Your SlideShare is downloading. ×
0
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Sterrenpabo
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sterrenpabo

615

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
615
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • KIA - Kennisinvesteringsagenda Nederland in de wereld – ambitie van het innovatieplatform
 • Nederland heeft een goede uitgangspositie; we hebben een strategische ligging, een goed opleidingsniveau, een goede wetenschapscultuur en een aantal sterke economische sleutelgebieden. Maar we verliezen terrein. Concurrerende landen, zoals de VS, Duitsland, Finland, Zweden en Canada investeren momenteel, in tijden van crisis, juist fors extra in onderwijs, onderzoek en innovatie & ondernemerschap. Om niet verder achterop te raken, zal ook Nederland in de versnelling moeten. Uit de Kennisbegroting 2009 blijkt dat sinds de ondertekening van de KIA in 2006 extra investeringen hebben plaatsgevonden, zowel publiek als privaat, maar dat het benodigde investeringsniveau voor het realiseren van de KIA niet wordt gehaald. De KIQ blijft in 2006 en 2007 ongeveer gelijk op 7,6% BBP. Ten opzichte van de uitgangspositie in de KIA (6,2% BBP o.b.v. cijfers 2001) is de KIQ wel gestegen. Hiermee blijkt Nederland echter niet dichter in de buurt te komen bij de koplopers van Europa. Binnen Europa zijn de Scandinavische landen Denemarken, Finland en Zweden absolute koplopers met waarden voor de KIQ ruim boven de 10%. Voor wat betreft het publieke deel van de KIQ laten de ramingen tot en met 2010 een lichte stijging zien. De KIA-ambitie, een stijging van 1,2% BBP, komt echter onvoldoende binnen bereik. De private investeringen in R&D in Nederland blijven fors achter bij de Lissabondoelstelling en vertonen in het geheel geen groei. Het investeringsniveau is de afgelopen jaren blijven steken rond de 1,0% BBP (1,03% BBP in 2007). De pessimistische prognoses voor 2009 en 2010 – als gevolg van de economische recessie – zullen naar verwachting hun weerslag vinden op het investeringsniveau van de private sector. Aanbeveling 2 Zet in op talentontwikkeling over de volle breedte Het belangrijkste kapitaal van de Nederlandse kennissamenleving is het talent van de mensen die er leven. Van jong tot oud, van vakmensen tot excellente onderzoekers en van zorgverleners tot innovatieve ondernemers. En last but not least het talent van de mensen die andere mensen helpen hun talent te ontwikkelen: de docenten. Investeer nu ambitieus in onderwijs; van voorschoolse educatie tot een Leven Lang Leren. Een kwaliteitsslag over de volle breedte van het onderwijs is noodzakelijk. Dit vereist niet alleen meer geld, maar ook een hoger ambitieniveau bij alle betrokkenen. Professionalisering van de docent is het laatste jaar hoog op de politieke agenda gekomen en er zijn extra investeringen aangekondigd voor de lerarensalarissen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Professionalisering en kwaliteitsverbetering vereisen meer dan een betere beloning. Er moeten ruimere mogelijkheden en meer prikkels komen voor bijscholing van docenten. Een Leven Lang Leren moet ook, of beter gezegd juist, voor docenten gaan gelden. Een groep die met voorrang gestimuleerd moet worden om zich bij- of om te scholen zijn de mensen die nu als gevolg van de economische recessie door ontslag of werktijdverkorting (gedeeltelijk) werkloos worden. Bijscholing moet een voorwaarde zijn voor werktijdverkorting. De bestaande opleidings- en ontwikkelingsfondsen zouden daarvoor op korte termijn maximaal moeten worden vrijgespeeld, zodat mensen zo snel mogelijk weer hun toegang vinden tot de arbeidsmarkt en langdurige werkloosheid wordt voorkomen. In het algemeen moeten we met elkaar vaststellen dat we in Nederland niet verder lijken te komen met het invoeren van een Leven Lang Leren. Terwijl iedereen doordrongen is van de urgentie. Hoog tijd voor een doorbraak!
 • Everyone is, or soon will be, connected to everyone else, and all available information, through instantaneous, multi-way communication. This is ubiquitous connectivity. They will therefore have the experience of being immediately proximate to everyone else and to all available information. This is pervasive proximity… It is a world of entangled, complex processes, not content. It is a world in which the greatest skill is that of making sense and discovering emergent meaning among contexts that are continually in flux. It is a world in which truth, and therefore authority, is never static, never absolute, and not always true.
 • Uitstroom nivo maar geen visie over oa mediagebruik Alleen maar taal rekennivo’s Enkele pabo’s bezig met mediawijsheid Digitaal portfolio
 • Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning Auteur: U.S. Department of Education Rapportagedatum: mei 2009 Een combinatie van onderwijs in de klas met online ondersteuning levert de beste resultaten.  Dit blijkt uit een samenvattende analyse naar de effecten van online leren op leerprestaties. De analyses gaan vooral over ervaringen die in de afgelopen jaren in het voortgezet onderwijs en hoger onderwijs zijn opgedaan. Over basisonderwijs is nog niet veel bekend. Deze grootschalige studie is uitgevoerd in opdracht van het Amerikaanse ministerie van onderwijs. Als verklaring voor de meerwaarde van online leren noemen de onderzoekers de grotere variatie in onderwijsarrangementen die mogelijk zijn door gebruik van digitale leermaterialen en elektronische communicatie.  Door ict te verbinden met het bestaande onderwijs zijn lerenden langer gemotiveerd en bereid om meer tijd aan leren te besteden. Het resultaat is verminderde uitval en betere leerprestaties.
 • Randvoorwaarden van tweede orde: - Ontwikkelen van breed gedragen visie vereist leiderschap Duurzaam gebruik van ict realiseer je als leraar niet alleen: vereist samenwerking en ondersteuning Vier in Balans is een heuristisch kader: aanwijzingen die het onderwijs de gelegenheid geeft zelf oplossingen te vinden. Model maakt deel uit van toetsing en verfijning in verschillende onderzoeken
 • Brug voor dilemma moderniseren opleiding terwijl kennisbasis streven ook belangrijk zijn maar er is meer nodig Andere mediavormen noodzakelijk
 • Individuele leerlijn : doorlopen meten cognitief, fysiek, sociaal-emotioneel Eindpunt is vervolgonderwijs op zo’n hoog mogelijk nivo Doorlopende leerlijn met voorschoolse educatie en voorschools spelen Individueel weekprogramma Invloed van ll zelf Breed curriculum: Taal,rekenen lezen zijn kern Komt in overleg met belanghebbenden tot stand: betrokkenheid Spel en sport altijd onderdeel Veel creatieve vakken Ook zaakvaken, studie- communicatievaardigheden Gevarieerde bronnen E-learning voor leren en oefenen Gedifferentieerd en afgestemd op leerbehoefte Cooperatief leren (leren van elkaar) Betrek specialisten van buiten het onderwijs praktisch Transparantie Electronische registratie van activiteiten Wekelijkse (voorbeeld)roosters Eigen elektronisch leerdossier Portfoilio Altijd inzage voor ouders Goede begeleiding Zolang mogelijk dezelfde mentor Altijd vaste aanspreekpunten Heterogene vaste groepen van 6 tot 10 leerlingen (alle leerstijlen) Vakdocenten
 • Transcript

  • 1. Sterrenpabo Drs. F. Schouwenburg Presentatie staat op: www.slideshare.net/allfrans
  • 2. Inhoud
  • 3. Kennisinvesteringsagenda: In 2015 staan we in de top 5 van landen met de grootste concurrentiekracht
  • 4. pabo-conferentie 2009
  • 5. pabo-conferentie 2009
  • 6. Welke ambitie/trots hebben nederlandse scholen?
  • 7. Want straks wacht het echte werk <ul><li>Later, via hun netwerken </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>verkrijgen ze opdrachten </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>vinden en plaatsen ze vacatures </li></ul><ul><li>delen ze kennis </li></ul><ul><li>doen ze samen aan scholing </li></ul><ul><li>maken afspraken </li></ul><ul><li>tekenen ze in op aanbestedingen </li></ul><ul><li>vormen ze maatschapjes </li></ul><ul><li>en vinden ze hun vrienden </li></ul>
  • 8. pabo-conferentie 2009
  • 9. Wens scholen <ul><li>Flexibiliteit </li></ul><ul><li>Maatwerk </li></ul><ul><li>Actueel </li></ul><ul><li>Aanpasbaar </li></ul><ul><li>Tijd- en plaats ongebonden </li></ul><ul><li>Gevarieerd </li></ul>
  • 10. Dit alles vergt een nieuwe leerkracht pabo-conferentie 2009
  • 11. Reactie van de staatssecretaris op NVAO <ul><li>Een buitenkans! </li></ul>pabo-conferentie 2009
  • 12. En dan is er nog niets te lezen over <ul><ul><ul><ul><ul><li>internationale oriëntatie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>innovatie </li></ul></ul></ul><ul><li>ict </li></ul>pabo-conferentie 2009
  • 13. Het landelijke fundament wordt gelegd pabo-conferentie 2009
  • 14.  
  • 15. rizob - oktober 2009
  • 16.  
  • 17.  
  • 18.  
  • 19. door onderzoek weten we steeds meer pabo-conferentie 2009
  • 20. Opkomst digitale schoolborden (stippellijn = verwachting van scholen voor komende twee jaar) ict infra-structuur pabo-conferentie 2009
  • 21. maar onderzoek onder pabo-studenten… <ul><li>  </li></ul><ul><li>&quot;Er komen steeds meer smartboards in het onderwijs, maar er wordt totaal niets mee gedaan op de lerarenopleiding. Ik wil hier bekender en creatiever mee worden. Waar blijven deze trainingen! Een groot gemis. &quot; </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>&quot;Ik moet op mijn opleiding nog een schrijftoets doen op een krijtbord. Mijn stageschool heeft een digibord waarvoor een een andere (schrijf)techniek nodig is,  maar die leert mijn opleiding niet&quot;. </li></ul>pabo-conferentie 2009
  • 22. “ Combinatie van onderwijs in de klas met online ondersteuning levert de beste resultaten” <ul><li>Want: </li></ul><ul><li>grotere variatie in onderwijsarrangementen </li></ul><ul><li>lerenden langer gemotiveerd </li></ul><ul><li>bereid om meer tijd aan leren te besteden </li></ul><ul><li>Het resultaat is verminderde uitval en betere leerprestaties. </li></ul>pabo-conferentie 2009 Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning Bron: U.S. Department of Education - mei 2009
  • 23. Bij goed gebruik van ict is onderwijs: <ul><li>Efficiënter : minder lerarentijd meer leerlingen lesgev en </li></ul><ul><li>Aantrekkelijker : </li></ul><ul><ul><ul><li>leerlingen meer gemotiveerd </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>leraarsberoep aantrekkelijker </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>werkplezier </li></ul></ul></ul><ul><li>Effectiever : in dezelfde tijd betere prestaties realiseren </li></ul><ul><li>ICT versterkt onderwijsproductiviteit </li></ul>pabo-conferentie 2009
  • 24. MITS….. <ul><li>Materiaal goed is ontworpen </li></ul><ul><li>Docenten voldoende zijn toegerust voor gebruik </li></ul><ul><li>Technische voorzieningen op orde zijn </li></ul><ul><li>Gebruikte ict-toepassingen aansluiten bij visie op onderwijs </li></ul>pabo-conferentie 2009
  • 25. Vier in Balans + pabo-conferentie 2009
  • 26. pabo-conferentie 2009
  • 27. pabo-conferentie 2009
  • 28.  
  • 29. De Netwerkschool <ul><li>Netwerkschool 1.0 </li></ul><ul><li>Netwerkschool 2.0 </li></ul><ul><li>14 miljoen, 5 projecten </li></ul><ul><li>Stichting opgericht </li></ul><ul><li>Po-raad geïnteresseerd </li></ul><ul><li>Geld </li></ul>pabo-conferentie 2009
  • 30. Werkwijze <ul><li>Open innovatie: </li></ul><ul><ul><li>Negen betrokken partijen in en om het onderwijs leveren kennis en geld. </li></ul></ul><ul><ul><li>De Argumentenfabriek begeleidt het denkproces en maakt het model. </li></ul></ul>
  • 31. De denktank <ul><li>Body Bosgra, onderwijsuitgever </li></ul><ul><li>Antoinette Erdmann, Dotcomschool </li></ul><ul><li>Ton Duif, Algemene Vereniging Schoolleiders </li></ul><ul><li>Henk Hendriks, Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau </li></ul><ul><li>Marieke Huber, Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt </li></ul><ul><li>Henkjan Kok, IJsselgroep </li></ul><ul><li>Meindert Eijgenstein en Jo Koot, Stichting Prisma Almere </li></ul><ul><li>Frans Schouwenburg, Stichting Kennisnet </li></ul><ul><li>Kees Swart, Stichting Spoor </li></ul>
  • 32. De centrale vraag <ul><li>Als we morgen opnieuw mochten beginnen, hoe zouden we het onderwijs aan 12-minners dan inrichten? </li></ul><ul><li>Gegeven de huidige kennis over techniek, organisatie en de relatieve prijzen van productiemiddelen. </li></ul><ul><li>Vrij nadenken, zonder rekening te houden met bestaande regels. </li></ul>
  • 33. Het hele jaar open, van zeven tot zeven <ul><li>Ouders kunnen in principe kiezen of ze hun kind vier of vijf dagen per week naar school laten gaan </li></ul><ul><li>Maar relatief zwakke kinderen gaan verplicht vijf dagen per week naar school </li></ul><ul><li>Vakanties en vrije dagen kunnen, binnen grenzen, door ouders worden gekozen </li></ul><ul><li>Werktijden van ouders en het privéleven zijn dus makkelijker te combineren </li></ul>
  • 34. Eén adres voor kinderdiensten vanaf nul jaar <ul><li>De Sterrenschool levert een scala aan diensten voor kinderen vanaf nul jaar, onder meer: </li></ul><ul><ul><li>Crêche voor de kleinsten </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorschoolse educatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Primair onderwijs (inclusief lunch) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinderopvang </li></ul></ul><ul><li>Alle diensten worden aangeboden binnen hetzelfde klimaat en dezelfde cultuur </li></ul><ul><li>Kinderen krijgen op school gezond eten en drinken </li></ul>
  • 35. Karakteristieke kenmerken <ul><li>Maatwerk voor ieder kind </li></ul><ul><li>De Sterrenschool is een sociale school waarin veel in groepen wordt gewerkt </li></ul><ul><li>Maar de basis bestaat uit individuele leerlijnen, vanaf twee of drie jaar </li></ul><ul><li>Bij kennisverwerving en – oefening wordt veel gebruik gemaakt van e-learning, in het eigen tempo van de leerling </li></ul><ul><li>Omdat kinderen jong op school komen worden (leer)achterstanden vroeg ontdekt en opgelost </li></ul>
  • 36. Uitblinken in rekenen, taal en lezen <ul><li>Op school wordt veel gespeeld en gesport </li></ul><ul><li>Ook voor creatieve vakken is er ruimte </li></ul><ul><li>Maar de nadruk ligt op rekenen, taal en lezen. Daar zijn ook academisch geschoolde vakleerkrachten voor. In die vaardigheden ligt de sleutel tot succes in het vervolgonderwijs </li></ul>
  • 37. Binding met de buurt <ul><li>De Sterrenschool heeft een sterke binding met de buurt </li></ul><ul><li>De faciliteiten van de school – de mediatheek, de ruimtes, de maaltijdservice – staan open voor gebruik door buurtbewoners </li></ul><ul><li>Delen van het curriculum worden vastgesteld na overleg met de belanghouders in de omgeving </li></ul>
  • 38. De onderwijsformule <ul><li>Individuele leerlijn </li></ul><ul><li>Breed curriculum </li></ul><ul><li>Gevarieerde bronnen </li></ul><ul><li>Transparantie </li></ul><ul><li>Goede begeleiding </li></ul>
  • 39. Functies in de Sterrenschool <ul><li>Onderwijsinhoudelijk </li></ul><ul><ul><li>Directeur </li></ul></ul><ul><ul><li>Leerkrachten hbo </li></ul></ul><ul><ul><li>Vakleerkrachten academisch niveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijsassistenten mbo </li></ul></ul><ul><ul><li>Specialisten binnen en om het onderwijs </li></ul></ul><ul><li>Facilitair </li></ul><ul><ul><li>School business manager </li></ul></ul><ul><ul><li>Administratief, systeembeheer, huishoudelijk </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing/communicatie, planning, projectmanagement </li></ul></ul>
  • 40. Wie denkt mee?
  • 41. pabo-conferentie 2009 Sterrenschool Sterrenpabo * het hele jaar open het hele jaar open ** kinderdiensten vanaf nul jaar één adres voor professionalisering en begeleiding bij elke schoolontwikkelingsvraag *** maatwerk voor ieder kind elke student zijn eigen studieloopbaantraject op maat **** uitblinken in rekenen lezen en taal bij iedere afgestudeerde: excellentie in rekenen, taal en lezen *****Binding met de buurt stevige structurele regionale binding
  • 42. pabo-conferentie 2009 Eigen investering Max. 6 maanden denken Product aanbieden aan PO-raad 26 november, 16.30 – 19.30 uur
  • 43. pabo-conferentie 2009 Presentatie staat op: www.slideshare.net/allfrans

  ×