aansluitenbij de behoeften van leerkrachten en leerlingen.
  • 53. Wat is hiervoornodig?
   Watdoet de school zelf?
   Wat wilt u van anderen (kennisnet)?
  • 54. Infrastructuur
   In het komend decennium zorgen we dat de infrastructuurgeïntegreerd en toereikendis om de ontwikkeling van de leerling in eenononderbrokenleerlijntefaciliteren.We zorgenvooreengeïntegreerde ict-infrastructuur die 24/7 toegangtot eengepersonaliseerde leer- en ontwikkelomgeving en tot allerelevanteinformatiebij de ontwikkelingvan het kind.
  • 55. Wat is hiervoornodig?
   Watdoet de school zelf?
   Wat wilt u van anderen (kennisnet)?
  • 56. Werkwijze
   Onderschrijvendoelstellingen
   Start in eigenorganisatie
   Gebruik de kracht van de coalitie
   Bevraagelkaar
   Betrekanderen
  • 57. Gevraagd
   Ruimte
   Verbinding
   Politiekesteun
  • 58. Stand van zaken
   4coalitieprojectendraaien
   Stukaangebodenaanbestuurpo-raad
   Stukaangebodenaanvastekamercommissie
   Kennismakinganderegroepen en besturen
   Organisatielandelijkebestuurdersbijeenkomst 12 oktober