Sursplus2010

399 views

Published on

Gehouden op 2 november 2010 voor directeuren bestuur Surplus - Bergen NH

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
399
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • De wereld globaliseert, alles staat met elkaar in verbinding
  Internationaal georienteerde kenniswerker is belangrijk in de regio, landelijk en voor onze positie in de wereld
  De Kennisinvesteringsagenda (KIA) is een langetermijnagenda en berust op de drie pijlers
  van de kennissamenleving; een zo goed mogelijk opgeleide beroepsbevolking, versterking
  en betere benutting van onze kennisbasis en versterking van het innovatief vermogen en
  ondernemerschap. Het gaat om het versterken van de hele kennisketen: van voorschoolse
  educatie en een leven lang leren tot excellent wetenschappelijk onderzoek en innovatief
  ondernemerschap.
  Nederland ligt niet op koers met het realiseren van de Kennisinvesteringsagenda om in 2016
  een toonaangevend kennisland te worden en hét land van talenten te zijn.
 • KIA - Kennisinvesteringsagenda
  Nederland in de wereld – ambitie van het innovatieplatform
 • Ook weer aangetoond in het Leren van de Toekomst project Surfnet/Kennisnet:
  Effectiever
  Door individualisering van lesstof kunnen leerlingen op hun eigen niveau aan de slag.
  Ict biedt bijvoorbeeld goede mogelijkheden om leerlingen met achterstanden te helpen.

  Efficiënter
  Docenten zijn minder tijd kwijt aan de voorbereiding van lessen en hebben tijdens de les meer tijd gehad om rond te lopen en aandacht te geven aan leerlingen.
  Onderling overleg tussen docenten en overdracht van klassen kostte minder tijd.
  De stijl van de begeleiding van de docent verandert: meer begeleidend en minder klassikaal. Dit verhoogt de efficiëntie.

  Aantrekkelijker
  Docenten zijn unaniem in hun oordeel dat het onderwijs voor de leerlingen gedurende het experiment aantrekkelijker is geweest.
  Leerlingen hadden vooraf hoge verwachtingen en bleven tijdens het experiment positief. Een goede balans tussen leermiddelen (digitaal en niet-digitaal) is van belang
  Deze uitkomsten bevestigden het beeld van een onderzoek van PwC (2001), The Teacher Workload Study. Hier bleek dat ict elke week tussen de 3,25 en 4,55 uren van een docent kan besparen.

  Overall
  Ict kan bijdragen aan efficiënter, effectiever en aantrekkelijker onderwijs. De bijdrage van ict verschilt per leervorm, evenals de
  aantoonbaarheid van het rendement.

  Onderzoek naar opbrengsten van ict toont effecten op drie niveaus: leerlingen, leraren en de school als geheel:
  - De leerlingen leveren betere prestaties en zijn meer gemotiveerd.
  - De leraren geven efficiënter onderwijs en hun beroep wordt aantrekkelijker.
  - De vernieuwingsgezindheid van de school neemt toe.
 • Heel in het kort zegt het Vier in Balans-model dat invoering van ict voor onderwijsdoeleinden meer kans van slagen heeft bij een evenwichtige en samenhangende inzet van de vier bouwstenen: visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur.
  Een korte toelichting op de vier bouwstenen:

  • Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en hoe de school dat wil realiseren. De visie omvat de doelstellingen van de school, de rol van leraren, leerlingen en management daarin, de inhoud van het onderwijs en de materialen die worden ingezet.

  • Deskundigheid: de kennis en vaardigheden van leraren om onderwijsdoelstellingen met ict te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om technische vaardigheden, maar ook om deze te kunnen verbinden met kennis van didactiek en vakinhoud.

  • Digitaal leermateriaal: alle formele en informele digitale educatieve content. Formeel leermateriaal is materiaal dat speciaal voor het onderwijs gemaakt is. Ook computerprogramma’s worden tot het digitale leermateriaal gerekend.

  • Ict-infrastructuur: beschikbaarheid en kwaliteit van computers, netwerken en internetverbindingen. Ook elektronische leeromgevingen en het beheer en onderhoud van ict-voorzieningen worden tot de ict-infrastructuur
  gerekend.
 • De meest gebruikte ict-toepassingen in het onderwijs zijn internet, oefenprogramma’s, tekstverwerking en een elektronische leeromgeving. Gemiddeld maakt een leraar 8 keer per maand gebruik van deze toepassingen bij het lesgeven. Games, web 2.0 en digitaal toetsen zijn de minst gebruikte toepassingen. Een groeiend aantal leraren gebruikt steeds meer verschillende toepassingen: hun repertoire wordt steeds gevarieerder.
 • Een belangrijke conclusie uit onderzoek is dat aansluiting van visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur het best werkt wanneer je begint bij visie en deskundigheid (wat wil je en wat kun je?) en daar het leermateriaal en de ict-infrastructuur op aanpast. Anders gezegd: eerst de menselijke factoren, daarna de materiële.

  In eerdere publicaties noemden we dat ook wel ‘onderwijsgedreven Innovaties’. De omgekeerde route, die begint bij de techniek of het digitaal leermateriaal, zou je ‘techniekgedreven’ of ‘materieel gedreven innoveren’ kunnen noemen. Zo’n aanpak heeft een beperkte kans van slagen.
 • De ondersteuning die het management vooral biedt aan de computer- voorhoede (zogenoemde ‘early adopters’ of ‘techies’) is ontoereikend voor de leraren die minder affiniteit hebben met technologie. Voor hen gelden andere adoptie- en ondersteuningsfactoren. Zij laten zich meer overtuigen door nut en noodzaak van ict voor het bereiken van onderwijsdoeleinden die zij belangrijk vinden. Bewezen meerwaarde van ict vervult daarbij een sleutelrol. Weliswaar zijn in de afgelopen jaren steeds meer bewijzen gevonden dat ict in het onderwijs voordelen heeft (zie hoofdstuk 2), maar voor tal van leerstofdomeinen en toepassingsvormen ontbreken die bewijzen nog.
 • De vier bouwstenen zijn terug te brengen tot twee overkoepelende condities, materiële en menselijke. Ict-infrastructuur en digitaal leermateriaal behoren tot de materiële condities, visie en deskundigheid tot de menselijke. Als leraren en management wordt gevraagd welke randvoorwaarden in de komende periode de hoogste prioriteit verdienen, dan kiezen leraren vooral voor betere materiële voorzieningen, terwijl het management meer de prioriteit legt bij verandering in vaardigheden en opvattingen van
  leraren. Deze resultaten laten zien dat leraren en management weliswaar de ambitie delen om in de nabije toekomst meer rendement te halen uit ict, maar van mening verschillen over de aanpak die daarvoor het meest geschikt is. Door de prioriteit te leggen bij menselijke factoren zetten managers in op een ingrijpender proces dan leraren.
 • Casestudy VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN SCHOOLLEIDERS BIJ DE INTEGRATIE VAN ICT IN DE TRANSFORMATIEFASE
 • Expo en Lmme spelen in op het grote enthousiasme van veel docenten die dingen (willen) proberen en nu kunnen meten (eigenaarschap is al bij de school) of het werkt.
  Eerst was het de wetenschapper die eerst onderzoekt wat goed voor jou is. Op onze manier heb je nooit een implementatietraject.
 • In het Cloudmodel zijn de drie lagen als volgt ingevuld
  Alle applicaties, leermaterialen en gegevens altijd en overal bereikbaar in de Cloud
  Elk apparaat met een webbrowser is geschikt om de cloud te benaderen, je keuze voor een bepaald device is afhankelijk van je locatie
  Gegeven je locatie heb je bepaalde toegangsmogelijkheden tot de cloud (connectiviteit)

  Enkele voorbeeldscenario’s voor docenten:
  Overal in school en thuis lesvoorbereiding in ELO kunnen doen?  Laptops
  Korte communicatielijnen over roosters, absentie e.d.?  Smartphones
  Digitaal Schoolbord?  Desktop tenzij combinatie met voorbereiding, dan Laptop

  Leerlingen:
  Overal (school/thuis) en altijd (tussenuren) toegang tot leermateriaal?  Laptops of ruimte computerlokalen
  Digitale huiswerkopdrachten?  Thuiscomputer als randvoorwaarde stellen of combi met school laptop
  Oefenen & toetsen maken, thuis en op school, of onderweg (WRTS van Digischool)
  Toegang tot actuele roosterinformatie e/o cijfers?  Smartphone en alle andere devices

  Eisen aan de apparaten/devices
  Gebruik van cloudapplicaties vergt slechts een willekeurige webbrowser
  Elk type OS is geschikt: windows, MAC, linux en elk type machine: iPhone/iPad, netbook/laptop, desktop, etc.
  Alle browsers: IE, safari, Firefox, etc.
  GEVOLG: beheer is eenvoudig (doet de browser het?) en machines zijn makkelijk inwisselbaar (alles staat in de cloud, zowel de software en de data/gegevens)

  Eenvoud brengt duidelijkheid en tijd/ruimte voor innovatie. Elke werkplek is geschikt voor een nieuwe toepassing, uitrol is passé.
 • Aanbeveling 2: We moeten leren luisteren naar onze klanten! Hoe ict zijn intrede doet in de school is volledig afhankelijk van hoe de docent wordt benaderd. Raakt het zijn bestemming, dan gebeurt er iets. Dit kan alleen maar als we werkelijk kans zien te luisteren naar de docent. Niet als we iets hebben ontwikkeld vragen om een mening, maar al aan het begin van de ontwikkelfase. Wikiwijs lijkt zo’n mooi antwoord op de vraag van de docent naar bruikbaar leermateriaal. We hebben echter de grootste moeite om het beeld van een topdown product weg te nemen. De reacties op de site wikiwijsinhetonderwijs.nl kunt u erop naslaan. Door zoveel mogelijk aandacht te geven aan een open grondhouding, gericht op de klant, de gebruiker willen we van Wikiwijs een gezamenlijke onderneming maken, van iedereen die mee wil doen. Dat is een moeilijke taak, maar met klankbordgroepen, participatiesites en co-creatie moet dat lukken.
 • 1) Onderhouder van content (en dus ook garant staan voor kwaliteit)
  2) Certificerende partij (maar geen onderhoud…) Dat zou betekenen dat als het materiaal outdated is, het certificeren wordt ingetrokken.
 • De afgelopen decennia is er in het onderwijs op een aanbodgedreven wijze met leermateriaal omgegaan. De uitgever stelde een methode samen, scholen namen die af en na een aantal jaren keken beide partijen in hoeverre de gekozen methode nog aansloot op de situatie. De uitgever nam hiermee de gehele zorg uit handen van de school. Tegen dit voordeel stond het nadeel dat de flexibiliteit van de school om snel in te kunnen spelen op actuele thema’s gering was. Dit werd versterkt door het gebruik van folio. Aanpassingen waren kostbaar.
   
  Deze manier van werken is aan het veranderen. Niet alleen is er door technologische vernieuwing veel meer mogelijk geworden, ook de houding van scholen ten opzichte van leermateriaal is veranderd. Van een meer aanbodgedreven manier van werken, komt de behoefte van de individuele leerling steeds meer centraal te staan. Het leermateriaal moet hierop aansluiten. Flexibiliteit, diversiteit en variëteit zijn belangrijke voorwaarden geworden. Mede hierdoor is het aandeel digitaal leermateriaal sterk gegroeid. Het gebruik van ict maakt het voor een school immers mogelijk het materiaal modulair én plaats- en tijdonafhankelijk aan te bieden. Een ander groot voordeel is dat digitaal leermateriaal door de school zelf is aan te passen. De school kan de regie meer in eigen handen nemen. Dit alles heeft er voor gezorgd dat de verhoudingen in de keten aan het veranderen zijn. Waar vroeger een klein aantal uitgeverijen en distributeurs (bijna) volledig domineerden, zien we dat nieuwe aanbieders de markt betreden en een diversiteit aan materiaal aanbieden: van ruw bronnenmateriaal tot volledige didactische methoden die aansluiten op kerndoelen en eindtermen. Onder deze nieuwe toetreders vinden we naast commerciële partijen ook (semi)publieke instellingen als musea en erfgoedinstellingen. Tot slot treden scholen naast vrager van materiaal steeds vaker op als aanbieder, al dan niet gezamenlijk met andere scholen in consortia.
   
 • Sursplus2010

  1. 1. www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 Versnelling in ict is noodzakelijk! Surplus bijeenkomst Frans Schouwenburg Oktober 2010
  2. 2. Inhoud 1. Ambitie – noodzaak 2. Onderzoek 3. Leiderschap 4. Ontwikkelingen 5. Praktische voorbeelden Presentatie staat op: www.slideshare.net/allfrans surplus november 2010
  3. 3. Visie De wereld verandert…. surplus november 2010
  4. 4. Waarom ict in onderwijs? Leerlingen als burger voorbereiden op functioneren in mediarijke kennissamenleving (maatschappij) Ict- toepassingen nodig voor beroepsuitoefening (beroep) Kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren (organiseren van leren) surplus november 2010
  5. 5. Kennisinvesteringsagenda: In 2015 staan we in de top 5 van landen met de grootste concurrentiekracht surplus november 2010
  6. 6. Overal komt verandering als vanzelf… surplus november 2010
  7. 7. Wens van scholen Flexibiliteit Maatwerk Actueel Aanpasbaarheid Tijd- en plaats ongebonden Variatie surplus november 2010
  8. 8. Dankzij ict wordt het onderwijs • Effectiever: meer leerlingen leren meer, beter én sneller. • Efficiënter: minder tijd, meer maatwerk en betere resultaten. • Aantrekkelijker: voor leerlingen en docenten. surplus november 2010
  9. 9. Mits in de juiste balans surplus november 2010
  10. 10. Gebruik  Met huidig groeipecentage van 2-3, duurt het nog tien jaar voordat alle leerkrachten in enige mate ict integreren in hun onderwijs. surplus november 2010
  11. 11. Deskundigheid  Als leraren de visie achter onderwijs met ict niet ondersteunen is motivatie gering om vaardigheden onder de knie te krijgen of in de les toe te passen.  Ruim 40% leraren vindt zichzelf onvoldoende toegerust om vol zelfvertrouwen les te geven met ict. surplus november 2010
  12. 12. Minimaal gebruik als didactisch leermiddel surplus november 2010
  13. 13. Infrastructuur  Scholen investeren in snellere internetverbindingen en digitale schoolborden.  Desktop computers worden geleidelijk vervangen door laptops.  Groeiend aantal leraren vindt dat voor effectieve inzet van ict 1:1 nodig is. surplus november 2010
  14. 14. Vanuit een onderwijsgedreven aanpak Visie Deskundigheid Digitaal leermateriaal Ict- infrastructuur Onderwijsgedreven Techniekgedreven surplus november 2010
  15. 15. Innovatiestrategie momenteel  voorhoede ondersteund  duurzame inbedding ontbreekt  geen acties op leraren met minder affiniteit surplus november 2010
  16. 16. Op naar één visie surplus november 2010
  17. 17. Wel een kapitein nodig Huidige en gewenste positie bepalen Doel formuleren Draagvlak creëren Achterblijvers betrekken Laat onderzoek meelopen Vrijblijvendheid reduceren Gebruik brugfunctie bovenschools-icters Toepassingen met bewezen rendement opschalen surplus november 2010
  18. 18. Relevante verantwoordelijkheden leiderschap bij verandering (Suzanne Schut 2010) Intellectuele stimulatie Kennis van curriculum, Instrument en Assessment monitorenen evalueren visie verwoorden en uitdragen Inspireren Flexibiliteit change agent (het uitdagen van de status quo en de school in beweging krijgen input van docenten leveren van bronnen (infra, tijd, ruimte, scholing) surplus november 2010
  19. 19. Sterrenschool 2.0 met implementatieplan surplus november 2010
  20. 20. surplus november 2010
  21. 21. ict-competenties surplus november 2010
  22. 22. Expo – Experimenteren in de school 1. Activeren van leerlingen in combinatie met digiborden door experimenteren met “slates” 2. Drie goed scorende scholen waar docenten toetsen willen digitaliseren om tijd te winnen. Ook meten of leerlingen met een x score op de oude manier ook zo scoren op de nieuwe manier. surplus november 2010
  23. 23. Anyplace,AnytimewithAnything... (benaderbaaroverhetInternet) surplus november 2010
  24. 24. surplus november 2010
  25. 25. surplus november 2010
  26. 26. surplus november 2010
  27. 27. Keuzes rondom leermiddelen surplus november 2010
  28. 28. keurmerkgroepen filter A: Selectie door een docent filter B: Selectie door vb montessorischolen surplus november 2010
  29. 29. Op naar bundeling van krachten in digitaal leermateriaal surplus november 2010
  30. 30. Op naar één computer per leerling surplus november 2010
  31. 31. Samenwerking - ontwikkelingen Ambassadeurstraject Samen Deskundiger Didactiek en leiderschap in balans Bijeenkomsten schoolleiders en bestuurders surplus november 2010
  32. 32. Wat als je een school volzet met ict? surplus november 2010 http://hetlerenvandetoekomst.nl/
  33. 33. Uitkomsten TNO-onderzoek • Leerkrachten kunnen efficiënter met hun tijd omgaan, waardoor zij individuele leerlingen meer aandacht kunnen geven. • Leerlingen vinden het onderwijs aantrekkelijker • Met name achterstandsleerlingen leren met behulp van digitale leermiddelen effectiever • Succesvolle digitalisering is ook mogelijk voor een traditionele school die nog weinig van ict gebruikmaakt • Een succesvolle implementatie vereist grote zorgvuldigheid en heeft draagvlak onder het onderwijzend personeel nodig surplus november 2010
  34. 34. Bedankt! surplus november 2010

  ×